Sunteți pe pagina 1din 4

ÎNGRIJIREA COPILULUI CU BDA

CULEGEREA DATELOR

DATE OBIECTIVE: Pacient de sex feminin, în vârstă de 5 ani.

DATE SUBIECTIVE: Pacienta prezintă alergii alimentare la nuci și ananas, nu prezintă


alergii la niciun tip de medicament.

Deficiențe: poartă ochelari

DIAGNOSTIC DE INTERNARE : Boală Diareică Acută ( BDA )

MANIFESTĂRI DE DEPENDENȚĂ: - diaree

- hipertermie

- colici abdominale

- vărsături

- hipotensiune, bradicardie

PROBLEMELE PACIENTULUI: - alterarea stării generale

- alterarea peristaltismului intestinal

- alterarea respirației și a circulației

- alterarea temperaturii normale a corpului

- deshidratare

NIVELUL DE DEPENDENȚĂ:

1. Independență - până la 14

2. Dependență moderată - de la 15 până la 28

3. Dependență majoră - de la 29 până la 42

4. Dependență totală - de la 43 până la 56


Nevoia fundamentală/ Data
Nivelul de dependență 06.07.2020 07.07.2020 08.07.2020 09.07.2020
Nevoia de a respira și a avea o bună 3 3 2 1
circulație
Nevoia de a bea și a mânca 3 3 2 2
Nevoia de a elimina 3 3 2 2
Nevoia de a se mișca și a avea o bună 1 1 1 1
postură
Nevoia de a dormi și a se odihnii 3 3 2 2
Nevoia de a se îmbrăca și dezbrăca 1 1 1 1
Nevoia de a menține temperatura corpului în 3 3 2 1
limite normale
Nevoia de a fi curat, îngrijit, de a proteja 1 1 1 1
tegumentele și mucoasele
Nevoia de a evita pericolele 1 1 1 1
Nevoia de a comunica 1 1 1 1
Nevoia de a acționa conform propriilor 1 1 1 1
convingeri și valori, de a practica religia
Nevoia de a fi preocupat în vederea realizării 1 1 1 1
Nevoia de a se recreea 1 1 1 1
Nevoia de a învăța cum să-ți păstrezi 1 1 1 1
sănătatea
TOTAL 24 24 19 17
NIVEL DE DEPENDENȚĂ Dependență moderată
Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
îngrijire Autonome Delegate
1. Alterarea Pacienta să aibă o Măsor și notez La indicația În urma intervențiilor,
circulației și a respirație și o funcțiile vitale medicului, instilez pacienta prezintă o
respirației, din circulație normal. ale pacientei. perfuzii cu soluții respirație și o circulație
cauza Aerisesc salonul hidratante, ser normal.
deshidratării, și îi ofer fiziologic.
manifestată prin pacientei un
hipotensiune și ambient plăcut.
bradicardie.
2. Alimentație Pacienta să fie Aerisesc salonul, La indicația In urma intervențiilor ,
deficitară , din echilibrată ofer pacientei medicului , pacienta este reechilibrată
cauza vărsăturilor hidroelectrolitic. lichide reci , în administrez hidroelectrolitic.
,manifestată prin cantități mici antiemetice, vitamine
inapetență. Urmăresc zilnic acid ascorbic 100 mg
vărsăturile și le per os, 2/zi
notez în foaia de
observație.
3. Alterarea Pacienta să nu Urmăresc La indicația .In urma intervențiilor,
peristaltismului mai prezinte scaunele ( număr, medicului, pacienta prezintă mai
intestinal, din diaree. aspect),bilanțul administrez medicația puține scaune diareice.
cauza diareei, de intrări și ieșiri, prescrisă cu
manifestat prin aerisesc salonul. antidiareice,
scaune moi și probiotice și soluții
frecvente. pentru hidratarea
organismului în
scopul prevenirii
deshidratării.
4. Dificultatea de Pacienta să Ofer pacientei un La indicația În urma intervențiilor,
a dormii și a se beneficieze de un salon aerisit și medicului,administrez pacienta se poate odihnii
odihnii, din cauza somn odihnitor. liniștit. medicația prescrisă, fără dificultate.
durerii, antialgic.
manifestată prin
colici abdominal.
5. Alterarea Pacienta să aibă Măsor și notez .La indicația În urma intervențiilor,
temperaturii temperature temperatura în medicului adminstrez pacienta prezintă
normale a corpului în limite foaia de antipiretice, temperatura corpului în
corpului, din normale. observație Paracetamol 250mg limite normale.
cauza Schimb lenjeria ½ comprimate)
hipertermiei, de pat și de corp,
manifestată prin administrez
tegumente și comprese reci
mucoase uscate.

S-ar putea să vă placă și