Sunteți pe pagina 1din 32

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

PLAN TEMATIC AL CURSURILOR POSTUNIVERSITARE 2020/ 2021


FACULTATEA DE MEDICINA

Nr. Tip Denumirea cursului şi a disciplinei Perioada de Loc de Specialităţi Ore Ore Preţ (euro) Credite
Crt curs Titularul cursului desfăşurare desfăşurare interesate curs LP EMC
FACULTATEA DE MEDICINĂ

ASISTENŢA PRIMARĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE ŞI EPIDEMIOLOGIE


1. 1. EMC Dinamica epidemiologică a unor pandemii trecute și actuale 2 aprilie 2021 – 4 Disciplina medici 30 300 30 EFC
Coordonator: Prof. univ. dr. Doina Azoicai iunie 2021 de epidemiologi, ron medici 30 EMC
Lectori: Prof.univ.dr. Doina Azoicăi, Disciplina Asistența Epidemiolo infecționiști, specialisti și
Primară a Stării de Sănătate și Epidemiologie UMF „Grigore T. gie , UMF diverse primari;
Iași și în specialități 100 ron
Popa” Iași, Conf. univ. dr. Amanda Rădulescu, Disciplina
legătură medicale, medici
Asistența Primară a Stării de Sănătate și Epidemiologie, UMF video cu medici de rezidenti
„Iuliu Hațieganu”, Cluj Napoca Disciplina familie
de
Epidemiolo
gie UMF
Cluj
Napoca
2. 2. EMC Pandemia Covid-19 și riscul infecțiilor asociate asistentei 09.10-11.12-2020 Disciplina medici 30 300 30 EFC
medicale de epidemiologi, ron medici 30 EMC
Coordonator: Prof. univ. dr. Doina Azoicai, Disciplina Epidemiolo infecționiști, specialisti și
Asistența Primară a Stării de Sănătate și Epidemiologie UMF gie , UMF diverse primari;
„Grigore T. Popa” Iași Iași specialități 100 ron
Lectori: Prof.univ.dr. Doina Azoicăi, Disciplina Asistența medicale și medici
Primară a Stării de Sănătate și Epidemiologie UMF „Grigore T. chirurgicale, rezidenti
Popa” Iași medici de
familie
ALERGOLOGIE
3. 3. EMC Alergologie in practica medicala 2 decembrie 2020- salile de medicii si 600 lei 28 EMC
Cooordonator curs: Șef de lucrari dr. Celina Stafie, 20 ianuarie 2021 lucrari rezidentii din medici
Departamentul de Medicina Preventiva si Interdisciplinaritate, mai-iunie 2021 practice ale specialitatile
Facultatea de Medicina Generala, medic primar alergologie UMF(Paraz de pediatrie, 300 lei
Lectori: medici primari alergologie si imunologie din alte centre itologie I pneumologie, rezidenti
universitare Cluj, Tg. Mures(pentru varianta online). sau II) sau medicina
sala de LP interna,
de la etajul dermatologie
7 cladirea si medicina de
Leon, familie
aferenta
disciplinei
de MF
BIOCHIMIE
4. 4. EMC Biologia vitaminei D – implicații ale deficitului acesteia în 02.11-13.12.2020, IS: Sub Medici (toate 30 150 RON 30 EFC
patologie Iaşi rezerva: specialitățile medici primari 18 EMC/serie
Cooordonator curs: Prof. univ. Dr. Liliana Foia 11.01- 21.02.2021, on-line CMR), și specialiști 30 OBBCSSR/serie
Lectori: Prof. Dr. Liliana Foia, Prof. Dr. Anca Chiriac, Conf. Iaşi prin rezidenți, 100 RON
univ. dr. Cristina Dimitriu, Șef lucrări. Dr. Loredana Hurjui, Șef 12.04-23.05.2021,
Microsoft
biologi, medici
lucrări. Dr. Ancuța Goriuc, Conf. Dr. Vasilica Toma, Asist. Dr. Onești chimiști, rezidenti
Cristiana Vlad, Asist. Dr. Bogdan Minea 24.01-07.03.2021, Teams biochimiști (în
Pitra Neamț sau OBBCSSR)
08.03-11.04.2021, onsite,
Botoșani Discipl. de
14.06-18.07.2021, Biochimie,
Onești Amfiteatrul
Chimie – n
UMF e
„Grigore T. ș
Popa”; t
Onești-
Spitalul
municipal;
BT- Sala
Colegiul
medicilor;
P. NT-
Spitalul
Județean
5. 5. EMC Rolul medicinei moleculare in cercetarea, diagnosticarea, 18 februarie -26 on - line, 2 medicilor de 30 150 RON 30 EFC
standardizarea si tratarea pacientului cu infectie SARS martie 2021 zile pe diverse 18 EMC
CoV2 saptamana specialitati, 30 OBBCSSR
de la 16-18 farmacisti,
Coordonator de curs: Conf. Dr. Daniela Cristina Dimitriu
si 16-19, 6 biochimisti,
Lectori: Prof.dr. Vlad Gorduza – Disciplina de Genetica, Prof.
saptamani biologi,
dr. Cornelia Mircea – Disciplina de Biochimie, Facultatea de
(la cererea chimisti
Farmacie, Conf.dr. Maria Butnaru, Disciplina de biologie
cursantilor
celulara si inginerie tisulara, S.l.Dr. Loredana Hurjui- Disciplina
eventual in
de Fiziologie, medic primar medicina de laborator,
weekend
S.l.Dr.Cristina Tarniceru, Disciplina de Anatomie, medic
primar hematolog, Dr. med. chim. Daniela Jitaru medic primar
medicina de laborator, IRO Iasi, Dr.biol. Iuliu Ianov IRO Iasi
CHIRURGIE GENERALĂ
6. 6. EMC Chirurgie de urgență live pe model animal 24.05.2021 – Clinica I Chirurgie 30 600 ron , 30 EFC
Coordonator curs: Prof. Dr. E. Târcoveanu, Prof dr. Franco 28.05.2021 Chirurgie, generală primari și 30 EMC
Stagnitti, conf. dr C. Bradea, SL Dr. A. Vasilescu specialiști
Lectori: Prof. Dr. E. Târcoveanu, Prof dr. Franco Stagnitti, Prof. 100 ron,
Dr. C. , Conf. Dr. C. Bradea, SL Dr. A. Vasilescu SL Dr D. medici
Andronic, SL Dr. N. Vlad rezidenti
7. 7. EMC Actualități în chirurgia minim invazivă videoasistată 26-30.10.2020 Clinica I Chirurgie 30 300 ron , 30 EMC
Coordonator curs: Prof. Dr. C. Lupaşcu, Prof. Dr. E. Chirurgie, generală primari și
Târcoveanu, SL Dr. A. Vasilescu specialiști
Lectori: , Prof. Dr. C. Lupaşcu , Prof. Dr. E. Târcoveanu, Conf. 100 ron,
Dr. C. Bradea, Conf. Dr. N. Dănilă, SL Dr. D. Vintilă, SL Dr D. medici
Andronic, SL Dr. N. Vlad, SL Dr. A. Vasilescu, SL Dr. A. rezidenti
Mihaela Blaj
8. 8. EMC Actualităţi în chirurgia hepato-bilio-pancreatica 09-13.11.2020 Clinica I Chirurgie 30 300 ron , 30 EMC
Coordonator curs: Prof. Dr. C. Lupaşcu, Prof. Dr. E. Chirurgie, generală primari și
Târcoveanu specialiști
Lectori: Prof. dr. C. Lupaşcu, Prof. Dr. E. Târcoveanu, Conf. 100 ron,
Dr. N. Dănilă, Conf Dr. C. Bradea, Prof. Dr. I. Căruntu, Prof. dr. medici
L. Miron, Conf. Dr Corina Ursulescu, SL Dr. V. Fotea, SL Dr. rezidenti
A. Vasilescu, SL Dr. C. Volovaț, Dr. Felicia Crumpei, SL Dr N.
Vlad, SL Dr D. Andronic, Dr. C. Vasiluță, SL Dr. Mihaela Blaj,
Dr Oana Apopei
9. 9. EMC Piciorul diabetic 10-14.05.2021 Clinica I Chirurgie 30 300 ron , 30 EFC
Coordonator curs: Sef lucrari Dr. A. Vasilescu, Prof. Dr. E. Chirurgie, generală primari și 30 EMC
Târcoveanu specialiști
Lectori: Prof. dr. H. Van Damme (Liege), SL Dr. G. Butnariu, 100 ron,
Conf. Dr. Radu Popa, Prof. Dr. E. Târcoveanu, Prof. Dr. C. medici
Lupaşcu, Conf. Dr. N. Dănilă, Conf. Dr. Corina Ursulescu, Sef. rezidenti
Lucr. V. Fotea, SL Dr. A. Vasilescu, SL Dr. N. Vlad, SL Dr.
Genoveva Baroi, SL Dr. Mihaela Blaj, SL Dr. Lacatusu Cristina,
Asist univ. Dr. B. Ciuntu
10. 10. EMC Actualitati in activitatea de prelevarea de organe de la 26.10-6.11.2020 Sala de chirurgie , 14 8 50 lei medici 20 EFC
donorul in moarte cerebrala. Particularitati in transplantul Lucrari ATI, rezidenti; 14 EMC
hepatic practice gastroenterolo 50 lei asistenti
Coordonator curs: Prof.Dr. Cristian Lupascu, UMF Iasi, Clinica I gie- medici medicali;
Facultatea Medicina, Disciplina Chirurgie, Sef Lucrari Mihaela Chirurgie, rezidenti, 100 lei medici
Blaj, UMF Iasi, Facultatea Medicina, Disciplina ATI Sala de medici specialisti
lucrari specialisti,
Lectori: Prof.Dr. Cristian Lupascu, UMF Iasi, Facultatea
practice asistente
Medicina, Disciplina Chirurgie, Prof Dr Anca Trifan, UMF Iasi, sectia ATI medicale
Facultatea Medicina, Disciplina ,Gastroenterologie si
hepatologie, Prof Dr Petru Cianga, Facultatea de Medicina,
Disciplina de Imunologie, Sef Lucrari Mihaela Blaj, UMF Iasi,
Facultatea Medicina, Disciplina ATI, Dr Raluca Neagu,
Coordonator regional Agentia Nationala de Transplant, Sef
lucrari Dr Irina Garleanu,UMF Iasi, Facultatea Medicina ,Conf
Dr Corina Ursulescu Lupascu Facultatea de Medicina,
Disciplina Radiologie, Conf Dr Nutu Vlad, Facultatea de
Medicina,Disciplina Chirurgie, Dr Ciprian Vasiliut, medic
primar chirurgie Spitalul Judetean Sf Spiridon Iasi, Asist Univ
Dr Ana Trofin, Facultatea de Medicina , Disciplina Chirurgie ,
Asist Univ dr Mihai Zabara, Facultatea de Medicina , disciplina
Chirurgie dr Oana Lovin, Dr Beatrice Cobzaru, Dr Carp
Vlad,doctorand Razvan Igna, medici specialisti ATI

