Sunteți pe pagina 1din 8

CORPUL NOSTRU ENERGETIC

Dr. C. Tudor

CANALELE DE ENERGIE

În Extremul Orient, încă din vremuri îndepărtate, oamenii atribuiau existenţa, în corpul uman, a două
aspecte energetice, pe care le numeau Yin şi Yang, primul fiind considerat a avea un caracter feminin,
iar al doilea masculin. Aceste energii circulă printr-un ansamblu de trasee energetice, cunoscute în
acupunctură sub numele de meridiane. Acestea leagă între ele o serie de centre energetice, care pot fi
stimulate. În acest scop, acupunctorii folosesc ace fine, sau aplică surse termice, ori ulei de muştar, care
produc o iritare locală. În presopunctură stimularea se obţine prin apăsare (masaje).
Simplificând lucrurile, vom distinge:
- canalul energetic stâng numit, în yoga, Ida nadi (nadi înseamnă "râu"), considerat a fi canalul lunar, al
energiei feminine (Yin);
- canalul energetic drept, pe care yoghinii îl numesc Pingala nadi, sau canalul solar, al energiei
masculine (Yang).
Hatha Yoga (ca şi tehnicile medicinii extrem-orientale amintite mai sus) folosesc exclusiv aceste
canale, încercând să restabilească echilibrul lor energetic. De fapt, numele acestei forme de yoga
provine de la canalele laterale: Ha (Soare), Tha (Lună).

Canalul stâng (Ida nadi)

E canalul "rece" şi caracterizează persoanele letargice, apatice, care se complac în visare, sunt legate de
amintiri, au o fire emotivă, romantică, plâng cu uşurinţă (adeseori se înduioşează de propria persoană),
sunt dominate de alţii, care le fac să sufere. E canalul trecutului, al dorinţei şi al afectivităţii.
Sub raport anatomic, Ida nadi este reprezentat de sistemul nervos simpatic stâng.

Canalul drept (Pingala nadi)

Este canalul "cald" şi corespunde tipului activ, care nu poate sta locului, bine ancorat în realitate, critic,
ironic, uneori arogant şi chiar agresiv, îi domină pe ceilalţi şi îi face să sufere. Asemenea oameni îşi fac
necontenit planuri de perspectivă, căci acesta e canalul viitorului, al acţiunii.
La nivelul sistemului nostru nervos, Pingala nadi îşi află expresia în lanţurile ganglionare ce alcătuiesc
partea stângă a simpaticului.
În realitate, cele de mai sus reprezintă tipurile caracteriale extreme, pe care psihologii le denumesc
introvertit (Ida), respectiv extrovertit (Pingala). Fiinţa umană oscilează între cele două extreme, deci se
află, de regulă, într-o stare de dezechilibru, asemenea unui pendul situat într-o poziţie diferită de cea
verticală. Dezechilibrul energetic intern se traduce prin boli (somatice şi psihice), stress, tulburări de
comportament, abateri de la morală etc.
Din păcate, reflexologia, acupunctura şi tehnicile înrudite (presopunctura etc.), ca de altfel şi metoda
Hatha Yoga, operează pe o bază limitată, căci nu pot avea acces la cea de-a treia componentă a
sistemului nostru energetic: canalul central. Este suficient să privim planşele de acupunctură pentru a
constata că punctele şi meridianele sunt situate lateral faţă de coloana vertebrală, interesând, aşa cum
am arătat, doar ramurile stângă şi dreaptă ale simpaticului.

Canalul central (Sushumna nadi)

