Sunteți pe pagina 1din 37

Fișe cu exerciții de

adunare și scădere

+ -
Pagina 1 din 2 vizitează twinkl.ro
Fișe cu exerciții de adunare și scădere

Competențe specifice Numele fișei Pagina Observații

• Salturi la și de la 10
1-2
• Adunarea până la 20 pe axa numerelor
3-5
• Scăderea până la 20 pe axa numerelor
6-8
Efectuarea de adunări și
scăderi, mental și în scris, în • Monstruleți colorează după codul
concentrul 0-100, recurgând culorilor – Adunarea și scăderea 9
frecvent la numărare. până la 20
• Adunarea și scăderea până la 20 –
test de viteză 10
• Adunarea și scăderea numerelor for- 11
mate doar din zeci
• Adunarea/Scăderea unui număr for-
mat din zeci și unități cu un număr for- 12 - 15
mat din unități – cu trecere peste ordin

• Adunarea/Scăderea unui număr for-


mat din zeci și unități cu un număr for- 16 - 18
mat din zeci – fără trecere peste ordin
Compunerea și
19 - 21
descompunerea numerelor • Adunarea a două numere formate din
în concentrul 0-100, zeci și unități cu trecere peste ordin
folosind obiecte, desene 22 - 23
• Scăderea a două numere formate din
și numere.
zeci și unități cu trecere peste ordin
24 - 25

• Adunarea a trei numere formate din 26


unități folosind descompunerea lui 10
• Adunarea a trei numere formate din 27
unități – Care sunt numerele?
Evidențierea proprietăților
adunării (comutativitate,
• Adunarea poate fi rezolvată în orice
asociativitate, element 28 - 29
ordine, dar scăderea NU!
neutru), fără precizarea
terminologiei.
Efectuarea de adunări
și scăderi și verificarea • Familiile numerelor 30 - 33
cu obiecte sau prin • Proba adunării. Proba scăderii 34 - 35
operația inversă.

Pagina 2 din 2 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

3 salturi până la 10 +5
+4
+1
Exemplu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 + 5 + 1 = 10

Iepurașul Peter spune că poate ajunge acasă în 3 salturi! Descoperă 5 modalități


diferite în care Peter ar putea sălta și desenează-le pe axa numerelor. Ai putea
scrie exercițiul corespunzător pentru fiecare?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ai mai găsit și alte modalități? Le-ai putea găsi pe toate?

Pagina 1 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Salturi de la 10 în jos -5
-4
-1
Exemplu:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 - 1 - 5 - 4 = 0

Iepurașul Peter vrea să fugă de lup în 3 salturi. Descoperă modalități diferite


în care Peter ar putea sălta și desenează-le pe axa numerelor. Ai putea descrie
în ce fel sunt relaționate săriturile înspre 10 cu cele dinspre 10?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ai mai găsit și alte modalități? Le-ai putea găsi pe toate?

Pagina 2 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Adunări până la 20 pe axa numerelor


Exemplu
4+1= 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5+3= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8+3= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6+6= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4+5= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4+7= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7+6= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8+4= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9+6= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3+9= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 + 10 = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pagina 3 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Adunări până la 20 pe axa numerelor - Fișa 2


Ai putea scrie exercițiul corespunzător salturilor de pe axa numerelor precum
în exemplu?

1. 5 + 7 = 12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2. + =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3. + =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4. + =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5. + =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6. + =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7. + =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8. + =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9. + =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10. + =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pagina 4 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Adunări până la 20 pe axa numerelor - Fișa 3


Exersați adunările pe axa numerelor folosind cunoștințele dobândite anterior.