11. 11. EMC Actualitati in activitatea de prelevare de organe de la 02-06.02.2021 Sala de asistenti 10 10 50 lei 30 EFC
donorul in moarte cerebrala si in activitatea de transplant Lucrari medicali 10 EMC
hepatic , dedicate asistentului medical de chirurgie si ATI practice chirurgie,
Coordonator curs: Prof Dr Cristian Lupascu, Facultatea de Clinica I asistenti
Medicina, Disciplina Chirurgie, Sef Lucrari Dr Mihaela Blaj, Chirurgie, medicali ATI
Facultatea de Medicina,Disciplina ATI Sala de
Lectori: Prof Dr Cristian Lupascu, Facultatea de Medicina, lucrari
Disciplina Chirurgie, Sef Lucrari Dr Mihaela Blaj, Facultatea de practice
Medicina, Disciplina ATI , dr Raluca Neagu Movila sectia ATI
Coordonator regional Agentia Nationala de Transplant,Conf Dr
Nutu Vlad, Facultatea de Medicina, Disciplina Chirurgie , Sef
lucrari Dr Irina Garleanu , Facultatea de Medicina , Disciplina
medicala - gastroenterologie , asist Univ dr Ana Trofin,
Facultatea de Medicina, Disciplina Chirurgie , Asist Univ Dr
Mihai Zabara, Dr Oana Lovin,medic primar ATI,dr Daniela
Pricop, medic specialist ATI, Dr Beatrice Cobzaru,medic
specialist ATI,dr Vlad Carp, medic specialist ATI, dr Razvan
Igna, medic specialist ATI, asist medical Gabriela Nechifor, as
medical Liliana Cocargeanu, asist medical Bogdan Ciobanu ,
asist medical Mihaela Vizitiu, asist medical Nicoleta Boz, as
medical Liliana Vanturache, as medical Cornelia Albisteanu,
asist medical Ioan Micu, as medical Lucia Popa,asist medical
Ciprian Anton, asist medical Mihai Milea, asist medical Felicia
Carausu, asistent medical Dumitriu Dumitrela
12. 12. EMC Politrauma – management de echipă 09-12.12.2020 Clinica III Rezidenți și 18 100 RON 18 EFC
Coordonator curs: Conf. univ.dr. Lidia Ionescu Chirurgie, specialiști 18 EMC
Lectori: Conf. dr. Lidia Ionescu, Dr. Mihaela Damian, Sef et.III, Sala tineri de
lucrari- Mihaela Blaj, Prof. Dr. Diana Cimpoiesu, Sef lucrari de chirurgie
Ovidiu Popa, Dr. Paul Nedelea, Dr. Mihaela Corlade, Conf. conferințe generală,
univ. Dr. Daniel Timofte, Sef lucrari Dr. Radu Danila, Prof. chirurgie
univ. dr. Ovidiu Alexa, Șef lucr.dr. Bogdan Veliceasa, Sef toracică,
lucrari Genoveva Baroi, Asist. dr. Roxana Livadariu medicină de
Asist.drd. Oana Bulat, Dr. Smaranda Predoaica, Dr. Palihovici urgență, ATI,
Razvan, Dr. Ludmila Stirbu, Dr. Irina Trifescu ortopedie,
neurochirurgi
chirurgie
vasvulară
13. 13. EMC Abordarea și susținerea bolnavilor oncologici și non- 01.03.2021- Iaşi, medici de 30 300 RON 30 EFC
oncologici de la aflarea diagnosticului, la starea terminală 30.04.2021 Institutul orice medici 30 EMC
Coordonator curs: Conf. Univ. Dr.. Vladimir Poroch Regional de specialităţi specialişti,
Oncologie clinice primari;
Lectori: Conf. univ. dr. Dobrin Petru Romeo, Facultatea de
150 RON
Medicină, UMF “Gr.T.Popa” Iaşi, Disciplina Psihiatrie; Şef lucr.
medici
Dr. Tărniceriu Claudia Cristina, Facultatea de Medicină, UMF
rezidenţi
“Gr.T.Popa” Iaşi, Disciplina Anatomie; Asist univ. Dr. Boancă
Mihaela, Facultatea de Medicină, UMF “Gr.T.Popa” Iaşi,
Disciplina Medicină de Familie; Lector dr. psihoterapeut
Cristina Stărică, Univ. “Petre Andrei” din Iaşi; Psiholog
clinician Ruxandra Filipescu, Spitalul Municipal Pașcani,
formator
14. 14. EMC Abordarea paliativă pentru asistenții medicali 01.02-31.03.2021 Iaşi, absolvenți 15 3 100 RON 18 EFC
Coordonator curs: Conf.univ.dr. Vladimir Poroch, UMF Institutul AMG NU(Asistenți
„Gr.T.Popa” Iaşi Regional de Medicali)
Oncologie
Lectori: Conf. univ. dr. Moşoiu Daniela, Facultatea de
Medicină, Universitatea “Transilvania” din Braşov; Conf.
univ.dr. Dobrin Petru Romeo, UMF „Gr.T.Popa” Iaşi , Şef lucr.
univ. dr. Claudia Cristina Tărniceriu, UMF „Gr.T.Popa” Iaşi,
Asist. univ. dr. Boancă Mihaela, UMF „Gr.T.Popa” Iaşi, Asist.
med. lic. Nicoleta Mitrea, formator, asist.univ., Facultatea de
Medicină, Universitatea “Transilvania” din Braşov, Asist. med.
lic. Crucianu Liliana Nicoleta, formator, asistent șef
Compartiment Îngrijiri Paliative, Institutul Regional de
Oncologie Iași, Asist. med. lic. Luchian Nicoleta, formator,
asistent med. principal Secția Îngrijiri Paliative, Spitalul
Municipal de Urgență Pașacani
15. 15. EMC Îngrijirea paliativă în echipa interdisciplinară 15.10.2020 – Iaşi, psihologi, 60 500 ron 60 EFC
Coordonator curs: Conf.univ.dr. Vladimir Poroch, UMF 15.02.2021 Institutul asistenți NU(psihologi,
„Gr.T.Popa” Iaşi 01.03.2021 – Regional de sociali, clerici, asistenți
30.06.2021 Oncologie terapeuți, alt sociali, clerici,
Lectori: Şef lucr. Dr. Tărniceriu Claudia Cristina, Facultatea de terapeuți, alt
personal cu
Medicină, UMF “Gr.T.Popa” Iaşi, Disciplina Anatomie, atestat personal cu diplomă
diplomă de
în îngrijiri palliative, Asist univ. Dr. Boancă Mihaela, Facultatea de licență care
licență care
de Medicină, UMF “Gr.T.Popa” Iaşi, Disciplina Medicină de lucrează în servicii
lucrează în
Familie, atestat în îngrijiri palliative, Dr. Bacoanu Gema, specializate de
servicii
formator, Institutul Regional de Oncologie Iași, atestat în îngrijiri paliative)
specializate de
îngrijiri paliative, doctorand UMF “Gr.T.Popa” Iaşi, Dr.
îngrijiri
Vrânceanu Anca Raluca, formator, Institutul Regional de
paliative
Oncologie Iași, atestat în îngrijiri palliative, Lector dr.
psihoterapeut Cristina Stărică, Univ. “Petre Andrei” din Iaşi ,
Psiholog clinician Ruxandra Filipescu, Spitalul Municipal
Pașcani, formator, Asist. Med. Lic. Crucianu Liliana Nicoleta,
formator, asistent șef Compartiment Îngrijiri Paliative, Institutul
Regional de Oncologie Iași, Asist. Med. Lic. Luchian Nicoleta,
formator, asistent med. principal Secția Îngrijiri Paliative,
Spitalul Municipal de Urgență Pașcani, Pr. Radu Sever
Ungureanu, formator, doctor în științe medicale, preot misionar
de caritate, Institutul Regional de Oncologie Iași
16. 16. EMC Auditul clinic al mediului de îngrijire 01.03.2021 – Iaşi, absolvenți 6 12 200 RON 18 EFC
Coordonator: Conf. univ.dr. Poroch Vladimir, UMF 30.04.2021 Institutul AMG NU(absolvenți AMG)
„Gr.T.Popa” Iaşi Regional de
Oncologie
Lectori: Conf. univ.dr. Manciuc Carmen, UMF „Gr.T.Popa”
Iaşi, Conf. univ.dr. Dobrin Petru Romeo, UMF „Gr.T.Popa”
Iaşi, Şef lucr. univ. dr. Claudia Cristina Tărniceriu, UMF
„Gr.T.Popa” Iaşi, Şef lucr. univ. dr. Perţea Mihaela, UMF
„Gr.T.Popa” Iaşi , Asist. univ. dr. Boancă Mihaela, UMF
„Gr.T.Popa” Iaşi, Asist. med. lic. dr. Chiriac Petronela Cristina,
formator, asistent şef Clinica I Medicală, Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi, auditor clinic, Asist.
med. lic. Crucianu Liliana Nicoleta, formator, asistent șef
Compartiment Îngrijiri Paliative, Institutul Regional de
Oncologie Iași, Asist. med. lic. Luchian Nicoleta, formator,
asistent med. principal Secția Îngrijiri Paliative, Spitalul
Municipal de Urgență Pașcani

