Sunteți pe pagina 1din 6

SISTEME SUPORT PENTRU DECIZII

CUPRINS
1. SISTEME SUPORT PENTRU DECIZII: TABLOU GENERAL
1.1. Prezentare
1.2. Elemente pregătitoare
1.2.1. Exemplu introductiv
1.2.1.1. Descrierea aplicaţiei
1.2.1.2. Istoria unei familii de sisteme suport pentru decizii
1.2.2. Sinteza primelor constatări
1.2.3. Decizii, decidenţi, probleme şi procese decizionale
1.3. Necesitate şi oportunitate
1.3.1. Evoluţia mediului decizional
1.3.2. Limitele şi restricţiile decidentului uman
1.3.3. Metode şi tehnici de bază pentru asistarea deciziilor
1.3.4. Modelul asistentului decizional
1.3.4.1. Câteva modele
1.3.4.2. Metafora sistemului uman suport pentru decizii
1.3.5. Către sisteme informatice antropocentrice
1.3.5.1. Câteva întrebări
1.3.5.2. Atribute
1.3.6. Stadii de maturitate a sistemelor informatice pentru asistarea deciziilor
1.4. Noţiuni de bază
1.4.1. Definiţii
1.4.1.1. Câteva definiţii semnificative
1.4.1.2. Definiţia adoptată
1.4.2. Atribute
1.4.2.1. Caracteristici esenţiale
1.4.2.2. Comparaţii
1.4.3. Funcţiuni
1.4.3.1. Funcţiuni primare
1.4.3.2. Funcţiuni secundare
1.4.4. Stadii de finalizare şi persoane implicate
1.4.4.1. Stadii
1.4.4.2. Roluri
1.4.5. Clasificarea SSD
1.4.5.1. Clasificarea I (după tipul utilizatorului)
1.4.5.2. Clasificarea II (după tipul de suport)
1.4.5.3. Clasificarea III (după orientarea sistemului)
1.4.5.4. Observaţii generale
1.4.6. Avantaje şi limite
1.4.6.1. Avantaje
1.4.6.2. Limite
1.4.7. Condiţii
1.4.7.1. Cauze posibile de insucces
1.4.7.2. Premise pentru succes
1.5. Istoric*
1.5.1. Origini
1.5.2. Începuturi
1.5.3. Afirmarea
1.5.4. Adoptarea la noile tehnologii şi procese
1.6. Note şi comentarii
2. UTILIZAREA SISTEMELOR SUPORT PENTRU DECIZII

2.1. Prezentare
2.2. Utilizatori
2.2.1. Utilizatori decidenţi şi utilizatori asistenţi decizionali
2.2.1.1. Manageri
2.2.1.2. Asistenţi decizionali
2.2.2. Clasificarea utilizatorilor decidenţi
2.2.2.1. ... după numărul decidenţilor şi nivelul de autoritate
2.2.2.2. ... după poziţia faţă de sistem
2.2.2.3. ... după caracteristicile personale*
2.3. Probleme decizionale
2.3.1. Structurabilitatea
2.3.2. Influenţa nivelului decizional
2.3.3. Probleme decizionale în sistemele de fabricaţie industriale*
2.3.3.1. Decizii de planificare a afacerilor
2.3.3.2. Decizii tactice
2.3.3.3. Conducerea atelierului de fabricaţie
2.4. Mod de utilizare
2.4.1. Activităţi şi procese decizionale
2.4.1.1. Modelul procesual
2.4.1.2. Modelul bazat pe cunoaştere
2.4.1.3. Un model practic*
2.4.2. Decizie şi automatizare*
2.4.3. Caracteristicile utilizării SSD
2.5. Impactul şi implicaţiile utilizării SSD
2.5.1. De la obişnuinţe vechi la reguli noi
2.5.2. Efecte observabile
2.5.2.1. ... directe asupra activităţilor decizionale
2.5.2.2. ... indirecte, cu caracter general, exercitate asupra
organizaţiei şi componenţilor ei
2.5.3. Implicaţii juridice şi etice ale utilizării SSD*
2.5.3.1. Responsabilitatea
2.5.3.2. Accesul şi iniţiative în utilizare
2.5.3.3. Probleme de proprietate
2.5.3.4. Aspecte etice şi sociale
2.6. Percepţia utilizatorului asupra SSD
2.6.1. Reprezentări
2.6.2. Operaţii
2.6.3. Ajutoare de memorare
2.6.4. Mecanisme de control
2.6.5. Exemplu*
2.7. Note şi comentarii

