Sunteți pe pagina 1din 2

Grupul Şcolar Industrial “Dimitrie Gusti”

Profesor: ing. Popescu Adriana


Modul III - Tehnologii generale mecanice
Domeniul de pregătire de bază: MECANICĂ

An şcolar: ....................................
Clasa a IX-a ...............................
Numele elevului .................................................................................

FIŞĂ DE LUCRU

ASAMBLĂRI PRIN LIPIRE

Rezolvaţi următorul rebus, pe orizontală:

1. Materiale auxiliare care descompun oxizii de pe suprafaţa supusă lipirii, îmbunătăţesc procesul de
depunere a lipiturii pe suprafeţele respective şi se prezintă sub formă de pastă, granule sau pudră.
2. Echipamente de lipit simple la care partea utilă este executată din cupru şi are formă de pană.
3. Operaţie pregătitoare, înainte de lipire, executată la rece cu ciocan de lemn, material plastic sau cauciuc,
sau cu maşină de îndreptat cu cilindri.
4. Sculă utilizată pentru curăţarea ciocanului de lipit după încălzirea acestuia.
5. Lipituri tari
6. Flux organic folosit la lipiturile moi.

1 L
2 I
3 P
4 I
5 R
6 E
REZOLVARE

1 F L U X U R I
2 C I O C A N E
3 Î N D R E P T A R E
4 P I L E
5 B R A Z U R I
6 S T E A R I N A

S-ar putea să vă placă și