17. 17. EMC Managementul complicatiilor chirurgiei laparoscopice si 15-19 februarie Clinica a Chirurgie 20 10 50 EUR 30 EFC
suturilor mecanice 2021 III-a Generala, medici 30 EMC
Coordonator curs: Conf. univ. dr.. Daniel Timofte Chirurgie, Ginecologie, specialiști
Lectori: Prof. Veronica Mocanu, Conf. Dr. Lidia Ionescu, Conf. Spitalul Sf. Urologie, 20 EUR
Dr. Al. Grigorovici, Conf. Carmen Manciuc, Conf. Lacramioara Spiridon chirurgie medici
Ochiuz, Șef lucrări Mihaela Blaj, Șef lucr. dr. Radu Danila, toracica, ATI, rezidenți
Asist. Univ. Ionuț Huțanu, Asist. univ. dr. Dragoș Scripcariu, precum și alte
Asist. univ. dr. Roxana Livadariu, Asist. univ. dr. Sergiu specialități
Timofeiov, Asist. univ. dr. Lucian Ambrosie implicate
18. 18. EMC Perfectionare asistenților medicali de la sala de operație 24 – 26 februarie Clinica a 150Asistenți
RON 15 3 15 RON 18 EFC
Coordonator curs: Conf. univ. dr. Daniel Timofte 2021 III-a medicali sala NU(Asistenți
Lectori: As. Speranța Agapie, As. Lucia Ciobanu, As. Violeta Chirurgie, de operatie medicali
Parasca, As. Liliana Pintilie, As. Mihaela Popa, As. Mihaela Spitalul Sf. sala de operatie)
Rusu Spiridon
19. 19. EMC Noțiuni de bază în chirurgia laparoscopică și suturile 16 – 20 noiembrie Clinica a 100 Chirurgie
EURO 20 10 30 EFC
mecanice 2020 III-a Generala, 50 EUR 30 EMC
Coordonator curs: Conf. univ. dr. Daniel Timofte Chirurgie, Ginecologie, medici
Lectori: Prof. Veronica Mocanu, Conf. Dr. Lidia Ionescu, Conf. Spitalul Sf. Urologie, specialiști
Dr. Al. Grigorovici, Conf. Carmen Manciuc, Conf. Lacramioara Spiridon chirurgie 20 EUR
Ochiuz, Șef lucrări Mihaela Blaj, Șef lucr. dr. Radu Danila, toracica, ATI, medici
Asist. Univ. Ionuț Huțanu, Asist. univ. dr. Dragoș Scripcariu, precum și alte rezidenți
Asist. univ. dr. Roxana Livadariu, Asist. univ. dr. Sergiu specialități
Timofeiov, Asist. univ. dr. Lucian Ambrosie medici
implicate
rezidenti
20. 20. EMC Îngrijirea pacienților chirurgicali de către asistenți medicali 25 – 27 noiembrie Clinica a 150 Asistenți
RON350 15 3 15 RON 18 EFC
Coordonator curs: Conf. univ. dr. Daniel Timofte 2020 III-a medicali NU(asistenţi
Lectori: As. Speranta Agapie, As. Petronela Mavropol Chirurgie, medicali)
(formator îngrijiri stome - UK), As. Violeta Parasca, As. Liliana Spitalul Sf.
Pintilie, As. Mihaela Rusu, As. Mariana Stan Spiridon

