Sunteți pe pagina 1din 19

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

REFERAT MANAGEMENTUL SERVICIILOR


SERVICIILE DE CURIERAT
STUDIU DE CAZ: FAN COURIER

Student: MARTAC NICOLETA

Specializarea: MANAGEMENT

anul II-ID
CUPRINS
INTRODUCERE.......................................................................................................................3
CAPITOLUL 1..........................................................................................................................4
1.1. Definiția serviciilor..........................................................................................................4
1.2. Principalele deosebiri dintre bunuri și servicii.................................................................4
1.3. Caracteristicile serviciilor (Ph.Kotler).............................................................................5
1.4. Locul și rolul serviciilor în economie..............................................................................6
1.5. Clasificarea serviciilor......................................................................................................6
1.6. Consumatorul, parte inseparabilă a prestării serviciilor...................................................7
1.7. Calitatea serviciilor oferite consumatorilor......................................................................7
1.8. Etapele realizării unui mecanism de succes în servicii....................................................8
1.9. Tezele lui Thomas Peters privind serviciile.....................................................................8
CAPITOLUL 2..........................................................................................................................9
2.1. Piața serviciilor de curierat din România.........................................................................9
2.2. Ce presupun serviciile profesionale de curierat?............................................................10
CAPITOLUL 3........................................................................................................................11
3.1. Scurt istoric și evoluția în timp a firmei.........................................................................11
3.2. Mic Dicționar de curierat...............................................................................................12
3.3. Drumul unui colet de la expeditor la destinatar cu FAN Courier..................................14
CONCLUZII...........................................................................................................................17
BIBLIOGRAFIE.....................................................................................................................18

2
INTRODUCERE

Progresul tehnic, amplificarea diviziunii sociale a muncii, creșterea cererii de servicii


din partea întreprinzătorilor și respectiv a populației, au determinat dezvoltarea și
diversificarea serviciilor.

Sectorul serviciilor se află într-o continuă schimbare , motiv pentru care și abordările
teoretice sunt diferențiate și controversate. Evoluția sectorului serviciilor dovedește că nu este
un sector al locurilor de muncă mai slab plătite sau care nu reclamă îndemânare. Dimpotrivă,
s-a constatat că locurile de muncă cu cele mai spectaculoase creșteri fac parte din sectorul
serviciilor, precum cele din domeniul asigurărilor, imobiliare, sănătate, educație, comerț. Nici
o economie nu poate funcționa fără ajutorul serviciilor de transport, comunicații,
guvernamentale, educație și ocrotirea sănătății.

Am ales această temă pentru că fiecare dintre noi a apelat cel puțin odată la serviciile
unei firme de curierat.

Lucrarea este structurată în trei capitole. În primul capitol am prezentat conceptele de


bază ale managementului serviciilor, urmând ca în capitolul al doilea să evidențiez
principalele aspecte ale serviciilor de transport prin curierat. Al treilea capitol reprezintă
studiul de caz: firma FAN Courier, liderul incontestabil al serviciilor de curierat din România.

3
CAPITOLUL 1
MANAGEMETUL SERVICIILOR (CONCEPTE DE BAZĂ)

1.1. Definiția serviciilor


Din multitudinea definițiilor întâlnite în literatura de specialitate, cele mai
reprezentative definiții ale serviciilor sunt:

 Serviciile sunt activități, beneficii sau utilități care sunt oferite pe piață sau prestate în
asociere cu vânzarea unui bun material. (Asociația Americană de Marketing- AMA
1960)
 Serviciile reprezintă activități umane cu un conținut specializat, având ca rezultat
efecte utile, imateriale și intangibile, destinate satisfacerii unor nevoi sociale. Sunt
activități de sine stătătoare, autonomizate în procesul adâncirii diviziunii sociale a
muncii și sunt organizate distinct într-un sector denumit sectorul terțiar. (M.Ionică,
R.Minciu, G.Stănciulescu, 1997)
 Serviciile reprezintă orice activitate sau beneficiu pe care o parte o poate oferi alteia,
care este în general intangibil și al cărei rezultat nu presupune dreptul de proprietate
asupra unui bun material. (Ph.Kotler, 1998)

Concluzie:

-reprezintă sectorul terțiar al economiei.


