Sunteți pe pagina 1din 57

Modul 3

Procesorul de texte Word


Părţile componente ale unei ferestre Word

456
1 2 3 7 13
Butonul meniului Sistem
12 Bara de titlu
Bara de meniuri
8 Buton de minimizare
Buton de
9 maximizare/restabilire
Buton de închidere
Bara de instrumente Standard;
Butoane de defilare pe
orizontală/verticală
Acsensor vertical/ orizontal
10 Conţinutul ferestrei
Bara de stare
Rigla orizontală
Bara cu instrumente Formating
Butoanele modurilor de
vizualizare
14
11
Părţile componente ale unei ferestre Word

 Bara de titlu începe cu butonul meniului de sistem, numele


documentului deschis, urmat de titlul Microsoft Word şi cele trei
butoane de minimizare, maximizare şi închidere a ferestrei;
 Butonul meniului Sistem (caseta meniului de Control), ce se activează
la executarea unui clic pe pictograma plasată în colţul din stânga sus
al ferestrei (de aplicaţie ori de document);
 Bara de meniuri. Majoritatea ferestrelor conţin bare de meniuri pe
lungimea părţii superioare a ferestrei care afişează meniurile
disponibile. Fiecare meniu conţine opţiuni (comenzi) asociate între
ele;
 Buton de minimizare (Minimize (_ ));
 Buton de maximizare (Maximize ());
 Buton de închidere (Close ( ));
 Buton de restabilire (Restore ( ));
 Bare de instrumente;
 Butoane de defilare pe orizontală/verticală ( ,, ,, ,, );
 Bară de defilare pe orizontală/verticală;
 scroll‑bar pentru defilare verticală (ascensor vertical);
 scroll‑bar pentru defilare orizontală (ascensor orizontal);
 bara de stare;
 conţinutul propriu‑zis al ferestrei.
Bara de stare (informaţională)

Pagină 8 vă spune că textul vizibil pe ecran este pe pagina 8 a documentului. Acesta este numărul
paginii care va fi imprimat pe pagina curentă
Secţiune 1 vă spune că sunteţi în secţiunea 1 a documentului. Puteţi împărţi un document în secţiuni
prin utilizarea comenzii Break (Întrerupere) din meniul Insert.

8/26 vă spune că vă aflaţi în pagina 8 din cele 26 ale documentului. Acest număr de pagină se
bazează pe numărul paginii actuale din document, nu pe numărul paginii de imprimat. Dacă
ai început numerotarea paginilor de la un număr altul decât 1, acest număr nu se potriveşte
cu numărul paginii imprimate.

La 18,8 cm vă spune că punctul de inserare este pe o linie de text la 18,8 cm de la începutul paginii
(măsurat de la începutul liniei textului).
Lin. 34 vă spune că punctul de inserare este pe linia 34 de pe pagină. Sunt contorizate liniile albe, dar
nu şi liniile dintr-un antet, notă de subsol sau notă de final.
Col. 1 vă spune că punctul de inserare se află pe poziţia primului caracter din linia unui text; tab-ul şi
spaţiile sunt socotite drept caractere.

REC – o macrocomanda este in curs de înregistrare;


TRK – tine evidenta revizuirilor ce se fac in cadrul documentului;
EXT – descrie o selecţie de text ce este in curs de extindere;
OVR – activează modul de suprascriere;
WPH – activează mesajele de asistenta destinate celor care sunt obişnuiţi să lucreze cu
aplicaţia pentru prelucrarea de text WordPerfect.

Romanian (Ro) – indicatorul de limbă


Bara de meniuri

 File (Fişier): conţine opţiuni pentru lucrul cu fişiere, document pe care le creează şi
actualizează Word. Acestea pot fi în format Microsoft Word (.doc), Reach Text Format
(.rtf), fişiere text (.txt), fişiere şablon document (.dot), fişiere create cu alte aplicaţii
(Word Perfect, Works) sau pentru alte sisteme (Macintosh) etc.
 Edit (Editare): conţine opţiuni pentru operaţii de editare (de modificare a documentelor).
 View (Vizualizare): conţine opţiuni pentru stabilirea modului în care se face afişarea în
fereastra aplicaţiei.
 Insert (Inserare): conţine opţiuni pentru inserarea în documentul activ la poziţia
punctului de înserare a diferitor entităţi (secţiuni, note de subsol, antete, grafice,
comentarii etc.).
 Format (Formatare): conţine opţiuni pentru formatarea textelor şi a obiectelor inserate in
texte.
 Tools (Instrumente): conţine opţiuni pentru întreţinerea documentului.
 Table (Tabel): conţine opţiuni pentru administrarea tabelelor înserate într-un document.
 Window (Fereastră): conţine opţiuni pentru organizarea ferestrelor document ale
aplicaţiei.
 Help (Ajutor) oferă asistenţă interactivă utilizatorului
Meniul File
Configurarea parametriloc paginii
File Page Setup
Configurarea parametrilor paginii
Secţiunea Layout

