Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Desenează integrama în caiet și competeaz-o vertical, ținând cont de reperele propuse mai jos

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A D R D C G S A B
C I I A I O O C A
T R T N N S N A L
O I M S T A O D E
R J E L T E T
O C U A M
R L I
C

1.Actor gen musical de proporții, unde actorii își prezintă rolul prin vorbire artistică (declamație)

2. Dirijor creație la baza căreia este pus principiul dialogării dintre solist și orchestră

3. Ritm este creat nu numai pentru a merge în cadență.

4.Dans îl însoșește pe om pe parcursul vieții. Mișcările corpului sub muzică.

5. Cintec este o compoziție muzicală pe versuri ce se interpretează cu vocea.

6.Gosalul este o creație vocal-instrumentală amplă pentru soliști, cor și orchestra cu caracter solemn sau
liric

7. Sonota lucrare scrisă pentru 1 sau 2 instrumente, constituită din 4 părți, (mai rar 3 )

8.Academic creatie de proporții pentru cor, soliști-vocaliști, fiind considerate creație academică de concert.

9. În balet predomină, mișcări grațioase, mimica și gesturile suggestive

2. Descoperiți tipurile de muzică reprezentate în imagini și scrie răspunsul alături

Solistul interpretează un : Sonot

Răsună muzică în ritm de : Roc sau djaz

Fanfara militară execute un: Orchestra