21. 21. EMC Abordul multidisciplinar în prevenția și managementul 9– 13 noiembrie Clinica a Chirurgie 30 30 EFC
obezității 2020 III-a generală, 50 EUR 30 EMC
Coordonator curs: Conf. univ. dr. Daniel Timofte Chirurgie, Ginecologie, medici
Lectori: Prof. dr. Doina Azoicăi, Prof. dr. Veronica Mocanu, Spitalul Sf. Gastroenterolo specialiști
Prof. Ochiuz Lacramioara, Prof. Vlad Gorduza, Prof. Diana Spiridon gie, Diabet și 20 EUR
Bulgaru Iliescu, Conf. Carmen Manciuc, Conf. dr. Bogdan nutriție, medici
Tamba, Conf.Viviana Aursulesei, Șef lucrări Mihaela Blaj, Pneumologie, rezidenți,
Conf. univ. dr. Laura Trandafir, Sef Lucrari Bogdan Doroftei, Cardiologie, 10 EUR
Sef Lucrari Alina Onofriescu, Asistent Univ. Dragos Scripcariu, Oncologie, asistente
Asistent Univ. Gheorghita Balan, Dr. Iulia Amitoaie, Dr. Delia Psihologie, medicale
Pintilei, Dr. Elena Mitrofan , Medicină
internă,
Nefrologie,
ATI,
Endocrinologi
e,
Epidemiologie
, Pediatrie,
Medicină de
familie,
Psihiatrie,
Reumatologie,
Medicină
sportivă,
Kinetoterapie,
Nutritie si
Dietetica,
Asistenta
Medicala
Generala,
precum si alte
specialitati
implicate
CHIRURGIE PLASTICĂ
22. 22. EMC Nursingul pacientului cu arsuri 03.05.2021- sala de asistenţi 10 10 50 ron 20 EFC
Coordonator curs: Șef de lucrări dr.Tamaş Camelia 30.06.2021 abilităţi medicali , NU(asistenţi
Lectori: Asist.univ.dr.Dan Cristian Moraru – Medicină specializările medicali)
chirurgicale de licență cu
generală, Chirurgie plastică din clădirea durata de 3 și
Leon a respectiv 4 ani
Umf Iaşi
DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE
23. EMC Evaluarea nutrițională – noțiuni avansate pentru cercetare octombrie – Sală Medicină, 15 15 200 lei 30 EFC
și practică noiembrie 2020 activitate Nutriție și NU
Coordonator curs: Conf. univ. dr. Lidia Iuliana Arhire – didactică dietetică, (Medicină, Nutriție
Cl. diabet, Asistență și dietetică, Asistență
Disciplina Diabet, nutriție și boli metabolice, Facultatea de
nutriție și Medicală Medicală Generală și
Medicină
boli Generală și alte facultăți, care
Lectori: Prof. univ. dr. Doina Azoicăi – Disciplina demonstrează interes
metabolice alte facultăți,
Epidemiologie, Facultatea de Medicină, Conf. univ. dr. Laura pentru cercetarea
(în cazul care
Mihalache – Disciplina Diabet, nutriție și boli metabolice, menținerii demonstrează nutrițională)
Facultatea de Medicină, Conf. univ. dr. Cristina Dimitriu – măsurilor interes pentru
Disciplina Biochimie, Facultatea de Medicină, Conf. univ. dr. de cercetarea
Lucian Boiculese – Disciplina Biostatistică, Facultatea de distanțare nutrițională
Medicină, Șef lucr. dr. Otilia Niță – Disciplina Diabet, nutriție și socială,
boli metabolice, Facultatea de Medicină, Asist. univ. dr. cursurile se
pot realiza
Andreea Gherasim – Disciplina Diabet, nutriție și boli
și online)
metabolice, Facultatea de Medicină, Asist. univ. dr. Ovidiu Mitu
– Disciplina Cardiologie, Facultatea de Medicină, Asist. univ.
dr. Radu Sebastian Gavril – Disciplina Semiologie medicală,
Facultatea de Medicină, Drd. Andrei Cătălin Oprescu, UMF
“Grigore T. Popa” Iași, medic specialist diabet, nutriție și boli
metabolice, Drd. Ana-Maria Gal, UMF “Grigore T. Popa” Iași,
nutriționist dietetician licențiat
23. 24. EMC Abordarea obezității în echipă multidisciplinară ianuarie – februarie Sală Medicină, 22 8 200 lei 30 EFC
Coordonator curs: Conf. univ. dr. Lidia Iuliana Arhire – 2021 activitate Nutriție și NU
Disciplina Diabet, nutriție și boli metabolice, Facultatea de didactică dietetică, (Nu se pot amesteca
Medicină Cl. diabet, Asistență medici cu alte
Lectori: Conf. univ. dr. Laura Mihalache – Disciplina Diabet, nutriție și Medicală specialități medicale
nutriție și boli metabolice, Facultatea de Medicină, Prof. univ. boli Generală și cu durată redusă de
metabolice alte facultăți, pregătire. Nivelul
asociat dr. Cătălin Copăescu – Disciplina Chirurgie generală, informației nu este
(în cazul care
Conf. univ. dr. Cristina Preda – Disciplina Endocrinologie, același)
menținerii demonstrează
Facultatea de Medicină, Conf. univ. dr. Daniela Boișteanu – măsurilor preocupare
Disciplina Pneumologie, Facultatea de Medicină, Prof. univ. dr. de pentru
Florin Mitu – Disciplina Semiologie Medicală, Facultatea de distanțare abordarea
Medicină, Șef lucr. dr. Otilia Niță – Disciplina Diabet, nutriție și socială, pacienților cu
boli metabolice, Facultatea de Medicină, Asist. univ. dr. cursurile se obezitate
Andreea Gherasim – Disciplina Diabet, nutriție și boli pot realiza
și online)
metabolice, Facultatea de Medicină, Asist. univ. dr. Ovidiu Mitu
– Disciplina Cardiologie, Facultatea de Medicină, Dr. Dana
Ștefana Popescu – medic primar medicină de familie, doctor în
medicină, Dr. Sergiu Serghei Pădureanu – medic primar
chirurgie generală, doctor în medicină, Spitalul Clinic de
Urgență “Sf. Spiridon” Iași, Drd. Raluca Meda Șoimaru, UMF
“Grigore T. Popa” Iași, medic primar Diabet, nutriție și boli
metabolice, Spitalul Clinic de Urgență “Sf. Spiridon” Iași, Drd.
Ana-Maria Gal, UMF “Grigore T. Popa” Iași, nutriționist
dietetician licențiat, Asist. med. princ. licențiat Gina Simion
ENDOCRINOLOGIE
24. 25. EMC Teste diagnostice si management in patologia 3-8 martie 2021 endocrinologie 16 8 150 RON 18 EFC
Clinica de
endocrinopediatrica pediatrie, 24 EMC
Endocrinol
Coordonator: Conf. dr. Cristina Preda oncologie,
ogie, – sala
Lectori: Prof dr. D. Branisteanu, Prof. dr. C. Galesanu, Prof. dr.
de lucrări
V. Mogos, Prof. dr. I Miron, Conf. dr. C. Preda, Conf. dr. L.
practice
Trandafir, Șef lucrari dr. CM Ungureanu, Șef lucrari dr. L.
Leustean, Șef lucrari C. Buzduga, Asist. Dr. S. Mogos, Asist.
Dr. S. Bilha, Asist. Dr. L. Teodoriu
FIZIOLOGIE
25. 26. EMC Abordarea interdisciplinară a principalelor sindroame 16.10-13.11.2020 Disciplina Medici (toate 30 200 RON 30 EFC
hemoragipare 19.02-20.03.2021 de specialitățile 150 RON, 30 EMC/serie
Coordonator de curs Șef lucrări Dr. Claudia Cristina Anatomie, CMR), medici 30 OBBCSSR
Tărniceriu, Șef Lucrări Dr. Loredana Liliana Hurjui, Prof. univ. Amf. I. rezidenți, rezidenti
Dr. Ionela Lăcrămioara Șerban Petrovanu biologi,
Lectori: Prof. Dr. Ionela Lăcrămioara Șerban (MG, Disc. sau online chimiști,
Fiziologie), Prof. Dr. Dragomir Nicolae Șerban (MG, Disc. biochimiști
Fiziologie) , Șef lucrări Dr. Claudia Cristina Tărniceriu (MG,
Disc. Anatomie, medic primar hematologie), Șef lucrări
Dr.Loredana Liliana Hurjui (MG, Disc. Fiziologie), Șef lucr. dr.
Anca Haisan (MG, Disc. Medicina de Urgență), Șef Lucrări Dr.
Ion Hurjui (MG, Disc. Biofizică și Fizică Medicală), Prof. Dr.
Liliana Foia (MD, Disc. Biochimie), Conf. Univ. Dr. Daniela
Cristina Dimitriu (MG, Disc. Biochimie), Conf. Univ. Dr. Irina
Grădinaru (MD, Implantologie, Proteza amovibila, Tehnologie),
Carmen Delianu (Sp. Sf. Spiridon, Iasi, Biol. Spec.
Hematologie, Master in Medicina de Laborator)
26. 27. EMC Hemoleucograma – între normal și patologic 26 martie – 23 Disciplina Medici (toate 30 200 RON 30 EFC
Coordonator de curs: Șef Lucrări Dr. Loredana Liliana Hurjui, aprilie 2021 de specialitățile 30 EMC
Șef lucrări Dr. Claudia Cristina Tărniceriu, Prof. univ. Dr. Ionela Fiziologie, CMR), medici 30 OBBCSSR
Lăcrămioara Șerban Amf. rezidenți, rezidenți
Lectori: Prof. Dr. Ionela Lăcrămioara Șerban (MG, Disc. Fiziologie și biologi, 150 RON
Fiziologie), Prof. Dr. Dragomir Nicolae Șerban (MG, Disc. Biochimie chimiști,
Fiziologie), Șef lucrări Dr.Loredana Liliana Hurjui (MG, Disc. biochimiști
Fiziologie), Șef lucrări Dr. Claudia Cristina Tărniceriu (MG,
Disc. Anatomie), Șef Lucrări Dr. Ion Hurjui (MG, Disc.
Biofizică și Fizică Medicală), Prof. Dr. Liliana Foia (MD, Disc.
Biochimie), Conf. Univ. Dr. Daniela Cristina Dimitriu (MG,
Disc. Biochimie), Conf. Univ. Dr. Irina Grădinaru (MD,
Implantologie, Proteza amovibila, Tehnologie), Biol. Spec.
Hematologie, Master in Medicina de Laborator, Carmen
Delianu (Sp. Sf. Spiridon, Iasi)
27. 28. EMC Interpretarea testelor de coagulare în context sistemic 20 noiembrie – 18 Disciplina Medici (toate 30 200 RON 30 EFC
Coordonator de curs: Șef Lucrări Dr. Loredana Liliana Hurjui, decembrie 2020 de specialitățile 30 EMC
Șef lucrări Dr. Claudia Cristina Tărniceriu, Prof. univ. Dr. Ionela Fiziologie, CMR), medici 30 OBBCSSR
Lăcrămioara Șerban Amf. rezidenți, rezidenți
Lectori:Prof. Dr. Ionela Lăcrămioara Șerban (MG, Disc. Fiziologie și biologi, 150 RON
Fiziologie), Prof. Dr. Dragomir Nicolae Șerban (MG, Disc. Biochimie chimiști,
Fiziologie), Șef lucrări Dr.Loredana Liliana Hurjui (MG, Disc. biochimiști
Fiziologie), Șef lucrări Dr. Claudia Cristina Tărniceriu (MG,
Disc. Anatomie), Șef Lucrări Dr. Ion Hurjui (MG, Disc.
Biofizică și Fizică Medicală), Prof. Dr. Liliana Foia (MD, Disc.
Biochimie), Conf. Univ. Dr. Daniela Cristina Dimitriu (MG,
Disc. Biochimie), Conf. Univ. Dr. Irina Grădinaru (MD,
Implantologie, Proteza amovibila, Tehnologie), Biol. Spec.
Hematologie, Master in Medicina de Laborator, Carmen Delianu
(Sp. Sf. Spiridon, Iasi)
HISTOLOGIE
28. 29. EMC Patologie cardiovasculară - implicaţii medico-legale 23.11-04.12.2020 Online - toate 28 2 200 RON 30 EFC
Coordonator curs: Prof. univ. Dr. Cornelia Amalinei Microsoft specialitățile (medici 18 EMC
Lectori: Prof. Dr. Cornelia Amalinei, Conf. Dr. Raluca Balan, teams, în implicate specialisti,
Conf. Dr. Adriana Grigoraş, Prof. Dr. Beatrice Ioan, Şef lucrari cadrul UMF activ în medici
Dr. Laura Rîşcanu ”Grigore T. patologie primari)
Popa” Iaşi (Anatomie 100 RON
patologică, (medici
Medicina rezidenti,
legală, medici
Obstetrică şi pensionari)
Ginecologie,
Pediatrie)
29. 30. EMC Repere teoretice şi practice în cercetarea ştiinţifică 18.01-30.01.2021 UMF / toate 15 15 300 RON; 30 EFC
biomedicală: de la documentare la publicare Disciplina specialităţile rezidenţi: 30 EMC
Coordonator curs: Prof. dr. Irina Draga Căruntu, medic primar Histologie medicale, 150 RON
Anatomie Patologică nivelul de
Departamentul Ştiinţe Morfofuncţionale I - Histologie, adresabilitate
Facultatea de Medicină, UMF Iași incluzând
Lectori: Asist. univ. dr. Simona-Eliza Giuşcă toate gradele
Departamentul Ştiinţe Morfofuncţionale I - didactice
Morfopatologie, Facultatea de Medicină, UMF Iași universitare şi
din reţeaua
MS
30. 31. EMC Histologie aplicata in histopatologie 05-16.04.2021 UMF Iași anatomie 30 10 200 RON; 40 EFC
Coordonator curs: Conf. Dr. Raluca Balan patologică, rezidenţi: 30 EMC
Lectori: Prof.Univ. Dr. Irina-Draga Căruntu, Prof. Univ.Dr. obstetrică- 100 RON
Cornelia Amălinei, Conf. Dr. Adriana Grigoraș, Șef lucr. Dr. ginecologie,
Ludmila Lozneanu, Șef lucr. Dr. Roxana Avădanei, Șef lucr. dr. pediatrie,
Simona Eliza Giușcă neonatologie
31. 32. EMC Patologie fetală și neonatală 22-26.03.2021 Umf „Gr. anatomie 16 4 200 RON 20 EFC
Coordonator curs: Conf. Dr. Raluca Balan T. Popa” patologică, (medici 20 EMC
Lectori: Prof. Univ.Dr. Cornelia Amălinei, Șef lucr. Dr. Iași obstetrică- specialisti,
Adriana Grigoraș ginecologie, medici
pediatrie, primari)
neonatologie, 100 RON
medicină (medici
legală rezidenti,
medici
pensionari)
32. 33. EMC Noi repere ale importanței și semnificației studiului 18-29.01.2021 UMF / Toate 20 10 200 RON 30 EFC
experimental în validarea cercetării științifice medicale Disciplina specialitățile (medici 30 EMC
Coordonator curs: Prof. Dr. Carmen Lăcrămioara Zamfir, Histologie medicale, specialisti,
Facultatea de Medicină. Disciplina de Histologie rezidenți și medici
Lectori: Sef lucrări Dr. Liliana Chelaru, Facultatea de doctoranzi primari)
Medicină, Disciplina de Histologie 100 RON
(medici
rezidenti,
doctoranzi)
33. 34. EMC Tumori osoase maligne pediatrice - provocări 4-14.05.2021 Disciplina anatomie 20 10 200 RON 30 EFC
diagnostice actuale de patologică, (medici 30 EMC
Coordonator curs: Şef lucr. Mioara Trandafirescu - Disciplina Morfopatol pediatrie, specialisti,
de Histologie, Facultatea Medicină, U.M.F. „Gr.T.Popa”, Iaşi ogie, UMF medicină de medici
Lectori: Conf. dr. Elena Cojocaru - Disciplina de Iași familie, dar şi primari)
Morfopatologie, Facultatea Medicină, U.M.F. „Gr.T.Popa”, Iaşi, medicilor de 150 RON
Dr Doina Mihăilă – medic primar anatomopatolog Spitalului orice altă (medici
Clinic de Urgențe pentru Copii ''Sf Maria'' Iași, Dr. Petru specialitate rezidenti)
Plămădeală – medic primar anatomopatolog Spitalului Clinic de medicală care
Urgențe pentru Copii ''Sf Maria'' Iași pot fi
interesaţi de
acest subiect
IGIENĂ-SĂNĂTATEA MEDIULUI
34. 35. EMC Poluarea apei și impactul poluării ei asupra stării de 1 mai – 30 iunie sediul medici din 16 8 50 euro 24 EFC
sănătate a populației 2021 Disciplinei specialitatea 24 EMC
Coordonator de curs: Conf. univ. dr. Adriana Albu de Igienă- igienă, 24 OBBCSSR
Lectori: Conf. Dr. Adriana Albu, Conf. univ. dr. Indrei Lucian, Sănătatea sănătate
Conf. Dr. Florin Dumitru Petrariu, Facultatea de Medicină,
Mediului publică,
Disciplina Igienă-Sănătatea Mediului
din cadrul medicina
UMF Iași muncii,
epidemiologi
e, medicină
de familie,
chimiștilor și
biologilor
care lucrează
în acest
domeniu
INFORMATICĂ MEDICALĂ ȘI BIOSTATISTICĂ
35. 36. EMC TEHNICI AVANSATE DE ANALIZĂ STATISTICĂ ÎN STUDII ŞI 15.04-30.05.2021 Disciplina medici 30 250 RON 30 EFC
CERCETĂRI MEDICALE de primari, medici 30 EMC
Coordonator de curs: Conf. Dr. Mihaela Moscalu - Facultatea Informatică specialiști, specialiști
de Medicină - Disciplina – Informatică Medicală și Biostatistică, Medicală şi rezidenți din 150 RON
Conf. univ. dr. Lucian Vasile Boiculese - Facultatea de Biostatistic specialitățile medici
Medicină - Disciplina – Informatică Medicală și Biostatistică ă medicale rezidenti
Lectori: Prof. Dr. Doina Azoicăi - Facultatea de medicină - fundamentale,
Disciplina – Epidemiologie, Conf. Dr. Mihaela Moscalu - clinice şi
Facultatea de Medicină - Disciplina – Informatică Medicală și chirurgicale
Biostatistică, Conf. Dr. Lucian V. Boiculese - Facultatea de
Medicină - Disciplina – Informatică Medicală și Biostatistică,
Conf. dr. Călin Corciovă – Facultatea de Bioinginerie Medicală
– Departamentul de Științe Biomedicale
MEDICINA INTERNĂ
36. 37. EMC Electrocardiografia în urgență 15.03-03.05.2020 medici 16 8 150 RON 24 EFC
Coordonatori curs: Conf. univ.. dr. Floria Mariana Sala de rezidenți și medici 24 EMC
Lectori: Conf. univ. dr. Floria Mariana, Asist. Univ. Dr. Anca lucrari a specialiști de primari/special
Ouatu, Asist. Univ. Dr. Daniela Maria Tanase Spitalului urgență UPU ist și
Clinic și Ambulanță; 75 RON
Militar de medici medici
Urgenta rezidenți și rezidenți
Iasi specialiști
ATI; medici
rezidenți
specialisti de
medicina
interna din
spitale și din
Ambulatoriu;
37. 38. EMC Ecocardiografia în urgență 17.05-07.07.2021 medici 16 8 200 RON 24 EFC
Coordonatori curs: Conf. univ. dr. Mariana Floria Sala de rezidenți și medici 24 EMC
Lectori: Conf. univ. dr. Floria Mariana, Asist. Univ. dr. Tanase lucrari a specialiști de primari/special
Daniela Maria, Asist. Univ. dr. Ouatu Anca Spitalului urgență UPU ist și
Clinic și Ambulanță; 50 RON
Militar de medici medici
Urgenta rezidenți și rezidenți
Iasi specialiști
ATI; medici
rezidenți sau
specialisti de
medicină
internă din
spitale și din
Ambulatoriu
38. 39. EMC Abordarea pacientului cu durere toracică în ambulator mai 2021 Sala de Medicina de 20 200 ron 20 EFC
Coordonator curs: Prof. univ. dr. Irina Iuliana Costache lucrări familie, 6 EMC
Lectori: Prof dr Antoniu Octavian Petriș, Prof dr Manuela Clinica de medicina de
Ciocoiu, Conf dr Viviana Onofrei, Asist univ dr Ovidiu Mitu, Cardiologie urgență.
Asist univ dr Tudorancea Ionut, Asist univ dr Cozma Alexandru , Spitalul Sf
Spiridon
Iași
39. 40. EMC Monitorizarea pacientului cu medicație cardiovasculară în mai 2021 Sala de Medicina de 10 100 ron 10 EFC
ambulator lucrări familie, 6 EMC
Coordonator curs: Prof. univ. dr. Irina Iuliana Costache Clinica de medicina de
Lectori: Prof dr Antoniu Octavian Petriș, Prof dr Manuela Cardiologie urgență.
Ciocoiu, Conf dr Viviana Onofrei, Conf. univ. dr. Ana Clara , Spitalul Sf
Aprostoaie, Asist univ dr Ovidiu Mitu, Asist univ dr Tudorancea Spiridon
Ionut, Asist univ dr Cozma Alexandru Iași
40. 41. EMC Interacțiunile medicației cardiovasculare cu alimentația în octombrie 2020 Sala de Medicina 10 100 ron 10 EFC
practica de ambulator – principii de consiliere a martie 2021 lucrări internă, 6 EMC
pacientului Clinica de medicina de
Coordonator curs: Prof. univ. dr. Irina Iuliana Costache Cardiologie familie, boli
Lectori: Prof dr Monica Hanceanu, Conf dr Ana Clara , Spitalul Sf de nutriție și
Aprotosoaie, Conf Dr Viviana Onofrei, Asist univ dr Ovidiu Spiridon metabolism/nu
Mitu, Asist univ dr Ivona Mitu Iași triționiști/diete
ticieni.
41. 42. EMC Urmărirea în ambulatoriu a pacientului cu afecțiuni Aprilie 2021 Sala de Medicina de 20 200 ron 12 EMC
cardiovasculare lucrări familie,
Coordonator curs: Conf. univ. dr. Viviana Onofrei Clinica de medicină
Lectori: Conf. univ. dr. Viviana onofrei, Prof. univ. dr. Antoniu Cardiologie internă,
Octavian Petriș, Prof. univ. dr. Irina Iuliana Costache, Șef de , Spitalul Sf cardiologie
lucrări dr. Adorata Coman, Asistent univ. dr. Alexandru Cozma, Spiridon (medici din
Asistent univ. dr. Ovidiu Mitu, Asistent univ. dr. Ionuț Iași ambulatoriu
Tudorancea de
specialitate)
42. 43. EMC Tratamentul anticoagulant – o provocare interdisciplinară 01.04-31.05.2021 Amfiteatrul specialități 24 200 RON 24 EFC
Coordonator curs: Conf. Dr. Ciprian Rezuș, Prof. Dr. Manuela „Emanoil medicale și medici 24 EMC
Ciocoiu, Șef Lucrări Dr. Bădescu Minerva Codruța Riegler” al chirurgicale primari/special
Lectori: Prof. Dr. Manuela Ciocoiu - Facultatea de Medicină, Clinicii a ist și
Disciplina de Fiziopatologie, Conf. Dr. Ciprian Rezuș - III-a 75 RON
Medicală, medici
Facultatea de Medicină, Disciplina de Medicină Internă, Conf.
Spitalul rezidenți
Dr. Cătălina Mihai - Facultatea de Medicină, Disciplina de Clinic
Gastroenterologie, Conf. Dr. Oana Viola Bădulescu - Facultatea Județean de
de Medicină, Disciplina de Fiziopatologie, Șef Lucr. Dr. Urgență „Sf
Minerva Codruța Bădescu - Facultatea de Medicină, Disciplina Spiridon”
de Medicină Internă, Șef Lucr. Dr. Victor Constantinescu - Iași
Facultatea de Medicină, Disciplina de Neurologie, Șef Lucr. Dr.
Irina Gîrleanu - Facultatea de Medicină, Disciplina de
Gastroenterologie, Asist. Univ. Dr. Gheorghe G. Bălan -
Facultatea de Medicină, Disciplina de Gastroenterologie, Asist.
Univ. Dr. Nicoleta Dima - Facultatea de Medicină, Disciplina de
Medicină Internă, Asist. Univ. Dr. Ana Roxana Gănceanu-Rusu
- Facultatea de Medicină, Disciplina de Medicină Internă, Asist.
Univ. Dr. Șadiye-Ioana Scripcariu - Facultatea de Medicină,
Disciplina de Obstetrică-Ginecologie, Asist. Univ. Dr. Dragoș-
Viorel Scripcariu - Facultatea de Medicină, Disciplina de
Chirurgie