Different Odd and Even (pagina cu numar


par va fi diferita de cea cu numar impar)
Different First Page (prima pagina diferita
de celelalte)

Header: distanta de la marginea fizica de


sus a paginii la zona rezervata antetului;

Footer: distanta de la marginea fizica de


jos a paginii la zona destinata subsolului;
pentru antet si subsol vezi paragraful
generarea de antete si subsoluri.
Imprimarea documentului
File Print
Imprimarea (documentului)

Vor fi imprimate
Toate paginile din interval - toate
paginile;
Pagini impare - numai paginile
impare;
Pagini pare - numai paginile pare.
Salvarea documentului

File Save
Salvarea documentului

În caseta Save As mai întâlneşti următoarele butoane care îţi oferă următoarele facilităţi:

Permite întoarcerea la un ecran anterior.


Permite întoarcerea la un nivel de subordonare superior.

Permite accesul rapid la browser-ul de Internet.

Permite ştergerea obiectului selectat.

Permite crearea unui nou director în directorul afişat în câmpul Save in.

Permite alegerea a diferite moduri de vizualizare a conţinutului unui director


precum şi vizualizarea conţinutului fişierului.

Permite găsirea, ştergerea, tipărirea, maparea de drivere, etc.


Salvarea documentului

O serie de alte butoane îţi oferă alte facilităţi:

Permite vizualizarea fişierelor cel mai recent utilizate.

Permite vizualizarea conţinutului folderului My Documents.

Permite vizualizarea conţinutului Desktop-ului.

Permite crearea de legături spre foldere de pe calculatorul personal sau


din reţeaua la care eşti conectat sau la Internet.

Permite accesul la foldere din Internet sau Intranet.


Deschiderea documentelor

File Open Pe linia File Name se trece


numele fişierului ce urmează
a fi deschis

Pe linia Files of type stabileşte


formatul în care se află fişierul
ce urmează a fi deschis
(doc, dot, rtf, txt, htm, html etc.)
Opţiunea Proprieties (Proprietăţile documentului)
File Proprieties
Opţiunea Proprieties (Proprietăţile documentului)
Bara cu instrumente Standard

Bara Standard conţine instrumentele de bază pentru gestionarea fişierelor si pentru


editare, alături de butoane pentru realizarea rapidă a unor operaţii frecvente, cum ar fi
înserarea tabelelor, scrierea pe coloane sau înserarea de elemente grafice.

Vizualizare Tabele si Borduri Activarea Barei de Desen


Nou inainte de imprimare Lipire Inserare Inserare Microsoft Arata/Ascunde
Salvare Decupare Undo Hyperlink Excel Worksheet Indicator Paragraf

Imprimare Copiere Redo Inserare Document


Deschide Ortografie si Format Web Tabel Map Marire/
Gramatica Painter Toolbar Coloane de tip ziar Micsorare
Bara cu instrumente Standard

New - Crearea unui document nou (Ctrl+n)


Open Deschiderea unui document existent (Ctrl+o)
Save Salvarea documentului (Ctrl+s)
Print Tipărirea documentului (Ctrl+p)
Spelling Verificarea ortografiei şi gramaticii textului (F7)
Cut Decuparea fragmentului selectat (Ctrl+x)
Copy Copierea fragmentului selectat (Ctrl+c)
Paste Inserarea (lipirea) conţinutului din memoria Clipboard (Ctrl+v)
Format Painter Aplicarea elementelor de formatare
Undo Anularea acţiunilor precedente (Ctrl+z)
Redo Restabilirea acţiunilor precedente (Ctrl+y)

Memoria Clipboard reprezintă o zonă tampon (buffer) de memorie temporară


cu ajutorul căreia se face schimb de informaţii (text, imagini, etc.) între diverse aplicaţii
Bara cu instrumente Standard

Format Painter Aplicarea elementelor de formatare

Format Painter – reprezintă cea mai rapidă metodă de copiere a formatării de la un


paragraf la altul.

