Sunteți pe pagina 1din 2

16.11.

2020
DERIVAREA si COMPUNEREA
Exerciții

1. Sufixele sunt sunete sau grupuri de sunete adăugate la sfârșitul cuvintelor


pentru a forma un cuvânt nou.
2. Cuvântul norișor, s-a format de la cuvântul de bază subst.comun nor și
sufixul diminutival -ișor
3. Cuvintele : căsoaie, pădurice, pomișor, norocel sunt cuvinte formate prin
derivare
4. Pentru cuvintele de mai jos precizați care sunt cuvintele de bază:

 căsoaie – cuv. de bază casă + -sufix augmentativ - oaie


 pădurice = cuv. de bază subst.comun pădure + sufix diminutival - ice
 pomișor = cuv. de bază subst.comun pom + sufix diminutival -ișor
 norocel = cuv de bază subst.comun noroc + sufix diminutival - el
5. Subliniază sufixele care au format următoarele cuvinte și precizează felul
lor (sufix diminutival, al agentului, al colectivității):
 aluniș - sufix colectiv argintar – sufix de agent
 bănet - sufix colectiv grăsuț - sufix diminutival
 năsuc – sufix diminutival nobilime - sufix colectiv
 căruțaș - sufix de agent păpușar – sufix de agent
6. Precizează modul de formare a următoarelor cuvinte:
 a încolăci = cuvânt derivat parasintetic de la cuvântul de bază
subst.comun colac + prefixul în- + sufixul –i
 florărie = cuvânt derivat de la cuvântul de bază subst.comun floare
+ sufixul -rie
 întoarce , încurca, înot - nu sunt derivate
 a învălui - cuvânt derivat de la cuvântul de bază subst.comun val +
prefixul în- + sufixul - i
 neliniștitor – cuvânt derivat de la cuvântul de bază adj. liniștitor +
prefix negativ – ne; liniștitor – cuvânt format din verbul (a) liniști +
-sufixul -tor
 muncitoresc – cuvânt derivat de la cuvântul de bază subst.comun
muncitor + sufixul – esc. / muncitor – cuvânt derivat de la verbul
(a)munci + sufixul – tor / (a) munci – cuvânt derivat de la subst. muncă
+sufixul – i

7. Scrie seria derivativă a următoarelor cuvintelor bun și muncă.


bun – (a) îmbunătăți, bunătate, îmbunătățire, îmbuna, reîmbunătăți, bunicel,
bunuț, bunic.
muncă – muncitor, (a) munci, nemuncitor, muncitoresc, muncit, nemuncit,
muncitorime, muncitorește
8. Explică modul în care s-a format fiecare din cuvintele derivate de mai jos: a
rescrie, prietenos, oltenesc, descrescător, a înflori, postliceal, recunoștință,
strămoșesc, a dezlega, fustiță, inegal, stejăriș, oltean, olar, croitor, a îmbărbăta.