Sunteți pe pagina 1din 21

TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A

COMUNICATIILOR

INTRODUCERE ÎN APLICAȚIA
MICROSOFT EXCEL
Manuela Nicula
CUPRINS:
CAPITOLUL I Introducere
1.1 Facilităţile oferite de aplicaţiile de calcul tabelar (EXCEL)
1.2 Lansarea în execuţie a aplicaţiei EXCEL
1.3 Ce este foaia de calcul?
CAPITOLUL II Introducerea datelor
2.1 Cum introduceţi text?
2.2 Cum introduceţi valori numerice?
CAPITOLUL III Selectarea datelor
3.1 Cum selectaţi un grup de celule?
CAPITOLUL IV Generarea unui şir de valori pentru
umplerea automată a unui grup de celule
4.1 Cum generaţi un şir?
4.2 Generarea lunilor anului
4.3 Cum generaţi un şir de tip numeric?
4.4 Exemple de şiruri care se creează (generează) automat
Bibliografie
CAPITOLUL I
INTRODUCERE

Aplicaţiile de calcul tabelar sunt programe


specializate pentru a prelucra date organizate sub
formă de tabele.
Un astfel de document se numeşte “foaie de calcul”
şi este, de fapt, un tabel ce conţine linii (rânduri) şi
coloane.
La intersecţia unei linii cu o coloană se găseşte o
“celulă”.
1.1. FACILITĂŢILE OFERITE DE APLICAŢIILE DE
CALCUL TABELAR (EXCEL) SUNT:
 Introducerea datelor se poate face manual (de la
tastatură) sau automat (preluare dintr-un fişier
anterior);
 Calculele matematice, chiar de complexitate
ridicată, sunt efectuate cu uşurinţă;
 Posibilităţi multiple de formatare a textului şi a
tabelului în ansamblul său, ceea ce duce la o
prezentare sugestivă a informaţiei;
 Posibilitatea prezentării sub formă grafică a datelor
din tabele;
 Listarea tabelelor la imprimantă.
1.2 LANSAREA ÎN EXECUŢIE A
APLICAŢIEI EXCEL

 Pasul 1: Executaţi clic pe butonul


START;
 Pasul 2: Selectaţi opţiunea
Programs;
 Pasul 3: Executaţi clic pe aplicaţia
Microsoft Excel.
Programul EXCEL va fi lansat şi va
deschide, implicit, un document nou –
caiet cu foi de calcul (workbook), care
conţine mai multe foi de calcul (sheet),
prima dintre ele fiind cea activă.
1.3. CE ESTE FOAIA DE CALCUL?

Un tabel în care se pot introduce şi manipula date


de natură diferită: text, valori numerice, formule
matematice, reprezentări grafice, etc.
• Într-o foaie de calcul, fiecare coloană este identificată
prin litere, începând cu A, iar fiecare linie prin numere,
începând cu 1. La intersecţia unei linii cu o coloană se
găseşte o “celulă” a cărei adresă este dată de litera
coloanei şi numărul liniei (ex: H10, A1, Z14, AB17, etc.)
CAPITOLUL II INTRODUCEREA
DATELOR

Pentru a introduce date este necesar să selectaţi celula


dorită. În timpul tastării datele vor apărea în celula
activă, precum şi în linia formulei.
Într-o celulă puteţi introduce text, numere, date
calendaristice, ore sau formule.
Se execută clic pe butonul X din linia formulei pentru a
renunţa la introducerea datelor (sau se apasă tasta
ESC).
2.1. CUM INTRODUCEŢI TEXT?
 Pasul 1: Executaţi clic asupra celulei în care doriţi
să introduceţi textul;
 Pasul 2: Tastaţi textul;

 Pasul 3: executaţi clic pe o altă celulă sau pe


butonul din linia formulei pentru a accepta textul
(sau apăsaţi ENTER).
2.2. CUM INTRODUCEŢI VALORI
NUMERICE?
Pasul 1: Executaţi clic asupra celulei în care doriţi să introduceţi
numărul;
Pasul 2: Tastaţi numărul;
Pasul 3: Executaţi clic pe o altă celulă sau pe butonul din linia
formulei pentru a accepta numărul (sau apăsaţi tasta ENTER).
CAPITOLUL III
SELECTAREA DATELOR

Pentru a copia un grup de celule sau a aplica un


format, este necesar în primul rând să selectaţi grupul
de celule.
3.1. CUM SELECTAŢI UN GRUP DE
CELULE?