Instrumentul Format Painter se utilizează astfel:Se celectează textul al carui format dorim sa-l copiem.

Se execută click pe butonul Format Painter din bara Standard.

Se selectati textul asupra căruia dorim sa aplicăm formatul respectiv.
Bara cu instrumente Standard

Insert Hyperlink Stabilirea unei hiperlegaturi


Tables and Borders Afişarea barei cu instrumente pentru Tabele şi Borduri
Insert Table Inserarea unui tabel nou
Insert Microsoft Excel Worksheet Inserarea unui tabel electronic
Columns Aranjarea textului in coloane de tip ziar
Drawing Afisarea barei cu instrumente Drawing
Document Map Afişarea cuprinsului documentului
Show/Hide Afişarea caracterelor ce nu se tipăresc (Ctrl+Shift+*)
Zoom Modificarea scării de vizualizare (Ctrl+bila mouse)
Help Afişarea sistemului de asistenta (F1)
Meniul Edit

Undo Anularea acţiunilor precedente (Ctrl+z)


Redo Restabilirea acţiunilor precedente (Ctrl+y)
Cut (Decupare) Decuparea fragmentului selectat (Ctrl+x)
Copy (Copiere) Copierea fragmentului selectat (Ctrl+c)
Paste (Lipire) Înserarea (lipirea) conţinutului din memoria
Clipboard în punctul de inserare (Ctrl+v). Aceastã
comandã este disponibilã numai dacã ati decupat sau
copiat un obiect, text sau conţinut al unei celule.
Office Clipboard - Afiseazã conţinutul clipboard-ului
Office.
Paste Special - Permite alegerea modului in care va fi
înserat în document obiectul : prin incapsulare sau
prin legare

Paste as Hyperlink – lipeste ca hiperlink.


Meniul Edit
Clear (Golire):
-Formate - Eliminã numai formatarea selectiei; conþinutul si
comentariile nu vor fi modificate.
-Cuprins - Sterge textul si imaginile selectate.
Select All (Selectare Totală) - Selecteazã toate textele si imaginile
din fereastra activã sau tot textul din obiectul selectat.
Find (Găsire)- Cauta in document un text sau un stil de formatare
(Ctrl+f)
Replase (Înlocuire)- Cauta in document un text sau un stil de
formatare si il inlocuieste cu textul, respectiv tipul de formatare
precizat (Ctrl+h)
Go To... (Salt la ...) – Mută cursorul de inserare în document, în
poziţia specificată (pagină, secţiune, linie, marcaje de document)
(Ctrl+g)
Links (Legături) - Permite actualizarea legaturilor din document
(adaugarea de noi legaturi, stergerea unor legaturi, schimbarea
obiectelor legate, schimbarea caii la care a fost adaugata
legatura).
Object (Obiect)- Activeaza obiectul selectat prin lansarea in
executie cu care a fost creat.Aplicatia va incarca in fereastra sa
de lucru obiectul selectat in document. Operaţiunea nu este
disponibila daca nu a fost selectat un obiect.
Bara cu instrumente Formating

Bara Format contine butoane pentru formatarea textului, alinierea paragrafelor, crearea
listelor marcate sau numerotate, identare, construirea chenarelor si schimbarea fondului
sau a culorii scrisului. De mentionat este faptul ca aceasta bara realizeaza o formatare de
suprafata, spre deosebire de meniul Format in care formatarea unui text se realizeaza cu
ajutorul mai multor instrumente.

Aliniere Dreapta Micsoreaza Indent


Aliniere Stanga Numerotare Culoare Caracter
Stil Marime Font Italic Contur Exterior

Font Ingrosat Centrat Bullets Highlight


Subliniat Justify Mareste Indent
(St & Dr)
Bara cu instrumente Formating

Style Definirea stilului de formatare (Ctrl+Shift+s)