1. 11 + 4 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2. + =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3. 8 + 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4. 6 + =9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5. + =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6. + 7 = 11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7. 9 + 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8. 12 + 3 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9. 7 + 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10. 13 + 5 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pagina 5 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Scăderi pe axa numerelor în concentrul 0-20

11 - 5= 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 - 7= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8- 4= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9 - 5= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

13 - 2 = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7-4= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

19 - 8 = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20 - 1 = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

14 - 3 = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

16 - 3 = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

12 - 6 = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pagina 6 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Scăderi pe axa numerelor în concentrul 0-20 - Fișa 2


Exersați scăderile pe axa numerelor folosind cunoștințele dobândite anterior.

16 - 8 = 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pagina 7 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Scăderi pe axa numerelor în concentrul 0-20 - Fișa 3


Exersați scăderile pe axa numerelor folosind cunoștințele dobândite anterior.

8-3 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7-5=
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9-8=
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8-6=
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 - 4 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11- 9 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20 - 15 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

12 - 7 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

14 - 2 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

16 - 1 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pagina 8 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Colorează monstrulețul după corul sumelor și diferențelor în


concentrul 0-20

12 = roz
15 = verde
18 = gri
20 = roșu

Pagina 9 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Adunări și scăderi în concentrul 0-20 - Test de viteză


Vezi de cât timp ai nevoie pentru a rezolva exercițiile de
adunare și scădere în concentrul 0-20. Fixează-ți un obiectiv
(5 minute de exemplu) și vezi cum te descurci.

6+6= 8-6= 9-3= 13 - 4 = 4-1=

14 + 5 = 2 + 17 = 7-4= 4+9= 4-2=

9-7= 3+9= 15 - 1 = 20 - 10 = 10 - 5 =

2 + 11 = 3+1= 14 - 7 = 17 + 2 = 2+3=

2 + 15 = 3-2= 9+3= 6+4= 15 - 6 =

7-3= 11 + 5 = 8-5= 7+8= 4+6=

10 + 10 = 18 - 4 = 3+4= 20 - 19 = 4+9=

8-2= 10 + 0 = 8+8= 14 + 2 = 7-2=

11 + 1 = 13 - 5 = 17 - 2 = 9-4= 19 + 1 =

14 - 1 = 12 - 9 = 3+7= 5+5= 15 - 9 =

Răspunsuri corecte: Timp:

Pagina 10 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Compunerea și descompunerea numerelor în concentrul 10 - 100


Urmează exemplu de descopuneri în concentrul 0-10 și aplică-l apoi în
concentrul 10-100.
7+2=9 7-4=

70 + 20 = 90 70 - 40 = 100
4+6= 3+6=
10
40 + 60 = 30 + 60 =

5-3= 8-3=

50 - 30 = 80 - 30 =

10 - 7 = 9+1=

100 - 70 = 90 + 10 =

5+4= 3-2=

50 + 40 = 30 - 20 =

9-8= 10 - 5 =

90 - 80 = 100 - 50 =
Folosește descompunerile numărului 100 pentru a rezolva mintal exercițiile.

50 + 50 = 40 + 30 =

60 - 40 = 80 – 30 =

10 + 80 = 20 + 60 =

90 – 60 = 50 – 40 =

20 + 80 = 80 – 70 =

40 + 40 = 70 – 20 =

Pagina 11 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Adunări ZU + U cu trecere peste ordin

Pagina 12 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Adunări ZU + U cu trecere peste ordin

7+4= 8+6=
17 + 4 = 18 + 6 =
47 + 4 = 28 + 6 =
67 + 4 = 68 + 6 =

6+8= 7+6=
16 + 8 = 17 + 6 =
56 + 8 = 47 + 6 =
86 + 8 = 67 + 6 =

12 + 2 = 9+7=
22 + 2 = 19 + 7 =
62 + 2 = 39 + 7 =
92 + 2 = 99 + 7 =

11 + 3 = 4+8=
19 + 3 = 14 + 8 =
59 + 3 = 44 + 8 =
99 + 3 = 64 + 8 =

9+8= 5+8=
19 + 8 = 15 + 8 =
49 + 8 = 65 + 8 =
79 + 8 = 85 + 8 =

Pagina 13 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Scăderi ZU - U cu și fără trecere peste ordin

