Sunteți pe pagina 1din 1

z

onaac
ti
vi
tat
ispor
ti
ve

-acti
veazazonae s
ti
caaparcul
ui
-vafipr opus
ai n
tr-
oformul
acepoat
e
adu c
eu nplusdepubli
cinpar
c,l
aanu-
miteorelacareacti
vi
tat
il
edezis
pec
ific
e
setermina.

s
pat
i
uodi
hna/r
elax
are

-
cus
ub-z
onespeci
fice
:
s
pat
i
uodi
hna/r
elax
are z
onadehamace
;pavil
ion
;joc
uri
stat
i
ceadu
lt
iet
c
-cus
ub-z
onespeci
fice
:
zonadehamace
;pavil
ion
;joc
uri
stat
i
ce
adul
ti
etc z
onapav
il
ione
xpo propune
reaune
i
t
recer
isi
gureacai
i
-propuner
e aunorz onecuvege- fe
rate
t
atie
-pastr
areau ne
iz onemin
e r
alept
acti
vit
ati
cuc arcate
rdeev e
niment(
expozit
ii
,targuri
,mici
concert
eetc
)
propuner
eaveget
ati
eipl
ant
atepel
atu
ranordi
casic
a
bari
erafoni
capent
ruadimi
nuadis
comfor
tuls
onor
cauzatdetr
afic

apas
tat
i
ca
-accent
ueazacaract
erul
/cadr
ulnat
ural
de j
a
cont
uratpesi
t
pi
at
et
a -at
ragereapubl
i
cu l
uis
prezona“i
mpaduri
ta”a
par
c ul
ui

pav
il
ionc
afe
nea
c
ons
tr
uct
i
ipav
il
ion
are
-
potgazduidi
fe
rit
eacti
vi
taticareac
ti
veaza
par
ccopi
i -
rel
ati
oneazaatat
cuzonade zona
rel
axar
ec ats
icupavi
l
ionule
xpos i -
potdeveni
punctedeperspe c
tiv
asir
eper
-
actu
alarel
ati
eintr
ebise
ric
a s
pati
uldest
in
atexpoz
it
ii
lor
/targu
ril
or -
propus
eint
r-oman i
eraces evarel
at
ionain
spati
icugradene,punc
tual
e,
s
iparcnuest
eu naconfli
ct- modfires
ccue l
ementel
eve getal
epre
zente
pez onadetalu
z
u
alasipoat
efiv alor
ific
ata
-ori
ent
aresprezones
peci
fi c
e i
nt
egr
areaunu
ilocdejoac
ape
n t
rucopi
i
s
iincadr
ulnoi
ipropuneri
propusei
npar c i
nt
r-
uncadr
umai apr
opiat
denat
ura
-past
rar
easiacc
entu
areacarac
ter
ulu
ipl
ant
at
altal
uzul
ui
,cuint
egrar
eaunorzonede
deschi
der
e
ape r
spect
i
veidi
nspr
estr
adaAu r
elVl
aic
uspr
e
parc

S-ar putea să vă placă și