Acesta corespunde sistemului nervos autonom, cunoscut sub denumirea de parasimpatic. El controlează
procesele ce au loc în mod automat, spontan, fără intervenţia noastră, cum ar fi bătăile inimii, respiraţia,
mişcările stomacului şi ale intestinelor etc. Aşa se explică şi faptul că el nu ne e accesibil, nu se supune
voinţei noastre. Totuşi, din cele arătate realizăm că îndeplineşte un rol esenţial, la nivel fiziologic. Dar
nu numai atât.
Canalul Sushumna e sediul unei energii secrete, cunoscută doar de cei iniţiaţi, fiind protejată, în marile
religii, printr-un strict ezoterism. Yoghinii din vechime i-au spus Kundalini; Lao-Tzî o numea Tao; în
Vechiul Testament era desemnată prin cuvântul Ruah (Duhul lui Dumnezeu), iar în Noul Testament
prin Sfântul Duh; în creştinismul primitiv gnosticii o numeau nous, pneuma (suflu) sau apa vie, ca şi
templierii de mai târziu, etc.
Sushumna nadi e canalul prezentului şi al echilibrului perfect, ce se dobândeşte prin trezirea (activarea)
acestei energii secrete. Fenomenul activării a fost numit Realizarea Sinelui, Samadhi (în Yoga),
Iluminare sau Nirvana (în Buddhism), Satori (în Zen), botez cu Duhul Sfânt sau a doua naştere (în Noul
Testament), ekstaz (în creştinismul tardiv), Fana (în Sufism) etc.
Trezirea lui Kundalini, în metodele clasice de yoga ori în alte practici ascetice (Isihasm - în creştinism,
Sufism - în Islam, Hasidism - în iudaism, meditaţie buddhistă, Zen etc.), presupun o renunţare totală la
viaţa socială, retragerea în singurătate, tehnici ascetice, care cer din partea discipolului o mare putere de
voinţă şi, mai ales răbdare, căci parcurgerea etapelor necesare purificării desăvârşite durează zeci de
ani, sau zeci de vieţi...căci pentru cei ce cred în reîncarnările succesive, timpul este lipsit de importanţă.
În anul 1970, SHRI MATAJI NIRMALA DEVI, născută într-o familie creştină din India, a pus la
dispoziţia omenirii o nouă metodă de activare a lui Kundalini. Numită SAHAJA YOGA (adică Yoga
Spontană), metoda e perfect adaptată cerinţelor omului modern, fiind caracterizată prin următoarele
trăsături:
- rezultat imediat: activarea energiei Kundalini are loc chiar de la prima şedinţă, după cum au putut
constata toţi cei ce au participat la întâlnirile cu Shri Mataji din Bucureşti: 8000 persoane în zilele de 16
şi 17 octombrie 1990 (Sala Palatului), 5000 persoane la 21 iulie 1992 (Sala Polivalentă), 6000 persoane
la 7 septembrie 1993 şi la 2 septembrie 1994 (Sala Polivalentă);
- trezirea lui Kundalini se face fără efort, nu presupune exerciţii preliminare sau poziţii speciale, ci doar
concentrarea atenţiei;
- procesul activării acestei energii nu atrage după sine nici un risc, neexistând contraindicaţii ori limitări
în ce priveşte sexul, vârsta, starea de sănătate etc.;
- practicantul formei de yoga spontană duce o viaţă normală de familie şi societate, fără a fi obligat la
renunţări ori constrângeri de vreun fel;
- metoda nu necesită un regim alimentar deosebit, perioade de post ori cerinţe igienice speciale;
- activarea lui Kundalini este perfect reversibilă; cei ce doresc să nu mai continue antrenamentul revin
imediat la starea anterioară de dezactivare a energiei subtile;
- cei ce au dobândit Realizarea Sinelui, pot, după o scurtă practică, să activeze la rândul lor energia
Kundalini la o altă persoană, la fel de simplu şi de uşor.