3. CONSTRUIREA SISTEMELOR SUPORT PENTRU DECIZII

3.1. Prezentare
3.2. Considerente preliminare
3.2.1. Factori determinanţi principali
3.2.1.1. Participanţi
3.2.1.2. Implicarea utilizatorului
3.2.1.3. Orientarea sistemului
3.2.1.4. Organizaţia
3.2.1.5. Tehnologii informatice şi metodologii
3.2.1.6. Standarde
3.2.2. Flexibilitate şi evoluţie
3.2.2.1. Argumente*
3.2.2.2. Niveluri de flexibilitate
3.2.2.3. Bucle pentru evoluţie
3.3. Procesul de construire
3.3.1. Iniţierea şi pregătirea proiectului
3.3.1.1. Generarea ideii
3.3.1.2. Analiza – diagnostic
3.3.1.3. Definirea caracteristicilor
3.3.1.4. Evaluarea fezabilităţii
3.3.1.5. Planificarea proiectului
3.3.2. Analiza de sistem
3.3.2.1. Aspecte analizate
3.3.2.2. Specificaţia funcţională de detaliu
3.3.3. Proiectarea tehnică
3.3.3.1. Influenţa instrumentelor informatice
3.3.3.2. Activităţi
3.3.4. Implementarea
3.3.4.1. Transpunerea informatică a conţinutului proiectului
3.3.4.2. Verificarea şi validarea
3.3.4.3. Elaborarea documentaţiei
3.3.5. Exploatarea şi evoluţia
3.3.5.1. Evaluarea
3.3.5.2. Evoluţia
3.4. Clasificarea abordărilor
3.4.1. ... după aspectul central vizat*
3.4.2. ... după platforma informatică folosită
3.4.3. ... după tipul participanţilor
3.4.4. ... după metodologia folosită
3.4.5. ... după ordinea acţiunilor şi interacţiunilor*
3.5. Selecţie şi evaluare
3.5.1. Alegerea instrumentelor informatice
3.5.1.1. Subprobleme
3.5.1.2. Dificultăţi
3.5.1.3. Criterii generale pentru evaluarea produselor
Informatice
3.5.1.4. Alegerea unui generator de SSD*
3.5.2. Evaluarea proiectului
3.5.2.1. Principii
3.5.2.2. Subiecte de interes
3.5.2.3. Metode de evaluare
3.6. Elemente privind integrarea
3.6.1. Aspecte tehnice
3.6.1.1. Forme de integrare
3.6.1.2. Principii
3.6.2. Aspecte nontehnice
3.6.2.1. Probleme posibile şi căi de soluţionare*
3.6.2.2. Transferul de cunoştinţe către utilizator
3.7. Note şi comentarii

4. TEHNOLOGIA SSD

4.1. Prezentare
4.2. Noţiuni pregătitoare
4.2.1.Abordarea sistemică
4.2.1.1.Sistem
4,2.1.2.Caracteristici
4.2.1.3. Sisteme închise şi sisteme deschise
4.2.1.4.Descompunerea în subsisteme
4.2.1.4. Avantaje şi limite
4.2.2. Particularităţile sistemelor suport pentru decizii
4.2.2.1. Controlul exercitat de utilizator
4.2.2.2. Particularităţi ale cunoştinţelor stocate în sistem
4.3. Cadru conceptual
4.3.1. Un model generic
4.3.1.1. Subsistemul elementelor de cunoaştere
4.3.1.2. Subsistemul de comunicare
4.3.1.3. Subsistemul de tratare a problemei
4.3.1. Exemplu: SSD DISPECER
4.3.2.1. Conţinutul subsistemului elementelor de cunoaştere
4.3.2.2. Conţinutul subsistemului de tratare a problemei
4.3.2. Variante
4.3.3.1. Sisteme orientate către date
4.3.3.2. Sisteme orientate către documente
4.3.3.3. Sisteme orientate către modele
4.3.3.4. Sisteme orientate către tabele electronice
4.3.3.5. Sisteme orientate către cunoştinţe [de raţionament]
4.3.3.6. Sisteme combinate şi integrarea software