Font Definirea corpului de literă (caracterelor) (Ctrl+Shift+f)
Font Size Modificarea dimensiunii caracterelor
Bold Îngroan areacaracterelor selectate (Ctrl+b)
Italic Înclină caracterele selectate (Ctrl+i)
Underline Sublinierea caracterelor selectate (Ctrl+u)
Left Alinierea textului la stinga (Ctrl+l)
Center Centrarea textului (Ctrl+e) modurile de aliniere
al paragrafelor
Right Alinierea textului la dreapta (Ctrl+r)
Justyfy Alinierea textului la ambele margini (Ctrl+j)
Numbering Numerotarea alineatelor
Bullets Punctarea alineatelor
Color Font Colorarea caracterelor
Meniul Format
 Font (Font) - Formatează caracterele din zona selectată sau
caracterele care vor fi scrise începând cu poziţia cursorului
(Ctrl+d)
 Paragraph (Paragraf) - Formatează paragrafele din zona
selectată sau paragrafele care vor fi scrise începând cu poziţia
cursorului
 Bullets and Numbering (Marcatori şi numerotare) Crează şi
formatează o listă marcată sau numerotată
 Borders and Shading… (Borduri şi umbrire) - Formateaza
chenarele şi umbrele paragrafelor, textelor selectate, tabelelor şi
celulelor din tabel şi formatează chenarele paginilor
 Columns..(Coloane) Împarte în coloane de tip ziar zona selectată
 Tabs… (Tabulatori) Permite stabilirea pozitiei tabulatorilor şi a
tipului lor şi ştergerea tabulatorilor pentru paragrafele din zona
selectată sau pentru paragrafele care vor fi scrise începând cu
poziţia cursorului
 Drop Cap… (Majuscula incorporată) Formatează cursorul cu
care începe paragraful selectat (letrina)
Meniul Format
 Text Direction…(Orientare text) Stabileşte direcţia de
orientare a textului selectat (pe orizontală sau pe verticală)
 Change Case…(Schimbarea registrului) Schmba tipul de
literă (din litere mari în litere mici şi invers) în zona de text
selectatî
 AutoFormat…(AutoFormatare) Permite formatarea
automată a textului din zona selectată, cu valorile
prestabilite
 Style Gallery Permite preluarea unui stil de document din
lista de sabloane
 Style… Administrează stilurile de formatare (creare,
modificare, stergere)
 Background…(Fundal) Permite stabilirea culorii şi
modelului fundalului documentului
 Object…(Obiect) Formatează un obiect desenat (linie de
contur, model de umplere, dimensiune, poziţie)
Format Font (Ctrl+d) Fereastra
Etichete

Lista Font
Opţiunea Font
Sec iunea Character Spacing

lista Scale: permite scrierea caracterelor cu un procentaj din


dimensiunea stabilită la rubrica Font Size;
lista Spacing: permite stabilirea modului de spaţiere a caracterelor
şi conţine: Normal (normal), Condensed (condensat), Expended
(expandat).
Dacă se selectează una din Condense sau Expended, gradul de
suprapunere sau spaţiere este determinat de valoarea completată în
câmpul By corespunzător;

lista Position: permite stabilirea poziţiei caracterelor faţă de linia


orizontală imaginară de la bază textului:
Normal,
Raised,
Lowered. distanţa în puncte faţă de linia imaginară este
determinată de valoarea câmpului By corespunzător;

opţiunea Kerning For Fonts: există anumite perechi de caractere care, dacă spaţiul dintre ele este de
dimensiune implicită, par prea depărtate; exemple (sunt scrise mai mare pentru a fi vizibila diferenţa): VA, Ve,
Tu. Daca această opţiune este validată, editorul Word modifică automat dimensiunea spaţiului dintre aceste
caractere în funcţie de valoarea câmpului Points and Above atăşat opţiunii.
Opţiunea Font
Secţiunea Animation

Secţiunea Animation: permite alegerea unui


efect de animaţie pentru textul selectat;
acesta are efect numai pe ecranul
monitorului nu şi în momentul tipăririi textului
la imprimantă.
Format Paragraph

Fereastra de dialog Paragraph Secţiunea Indent and Spacingzona Alignment: se referă la modul de aliniere al
paragrafelor. Butonul de tip lista ataşat acestei
zone contine cele patru moduri de aliniere a unui
paragraf (Left, Center, Right, Justify);


zona Identation: permite identarea unui paragraf
selectat (alinierea cu precizie a unui paragraf faţă
de cele două margini).

Această zonă conţine:


câmpul Left: identează paragraful selectat la stânga.
câmpul Right: identează paragraful selectat la dreapta.


butonul de tip listă Special: din care poate fi selectată una din optiunile:
None – prima linie a paragrafului nu este identată special.
First Line – în câmpul By se va specifica alinierea primului rând dintr-un paragraf;
Hanging – în campul By se va specifica alinierea tuturor rândurilor din paragraf cu
excepţia primului (ieşitură);
Format Paragraph

Fereastra de dialog Paragraph Secţiunea Indent and Spacing


zona Spacing: permite stabilirea spa iului dintre
paragrafe sau dintre rândurile unui paragraf.
Aceasta zona contine:
campul Before: stabileste spatierea dintre paragraful
curent (cel selectat) i cel de dinaintea lui.
campul After: stabileste spac ierea dintre paragraful
curent (cel selectat) i cel de după el;
campul Line Spacing: stabilei te spac ierea între
rândurile unui paragraf.