MEDICINĂ DE FAMILIE
43. 44. EMC Provocări interdisciplinare – actualități în diagnosticul clinic 16-20 Noiembrie cabinet medicina de 30 150 RON 20 EFC
Coordonator curs - Șef lucrări Dr. Florina Filip-Ciubotaru 2020; medicină familie, medicii 30 EMC/serie
Lectori asociați:Conf. univ. dr. Dr. Carmen-Doina Manciuc, 22-26 Februarie internă din medicină specialiști și
Disciplina de Boli Infecțioase, UMF „Gr.T.Popa”, Iași 2021; Ambulator generală, toate primari,
Șef lucr. dr. Gabriela Stoleriu, Disciplina Dermatologie UMF 24-28 Mai 2021 ul de specialitățile 100 RON
„Dunărea de Jos”, Galați specialitate medicale medici
al (interne, rezidenți
Spitalului cardiologie,
„Sf. boli
Spiridon”, infecțioase,
Iași; sau dermatolofie,
sala de endocrinologie
lucrări de la , geriatrie,
demisolul gastro-
aceleiași enterologie),
instituții medici de
imagistică
medicală
MEDICINĂ LEGALĂ
44. 45. EMC Traumatologia mecanică în practica medico-legală 14.06-20.06.2021 IML Iaşi medicina 25 10 250 lei 30 EFC
Coordonator de curs: Prof. Dr. Diana Bulgaru Iliescu, medic legală, 30 EMC
primar medicină legală Institutul de Medicină Legală Iaşi, rezidenţilor,
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi studenţilor
Lectori: Prof. Dr. Diana Cimpoieşu – medic primar medicină de facultăţilor de
urgenţă, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi, Universitatea de Medicină medicină şi de
şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi , Conf. Dr. Dan Timofte – drept cât şi
medic primar chirurgie generală „Spitalul Sf. Spiridon” Iaşi, medicilor
Universitatea de Medicină şi Farmacie „ Grigore T. Popa” Iaşi, clinicieni din
Conf. Dr. Anton Knieling, medic primar medicină legală cadrul
Institutul de Medicină Legală Iaşi, Universitatea de Medicină şi traumatologiei
Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, Conf. Dr. Simona Damian, medicale care
medic primar medicină legală Institutul de Medicină Legală au tangenţe în
Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” activitatea lor
Iaşi, Şef lucrări Dr. Bogdan Veliceasa, medic primar ortopedie profesională
traumatologie „Spitalul Sf. Spiridon” Iaşi, Universitatea de cu serviciul
Medicină şi Farmacie „Grigore T Popa” Iaşi medico-legal
MEDICINĂ NUCLEARĂ
45. 46. EMC Malformatiile renale la copil si adult: rolul imagisticii 1-15 martie 2021 Curs on-line Medicina 14 12 100 LEI – 24 EFC
functionale in contextul diagnosticului evolutiv (prezentari Nucleara, medici 18 EMC
Coordonator de curs: Prof. dr. Cipriana Stefanescu, Sef pe Radiologie, primary și
lucr.dr. Irena Cristina Grierosu, Facultatea de Medicina, platforma Pediatrie, specialiști
Disciplina Biofizica si Fizica Medicala/ Medicina Nucleara Microsoft Nefrologie, 50 LEI –
Lectori: Prof. dr. Cipriana Stefanescu, Sef lucr. dr. Irena Teams) Urologie, medici
Cristina Grierosu, Sef lucr. dr. Mihai Marius Gutu, Sef lucr.dr. Chirurgie rezidenți
Alexandru Naum, Sef lucr.dr. Vlad Ghizdovat (Disciplina Pediatrica, Gratis-
Biofiz. Fiz. Med. / Medicina nucleara), Sef lucr. dr. Endocrinologi studenți,
Magdalena Starcea, medic primar Radu Russu (Disciplina e, alte (eventual
Pediatrie), Prof.dr. Adrian Covic, Conf.dr. Ionut Nistor specialitati asistenti
(Disciplina Nefrologie), Conf.dr. Cristina Preda (Disciplina conexe medicali, dar
Endocrinologie), Prof.dr. Cristina Rusu (Disciplina Genetica), fara credite)
Prof.dr. Manuela Ciocoiu (Disciplina Fiziopatologie), Conf.dr.
Cristina Dimitriu (Disciplina Biochimie).
MEDICINĂ DE URGENȚĂ
46. 47. EMC Resuscitare cardio-pulmonară – curs avansat 29-31.10.2020 Sala lucrări medici din 12 14 100 EURO 24 EFC
Coordonator de curs: Prof. Dr. Diana Cimpoeșu- UMF 17-20.02.2021 practice toate 18 EMC/serie
“Grigore T.Popa” Iași-Fac. de Medicină 21-24.04.2021 UPU specialitățile
Lectori: Prof. Dr. Antoniu Petriș- UMF “Grigore T.Popa” Iași- Sf. Spiridon
Fac. de Medicină, Conf. Dr. Ovidiu Petriș- UMF “Grigore
T.Popa” Iași-Fac. de Medicină, Șef Lucr. Dr. Anca Haisan-
UMF “Grigore T.Popa” Iași-Fac. de Medicină, SL. Dr. Ovidiu
Popa- UMF “Grigore T.Popa” Iași-Fac. de Medicină, SL. Dr.
Mihaela Corlade-Andrei- UMF “Grigore T.Popa” Iași-Fac. de
Medicină, Sl Dr Iulia Roca- UMF “Grigore T.Popa” Iași-Fac. de
Medicină As. Univ. Dr. Gabriela Grigorasi -UMF “Grigore
T.Popa” Iași-Fac. de Medicină, Drd. Dr Paul Nedelea -UMF
“Grigore T.Popa” Iași-Fac. de Medicină
MORFOPATOLOGIE
47. 48. EMC Impactul screening-ului cervical asupra mortalității în 17-28 mai 2021 Disciplina anatomie 20 10 350 RON 30 EFC
cancerul colului uterin de patologică, medici 30 EMC
Coordonator de curs: Conf. dr. Sergiu Teleman, Disciplina de Morfopatolo ginecologie, specialisti,
Morfopatologie, Facultatea Medicină, U.M.F. „Gr.T.Popa”, Iaşi gie, UMF medicină de primari; 250
Lectori: Şef lucr. Carmen Ungureanu, Conf. Univ dr Elena „Gr.T.Popa” familie, dar şi RON medici
Cojocaru, Șef lucr. dr Simona Giuşcă, Asist Univ dr Eugenia medicilor de rezidenţi
Morosan, Asist Univ dr Loredana Ungureanu - Disciplina de orice altă
Morfopatologie, Facultatea Medicină, U.M.F. „Gr.T.Popa”, Iaşi specialitate
medicală care
pot fi
interesaţi de
acest subiect
48. 49. EMC Profilul morfologic și imunohistochimic al tumorilor cu 12-30 aprilie 2021 Disciplina anatomie 15 15 300 RON 30 EFC
celule mici albastre la copil de patologică, medici 30 EMC
Coordonator de curs: Conf. dr. Elena Cojocaru - Disciplina de Morfopatolo pediatrie, specialisti,
Morfopatologie, Facultatea Medicină, U.M.F. „Gr.T.Popa”, Iaşi gie, UMF medicină de primari; 200
Lectori: Şef lucr. Mioara Trandafirescu - Disciplina de „Gr.T.Popa” familie, dar şi RON medici
Histologie, Facultatea Medicină, U.M.F. „Gr.T.Popa”, Iaşi, Dr medicilor de rezidenţi
Doina Mihăilă – medic primar anatomopatolog Spitalului Clinic orice altă
de Urgențe pentru Copii ''Sf Maria'' Iași, Dr. Petru Plămădeală – specialitate
medic primar anatomopatolog Spitalului Clinic de Urgențe medicală care
pentru Copii ''Sf Maria'' Iași pot fi
interesaţi de
acest subiect
49. 50. EMC Utilitatea puncţiei aspiraţie citologică tiroidiană în evaluarea 16 - 29 noiembrie Disciplina anatomie 20 10 300 RON 30 EFC
patologiei tumorale şi non-tumorale tiroidiene 2020 de patologică, medici 30 EMC
Coordonator: Conf. dr. Delia Gabriela Ciobanu Apostol, Morfopatolo endocrinologie specialisti,
Facultatea Medicină, Disciplina de Morfopatologie, U.M.F. gie, UMF , chirurgie, dar primari; 200
„Grigore T. Popa”, Iaşi „Grigore T. şi medicilor de RON medici
Lectori: Conf. Dr. Mihai Danciu, Șef lucr. Dr. Carmen Popa” orice altă rezidenţi
Ungureanu, Şef lucr. Dr. Ludmila Lozneanu, Asist Univ Doct. specialitate
Victor Ianole, Asist Univ Doct. Irene Alexandra Spiridon medicală care
pot fi
interesaţi de
acest subiect
NEONATOLOGIE
50. 51. EMC Actualitati in resuscitarea si stabilizarea nou-nascutului 19-21 martie 2021 Sala medici 12 6 200 RON 18 EFC
Coordonator de curs: Prof. Dr. Luminița Păduraru didactica, rezidenti, 18 EMC
etajul VI, specialisti,
Lectori: Prof. Dr. Maria STAMATIN – profesor asociat, Conf.
Spitalul primari
Dr. Luminița PĂDURARU, Facultatea de Medicina, Clinic de neonatologie,
Departamentul Medicina Mamei si Copilului, Disciplina Obstetrica- pediatrie,
Neonatologie, Sef lucr. Dr. Andreea AVASILOAIEI, Facultatea Ginecologie medicina de
de Medicina, Departamentul Medicina Mamei si Copilului, Cuza-Voda, urgenta.
Disciplina Neonatologie, Asist.univ.Dr. Gabriela ZONDA, Iasi, Centrul
Facultatea de Medicina, Departamentul Medicina Mamei si de Simulare
Medicala al
Copilului, Disciplina Neonatologie, Asist.univ.Dr. Catalina
UMF
LUCA, Facultatea de Bioinginerie Medicala Grigore T.
Popa, Iasi