7-4= 8–1=
17 – 4 = 18 – 1 =
27 – 4 = 28 – 1 =
37 – 4 = 38 – 1 =

8–3= 9-2=
18 – 3 = 19 – 2 =
48 – 3 = 49 – 2 =
58 – 3 = 69 – 2 =

12 – 5 = 18 – 5 =
22 – 5 = 28 – 5 =
32 – 5 =
38 – 5 =
72 – 5 =
98 – 5 =

20 – 5 = 13 – 7 =
40 – 5 = 23 – 7 =
70 – 5 = 43 – 7 =
80 - 5 = 73 – 7 =

16 – 3 = 12 – 3 =
26 – 3 = 22 – 3 =
56 – 3 = 72 – 3 =
76 – 3 = 82 – 3 =

Pagina 14 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Scăderi ZU - U cu trecere peste ordin

15 - 6 = 21 – 4 =
25 – 6 = 31 – 4 =
45 – 6 = 41 – 4 =
95 – 6 = 61 – 4 =

11 – 7 = 12 - 5 =
21 – 7 = 22 – 5 =
51 – 7 = 62 – 5 =
91 – 7 = 82 – 5 =

18 – 9 =
12 – 6 =
28 – 9 =
22 – 6 =
38 – 9 =
42 – 6 =
78 – 9 =
62 – 6 =

20 – 7 = 13 – 8 =
30 – 7 = 23 – 8 =
40 – 7 = 33 – 8 =
80 - 7 = 53 – 8 =

16 – 9 = 12 – 7 =
26 – 9 = 32 – 7 =
46 – 9 = 52 – 7 =
86 – 9 = 72 – 7 =

Pagina 15 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Adunări ZU + Z fără trecere peste ordin

Pagina 16 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Adunări ZU + ZU în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin


1) 30+ 2) 20+ 3) 53+ 4) 30+
54 78 40 45

5) 16+ 6) 23+ 7) 12+ 8) 55+


40 30 70 20

9) 13+ 10) 56+ 11) 10+ 12) 80+


10 10 18 18

13) 50+ 14) 80+ 15) 70+ 16) 16+


32 15 15 20

17) 27+ 18) 35+ 19) 24+ 20) 12+


50 30 10 60

21) 14+ 22) 24+ 23) 40+ 24) 42+


70 20 24 30

Pagina 17 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Scăderea ZU - Z în concentrul 0 -100

20 – 10 = 21 – 20 =
30 – 10 = 41 – 20 =
60 – 10 = 51 – 20 =
70 – 10 = 71 – 20 =

37 – 10 = 39 - 30 =
57 – 10 = 59 - 30 =
87 – 10 = 79 - 30 =
97 – 10 = 89 - 30 =

62 – 60 =
43 – 40 =
72 – 60 =
53 – 40 =
82 – 60 =
73 – 40 =
92 – 60 =
93 – 40 =

25 – 20 = 59 – 50 =
35 – 20 = 69 – 50 =
45 – 20 = 79 – 50 =
85 – 20 = 99 – 50 =

– 10 = 7 – 40 = 11
– 10 = 27 – 40 = 21
– 10 = 37 – 40 = 31
– 10 = 77 – 40 = 51

Pagina 18 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Adunări ZU + ZU cu și fără trecere peste ordin – Fișa 1


1) 61+ 2) 95+ 3) 75+ 4) 47+
72 64 78 83

5) 29+ 6) 74+ 7) 56+ 8) 79+


86 93 87 45

9) 38+ 10) 66+ 11) 87+ 12) 92+


88 57 56 93

13) 62+ 14) 74+ 15) 83+ 16) 70+


79 76 74 65

17) 38+ 18) 93+ 19) 65+ 20) 88+


72 87 93 86

21) 67+
74

Pagina 19 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Adunări ZU + ZU cu și fără trecere peste ordin – Fișa 2