-sunt activități care satisfac anumite necesități sociale sau individuale fără a se
Serviciile
concretiza în produse de sine stătătoare.

1.2. Principalele deosebiri dintre bunuri și servicii


Bunurile Serviciile
Au caracter material. Au caracter imaterial.
Sunt stocabile. Sunt nestocabile.
Pot fi analizate înainte de cumpărare. Nu pot fi analizate.
Proprietatea poate fi transferată. Proprietatea nu poate fi transferată.
Consumul este precedat de producție. Consumul și producția sunt simultane.
Pot fi transportate. Nu pot fi transportate.
Producția, vânzarea, consumul se desfășoară în Clientul participă la producție.
locuri diferite.
Variabilitate relativ mică. Variabilitate mare.
Sunt controlabile prin standarde. Puțin controlabile.

4
1.3. Caracteristicile serviciilor (Ph.Kotler)

Intangibilitatea (Serviciile nu au o formă fizică; nu pot fi percepute prin cele


(caracteristica esențială) cinci simțuri ale omului înaintea cumpărării.)
Inseparabilitatea (Producția și consumul au loc simultan.)
Variabilitatea (Diferă de la o prestație la alta; serviciul nu poate fi repetat în
(Eterogenitate) mod absolut identic niciodată.)
Perisabilitatea (Serviciile nu pot fi stocate pentru un consum ulterior: ele există
numai în momentul producerii lor.)

Un aspect specific serviciilor este faptul că, spre deosebire de bunuri, acestea sunt mai
greu de delimitat. Astfel, firmele prestatoare de servicii gestionează de fapt pachete din care
fac parte un ansamblu de bunuri și servicii, alcătuite din:

 elementul suport (resursele fizice ce susțin prestarea serviciului); exemplu: un


aeroport pentru servicii de transport aerian, un restaurant pentru servicii de servire a
mesei;
 materiile prime (cumpărate sau consumate de consumatorul căruia i se prestează
serviciul); exemplu: alimentele servite într-un restaurant; medicamentele folosite în
serviciile medicale;
 informațiile (datele furnizate de client care ajută la prestarea eficientă a serviciului);
exemplu: preferințele clientului privind prepararea mâncării;
 serviciile explicite (beneficiile rapid observabile de consumator după prestarea
serviciului); exemplu: cunoștințele dobândite după prestarea serviciilor educaționale;
 serviciile implicite (beneficiile psihologice resimțite de client după apelarea la
serviciile firmei prestatoare); exemplu: siguranța resimțită în folosirea unui
autoturism bine reparat.

5
1.4. Locul și rolul serviciilor în economie
Creșterea semnificativă a sectorului terțiar, respectiv a sectorului serviciilor în
majoritatea statelor dezvoltate, a constituit principalul factor care a impus participarea acestui
domeniu în știința managementului aproape în egală măsură de bunurile oferite de ramurile
producției materiale cât și de sectorul servicii. Indiferent în ce sferă ne situăm, în cea a
producției sau a serviciilor, scopul final nu este altul decât satisfacerea unor nevoi ale
consumatorilor.

1. Stimulează, modernizează și eficientizează producția materială.


2. Reprezintă o consecință a dezvoltării producției și o condiție a progresului
Rolul economico-social.
serviciilor 3. Contribuie la valorificarea superioară a resurselor naturale și materiale.
4. Au rol economic și social.
5. Constituie factor de progres, stimul a creșterii economice, motor al
dezvoltării sociale.