51. 52. EMC Principii si domenii de follow-up pentru nou-născutul cu risc 9-11 aprilie 2021 on-line Neonatologie, 16 150 RON 16 EFC
Coordonator de curs: Conf. Dr. Luminita Paduraru, Facultatea Pediatrie, 18 EMC
de Medicină, Departamentul Medicina Mamei și Copilului, Neurologie
Pediatrică,
Neonatologie
Medicină de
Lectori: Conf. Dr. Luminița PĂDURARU - Facultatea de familie
Medicină, Departamentul Medicina Mamei și Copilului,
Neonatologie, Conf. Dr. Sebastian COZMA – Facultatea de
Medicină, Departamentul Discipline Chirurgicale II, ORL, Șef
lucr. Dr. Andreea AVASILOAIEI – Facultatea de Medicină,
Departamentul Medicina Mamei și Copilului,
Neonatologie,Conf. Dr. Adrian-Ioan TOMA – Universitatea
Titu Maiorescu, București, Facultatea de Medicină,
Neonatologie
NURSING
52. 53. EMC Elaborarea si inplementarea dosarului de ingrijiri octombrie 2020; Clinica I asistenti 8 22 400 Ron 30 EFC
Coordonator curs: Conf Univ Dr Ileana Antohe martie 2021 Medicala medicali NU (Asistenți
Lectori: Asistent Med Lic Cristina- Petronela Chiriac PhD licentiati Medicali)