1) 45+ 2) 63+ 3) 32+ 4) 32+
85 73 69 79

5) 49+ 6) 57+ 7) 83+ 8) 72+


92 65 89 70

9) 18+ 10) 77+ 11) 69+ 12) 71+


87 66 78 92

13) 39+ 14) 79+ 15) 58+ 16) 93+


86 69 78 96

17) 85+ 18) 56+ 19) 78+ 20) 68+


82 99 71 56

21) 83+
76

Pagina 20 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Adunări ZU + ZU cu și fără trecere peste ordin – Fișa 3


1) 57+ 2) 38+ 3) 26+ 4) 56+
64 97 87 54

5) 98+ 6) 72+ 7) 82+ 8) 92+


56 87 54 61

9) 78+ 10) 51+ 11) 94+ 12) 73+


79 76 64 96

13) 26+ 14) 84+ 15) 52+ 16) 73+


76 79 69 93

17) 46+ 18) 91+ 19) 77+ 20) 22+


72 67 27 95

21) 64+
47

Pagina 21 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Scăderi ZU - ZU cu și fără trecere peste ordin în concentrul 0-100

1) 50 2) 80 3) 70 4) 94
- 25 - 42 - 36 - 50

5) 60 6) 40 7) 59 8) 90
- 31 - 31 - 40 - 81

9) 50 10) 85 11) 72 12) 46


- 27 - 60 - 50 - 20

13) 60 14) 91 15) 40 16) 59


- 28 - 20 - 19 -2

17) 80 18) 59 19) 45 20) 55


- 19 - 50 - 40 - 30

21) 90 22) 62 23) 77 24) 88


- 72 - 20 - 30 - 40

Pagina 22 din 35 vizitează twinkl.ro
Numele: Data: 

Scăderi ZU - ZU cu și fără trecere peste ordin în concentrul 0-100


1) 65- 2) 74- 3) 84- 4) 41-
56 46 57 32

5) 65- 6) 82- 7) 92- 8) 75-


36 17 63 38

9) 75- 10) 61- 11) 43- 12) 56-


38 54 29 37

13) 85- 14) 38- 15) 42- 16) 65-


39 27 26 48

17) 58- 18) 87- 19) 67- 20) 88-


49 35 49 34

21) 64-
38

Pagina 23 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Scăderi SZU - ZU cu și fără trecere peste ordin


1) 100 2) 108 3) 112 4) 116
 - 40 - 64 60 - 82
  

5) 130 6) 101 7) 170 8) 165


 - 56 - 70 - 71 - 80
  

9) 128 10) 149 11) 130 12) 102


 - 70 - 70 68 - 80
  

13) 125 14) 130 15) 138 16) 105


 - 90 - 69 - 70 - 70
  

17) 109 18) 140 19) 132 20) 119


 - 50 - 99 - 30 - 54
  

21) 154
 - 30


Pagina 24 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Scăderi ZU - ZU cu și fără trecere peste ordin în concentrul 0-100


1) 153 2) 185 3) 167 4) 184
 - 84 - 83 - 56 - 32
  

5) 149 6) 148 7) 134 8) 187


 - 37 - 84 - 63 - 99
  

9) 190 10) 198 11) 175 12) 138


 - 76 - 23 - 99 - 62
  

13) 170 14) 174 15) 154 16) 186


 - 90 - 75 - 36 - 84
  

17) 191 18) 145 19) 131 20) 128


 - 36 - 64 - 57 - 57
  

21) 198
 - 32


Pagina 25 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Adunări de 3 numere formate dintr-o cifră


Încercuiește perechea de numere a căror sumă este 10 și apoi adaugă al
treilea număr.