Aceasta poate avea următoarele valori:


Single – dimensiune implicită; (Ctrl+1)
1,5 Lines – dimensiune odată i jumătate; (Ctrl+5)
Double- dimensiune dublă; (Ctrl+2)
At Least – cel pu in dimensiunea în puncte specificată în câmpul At - când caracterele
unei linii necesită mai mult spa iu; linia respectivă va avea mai mult spav iu;
Exactly – exact dimensiunea în puncte specificată în câmpul At, adică toate liniile vor avea
această dimensiune chiar dacă caracterele uneia necesită mai mult spa iu;
Multiple – când campul At con ine numărul n, dimensiunea liniilor va fi de n ori
dimensiunea implicită.
Rigla
Marginea stângă

Marcator de identare
pentru prima linie Marcator de identare dreapta

Marcator de identare stânga Marginea dreapta


Word pune la dispoziţie două rigle: orizontală (ancorată sub bara de instrumente
Formatare) şi verticală (în partea stângă a ecranului). Puteţi utiliza rigla orizontală pentru
a stabili tabulatorii şi indenturile pentru paragrafele selectate şi pentru a ajusta lăţimea
coloanelor de text de tip ziar. În vizualizarea paginată sau vizualizarea înaintea imprimării
puteţi utiliza rigla orizontală şi verticală pentru a schimba marginile paginii şi locul
elementelor de pe pagină.
Afişrea sau ascunderea riglelor se face alegând comanda Ruler din meniul View.
Rigla orizontală este întotdeauna afişată la începutul ferestrei document.
Rigla verticală este afişată numai în vizualizarea paginată sau în vizualizarea înaintea
imprimării.
Format Bullets and Numbering

Fereastra de dialog Bullets and Numbering


Bullets and Numbering… Punerea in evidenta a unor
paragrafe, prin numerotarea lor, sau prin afisarea unor
simboluri (bullets).
Numerotarea se face automat, intr-o secventa crescatoare
care poate incepe de la o anumita valoare. Este de asemenea,
posibila utilizarea unui anumit set de catactere (simboluri).
Fereastra contine trei sectiuni (etichete) prin intermediul
carora putem realiza marcarea paragrafelor: Bulleted,
Numbered, Outline Numbered.

Secţiunea Bulleted
permite atap area de simboluri prin cele a apte casete
predefinite, selectând în prealabil paragrafele dorite pentru
marcare; dacă se doresc alte tipuri de simboluri, se poate folosi
butonul Customize
Secţiunea Numbered
permite numerotarea automata a paragrafelor prin cele sapte
casete predefinite, selectand in prealabil paragrafele dorite
pentru numerotare; daca se doresc alte tipuri de numerotari, se
poate folosi butonul Customize.
Secţiunea Outline Numbered
contine o combinare a celor doua modalitati, afisand sapte
casete predefinite; daca se doresc alte tipuri de numerotari, se
poate folosi butonul Customize.
Format Bullets and Numbering

Fereastra de dialog Customize Bulleted List

butonul Bullet selectarea în ordine simbolul grafic dorit


butonul Font formatarea acestui simbol

Bullet position stabilirea pozi iei simbolului grafic în pagină


Text position stabilirea distand ei textului fa ă de simbolul grafic

Fereastra de dialog Customize Numbered List

Number format formatarea numărului după preferin ele


utilizătorului
Number style modul de numerotare dorit
Star At stabilim valoarea de la care sa inceapa numerotarea.

Number position stabilirea pozi iei numărului în pagină


Text position stabilirea distand ei textului fa ă de numerotare
Format Change Case

Fereastra de dialog Change Case

Orice text poate fi introdus atat cu litere mari


(majuscule) cat si cu litere mici (minuscule). Conversia
unui text de la un tip de caractere la altul se poate
realiza, in orice moment, utilizand comanda Change
Case din meniul Format.

Schimbarea Registrului Shift + F3

Sentence case: converte: te prima literă a primului cuvânt dintr-o propozin ie, sau după un
sfârsit de propozir ie, în majusculă.

Iowercase: converte: te toate caracterele în minuscule.

UPPERCASE: converteste toate caracterele în majuscule.