1.5. Clasificarea serviciilor


Există multe clasificări în sfera serviciilor. Conform Standardului ISO9004-2
(Managementul Calității) serviciile se pot clasifica astfel:

Cultural turistice Cazare, alimentație publică, turistice, spectacole,


televiziune, agrement.
De comunicații Transport aerian, rutier, feroviar, maritim, fluvial,
poștă, cablu, de informare.
Medicale Asistență medicală, spitale, ambulatoriu,
laboratoare.
De întreținere și reparații Pentru instalații electrice, încălzire, construcții,
auto.
SERVICI De utilitate publică Salubrizare, alimentare cu apă, gaze, energie
I termică, întreținere spații verzi, pompieri, poliție.
Comerciale Vânzări en-gros, en -detail, depozitare marfă.
Financiare Bancare, asigurări, contabilitate.
Profesionale Asistență juridică, educație, consultanță.
Administrative Servicii informatice.
Tehnice Înregistrări audio-video, analize fizico-chimice.
Științifice Cercetare științifică, dezvoltarea produselor.
De aprovizionare Contractarea și urmărirea contractelor și
distribuirea materialelor.

6
1.6. Consumatorul, parte inseparabilă a prestării serviciilor

Principalul element care face distincția între procesul de producere a serviciilor și cel
de realizare a bunurilor tangibile constă în prezența clientului ca parte componentă a
sistemului de prestație. Pentru a câștiga încrederea clienților în serviciile oferite, firmele
prestatoare trebuie să țină cont de următoarele cerințe:

 Să realizeze o comunicare eficientă cu clienții.


 Să prezinte o imagine corectă a serviciului și să presteze corect serviciul promis.
 Să existe o preocupare permanentă pentru îmbunătățirea continuă a serviciului
furnizat.

1.7. Calitatea serviciilor oferite consumatorilor

În general, prin calitatea unui serviciu este desemnată „capacitatea sa de a satisface


nevoile consumatorului sau beneficiarului”. În perceperea calității serviciilor, consumatorii
utilizează cinci criterii de bază, care sunt elementele definitorii ale calității serviciilor.

1. Seriozitatea (Prestarea cât mai corectă a serviciului. )


Elementele 2. Receptivitatea (Dorința de a ajuta clientul, servindu-l cu promptitudine.)
definitorii 3. Siguranța (Furnizarea serviciului în condiții de deplină securitate.)
ale calității 4. Empatie (Grija față de nevoile și preferințele clientului.)
serviciilor 5. Elementele (Calitatea echipamentelor, dotărilor, atractivitatea
concrete materialelor informative.)
(tangibile)

Furnizarea unui serviciu situat în permanență deasupra nivelului acceptat și utilizarea


fiecărei oportunități pentru depășirea nivelului dorit sunt esențiale pentru formarea și creșterea
încrederii clienților în firma prestatoare de servicii. Respectând cerințele clienților, firmele pot

7
să-și sporească nivelul de calitate al serviciilor oferite. Realizarea calității în domeniul
serviciilor presupune aptitudini, înțelepciune, determinare.

1.8. Etapele realizării unui mecanism de succes în servicii

1.Primul contact cu clientul. (Cumpărarea, solicitarea unui serviciu.)


2.Satisfacția clientului privind (Evaluarea prin comparație între serviciul așteptat și
calitatea serviciului. prestația efectivă.)
3.Loialitatea clientului. (Acceptare, încredere, atitudine favorabilă.)
4.Fidelizarea clientului (Revenire, recomandarea altor clienți)
5.Succesul firmei (Eficiență economică și socială.)
Succesul pe piață al unei firme prestatoare de servicii depinde de modul în care firma
controlează factorii care influențează servicul perceput de către consumator:

 contactul direct cu prestatorul de servicii


 elementele de contact: personalul, ambianța, procesele, imaginea, prețul.

1.9. Tezele lui Thomas Peters privind serviciile


Analizând serviciile, pe care le situează în centrul de atenție al managementului
orientat spre excelență, Thomas Peters a emis următoarele teze:

Este în așteptarea clientului (cetațeanului).