4+6+3= 5+5+6= 7+3+4=

8+2+9= 1+9+7= 7+2+3=

6+3+4= 3+8+7= 5+3+5=

2+9+8= 5+8+5= 5+7+3=

4+8+2= 9+5+1= 8+2+7=

7+7+3= 4+8+2= 5+5+5=

3+3+7= 8+8+2= 6+4+6=

5+2+5= 1+1+9= 7+8+3=

5+7+5= 6+4+9= 7+2+3=

6+3+7= 7+6+4= 9+2+8=

Provocare: Ai putea să te folosești de numerele prietene ale lui 10 pentru a


scrie adunări cu 4 cifre până la 20? Câte exerciții poți scrie?

Pagina 26 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Adunări de 3 numere formate dintr-o cifră


Alege 3 numere, dintre cele date, pentru a obține suma specificată.

Pagina 27 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Adunarea poate fi rezolvată în orice ordine, dar scăderea NU!


Adunarea poate fi rezolvată în orice ordine fără a schimba rezultatul.
Exemplu:

2+ 5+ 3 = 10

5+ 3+ 2 = 10

Totalul este același! Folosește această informație pentru a rezolva următoarele exerciții.

1. 4+3=7 6. 2+7=9

3+4= 7+ =9

2. 9 + 2 = 11 7. 7 + 3 + 6 = 16

2+9= 3+ + 6 = 16

3. 6 + 4 + 7 = 17 8. 4 + 5 + 6 + 5 = 20

4+7+6= 6+ + + = 20

4. 19 + 10 = 29 9. 23 + 20 = 43

10 + 19 = 20 + =

5. 18 + 15 = 33 10. 27 + 24 = 51

15 + 18 = 24 + =

Pagina 28 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Corect? Corect?
1. 7 – 4 = 3 6. 12 – 5 = 7

4–7=3 5 – 12 = 7

2. 8 – 13 = 5 7. 30 – 18 = 12

13 – 8 = 5 18 – 30 = 12

3. 10 – 17 = 7 8. 30 – 40 = 10

17 – 10 = 7 40 – 30 = 10

4. 1 – 99 = 98 9. 8 – 4 – 2 = 2

99 – 1 = 98 4–8–2=2

5. 21 – 18 = 3 10. 43 – 17 = 26

18 – 21 = 3 17 – 43 = 26

Pagina 29 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Familiile numerelor

Pagina 30 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Familiile numerelor

Pagina 31 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Familiile numerelor

Pagina 32 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Familiile numerelor

Pagina 33 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 

Proba adunării și proba scăderii

51
51
51 -6
= =
6 45
+
45
Corect!

For each of these addition calculations, work out the answer to the inverse
operation, to check whether each answer is right or wrong.

Corect? Corect?

37 + 7 = 43 26 + 8 = 44

43 - 7 = 44 - 8 =

25 + 8 = 33 17 + 9 = 25

33 - 8 = 25 - 9 =

47 + 5 = 52 22 + 9 = 30

52 - 5 = 30 - 22 =

34 + 6 = 40 19 + 9 = 28

40 - 34 = 28 - 9 =

76 + 8 = 85 46 + 7 = 53

85 - 76 = 53 - 46 =

Pagina 34 din 35 vizitează twinkl.ro


Numele: Data: 
Corect!

31
31

=
-7

7
=

+
24

24
24

Folosește proba adunării și a scăderii pentru a verifica rezultatele date.

Corect? Corect?

45 – 6 = 39 22 – 4 = 19

39 + 6 = 19 + 4 =

37 – 9 = 26 15 – 8 = 10

26 + 9 = 10 + 8 =

31 – 3 = 28 34 – 7 = 26

28 + 3 = 26 + 7 =

42 – 6 = 38 51 – 6 = 45

38 + 6 = 45 + 6 =

62 – 7 = 54 17 – 9 = 8

54 + 7 = 9+8=

Pagina 35 din 35 vizitează twinkl.ro