OBSTRETRICĂ ŞI GINECOLOGIE
53. 54. EMC Urgențe obstetricale – ligaturi vasculare 22.03-03.04.2021 clinica I medici 10 10 200 euro 30 EFC
Coordonator curs: Prof. Univ. Dr. Mircea Onofriescu Obstetrică- rezidenti(anul 20 EMC
Lectori: Prof. univ. dr. Mircea Onofriescu, Prof. univ. dr. Ginecologie IV, V),
Carmen Furnică, Șef lucr. dr. Corneliu Moroșanu, Șef lucr. dr. specialisti ȘI
Târnovanu Mihaela, Asist. univ. dr. Mihălceanu Elena primari în
obstetrica și
ginecologie
PEDIATRIE
54. 55. EMC Aplicatii ale Fitoterapiei in practica pediatrica 19.04-21.05.2021 Spitalul de Pediatrie, Medicină 20 150 RON 20 EFC
Urgenţe de familie, Diabet medici NU (Medicină
Coordobator curs: Şef lucrări dr.Anton-Păduraru Dana- pentru copii şi boli de nutriţie, și specialişti şi Alternativă) (Art. 3,
Teodora “Sf.Maria” metabolism, primari, alin. 3 din
Lectori: lucrări dr. Anton-Păduraru Dana –Teodora – Facultatea de Iaşi medicină școlară 75 RON Decizia12/2018)
Medicină, Disciplina Pediatrie, atestat Fitoterapie practica si neonetologie medici
Fitofarmacologie , Asist.univ. dr. Bocec Ana Simona – Facultatea de rezidenţi.
Medicină, Disciplina Pediatrie, Asist.univ. dr. Teslariu Oana –
Facultatea de Medicină, Disciplina Pediatrie
55. 56. EMC Fibroza chistică (mucoviscidoza) la copil: de la A la Z 22.02-09.04.2021 Spitalul de Pediatrie, 28 150 RON 28 EFC
Coordonator curs: Şef lucrări dr.Anton-Păduraru Dana- urgenţe Medicină de medici 28 EMC
Teodora pentru copii familie, specialişti şi
Lectori: Sef lucrări dr. Anton-Păduraru Dana – Teodora “Sf.Maria” Neonatologie, primari,
(Facultatea de Medicină, Disciplina Pediatrie), Conf.dr. Carmen Iaşi Diabet şi boli 85 RON
Pînzaru (Facultatea de Medicină, Disciplina Microbiologie), nutriţie, medici
Asist.univ. dr. Drochioi Ana Simona – Facultatea de Medicină, Kinetoterapie, rezidenţi.
Disciplina Pediatrie, Asist.univ. dr. Teslariu Oana – Facultatea alte specialităţi
de Medicină, Disciplina Pediatrie, dr.Bizim Delia – medic care doresc să-
specialist, Spitalul pentru copii “Sf.Maria” Iași şi
îmbogăţească
cunoştinţele
referitoare la
FC
56. 57. EMC Afectarea hepatică în practica pediatrică 10.05-11.06.2021 Spitalul medici 30 200 RON 30 EFC
Clinic de specialiști, medici primari 30 EMC
Coordonator curs: Conf. univ. dr. Laura Mihaela Trandafir - Urgență primari și și specialiști
Facultatea de Medicină - Disciplina – Pediatrie pentru Copii rezidenți pediatrie și
Lectori Prof. dr. Ingrith Miron - Universitatea de Medicină și Iași pediatrie, medicină de
Farmacie “Grigore T. Popa” Facultatea de medicină - Disciplina medicină de familie, 100
– Pediatrie, Asist. univ. dr. Otilia Frăsinariu - Universitatea de familie, RON medici
Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Facultatea de medicină medicină rezidenți
școlară pediatrie,
- Disciplina – Pediatrie, Asist. univ. dr. Alice Azoicăi -
gastroenterolo
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” gie pediatrică,
Facultatea de medicină - Disciplina – Pediatrie, Asist. univ. dr. medicină de
Oana Temneanu - Universitatea de Medicină și Farmacie familie
“Grigore T. Popa” Facultatea de medicină - Disciplina –
Puericultură

57. 58. EMC Actualități în management-ul sindromului de malabsorbție 09.11-11.12.2020 Spitalul de medici 30 200 RON, 30 EFC
la copil urgenţe specialist, medici primari 30 EMC
Coordonator curs: Prof. dr. Ingrith Miron - Universitatea de pentru copii primari și și specialiști
Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Facultatea de medicină “Sf.Maria” rezidenți 100 ron,
- Disciplina – Pediatrie, Conf. univ dr. Laura Mihaela Trandafir Iaşi pediatrie, medici
- Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” medicina de rezidenți
Facultatea de medicină - Disciplina – Pediatrie familie,
Lectori: Conf. univ. dr. Laura Florescu - Universitatea de medicina
Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Facultatea de medicină scolara,
- Disciplina – Puericultură, Asist. univ. Otilia Frăsinariu - endocrinologie
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” nutriționiști
Facultatea de medicină - Disciplina – Pediatrie, Asist. univ. dr.
Oana Temneanu - Universitatea de Medicină și Farmacie
“Grigore T. Popa” Facultatea de medicină - Disciplina –
Puericultură
58. 59. EMC Actualități în practica pediatrică 3 martie – 2 aprilie Amfiteatrul medici 30 200 RON 30 EFC
Coordonator de curs: Prof. dr. Ingrith Miron - Facultatea de 2021 mare - specialiști și medici primari 30 EMC
medicină - Disciplina – Pediatrie, Conf. univ dr. Laura Mihaela Spitalul primari și specialiști,
Trandafir - Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Clinic de medicină de 100 RON
Popa” Facultatea de medicină - Disciplina – Pediatrie Urgență familie, medici
Lectori: Asist. univ. dr. Otilia Frăsinariu, Asist. univ. dr. Anca pentru copii pediatri, rezidenți
Ivanov - Facultatea de medicină - Disciplina – Pediatrie , Asist. Sfânta genetică
univ. dr. Oana Teslariu - Facultatea de medicină - Disciplina – Maria” Iași medicală,
Pediatrie, Asist. Univ. dr. Adriana Mocanu - Facultatea de medici
medicină - Disciplina – Pediatrie rezidenți

59. 60. EMC Update in gastroenterologia pediatrica 23-27.11.2020 Spitalul Pediatrie, 12 18 Medici 30 EFC
Coordonator de curs: Conf. Univ. Dr. Smaranda Diaconescu 22-26.02.2021 Clinic de Gastroenterolo rezidenti-90 30 EMC/serie
Lectori: Conf. Univ. Dr. Gabriela Stefanescu, Sef Lucrari dr Urgenta gie, Medicina RON,
Laura Bozomitu, Asist. Univ. dr Gabriela Paduraru, Asist. Univ. pentru Copii de Familie Medici
dr Nicoleta Gimiga, Asist. Univ. Dr. Claudia Olaru, Asist. Univ. “Sf. Maria”, specialisti 150
Dr. Gabriela Ghiga Sectia RON,
Clinica Medici
Gastroenter primari 190
ologie, RON
Laboratorul
de
Endoscopie
Digestiva
PNEUMOLOGIE
60. 61. EMC Reabilitarea pulmonară- aplicabilitate practică 22 – 26.03.2020 Iași medici 30 medici 30 EFC
Coordonator: Conf. univ. dr. Paraschiva Postolache specialiști și specialiști şi 30 EMC
(Departamentul Medicale I – Facultatea de Medicină) rezidenți: primari - 300
Lectori: Prof. univ. dr. Luminița - Smaranda Iancu, Prof. univ pneumologie, Ron; medici
dr. ing. Marian Poboroniuc, Conf. univ. dr. Paraschiva medicină rezidenți - 200
Postolache, Șef lucrări univ. dr. Clementina – Doina Cojocaru, internă, Ron
Șef lucrări univ. dr. kinetoterapeut Mariana Rotariu, Asist. univ. reabilitare
dr. ing. Dănuț - Constantin Irimia, Dr. Ana - Maria Mantea, medicală,
Bioinginer Cristina - Petronela Lăcătuși, Kinetoterapeut Liliana reumatologie,
Chelariu medicină de
familie,
oncologie,
terapie
intensivă
PUERICULTURĂ
61. 62. EMC Nutriţia copilului cu greutate mică la naştere – factor 01.06.2021 – Clinica de medici de 20 10 150 RON 24 EFC
primordial al unei dezvoltări corespunzătoare 30.06.2021 Puericultur familie, 30 EMC
Coordonator de curs: Conf. Dr. Laura Florescu ă – Secţia medici
Lectori: Conf. Dr. Laura Florescu , Conf. univ. dr. Laura Recuperare rezidenți,
Trandafir, Asist. Univ. Dr. Oana Raluca Temneanu, Asist. Pediatrică a specialişti și
Univ. Dr. Dana Elena Mîndru Spitalului primari
Clinic de pediatri și
Urgenţă neonatologi
pentru
Copii „Sf.
Maria”, Iaşi
PSIHIATRIE
62. 63. EMC Tulburările de anxietate, depresia și stresul – probleme 15-19.03.2021 Iași, medici de 20 10 100 RON 24 EFC
actuale ale sistemului medical Institutul de familie, medic de 30 EMC
Coordonator curs: Conf.dr. Andreea Silvana Szalontay– Psihiatrie medici familie,
Facultatea de Medicină, Disciplina Psihiatrie Socola specialiști
Lectori: Prof. dr. Roxana Chiriță – Facultatea de Medicină, diferite 50 RON
Disciplina Psihiatrie, Prof. dr. Cristinel Ştefănescu-Facultatea de specialități, medici
Medicină, Disciplina Psihiatrie, Conf. dr. Șerban Turliuc – medici rezidenți
Facultatea de Medicină, Disciplina Psihiatrie, Conf. dr. Corina rezidenți în indiferent de
Dima Cozma-Facultatea de Medicină, Disciplina Semiologie specialitatea specialitate
Medicală, Șef lucr.dr. Alexandra Boloș- Facultatea de Medicină, psihiatrie și în
Disciplina Psihiatrie, Șef lucr.dr. Irina Dobrin- Facultatea de alte
Medicină, Disciplina Psihiatrie, Conf.univ.dr. Sebastian Cozma specialități
- Facultatea de Medicină, Disciplina ORL, compartiment medicale
audiologie, Asist. Univ.dr Gabriela Chele - Facultatea de
Medicină, Disciplina Psihiatrie, Asist.univ. dr. Ilinca Untu-
Facultatea de Medicină, Disciplina Psihiatrie, Asist. Univ.dr.
Dania Andreea Radu-Facultatea de Medicină, Disciplina
Psihiatrie, Asist.univ.dr. Elena-Rodica Popescu - Facultatea de
Medicină, Disciplina Psihiatrie, Asist.univ.dr. Matei
Palimariciuc - Facultatea de Medicină, Disciplina Psihiatrie,
Medic primar psihiatru Dr. Ovidiu Alexinschi – Institutul de
Psihiatrie Socola Iasi