Title Case: converteste prima litera a fiecarui cuvant în majusculă.

tOGGLE cASE: converte: te majusculele în minuscule n i minusculele în majuscule.


Format Borders and Shading…

Fereastra de dialog Borders and Shading…

Borders and Shading… Punerea în evideng


a paragrafeleor se poate realiza prin
încadrarea lor in diverse chenare sau prin
modificarea fundalului.
Aceste operaf ii sunt inie iate prin lansarea
comenzii Borders and Shading din meniul
Format.
Op iunea Borders and Shading… permite
folosirea mai multor modele de chenare
(simple sau complexe, cu efecte de umbra, cu
efecte tridimensionale, etc.).
Totodata, aceasta comandă este folosită , i
pentru încadrarea paginilor unui document.

Fereastra Borders and Shading cone ine trei secn iuni (etichete) prin
intermediul cărora putem realiza încadrarea paragrafelor i a paginilor
unui document: Borders, Page Border, Shading.
Format Borders and Shading…

Fereastra de dialog Borders and Shading…

Secţiunea Borders
zona Settings – prin intermediul careia selectam
tipul de chenar:
None: paragraf fara chenar;
Box: paragraf ce este incadrat de un chenar simplu;
Shadow: paragraf ce este incadrat de un chenar cu efect de
umbra;
3-D: paragraf ce este incadrat de un chenar
tridimensional;
Custom: paragraf ce este incadrat de un chenar personalizat
(utilizatorul poate defini separat caracteristicile
pentru fiecare latura a chenarului);

lista Style – prin intermediul careia stabilim stilul (tipul) de linie


lista Color – prin intermediul careia stabilim culoarea linie de chenar
lista Width- prin intermediul careia stabilim grosimea liniei de chenar

lista Apply to:


Paragraph – reprezinta modul in care chenarul se aplica intregului paragraf;
Text – reprezinta modul in care chenarul se aplica fiecarui rand din paragraf.
Format Borders and Shading…

Fereastra de dialog Borders and Shading…

Secţiunea Page Border


prin intermediul acestei etichete vom avea posibilitatea de-a
selecta tipul de chenar dorit ce va incadra paginile unui
document.
lista Art – prin intermediul careia stabilim desenul artistic pentru
chenarul paginii
lista Apply to:
Wole document – reprezinta modul in care chenarul se aplica
intregului document;
This section – First page only - reprezinta modul in care chenarul
se aplica doar primei pagini a documentului;
This section – All except first page - reprezinta modul in care
chenarul se aplica intregului document cu exceptia
primei pagini;
Secţiunea Shading
prin intermediul acestei etichete vom avea posdibilitatea
de-a utiliza pentru documentul dorit diverse
fundaluri nuantaa e.
Format Columns

Fereastra de dialog Columns

Columns – permit textul selectat să apară în pagină pe


mai multe coloane, ca într-un ziar, revistă

zona Presets – ce permite stabilirea modului de


impartire a unui paragraf sau document prin selectarea
uneia din optiunile:
One – o singura coloana;
Two – doua coloane de aceeasi dimensiune;
Three – trei coloane de aceeasi dimensiune;
Left – doua coloane, cea din stanga mai ingusta;
Right – doua coloane, cea din dreapta mai ingusta.

rubrica Number of Columns: prin intermediul careia putem indica numarul de coloane;
este completat automat la selectarea unei din optiunile listei Presdets, dar poate fi
completat de utilizator pentru un numar mai mare de coloane;

butonul Line Between: daca este validat va fi inserata o linie verticala intre coloane;
Format Columns

Fereastra de dialog Columns

zona Width and Spacing: prin intermediul ei putem


stabili, pentru fiecare coloană, dimensiunea ei , i
dimensiunea spatiului liber până la coloana următoare
(dacă există) in câmpurile Width Wi Spacing.
Aceste câmpuri sunt completate automat după
stabilirea numărului de coloane, dar pot fi modificate de
utilizator.
Dacă op iunea Equal Column Width este validată,
pot fi modificate numai câmpurile Width si Spacing
ale primei coloane; modificarea unuia dintre ele
generând modificarea celorlalte coloane astfel încât să
fie ocupată toată la imea paginii respective; bineinteles
câmpurile celorlalate coloane vor avea permanent
aceleaa i valori cu câmpurile primei coloane (deci
coloane de dimensiuni egale).
Dacă op iunea Equal Column Width nu este validată, poate fi modificată dimensiunea
oricarei coloane, dar editorul va avea grija sa fie ocupată pagina pe toată la imea ei;

opo iunea Star New Columns: dacă este validată, în pozin ia cursorului de inseri ie va fi
inserat un marcaj de sfârr it de coloană.
Format Columns

Fereastra de dialog Columns

lista Apply To: permite stabilirea zonei din text careia ii


vor fi aplicate setarile facute. Continutul acestei liste
difera de la o sectiune la alta (documentul este divizat
in sectiuni, este sau nu vreun bloc de text selectat…
etc.).

