Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a V-a A 17.XI.

2020
Modul indicativ. Timpul perfect simplu

1.Precizează când se desfășoară acțiunea verbelor plecă și întâlni prin raportare la momentul
vorbirii:

”Într-o zi, Scufița Roșie, după ce pregătise un coș cu merinde pentru bunica, plecă spre ea și îl
întâlni în pădure pe….”

-acțiunea verbelor ”plecă/întâlni” se desfăsoară în trecut, și terminată de curând față de momentul


vorbirii.

2.Citește formele verbelor de mai jos, aflate la modul indicativ, timpul perfect simplu. Precizează
culoarea literelor care transcriu sunetele ce indică timpul perfect simplu.

(a) cânta (a) apărea (a) merge (a) dormi

cântai apărui mersei dormii


cântaşi apăruşi merseşi dormişi
cântă apăru merse dormi
cântarăm apărurăm merserăm dormirăm
cântarăţi apărurăţi merserăţi dormirăţi
cântară apărură merseră dormiră

-Culoarea literelor care transcriu sunetele ce indică timpul perfect simplu este VERDE.

Obs. În anumite regiuni ale României se vorbeşte în mod obișnuit folosind verbele la perfect
simplu, de exemplu: Mersei cu Andrei și cumpărarăm pâine. 

DEF. Perfectul simplu exprimă, în limba literară, o acţiune trecută şi terminată în momentul vorbirii.

Obs. Are acelaşi sens cu perfectul compus, fiind, în limba literară, timpul povestirii la persoana a III-
a. Astăzi, în limba literară vorbită, acest timp a dispărut, luându-i locul perfectul compus. Este folosit
doar cu intenţie ironică: Vorbi şi el!

OBS. Sunetele și grupul de sunete care indică perfectul simplu sunt: -a-, -u-, -se-, -i- (-â-).

OBS. Desinenţele de perfect simplu sunt alcătuite din două părţi: un segment -ră- (cu realizarea zero
la singular) şi un segment final, comun cu alte timpuri.
La persoana I, singular, în cazul verbelor terminate la infinitiv în -i, perfectul simplu are doi i,
primul indicând timpul şi al doilea fiind desinenţă: dormii. La persoana a III-a, singular, are doar un i,
care arată timpul, desinenţa fiind zero: dormi ∅. Verbul a pustii are la infinitiv doi i, aşadar la
persoana I, singular, perfectul simplu se scrie cu trei i: pustiii.
Exerciții:

1. Precizează culoarea baloanelor pe care sunt scrise verbe la modul indicativ, timpul perfect
simplu.

2. Precizează litera corespunzătoare seriei care conţine numai verbe la perfect simplu.

1. aleseră, bănuişi, citirăm, întrebarăţi, răspunsese;


2. alunecaserăm, întâlnii, păru, plutiră, zăriserăm;
3. crezui, fugişi, mângâiară, simţii, vorbirăm;
4. ascunseră, crescurăți, povestiseși, stătui, vorbii.

3. Corectează greşelile din textul de mai jos.

Muma-Pădurii zise:

— Distrusei câmpiile, pustii pădurile şi nu primi nicio răsplată de la zmeu, deşi noi
hotărâsem şi el chiar jurase că-mi va da un buzdugan de aur, de-l voi ajuta.

4. Grupează verbele date după timp.


■ abandonaşi ■ curăţam ■ deschideţi ■ iertase ■ goliră ■ intensificarăm ■ înşelaseră 

■ luceau ■ muncesc ■ obosea ■ reţinuserăm ■ traversăm

S-ar putea să vă placă și