CENTRELE DE ENERGIE

Anterior am amintit că liniile de forţă - meridianele sau canalele (nadi) - leagă între ele o serie de centre
ce reprezintă, de fapt, puternice acumulări nodale ale energiei Kundalini, şi se caracterizează prin
calităţi intrinseci specifice.
În yoga, aceste centre poartă denumirea de chakra, ceea ce în sanskrită se traduce prin "disc" sau
"roată", deoarece, în interiorul lor, energia are o mişcare de rotaţie bine precizată, în sens orar (sensul
de rotaţie al acelor pe cadranul unui ceas), atunci când privim corpul uman din faţă (evident, când
privim corpul din spate, sensul de rotaţie este invers).
Deşi aceste centre nu se identifică cu elementele anatomice (la o disecţie nu vom întâlni aceste canale şi
centre de energie aşa cum se intâmplă, de exemplu, cu vasele sanguine, ori cu traseele nervoase), ne
vom folosi de unele repere anatomice pentru a le putea poziţiona cu aproximaţie.
În principal, chakrele sunt amplasate de-a lungul canalului Sushumna care, la rândul său corespunde
parasimpaticului (măduvii din coloana vertebrală). Ele se situează la nivelul unor plexuri nervoase
(reţele de ganglioni nervoşi), după cum urmează: Muladhara (plexul pelvic), Swadisthan (plexul
aortic), Nabhi (plexul solar), Anahath (plexul cardiac), Vishuddhi (plexul cervical), Agya (chiasma
optică, adică intersecţia nervilor optici), Sahasrara (zona limbică a creierului). Cât despre Kundalini, în
stare inactivă, ea se află încolăcită - de trei ori şi jumătate - în osul sacru, format din cinci vertebre
sudate. O altă zonă importantă este cea denumită "vid" ce corespunde cavităţii abdominale.
La nivelul fiecărei chakre se află sediul unor importante glande cu secreţie internă: glandele sexuale
(Muladhara), capsulele suprarenale (Swadisthan), pancreasul (Nabhi), timusul (Anahath), epifiza şi
hipofiza (Agya), în timp ce Sahasrara, situată în centrul creierului la nivelul thalamusului, îndeplineşte
un rol integrator.
Chakrele situate pe canalul central îşi au proiecţiile corespunzătoare pe canalele laterale, Idaşi Pingala
nadi.
Energia Kundalini, acţionează prin intermediul chakrelor controlând funcţii şi organe din corpul uman.
Muladhara controlează aparatul genital, prostata, funcţia de reproducere, activitatea sexuală, excreţia,
reglează echilibrul fizic şi pe cel psihic, permite orientarea în spaţiu.
Swadisthan este responsabil de intestine, stomac, pancreas, partea inferioară a ficatului, splină, tract
urinar, uter, reglează digestia, gestaţia şi tonusul.
Nabhi acţionează asupra intestinelor, stomacului, pancreasului, părţii superioare a ficatului, splinei şi
controlează nutriţia, eliminarea toxinelor, asigurând sustenanţa.
Vidul ce înglobează Swadisthan şi Nabhi, controlează viscerele ce corespund acestor două chakre.
Anahath: aspectul drept guvernează bătăile inimii, plămânii şi sânii; aspectul central controlează
producerea de anticorpi (prin intermediul timusului); aspectul stâng cordul şi cele menţionate pentru
aspectul drept.
Vishuddhi acţionează asupra celor implicate în comunicarea interumană: mişcarea ochilor şi văzul,
faţa şi mimica, urechile şi auzul, nasul şi mirosul, gâtul, gura, limba, corzile vocale şi vorbirea, braţele,
mâinile, poignet-urile şi gestica, gleznele.
Agya controlează văzul, auzul, intelectul.
Sahasrara coordonează ansamblul corpului subtil, integrând chakrele şi canalele energetice.