Optiunile care pot aparea in lista sunt:


Selected Sections – setarile vor fi aplicate sectiunilor
selectate;
Selected Text – setarile vor fi aplicate blocului de text
selectat si va fi inserat automat cate un marcaj de
sfarsit de sectiune la inceputul si la sfarsitul selectiei;
This Section – setarile vor fi aplicate sectiunii curente;
This Point Forward – setarile vor fi aplicate din pozitia
cursorului de insertie pana la sfarsitul documentului si in
pozitia cursorului de insertie va fi inserat un marcaj de
sfarsit de sectiune;
Whole Document – setarile vor fi aplicate intregului
document.
Format Tabs

Fereastra de dialog Tabs...

Tabs… Prin această comandă avem posibilitatea de a


crea tabulatoarea i linii directoare. Tabulatorii sunt
utilizau i în conjucn ie cu tasta [Tab], care permite
avansul rapid al cursorului de insera ie din pozii ia
curentă spre interiorul paginii. La începutul procesării
de text, tabulatorii erau cele mai avansate instrumente
disponibile pentru aranjarea informad iilor pe linii i i
coloane.
Fiecare tip de tabulator identifica un mod propriu de
aliniere a textului raportat la pozitia in care se gaseste:
 - Aliniere stanga
 - Aliniere dreapta
⊥ - Centrat
⊥ - Zecimal
Format Tabs

Fereastra de dialog Tabs...

Pas 1: se introduce pozitia tabulatorilor in rubrica de


dialog Tab Stop Position;
Pas 2: se selecteaza tipul de tabulator din zona
Aligment;
Pas 3: se selecteaza caracterul care va “umple” spatiul
dintre pozitia curenta si pozitia tabulatorului din zona
Leader;
Pas 4: se activeaza butonul Set;
Pas 5: se repeta operatiile 2, 3 si 4 pentru toate
pozitiile dorite.

Stergerea tabulatorilor:
Pas 1: se selecteaza din lista, pozitia tabulatorului care
urmeaza a fi sters;
Pas 2: se activeaza butonul Clear;
Pas 3: stergerea tuturor tabulatorilor se poate, fara a
mai selecta pe rand pozitiile lor din lista, ci doar prin
activarea butonului Clear All. O alta varianta de
stergere a tabulatorilor, este prin folosirea riglei
orizontale, “tragand” in afara riglei simbolul
tabulatorului.
tabulator

Setarea tabulatorilor:
Pas 1: se selecteaza paragraful sau paragrafele pentru care se vor stabili pozitiile
de tabulare;
Pas 2: se selecteaza, din marginea stanga a riglei orizontala, tipul de tabulator prin
executarea unui click pana devine vizibil tipul de tabulator dorit;
Pas 3: se pozitioneaza cursorul mouse-ului pe rigla orizontala, in pozitia in care se
doreste setarea (stabilirea ) tabulatorului si se executa un simplu click;
Pas 4: se repeta operatiile 2, 3 pana se seteaza toti tabulatorii doriti.

Stergerea tabulatorilor:
Pentru a şterge tabulatorii de pe rigla orizontală
“tragem” in afara riglei simbolul tabulatorului.
Meniul View
Aplicaţia Word. Selectarea limbii

Pentru selectarea limbii


executaţi Ctrl+Shift sau
Alt+Shift.
Pentru afişarea Language bar
executăm clic-dreapta pe bara
de operaţii şi selectăm Bara
de instrumente/Language
bar.
Aplicaţia Word

Click-dreapta pe
butonul de setare limbii
(colţul dreapta din bara
de operaţii), din meniul
contextual selectam
Settings/Setari p-u taste/
Modificari secvenţă de
taste. Pentru selectarea
limbii Ctrl+Shift sau
Alt+Shift.
Opţiuni regionale şi lingvistice

Panoul de control/Opţiuni
regionale şi lingvistice
Formarea alineatelor, folosirea riglelor