Trebuie să răspundă așteptărilor clientului.
Depinde de persoana care îl prestează.
Este un fapt concret, măsurat prin suma plătită.
Se prestează într-o competiție cu timpul.
Are nevoie uneori de tehnologie înaltă, cunoștințe informatice.
Conduce la transformări totale a produselor ( să satisfacă clienții).
Implică un risc și multe firme plătesc despăgubiri importante în cazul eșecului
Serviciu serviciului prestat.
l Este o bază de susținere a competitivității.
Se învață.
Se răsplătește (agenții economici care oferă servicii mai bune practică tarife cu 10-
15% mai mari și totuși ei sunt cei mai căutați).
Efectuarea și calitatea acestuia depind mai mult de respectul pe care furnizorul
(prestatorul) și-l acordă.
Astăzi, serviciile au nevoie de o reorganizare globală care să pună accentul pe
rapiditate, flexibilitate, responsabilitate, inovare, descentralizare.

8
CAPITOLUL 2
SERVICIILE DE TRANSPORT PRIN CURIERAT

Transportul prin curierat a apărut ca rezultat al livrării urgente a anumitor categorii de


mărfuri, prin intermediul serviciilor de tip „azi cu azi” sau „ azi cu mâine”.

Serviciile de curierat reprezintă servicii de livrare rapide. Ele au apărut din nevoia
oamenilor pentru rapiditate și promptitudine față de serviciile pe care le oferă poșta.
Serviciile de curierat sunt din ce în ce mai utilizate și necesare în zilele noastre, când
cumpărăturile tradiționle sunt într-o competiție acerbă cu cele efectuate în mediul online. La
nivel internațional, în serviciile de poștă și curierat activează peste 5,3 milioane de angajați, în
peste 192 de țări și 677000 de oficii poștale (conform datelor Universal Poștal Union).

2.1. Piața serviciilor de curierat din România


Evoluția economiei a adus noi oportunități pentru dezvoltarea firmelor de curierat.
Acum putem cumpăra aproape orice online și livrat la ușa noastră. Tot mai multe afaceri se
mută în mediul online, ceea ce face ca cererea pentru serviciile de curierat să fie tot mai mare.
Piața serviciilor de curierat din România:

 Văzută drept un indicator al situației economico-sociale, dezvoltarea acestor servicii


situează România pe locul 57 în lume (potrivit datelor Universal Poștal Union).
 Dezvoltarea comerțului online a dus la expansiunea sectorului de poștă și curierat,
ajungând la peste 1500 de firme.
 Aproximativ 90% din piața serviciilor de curierat este de tip door to door.
 Estimările specialiștilor relevă faptul că afacerile din sectorul de poștă și curierat au
depașit în anul 2018 pragul de patru miliarde de lei.
 Pentru clienți este important să știe cum funcționează firmele de curierat, care sunt
regulile si la ce să se aștepte din partea acestora. Atunci când cumperi online un
produs, prețul plătit poate include și serviciul de livrare. Chiar dacă prinzi o ofertă cu

9
costuri de livrare zero, cineva tot îți aduce coletul la ușă și va fi plătit pentru prestarea
acestui serviciu.
 Poșta Română rămâne principalul furnizor de servicii de livrare, urmată de Fan
Courier, Urgent Cargus, DHL Internațional România și TNT România.

2.2. Ce presupun serviciile profesionale de curierat?


Serviciile profesionale se pot defini în multiple moduri. Cert este că firma de curierat
aleasă trebuie să ofere ceva mai mult decât ceilalți. Pentru clientul care apelează la serviciile
unei firme de curierat sunt importante următoarele aspecte:

 Rapiditatea de expediere: clientul lasă în mâinile curierului un colet și își dorește ca


acesta să fie înmânat destinatarului fără întârzieri.
 Modul de manipulare și atenția acordată coletelor, pentru ca acestea să ajungă intacte
la destinatar.
 Clientul își dorește să fie ținut la curent cu statusul coletului său.

Orice client se teme de: taxe ascunse, lipsa de comunicare, calitatea transportului.