4.4. Interfaţa cu utilizatorul


4.4.1. Noţiuni de bază
4.4.1.1. Interfaţă şi dialog
4.4.1.2. Convivialitate, utilizabilitate, standarde
4.4.2. Elemente de proiectare
4.4.2.1. Aspecte considerate
4.4.2.2. Abordări posibile
4.4.2.3. Principii de proiectare
4.4.2.4. Etape de construire
4.4.2.5. Recomandări de prezentare a datelor numerice şi de
alegere a simbolurilor grafice
4.4.3. Stiluri de dialog
4.4.3.1. Limbajul de comandă
4.4.3.2. Stilul bazat pe întrebări şi răspunsuri
4.4.3.3. Completarea formularelor
4.4.3.4. Alegerea din meniu
4.4.3.5. Stilul interactiv grafic
4.4.3.6. Stiluri hibride
4.4.4. Interfeţe evoluate
4.4.4.1. Tehnologii avansate
4.4.4.2. Interfaţa cu utilizatorul în contextul inteligenţei
ambientale
4.5. Datele în SSD
4.5.1. Tipuri şi surse de date
4.5.1.1. Date şi informaţii
4.5.1.2. Conţinut
4.5.1.3. Provenienţă
4.5.2. Calitatea datelor
4.5.2.1. Probleme
4.5.2.2. Criterii de calitate
4.5.3. Sisteme de gestiune a bazelor de date
4.5.3.1. Sistemul bazei de date
4.5.3.2. Arhitectura SBD
4.5.3.3. Funcţiunile sistemului de gestiune a bazei de date
4.5.3.4. Modelarea datelor
4.5.4. Soluţii moderne
4.5.4.1. Depozite de date
4.5.4.2. Arhitectura depozitului de date
4.5.4.3. Clasificări
4.5.4.4. Prelucrarea analitică on-line
4.6. Modelele în SSD
4.6.1. Baza de modele
4.6.1.1. Condiţii de utilizare
4.6.1.2. Clasificări
4.6.2. Gestiunea modelelor
4.6.2.1. Sisteme de gestiune a bazelor de modele
4.6.2.2. Limite
4.7. Combinaţii de cunoştinţe şi tehnologii
4.7.1. Modelele numerice şi sistemele expert
4.7.1.1. Câteva constatări
4.7.1.2. Soluţii combinate
4.7.2. Tehnologiile pentru informaţii spaţiale şi modelele numerice
4.7.2.1. Domenii de aplicaţie
4.7.2.2. Tehnologia GIS
4.7.2.3. Sisteme suport pentru decizii spaţiale
4.8. Note şi comentarii

5. SUBCLASE PARTICULARE

5.1 Prezentare
5.2. Sisteme pentru conducerea executivă
5.2.1. Conceptul EIS
5.2.1.1. Necesitate
5.2.1.2. Definiţie şi caracteristici
5.2.1.3. Istoric*
5.2.2. Utilizare
5.2.2.1. Utilizatori
5.2.2.2. Informaţii necesare
5.2.2.3. Operaţiuni realizabile
5.2.2.4. Factori favorizanţi pentru utilizare
5.2.3. Construire
5.2.3.1. Cadru de construire
5.2.3.2. O metodologie bazată pe abordarea evolutivă
5.2.3.3. Erori posibile
5.2.3.4. Factori favorizanţi
5.2.4. Tehnologie
5.2.4.1. Platforma informatică
5.2.4.2. Produse software
5.2.4.3. Evoluţii aşteptate
5.2.5. Avantaje şi limite
5.2.5.1. Avantaje ale introducerii EIS/ESS
5.2.5.2. Limite şi efecte negative
5.3. Sisteme suport pentru decizii de tip multiparticipant
5.3.1. Conceptul SSDM
5.3.1.1. Necesitate
5.3.1.2. Lucrul în cooperare asistat de calculator
5.3.1.3. Definiţie şi caracteristici
5.3.1.4. Clasificări
5.3.1.5. Persoane implicate
5.3.1.6. Istoric
5.3.2. Utilizare şi utilizatori
5.3.2.1. Decizii de tip multiparticipant
5.3.2.2. Coordonarea participanţilor
5.3.2.3. Avantajele şi dezavantajele deciziilor de tip
multiparticipant
5.3.2.4. Funcţiuni tipice realizate de SSDM
5.3.2.5. Facilitatorul
5.3.3. Construire
5.3.3.1. Elemente pentru proiectare
5.3.3.2. Factori favorizanţi
5.3.3.3. Evaluarea
5.3.4. Tehnologie
5.3.4.1. Precizări la cadrul conceptual generic
5.3.4.2. Susţinerea cu produse

5.3.5. Avantaje si limite


5.3.5.1. Avantaje
5.3.5.2. Limite
5.3. Note si comentarii

Bibliografie

Index