1. Marcajul Săgeată-în-jos
indică inceputul primei linii a
alineatului;
2. Marcajul Săgeată-în-sus
indică inceputul liniilor ce
4 2 1 3 urmează primei linii a
alineatului;
3. Marcajul - de tabulare.
Pentru a adăuga marcaje,
executaţi clic în locul respectiv
pe riglă. Pentru a elimina
marcajele, ele se trag în afara
zonei riglei.
4. Deplasarea casetei mobile
implică deplasarea primului şi
celui de al doilea marcaj.
Aplicaţia Word. Deplasarea în cadrul documentului

Există două tipuri de ferestre Word: de aplicaţie (de program) şi de document. Închiderea
ferestrei Word – Alt+F4. Închiderea ferestrei de document – Ctrl+F4.

Deplasarea în cadrul documentului:


 Săgeţi;

 Home, End – deplasare cursorului la începutul (sfârşitul) liniei curente

 PageUp (PageDown) – deplasarea cursorului în document cu un ecran în sus (jos)

 Ctrl+Home (Ctrl+End) - deplasarea cursorului la începutul (sfârşitul) documentului

 Barele de derulare;
 Ctrl+g (dublu-clic pe marginea din stânga a barei de stare, Edit - Go to) – deplasarea directă la
o pagină sau o zonă predefinită a documentului
 Shift+F5 – revenirea consecutivă la ultimul din ultimele 3 locuri, în care a fost făcută o
operaţie în cadrul documentului.
Aplicaţia Word. Selectarea şi Ştergerea textului

Selectarea textului:
Edit/Select/All sau Ctrl+A;

Manevrarea cu ajutorul şoricelului; Ctrl+Shift+-> (Ctrl+Shift+<- );

Dublu-clic (selectarea cuvântului);

Triplu-clic (selectarea aliniatului curent);

Modul extensie: apăsarea tastei F8 pentru selectarea: cuvântului curent (2 ori); propoziţiei

curente (3), aliniatul (4), întregul document (5). Dezactivarea modului extensie-Esc.
Taste operative
 Ctrl + BackSpace Stergerea cuvintului
current la stinga
 Ctrl + a Marcarea intregului document
 Ctrl + f Cautarea expresiilor specificate
 Ctrl + h Inlocuirea expresiilor specificate
 Ctrl + g sau F5 Salt in pozitia specificata,
inlocuirea,cautarea expresiilor specificate
Formatarea alineatelor
 Ctrl + e Centrare
 Ctrl + r Aliniere dreapta
 Ctrl + l Aliniere stinga
 Ctrl + j Aliniere stinga dreapta
Taste operative
 Ctrl + 1 Spatiere simpla intre rinduri
 Ctrl + 2 Spatiere dubla intre rinduri
 Ctrl + 5 Spatiere la 1.5 intervale intre rinduri
Formarea caracterelor
 Ctrl + b Bold
 Ctrl + i Italic
 Ctrl + u Subliniere continua
 Ctrl + Shift + w Sublinierea cuvintelor
 Ctrl + Shift + d Subliniere dubla
 Ctrl + = Subscript (indice)
 Ctrl + Shift + = Superscript(exponent)
Taste operative
 Shift + F3 Schimbarea registrului
 Ctrl + d Afişarea casetei de dialog Font
Marcarea elementelor
 Shift + Urmatorul symbol (dupa cursor)
 Ctrl + Shift + Din pozitia cursorului pîna
la sfârşitul cuvântului
 Shift + End Din pozitia cursorului pina la
sfirsitul liniei curente
Taste operative
 Ctrl + Shift + Din pozitia cursorului pina la sfirsitul
alineatului curent
 Ctrl + Shift + End Din pozitia cursorului pina la
sfirsitul documentului
Alte actiuni importante
 F1 Ajutor
 Ctrl + x Mutarea textului marcat in Clipboard
 Ctrl + c Copierea textului marcat in Clipboard
 Ctrl + v Copierea din Clipboard
 Ctrl + y sau F4 Repetarea caracterelor introduse
 PgUp/PdDn Trecerea la vizualizare cu un ecran
mai sus/jos
Taste operative
 F7 Verificarea ortografiei
 Shift + F7 Apel la tezaur (sinonime)
 Esc Anularea dialogului
 Shift + Enter Introducerea unei linii noi
 Ctrl + Enter Introducerea unei pagini noi
 Ctrl + - Despartirea in silabe
 Ctrl + Shift + * Afisarea caracterelor
neimprimabile
 Ctrl + F6 Comutarea ferestrelor