10
CAPITOLUL 3
FIRMA DE CURIERAT FAN COURIER
3.1. Scurt istoric și evoluția în timp a firmei
Înființată în anul 1998, de către Adrian Mihai, Neculai Mihai și Felix Pătrășcanu, FAN
Courier se află pe locul 12 în Top 100 al celor mai cunoscute și longevive branduri românești,
poziție acordată în fiecare an de revista Biz și pe primul loc în topul SUPERBRANDS, la
categoria „Transport & Courier Service”.

 Este liderul incontestabil al firmelor de curierat private, cu un capital 100% românesc.


 Serviciile de curierat ale firmei sunt interne, internaționale și servicii speciale.
 Se mândrește cu acoperire națională de 100% , cu 134 filiale în țară , o flotă de peste
4000 autovehicule, 6150 de angajați; a încheiat anul 2019 cu o cifră de afaceri de 168
milioane euro.

11
 Firma se implică permanent în comunitate, pentru că o companie solidă are nevoie de
oameni dedicați și de relații pe termen lung.
 Numeroasele premii și distincții obținute de-a lungul anilor reprezintă răsplata unei
strategii de afaceri solide și a investițiilor permanente, precum și a încrederii pe care
firma a reușit să o câștige , an de an, din partea clienților. Cele mai recente premii:

2018 Courier and Postal Services Company of the Year, acordat de Govnet în
cadrul Galei Premiilor de Excelență în Curierat.
2018 Investment of the Year, acordat de Govnet în cadrul Galei Premiilor de
Excelență în Curierat.
2018 Best Website, acordat de Govnet în cadrul Galei Premiilor de Excelență în
Curierat.
2019 Câștigătorul titlului SUEPERBRANDS.

 Firma ține pasul cu noile tendințe în materie de tehnologie, investind constant atât în
noi servicii cu valoare adăugată pentru clienți, cât și în dezvoltarea și perfecționarea
celor care o reprezintă, a curierilor care au grijă ca toate livrările să ajungă la timp și în
cele mai bune condiții la destinație.
 Compania face revoluție pe piața de curierat din România prin introducerea
conceptului de transport integral eco-friendly, pentru a acoperi cererea de servicii de
curierat în zonele exclusiv pietonale din marile orașe. Prototipul eco-friendly este un
produs 100% românesc și se se află în prezent în faza de omologare. După obținerea
tuturor avizelor impuse de legislație, urmează să fie testat în regim de pilot în cea mai
mare zonă pietonală din București – Centrul Vechi. În funcție de reacția pieței,
conceptul va fi extins și în alte mari orașe ale țării: Brașov, Sibiu, Constanța,
Timișoara.

3.2. Mic Dicționar de curierat


Curieratul, la fel ca fiecare domeniu de activitate, are limbajul și cuvintele sale cheie
specifice, care ajută firma de curierat și pe clienții săi să comunice eficient, să transmită
ușor informații și să se găsească rapid soluții pe tot parcursul călătoriei coletelor spre
destinație.

12
 AWB (Air Way Bill) -concept fundamental în serviciul de curierat, este documentul
de transport ce însoțește obligatoriu expedierea fiecărui colet, pentru identificarea
unică și urmărirea acestuia.
 AWB Tracking – acțiunea de verificare a stadiului unei expediții, prin interogarea
sistemului de urmărire a traseului fiecăreia în punctele cheie: în curs de preluare de la
destinatar, preluat de către curier, în curs de livrare, livrat la expeditor. Tracking-ul se
poate realiza ușor și rapid online, în secțiunea www.fancourier.ro/awb-tracking/ de pe
site-ul firmei.
 Check on delivery – serviciu FAN Courier ce oferă posibilitatea de a deschide
comanda la livrare și de a verifica dacă produsele comandate sunt corespunzătoare,
fără a fi permisă verificarea/ proba tehnică la destinație. Serviciul acesta presupune
plata unei taxe suplimentare față de tariful standard.
 COD (Cash on Delivery) – plata la livrare. Opțiune selectată de către expeditor, prin
care plata bunurilor și a serviciilor se face la destinatar.
 Proof of Delivery (POD) – confirmare de primire. Poate fi în original (oPOD) sau în
format electronic (ePOD).

