Sunteți pe pagina 1din 3

Nume elev........................................

Clasa ................................................ Data: ……….


Disciplina: Logică şi Argumentare Nr. 1
Proba de evaluare
I. Răspunde cu A (adevărat) sau F (fals): (10x3=30 p)

A/ F
1. Logica este știința raționării corecte.
2. Termenul „logică” provine din grecescul logos, care înseamnă raţiune, cuvânt, discurs.
3. Logica studiază numai propozițiile cognitive.
4. Extensiunea / Sfera cuprinde totalitatea obiectelor la care se referă noţiunea.
5. Între termenii A. Eminescu și B. Autorul poeziei ”Scrisoarea a III-a” există un raport de
contrarietate.
6. Termenii „pisică“ și „leopard“, ca specii ale genului felină, se află în raport de identitate.
7. Intensiunea / Conţinutul cuprinde totalitatea proprietăţilor pe care le au obiectele aflate
în sfera noţiunii.
8. Există 4 tipuri de temeiuri: Nici necesare şi nici suficiente; Necesare, dar nu şi
suficiente; Suficiente, dar nu şi necesare; Necesare şi suficiente.
9. La baza logicii tradiţionale stau anumite condiţii formale numite principii
logice sau legi de raţionare.
10. Termenii elevi de liceu teoretic și elevi de clasa a IX-a se află în raport de ordonare.

II. Realizează corespondenţa: (4x3p=12 p)


1.Principiul a. Principiul care presupune că sau este acceptată o propoziţie A, sau este
identităţii respinsă dintr-un sistem de propoziţii, a treia posibilitate fiind exclusă.
2. Principiul non- b. Principiul care presupune că pentru a accepta sau pentru a respinge o
contradicţiei  propoziţie trebuie să dispunem de o raţiune suficientă sau altfel spus, de un temei
satisfăcător.
3.Principiul c. Principiul care presupune că un obiect nu poate să fie în acelaşi timp şi sub
terţului exclus acelaşi raport şi A, şi non-A.
4.Principiul d. Principiul care presupune că un obiect este identic numai cu sine însuşi, în
raţiunii suficiente  acelaşi timp şi sub acelaşi raport.
1............ ; 2. ...................; 3. ................; 4. .................;
I. 1 -A
2-A
3- A
4-
5
6
7
8
9
10
I.

I. Reprezentați prin diagrame Euler și alegeți valoarea de adevăr sau fals a propozițiilor date:
a. Fie termenii A, B, C, D şi E, astfel încât B și E sunt în raport de încrucișare, C este specie a intersecției dintre
A și B, A și E sunt în raport de opoziție, iar D este în raport de încrucișare cu A și B, dar în opoziție cu C și E. 1.
Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci
termeni. 2 puncte 2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele
propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera
F): a. Unii C nu sunt A. b. Niciun B nu este D. c. Unii C nu sunt E. d. Toți A sunt B. e. Toți D sunt E. f. Unii A
sunt C. g. Niciun E nu este A. h. Toți B sunt E.
Test 6
Barem: a-F, b-F, c-A, d-F, e-F, f-A, g-A, h-F

b. B. Fie termenii A, B, C, D şi E, astfel încât A și B se află în raport de încrucișare, C este specie a intersecției
dintre A și B, iar D este specie a termenului B, fiind în raport de încrucișare cu A, dar de opoziție cu C. Termenul
E se află în raport de opoziție cu termenul B, fiind specie a termenului A.
1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci
termeni. 2 puncte 2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele
propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera
F): a. Unii C nu sunt A. b. Toţi B sunt D. c. Niciun C nu este D. d. Unii A sunt B. e. Toți D sunt B. f. Unii A sunt
C. g. Toți A sunt E. h. Niciun C nu este E.
Barem test 16
a-F, b-F, c-A, d-A, e-A, f-A, g-F, h-A
c. B. Fie termenii A, B, C, D şi E, astfel încât termenul A este supraordonat față de termenii B și C, aceștia din
urmă fiind în raport de contrarietate; termenii C și E sunt în raport de identitate; termenul D se află în raport de
încrucișare, simultan, cu termenii B și A, dar în raport de opoziție cu cei doi termeni aflați în raport de identitate.
1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci
termeni. 2 puncte 2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele
propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera
F): a. Unii D nu sunt A. b. Niciun D nu este B. c. Unii A sunt B. d. Niciun D nu este C. e. Toți B sunt A. f. Unii
B nu sunt D. g. Unii D sunt E. h. Toți A sunt E.

Barem test 12
a-A, b-F, c-A, d-A, e-A, f-A, g-F, h-F

B. Fie termenii A, B, C, D şi E, astfel încât B și E sunt în raport de încrucișare, C este specie a


100 puncte. Din oficiu 10 puncte.

S-ar putea să vă placă și