CAUZE CE PRODUC BLOCAJE ALE CANALELOR SI CHAKRELOR

Sushumna nadi (canalul central): ateism, materialism, imobilism spiritual, lipsa dorinţei de evoluţie,
comportament extremist.
Ida nadi (canalul stang): letargie, expectativă, iresponsabilitate, condiţionări, obiceiuri, superstiţii,
magie, ocultism, desfrâu, alcool, droguri, probleme afective, probleme privind mama.
Pingala nadi (canalul drept): hiperactivitate, stress, griji, ambiţie, lipsă de scrupule, vanitate, egoism,
manie, ascetism, rasism, probleme privind tatăl.
Muladhara chakra: austeritate, fanatism (aspect drept), falsă eliberare sexuală (Freud), fantasme,
gânduri impure, tantrism, ocultism (aspect central); condiţionări greşite, ataşamente emoţionale (aspect
stâng).
Swadistan chakra: excese fizice şi/sau mentale, planificare excesivă, proiecte de viitor, implicare
excesivă în proiecte creative, exploatare exagerată a talentului, excese emoţionale (manie), egocentrism
(aspect drept), proaste obiceiuri alimentare (alcool, exces de grăsimi etc,), comportament grosolan sau
artificial, fanatism (religios sau politic), dominare sau sclavie (aspect central); psihanaliză, spiritism,
necromanţie, magie, falşi guru, credinţe false, droguri, narcotice, anumite medicamente (aspect stâng).
Nabhi chakra: abstinenţă sau exces alimentar, alimente contraindicate, (hrană fermentată, brânzeturi
fermentate, ciuperci, alcool, exces de grăsimi), negativitate (Badha) din alimente, droguri.
Vidul: falşi guru (“maeştri " spirituali), fanatism, fantasme, droguri, alcool.
Anahath chakra: probleme cu tatăl (sau soţul), agresiune afectivă, opresiune economică sau politică,
comportament arogant, cinic, nerespectuos, nerespectare a bunelor moravuri şi a legilor societăţii, astm
(aspect drept); sentiment de nesiguranţă, frică, excese emoţionale, posesiune (în special de către un
defunct din familie) (aspect central); probleme cu mama (sau soţia), probleme afective, imoralitate,
superficialitate, atenţie îndreptată spre exterior, false identificări (în special cu ego-ul) şi ataşa-mente,
eforturi excesive mentale sau fizice ( Hatha Yoga, jogging, sport de performanţă), letargie, ascetism,
materialism, ateism ( absenţă a credinţei în Dumnezeu şi a căutării divine), lipsă de interes faţă de
propria Realizare, lipsă a dorinţei de evoluţie spirituală, superstiţii, ocultism (aspect stâng).
Vishuddhi chakra: limbaj incorect, lipsă de respect, aroganţă, agresivitate, dominaţie asupra altora
(aspect drept); fumat, vorbire împotriva lui Dumnezeu, luare în deşert a numelui divin (aspect central));
sentiment al vinovăţiei, false mantre, dominare de către alţii (sclavie) (aspect stâng).
Agya chakra: rău cauzat altora, exces de planificare, individualism, griji, îndoieli, clarviziune (aspect
drept); gânduri excesive, TV excesiv, priviri impure (adultere), proastă tovărăşie, idei false despre
Dumnezeu (aspect central); rău cauzat propriei persoane, condiţionări, obiceiuri, frică, posesiune
(aspect stâng).
Sahasrara chakra: ateism, dogmatism, lipsa dorinţei de integrare.
Blocajele corpului subtil pot avea, în timp, consecinţe grave, dacă nu sunt depistate şi înlăturate.
Menţionăm câteva cu titlu de exemplu:
Blocaje ale canalului stâng: supunere şi acceptare a agresiunii, obiceiul de a se plânge, tulburări
emoţionale, plictiseală, apatie, nostalgie, depresie şi alte boli psihice (de la cazuri benigne la posesiuni,
schizofrenie).
Blocaje ale canalului drept: agitaţie mentală dezordonată şi fără răgaz, epuizare, nelinişte, instabilitate,
iritabilitate, agresivitate, dominaţie.
Blocaje ale Muladhara chakra: constipaţie, deficienţe mentale (aspect drept); cancer de uter sau de
prostată (aspect central); dezechilibru al canalului simpatic stâng (aspect stâng).