13
3.3. Drumul unui colet de la expeditor la destinatar cu FAN Courier

Primești colete, trimiți plicuri și te bucuri atunci când ceea ce ai comandat online
ajunge la tine în mai puțin de 24 de ore, dar te-ai întrebat vreodată cum funcționează sistemul
de curierat? Cine sortează plicurile? Cine se asigură că ele ajung la adresa exactă sau cine
cântărește coletele ? Dincolo de munca și dedicarea fiecărui curier, șofer, manipulant sau
operator call center, este vorba despre un sistem complex și o tehnologie de ultimă generație
care facilitează întregul proces.

Pasul 1: Pregătirea coletului

Probabil cel mai important pas în procesul expedierii unui colet este ambalarea
corespunzătoare. În acest fel, te asiguri că oricare ar fi conținutul pachetului tău, acesta va
ajunge în siguranță la destinație. Înainte de a împacheta ceea ce vrem să trimitem prin FAN
Courier, trebuie sa verificam condițiile de ambalare  recomandate pentru fiecare tip de
material.

Pasul 2: Plasarea comenzii

Comanda poate fi efectuată online, pe site-ul firmei,  telefonic și prin e-mail sau
folosind aplicația dedicată pentru Android sau iOS. AWB-ul este elementul cel mai important
care permite identificarea unei comenzi, iar Self AWB este serviciul online de gestionare a
expedierilor de la FAN Courier. Self AWB facilitează trimiterea și primirea coletelor într-un
timp redus. De asemenea, folosind această aplicație, știi cu exactitate traseul expedierii, când
14
și cum a ajuns la destinație. Utilizatorii Self AWB pot să creeze o bază de date care le permite
să expedieze mai ușor documente și colete fără a introduce de fiecare dată adresa
destinatarului.  Mai mult, comanda poate fi urmărită pe tot parcursul ei prin AWB Tracking.

Pasul 3: Înmânarea coletului


Curierul este chemat la destinație, unde scanează comanda și o introduce în sistem.
Niciun plic sau colet nu este preluat fără introducerea lui în sistem, nici măcar cele folosind
serviciul rapid Expres Loco. După verificarea coletului, curierul il încarcă în mașină pentru a-
l transporta către HUB-ul de expediție.
FAN Courier deține un HUB Central și 11 puncte de lucru în capitală, iar în țară există
puncte de tranzit situate în Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu, Focșani, Rm. Vâlcea, Tg. Mureș,
Bacău, Câmpia Turzii, Caransebeș, Sebeș, Suceava, Tg. Jiu și Pitești. De asemenea, există
peste 100 de depozite situate pe întreg teritorul țării, cel puțin unul în fiecare județ. Livrările
sunt preluate de la expeditor, introduse în rețeaua FAN Courier încă din momentul scanării de
către curierul expeditor și aduse la acest HUB sau la agenția locală de preluare, unde sunt
cântărite și sortate în funcție de orașul destinatar.

Pasul 4: Transportul coletului


Bunurile sunt încărcate în mașina de traseu (de obicei un camion de mărime mare,
TIR) și transportate pe timpul nopții către HUB-ul de destinație, unde are loc o nouă sortare.
Sortarea coletelor este realizată printr-un sistem tehnologizat, cu ajutorul benzilor de sortare și
al angajaților FAN Courier, însărcinați cu încărcarea coletelor în mașinile de traseu pentru
destinația finală.  Fiecare platformă din țară este organizată în același fel, utilizând proceduri
similare, iar toate datele sunt analizate în sistem, în timp real, prin intermediul VPN.

15
Pasul 5: Livrarea coletului
Coletul este preluat și semnat din nou de către curierul destinatar pentru predare.
Acesta este și momentul în care destinatarul este notificat prin SMS că va primit coletul a
doua zi, între orele 9:00 -17:00. Fiecare curier are un timp de lucru bine pus la punct, de
predare și primire ale coletelor, în fiecare zi, toți curierii fiind însărcinați cu înștiințarea
destinatarilor în ceea ce privește ora exactă de predare.