Pasul 1: Executaţi clic asupra primei celule din grup; menţineţi


apăsat butonul mouse-ului;
Pasul 2: Deplasaţi mouse-ul spre ultima celulă din grup.
OBS: operaţiile clic, menţinerea butonului apăsat şi deplasare
poartă denumirea de tragere (drag) cu mouse-ul.
 Pentru a selecta o linie se execută clic pe numărul liniei.
 Pentru a selecta o coloană se execută clic pe litera coloanei.
CAPITOLUL IV
GENERAREA UNUI ŞIR DE VALORI
PENTRU UMPLEREA AUTOMATĂ A
UNUI GRUP DE CELULE

Excel permite umplerea unui grup de celule cu un şir


(serie) auto-generat de valori de tip text, dată, oră sau
valori numerice. Aceasta facilitează introducerea
rapidă a datelor într-un grup de celule.
4.1. CUM GENERAŢI UN ŞIR?

 Excel permite umplerea unui grup de celule


cu un şir (serie) auto-generat de valori de tip
text, dată, oră sau valori numerice.
 Aceasta facilitează introducerea rapidă a
datelor într-un grup de celule.
 Pasul 1: introduceţi
textul şi selectaţi
prima celulă din şir;
 Pasul 2: Executaţi
clic şi deplasaţi
butonul AutoFill
(este pătrăţelul din
dreapta jos a celulei
selectate);
 Pasul 3: Eliberaţi
butonul mouse-ului.
4.2. GENERAREA LUNILOR ANULUI
4.3. CUM GENERAŢI UN ŞIR DE TIP
NUMERIC?

 Pasul 1: Introduceţi
primele două valori
ale şirului;
 Pasul 2: Selectaţi
cele două celule;
 Pasul 3: Executaţi clic
şi deplasaţi butonul
AutoFill;
 Pasul 4: Eliberaţi
butonul mouse-ului.
4.4. EXEMPLE DE ŞIRURI CARE SE
CREEAZĂ (GENEREAZĂ) AUTOMAT

Datele introduse Şirul rezultat


1996, 1997 1996, 1997, 19998, 1999, …
2, 4 2, 4, 6, 8, 10, …
1, 5 1, 5, 9, 13, 17, 21, …
100, 95 100, 95, 90, 85, 80, 75, …
M1, M2 M1, M2, M3, M4, M5, …
Ian.96, Ian.97 Ian.96, Ian.97, Ian.98, Ian.99, …
text1, textA text1, textA, text2, textA, text3, textA, …
SITE-URI CU INFORMAțII SUPLIMENTARE

 http://www.calificativ.ro/index.php?module=material
eDidactice&id_material_didactic=1396
 http://www.ecursuri.ro/cursuri-online/excel-prin-
exemple
 http://www.referat.ro/referate/Aplicatia_Excel_1239.
html
 http://asis.licee.edu.ro/excel.html
BIBLIOGRAFIE
1. Calcul Tabelar Excel - ECDL Modulul 4
2. EXCEL – Teste și aplicații – Adriana Gîju, Georgeta
manafu, Adriana Călinoiu, Editura Arves
3. Tehnologia Informației – manual pentru clasa a X-a
4. Inițiere în Microsoft Office Excel – Eugen
Popescu, Sorin Matei, Gabriel Florian, ș.a., Editura
Colegial 2001
RECAPITULARE
 Aplicaţiile de calcul tabelar sunt programe specializate pentru a
prelucra date organizate sub formă de tabele.
 Un astfel de document se numeşte “foaie de calcul” şi este, de
fapt, un tabel coloană se găseşte o “celulă”. La intersecţia unei
linii cu o coloană se găseşte o “celulă”, adresa unei “celule” fiind
data de litera coloanei si cifra randului.
 Introducerea datelor se poate face manual (de la tastatură) sau
automat (preluare dintr-un fişier anterior).
 Calculele matematice, chiar de complexitate ridicată, sunt
efectuate cu uşurinţă;
 Posibilităţi multiple de formatare a textului şi a tabelului în
ansamblul său, ceea ce duce la o prezentare sugestivă a
informaţiei;
 Posibilitatea prezentării sub formă grafică a datelor din tabele;
 Listarea tabelelor la imprimantă.