Sunteți pe pagina 1din 1

Ce este Arbitrajul Internațional?

Arbitrajul internațional este similar cu litigiile judecătorești interne, dar în loc să aibă loc în fața unei
instanțe interne, are loc în fața judecătorilor privați cunoscuți ca arbitri. Este
un consensuală, neutru, legare, privat și executorii mijloace de soluționare a disputelor internaționale,
care este de obicei mai repede și ieftin decât procedurile judecătorești interne.

Utilizarea arbitrajului internațional a evoluat pentru a permite părților din diferite legi, contexte lingvistice
și culturale pentru rezolvarea disputelor lor într-un mod final și obligatoriu, de obicei fără formalitățile
normelor procedurale ale propriilor lor sisteme juridice.

Pentru ce se folosește Arbitrajul Internațional?


Arbitrajul internațional este uneori numit a formă hibridă de soluționare a disputelor internaționale,
deoarece îmbină elemente de procedură de drept civil și procedură de drept comun, în timp ce părților le
oferă o oportunitate semnificativă de a proiecta procedura arbitrală în baza căreia soluționarea litigiului lor
va fi soluționată. Arbitrajul internațional poate fi utilizat pentru a rezolva orice dispută considerată a fi
“arbitrable,” termen al cărui scop variază de la stat la stat, dar care include majoritatea disputelor
comerciale.
Companiile includ deseori acorduri internaționale de arbitraj în contractele lor comerciale cu alte
întreprinderi, astfel încât, dacă apare o dispută cu privire la acord, ei sunt obligați să arbitreze, mai degrabă
decât să urmărească litigiile tradiționale. De asemenea, două părți pot folosi arbitrajul pentru a rezolva o
dispută prin ceea ce este cunoscut drept „acord de depunere”, care este pur și simplu un acord de arbitraj
care este semnat după ce a apărut deja o dispută.
Acordurile de arbitraj tipice sunt foarte scurte. Clauza de arbitraj a modelului ICC, de exemplu, doar
citește:
„Toate litigiile care decurg din sau în legătură cu prezentul contract vor fi soluționate în final în
conformitate cu Regulamentul de arbitraj al Camerei de Comerț Internațional de unul sau mai mulți
arbitri desemnați în conformitate cu regulile menționate..“
Părțile adaugă frecvent reguli privind legea care reglementează contractul, numărul de arbitri, locul
arbitrajului și limba arbitrajului.