Piața de e-commerce din România s-a dezvoltat într-un ritm accelerat în ultimii ani,
lucru care a dus și la schimbarea cerințelor de pe piața curieratului. Ca să răspundă la cererile
clienților exprimate în ultima perioadă, FAN Courier a introdus plata cu cardul la livrare în
sistem multi-banking. Astfel s-a implementat posibilitatea de a achita contravaloarea
transportului, folosind un card emis de oricare dintre băncile din România.

 De ce să alegi plata cu cardul la livrare?

 Opțiunea de plată cu cardul a serviciilor FAN Courier (taxe de curierat) este gratuită și
este oferită tuturor clienților FAN Courier.
 Oferă posibilitatea încasării sumelor aferente serviciilor FAN Courier (taxe curierat)
și/sau a sumelor solicitate ca ramburs de către expeditor, cu ajutorul unui POS sau
mobile POS.
 Oferă posibilitatea de a plăti simplu și rapid.
 Serviciul de livrare va deveni mai eficient, timpul alocat predării expediției se va
reduce semnificativ.
 Noul sistem prezintă și avantajul că plata prin card nu generează clientului costuri
suplimentare mai mari decât cele pe care le are la orice altă tranzacție prin intermediul
băncii cu care lucrează.

16
CONCLUZII

Indiferent de modul în care este conceptualizat sau practicat, managementul general se


regăsește în sfera serviciilor, cu toate componentele și funcțiile care îi sunt atribuite în orice
alt sector sau domeniu de activitate. În ultimele decenii, serviciile joacă un rol cheie în
economiile statelor dezvoltate. Ele devin factori determinanți ai evoluției și ai performanțelor
economice ale țărilor, au o contribuție semnificativă la creearea PIB și la ocuparea forței de
muncă.

Lumea modernă ar fi greu de imaginat în afara serviciilor de curierat. În fiecare zi, mii
de mașini străbat lumea livrând pachete, plicuri, surprize, mesaje, emoții, ducând proiecte la
îndeplinire și construind povești inedite.

FAN Courier a luat naștere pentru a răspunde nevoii oamenilor și companiilor de a


transmite  rapid și ușor colete oriunde în țară către cei dragi sau către partenerii importanți în
business. Istoria FAN Courier este scrisă în fiecare zi de sutele de oameni care fac munca de
curierat cu pasiune, de sutele de mașini care acoperă țara în lung și-n lat, de milioanele de
colete pe care le transportă an de an doar pentru că au primit încrederea clienților în serviciile
prestate. Un curier FAN este un om de acțiune, mereu pe drumuri, dar întotdeuna gata să
pornească spre o nouă destinație, să creeze noi relații, să aducă zâmbete. Profesionalismul
angajaților este și mobilul care a reușit să poziționeze compania pe o treaptă superioară în
ceea ce privește calitatea serviciilor oferite. La toate acestea se adaugă și dorința de a deservi,
în fiecare an, cât mai multe localități, fără kilometri suplimentari. Dincolo de cifre, de
kilometri parcurși sau de numărul de pachete livrate, FAN Courier înseamnă apropiere, timp,
viteză și emoție.

17
BIBLIOGRAFIE

https://bibiloteca.regielive.ro.cursuri management
https://www.academia edu.managementul serviciilor
https://www.scribd com.managementul serviciilor
https://conspecte.com.stiinte economice.managementul serviciilor
www.stiucum.com.managementul serviciilor

https://www.fancourier.ro/despre-fan/

www.eurosender.com › tipuri-servicii-curierat

www.zf.ro › suplimente › povestea-fan-courier-cea-mai-mare-companie...

www.wall-street.ro › companii

https://www.bursa.ro/pentru-anul-2019-fan-courier-estimeaza-o-cifra-de-afaceri-in-crestere-
cu-15-procente-41816837

https://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/fan-courier-introduce-in-flota-proprie-primul-
cargobike-electric/

18
19