63. 64. EMC Particularități ale patologiei nevrotice în contextul 04-08.11.2020 Iași, medici 20 10 120 RON 30 EFC
pandemiei COVID-19 Institutul de psihiatri , medici 30 EMC
Coordonator curs: Prof. Dr. Roxana Psihiatrie neurologi, specialiști,
Lectori: Prof. Dr. Cristinel Ștefănescu, Conf. dr. Lucian Socola medici de primari
Laurențiu Indrei, Conf. univ. Dr. Romeo Petru Dobrin, Sef Lucr. familie, alte
Dr. Alexandra Bolos , Șef lucr.. Dr. Irina Dobrin, Asist. univ. dr. specialitati 50 RON
Ana CaterinA Cristofor, Asist. univ. drd. Ilinca Untu, Asist. interesate medici
univ. drd. Dania Radu, Asist. univ. drd. Elena Rodica Popescu, rezidenți
Asist. univ. drd. Matei Palimariciuc, Asist. univ. drd. Tudor
Florea
64. 65. EMC Depresia și suicidul 12-16.05.2021 Iași, medici 20 10 120 RON 30 EFC
Institutul de psihiatri, medici 30 EMC
Coordonator curs: Prof. Dr. Cristinel Ștefănescu Psihiatrie medici de specialiști
Lectori: Prof. univ. dr. Diana Bulgaru-Iliescu, Prof. Dr. Socola medicină
Roxana Chiriță, Conf. univ. dr. Anton Knieling, Conf. univ.dr. legală, medici 50 RON
Romeo Petru Dobrin, Conf. univ. dr. Șerban Turliuc, Asist. de familie, alte medici
univ. dr. Elena Gabriela Chele, Asist. univ. dr. Dumitru Adrian specialitati rezidenți
Cristofor, Asist. univ. dr. Ana CaterinA Cristofor, Asist. univ. interesate
drd. Elena Rodica Popescu, Asist. univ. drd. Matei Palimariciuc,
Asist. univ. drd. Tudor Florea
RADIOLOGIE – IMAGISTICĂ MEDICALĂ
65. 66. EMC Aspecte clinico-imagistice in patologia sinusurilor 05-20.05.2021 Clinica radiologie 14 16 150 RON 30 EFC
paranazale Radiologică imagistica medici 30 EMC
Coordonator curs: Sef lucrari dr. Liliana Gheorghe - Disciplina Spitalul Sf. medicala, specialiști
- Radiologie Imagistica Medicala, Facultatea de Medicina Spiridon anatomie
Lectori: Prof. Dr. Dragos Negru, Sef lucrari dr. Liliana Iași patologica, 85 RON
Gheorghe, Sef lucrari dr. Irina Jari, Prof. Dr. Dan Mihail pneumo- medici
Cobzeanu, Disciplina ORL, Facultatea de Medicina, Sef Lucrari ftiziologie, rezidenți
Irina Florea, Disciplina anatomie patologica, Facultatea de ORL,
Medicina, Asistent universitar Cristina Luca – Disciplina medicina
anatomie, Facultatea de Medicina generala
66. 67. EMC Tumorile pancreatice - aspecte imagistice si corelatii 01-15.04.2021 Clinica radiologie 14 16 150 RON 30 EFC
anatomo-patologice Radiologică imagistica medici 30 EMC
Coordonator curs: Sef lucrari dr.Irina Jari - Disciplina Spitalul Sf. medicala, specialiști
Radiologie Imagistica Medicala, Facultatea de Medicina Spiridon chirurgie
Lectori: Sef lucrari dr. Irina Jari, sef lucrari dr. Liliana Iași generala, 85 RON
Gheorghe, sef lucrari dr. Manuela Ursaru, prof. dr. Dragos anatomie medici
Negru- Disciplina - Radiologie Imagistica Medicala, Facultatea patologica, rezidenți
de Medicina, Sef lucrari dr. Alexandru Gratian Naum, medicina
Disciplina Biofizica si fizica medicala, Facultatea de Medicina generala
Sef lucrari dr. Irina Florea, Disciplina anatomie patologica,
Facultatea de Medicina, Asistent universitar dr. Cristina Luca –
Disciplina anatomie, Facultatea de Medicina
67. 68. EMC Explorarea imagistica in urgenta a neurocraniului, coloanei 19-20.02.2021 Clinica radiologie şi 20 10 450 lei pentru 30 EFC
vertebrale, masivului facial, orbitei si urechii Radiologie imagistică medicii 12 EMC
Coordonator curs: Prof. Dr. Danisia Haba II medicală, specialişti
neurologie,
Lector: Prof. Dr. Danisia Haba, Asistent univ. Dr. Bogdan Ionut
neurochirurgie 250 lei pentru
Dobrovat, Sef.lucr. Dr. Popescu Roxana Mihaela, Prof. Dr.
, oncologie, rezidenţi
Anca Sava, Conf. Dr. Radulescu Luminita, Conf. dr. Cozma
radioterapie,
Sebastian, Conf. dr. Palade Dragos, Conf. dr. Dr. Costea
medicina
Claudia, Conf. Dr. Mihai Constantin, Conf. dr. Costan Victor,
legala,
Conf. Dr. Dana Turliuc, Conf. Sirghe Ana Elena, Sef lucrari dr.
reumatologie,
Martu Cristian, Sef lucrari dr. Hodorog Diana, asistent univ. dr.
balneofiziotera
Nemtoi Alexandru, asistent univ.dr. Costachescu Bogdan,
pie şi
asistent univ. Dr Dabija Marius.
medicină de
familie,
chirurgie
maxilo-
facială,
oftalmologie,
ORL, BMF
68. 69. EMC Radioimagistică generala si dento-maxilo-facială cu modul 23-25.10.2020, 15- Amfiteatrul medicina 23 7 700 ron 30 EFC
de radioprotectie"Curs radioprotectie pregatire continua in 17.01.2021, 21- Spitalul dentară, 18 EMC/serie
RDG/RTG, RTGD si RI, nivel 1 si 2" sau cu modul de 23.05.2021 Clinic de radiologie si
radioprotectie "Curs radioprotectie pregatire initiala in Urgenta imagistică
RDG/RTG, RTGD si RI, nivel 1 si 2" “Prof. Dr. medicală,
Coordonator curs: Prof. Dr. Danisia Haba N. Oblu” medicină
Lector: Prof. Dr. Haba Danisia, Asist. Univ. Dr. Bogdan Iasi, Sala de nucleară,
Dobrovat, Fiz. Dr. C. P. C lucrari radioterapie,
practice de fizică și
Radiologie bioinginerie,
din incinta neurochirurgie
Spitalului , ortopedie,
Clinic de pneumologie,
Urgenta cardiologie,
“Prof. Dr. radiologie
N. Oblu” interventională
Iasi, , asistentă și
Laboratorul tehnică
de medical
Radioterapi
e de la IRO
Iasi si
Laboratorul
de Medicina
Nucleara
din Spitalul
“Sf.
Spiridon”
Iasi
69. 70. EMC Curs teoretic si cu aplicatii practice de utilizare a 4-6.12.2020 Clinica radiologie şi 16 10 450 lei pentru 24 EFC
examenului CBCT-ului in medicina dentara si ORL 19-21.03.2021 Radiologie imagistică medicii 18 EMC/serie
Coordonator curs: Prof. Dr. Danisia Haba II medicală, specialişti
Lector: Prof. Dr. Danisia Haba, Asistent univ. Dr. Bogdan Ionut medicina
Dobrovat, Șef lucr. Dr. Popescu Roxana Mihaela, Conf. univ. dr. dentara, 250 lei pentru
Sirghe Ana Elena, Asistent univ. dr. Nemtoi Alexandru, Asistent pedodontie, rezidenţi
univ. Yullka Decoli parodontologi
e, chirurgie
dento-
alveolara,
ortodontie,
endodontie,
OMF si ORL
70. 71. EMC Curs teoretic și cu aplicații practice de utilizare a 20-22.11.2020 Clinica radiologie şi 16 10 450 lei pentru 24 EFC
explorarilor imagistice în leziunile coloanei vertebrale Radiologie imagistică medicii 12 EMC
Coordonator curs: Prof. Dr. Danisia Haba II medicală, specialişti şi
Lector: Prof. Dr. Danisia Haba, Prof.univ.dr. Elena Rezuș, neurologie, 250 lei pentru
Asistent univ. Dr. Bogdan Ionut Dobrovat, Sef.lucr. Dr. Popescu neurochirurgie rezidenţi
Roxana Mihaela, asistent univ.dr. Costachescu Bogdan, asistent oncologie,
univ. Dr Dabija Marius radioterapie,
reumatologie,
balneofiziotera
pie,
kinetoterapie,
medicină de
familie
SEMIOLOGIE MEDICALĂ
71. 72. EMC Electrocardiografie practică 01 – 31.03.2021 Clinica rezidenţi şi 20 10 25 EURO 30 EFC
Coordonator de curs: Prof. Dr. Florin Mitu, Prof. Dr. Corina Recuperare specialişti de medici 30 EMC
Dima-Cozma Cardiovascu medicină rezidenţi,
Lectori: Prof. Dr. Florin Mitu, Prof. Dr. Corina Dima-Cozma, lară, internă, 50 EURO
Conf. univ. Dr. Magda Leon - Constantin, , Sef Lucrari. Dr. Spitalul cardiologie, medici
Clementina Cojocaru, Sef Lucrari. Dr. Maura Felea, Sef Lucrari Clinic de medicină de specialişti
Dr. Robert Negru, Sef Lucrari Dr. Mihai Roca, Asist Univ. Dr. Recuperare familie şi alte
Radu Gavril, Asist. univ. dr. Teodor Vasilcu Iași specialităţi
medicale
72. 73. EMC Testarea de efort electrocardiografică în practica de 01 – 30.11.2020 Clinica rezidenţi şi 12 8 25 EURO 18 EFC
cardiologie Recuperare specialişti de medici 20 EMC
Coordonator de curs: Prof. Dr. Florin Mitu Cardiovascu medicină rezidenţi,
Lectori: Prof. Dr. Florin Mitu, Prof. Dr. Corina Dima-Cozma, lară, internă, 50 EURO
Conf. univ. Dr. Magda Leon-Constantin, , Sef Lucrari Dr. Spitalul cardiologie, medici
Clementina Cojocaru, Sef Lucrari Dr. Maura Felea, Sef Lucrari Clinic de medicină de specialişti
Dr. Dr. Robert Negru, Sef Lucrari Dr. Mihai Roca, Asist. univ. Recuperare familie şi alte
dr. Radu Gavril, Asist. univ. dr. Teodor Vasilcu Iași specialităţi
medicale
73. 74. EMC Actualitati in chirurgia tiroidei si a paratiroidelor 16-20 noiembrie Clinica IV Chirurgie 10 20 200 ron 30 EFC
Coordonator de curs: Conf. Dr. Grigorovici Alexandru 2020 Chirurgie, generala, medici 30 EMC
Lectori: Conf. Dr. Preda Cristina, Conf. Dr. Ciobanu Delia Spitalul Sf. Medicina specialist
Spiridon interna, 100 ron
Iasi Endocrinologi medici
e, Anatomie rezidenti
patologica,
Medicina de
familie

S-ar putea să vă placă și