Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti

Departamentul ...... Sinteza Proiectării.................... An universitar ........2020-2021.............

FIŞA INSCRIERE

pentru refacere disciplină restantă sau diferenţă

Numele....GRASU.. V........................ Prenumele ..........MARIA.................................


(cu majuscule şi diacritice; inclusiv iniţala tatălui) (cu majuscule şi diacritice)

Nr. matricol ......14815................... Inscris în anul de studii ...V.... în anul universitar curent

Facultatea .....ARHITECTURA................ Specializarea ......ARHITECTURA........................

Restanţă / Diferenţă din anul de studii ..IV. în anul universitar ........2019-2020...............


(se taie ce nu corespunde) (numai pentru restanţe)

Disciplina ........ Cercetare si proiectare de arhitectura (2)…….

Semestrul ...I.......... Nr. credite ........1............

Data ................30.10.2020..................

Semnătura .....Grasu Maria..........

Taxa .........100......................

Chitanţa nr. ..................................

Fişele se completează pentru fiecare restanţă/diferenţă în parte şi se depun la începutul semestrului, în


perioada stabilită, la departamentele de care aparţin disciplinele.