CALITĂŢILE CANALELOR ŞI CHAKRELOR

Sushumna nadi (canalul central): echilibru pe toate planurile, prezent, sustenanţă, adevăr, revelare.
Ida nadi (canalul stâng): dorinţă, bucurie, devoţiune, existenţă, auspiciozitate, natură (opusă culturii),
intuiţie, responsabilitate, cooperare, blândeţe.
Pingala nadi (canalul drept): acţiune, competitivitate, creativitate, disciplină, respect faţă de sine,
esenţă cauzală, analiză, cultură şi civilizaţie (opuse naturii).
Muladhara chakra: distrugere a negativităţii (din noi), combatere a răului (aspect drept); inocenţă,
puritate, înţelepciune, bucurie, sponta-neitate, putere de discernământ, putere de atracţie (magnetism),
memorie (trecut individual şi colectiv) (aspect central şi stâng).
Swadisthan chakra: atenţie pură (aspect drept); creativitate (artistică, ştiinţifică, tehnică), simţ estetic,
inspiraţie, percepţie intelectuală (aspect central); cunoaştere pură (aspect stâng).
Nabhi chakra: demnitate, stabilitate şi forţă a atenţiei, finalizare a acţiunilor, lipsă de griji, bunăstare la
nivel colectiv (familie etc.) (aspect drept); căutare a Sinelui, evoluţie spirituală, suport al vieţii
materiale şi morale, conduită morală, conduită justă, satisfacţie (aspect central); pace şi echilibru
interior, auspiciozitate, generozitate, bunăstare fizică şi materială (la nivel individual), soţ (soţie)
perfect(ă) (aspect stâng).
Vidul: respect faţă de maestrul spiritual (aspect drept); autoritate spirituală (aspect central); capacitate
de a fi propriul maestru spiritual (aspect stâng).
Anahath chakra: comportament perfect şi responsabil (ca fiu, tată, soţ, frate, cetăţean), etică
profesională (aspect drept sau patern); siguranţă (încredere în Dumnezeu, în sine, în alţii şi în viitor),
protecţie, încredere, curaj, neînfricare, distrugere a demonilor, relaţie între părinţi (aspect central);
dragoste, bucurie, compasiune, după Realizare: Sat (existenţă) - Chit (conştiinţă) - Ananda
(beatitudine); aici este localizat Spiritul (Atman) (aspect stâng sau matern: Mama Universală,
Protectoare a Universului; mama fizică).
Vishuddhi chakra: blândeţe, respect faţă de ceilalţi, apartenenţă la universal, non-dominaţie (aspect
drept); detaşare, diplomaţie, comunicare, simţ al colectivităţii (aspect central); non-culpabilitate,
respect faţă de sine, puritate a relaţiilor, relaţie frate-soră, non-subordonare (aspect stâng).
Agya chakra: modestie, non-violenţă faţă de alţii (aspect drept); iertare, spirit de sacrificiu, adevăr,
renaştere spirituală (aspect central); decondiţionare, detaşare de trecut, non-violenţă faţă de sine (aspect
stâng).
Sahasrara chakra: facultatea de a trăi în prezent, tăcere, conştiinţă fără gânduri (Nirvichara Samadhi),
profunzime, Sat - Chit - Ananda, conştiinţă colectivă, personalitate integrată în armonia echilibrului
universal.
CORESPONDENŢA ŞI LOCALIZAREA CANALELOR ŞI CHAKRELOR

CORESPONDENTA SUSHUMNA NADI IDA NADI PINGALA NADI


Temporala Prezent Trecut Viitor
Termica - Rece Cald
Circadiana - Noapte, intuneric Zi, lumina
Gen Neutru Feminine Masculine
Higrometrica - Umed Uscat
Matematica Zero Minus Plus
Dinamica Echilibru - -
Organ Maduva Inima Creier
Corp Ceresc - Luna Soare
Simbol elenistic - Dyonisos Apollo
Simbol Taoist Tao Yin Yang
Prototip cosmic Vishnu Shiva Brahma
Prototip individual Maha Lakshmi Maha Kali Bairava (Arhanghelul Mihail) Maha Saraswati Hanumana (Arhanghelul Gavril)

CORESPONDENTA MULADHARA SWADISTHAN NABHI ANATH VISHUDDHI AGYA SAHASRARA


Numar de petale 4 6 10 12 16 2 1000
Element Pamant
foc apa aer eter lumina vibratii
Atomul de carbon
Zi Marti Miercuri joi vineri sambata duminica luni
Planeta marte mercur jupiter venus saturn neptun pluto
Piatra coral topaz smarald rubin safir diamant perla
Culoare rosu galben verde purpuriu bleu violet alb
Sunet AUM; Mi Fa Sol La Si Do Re
Simbol Zvastica Steaua lui David Yin / Yang Flacara Inimii Roata Timpului Cruce Bandhan
Prototip
drept Karttikeya Nimala Chitta Raja Lakshmi Sita Rama Yeshoda Buddha Kalki
central Ganesha Brahmadeva Saraswati Lakshmi Vishnu Jagadamba Durga Radha Krishna Iisus Maria
stanga Ganesha Nimala Vidya Gruha Lakshmi Shiva Parvati Vishnumaya Mahavira
LOCALIZARE MULADHARA SWADISTHAN NABHI ANATH VISHUDDHI AGYA SAHASRARA
corp (plex) Pelvic Aortic Solar Cardiac Cervical Chasma optica Zona limbica
palma (deget) Baza Mare Mijlociu Mic Aratator Inelar Centru
talpa (deget) calcai Mijlociu Mare Mic Al doilea Al patrulea Centru
Geografica
drept Franta Elvetia Japonia / Germania America de Nord Rusia
central Australia Africa Europa Irlanda America Centrala Israel Nepal
stang Africa de Sud Austria /Orientul mijlociu Anglia / Italia America de Sud China
STRUCTURA CORPULUI ENERGETIC CA PROIECŢIE DIVINĂ

"Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său" (Geneza 1.27)

Corpul "subtil" al omului - alcătuit dintr-o reţea de canale (nadi) şi centre energetice (chakre), pe care
le iluminează energia Kundalini ca manifestare a Sfântului Duh - reprezintă, în concepţia yoghină,
reflectarea la nivelul micro-cosmosului uman, a structurii Fiinţei Cosmice (Virata). Chakrele, în număr
de şapte, sunt aşezate, ca nişte trepte, în lungul coloanei vertebrale. Calităţile chakrelor sunt reflectarea
atributelor divine, a energiilor specifice ale acestora, care se materializează în rostirea numelor divine
sub formă de rugăciuni (mantra, în sanscrită). Ele activează energetic chakrele şi ajută aprofundarea
meditaţiei şi intrarea în "conştiinţa fără gânduri" (Nirvichara Samadhi). Este de-a dreptul surprinzător
să regăsim aceste concepte în scrierile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii creştine.
"Omul conţine în el toate elementele din care este alcătuit universul" (143). Lossky (128) aminteşte
"ekstazul Cuviosului Benedict de Nursia (mort în 547), care a văzut întregul univers ca adunat într-o
rază de lumină dumnezeiască" (vezi Sf.Grigore cel Mare, Dialogorum liber, II, cap.35). "O persoană nu
este partea unui tot, căci ea conţine într-ânsa totul";"căci tot ce a fost creat de Dumnezeu în diversele
naturi se reuneşte în om ca într-un creuzet" spunea Sf.Maxim (135). "Slava Sa se arată în puterile
cereşti, se oglindeşte în om" (104). Regăsim aici concepţia holistică, potrivit căreia, într-un fragment al
unei holograme, se oglindeşte imaginea întregului.
"Scara teologiei catafactice, care ne dezvăluie numele dumnezeieşti scoase îndeosebi din Sfintele
Scripturi, constituie o serie de trepte care trebuie să slujească drept sprijin contemplării. Calea teologiei
catafactice este "o scară a teofaniilor sau arătărilor lui Dumnezeu în creaţie" (67-68). Referindu-se la
scrierile Părinţilor Bisericii, Lossky comentează: "Câteodată chipul lui Dumnezeu este asimilat cu o
calitate a sufletului, cu sălăşluirea Duhului Sfânt în suflet" (144).
"În ceea ce priveşte numele pe care le dăm lui Dumezeu, ele ne dezvăluie energiile Sale ce se pogoară
spre noi", spunea Sf.Vasile (62).
"Adesea darurile Sfântului Duh sunt arătate prin numele celor şapte duhuri, care se găsesc într-un text
din Isaia - «duhul înţelepciunii, duhul înţelegerii, duhul sfatului, duhul puterii, duhul cunoştinţei, duhul
bunei credinţe, duhul temerii de Dumnezeu» (Isaia 11. 2-3)". Dar tocmai acestea sunt calităţile atribuite
de yoghini celor şapte chakre: înţelepciunea (Muladhara), cunoştinţa (Swadis-than), credincioşia
(Nabhi), puterea (Anahath), sfatul (Vishuddhi), înţelegerea (Agya), temerea de Dumnezeu (Sahasrara).
După cum am arătat în articolele anterioare, harul îndumnezeitor este comunicat de energia necreată
(Kundalini), manifestare a Sfântului Duh. "Treimea rămâne în noi...prin energiile comune ale celor trei
ipostasuri, adică prin har, căci aşa se numesc energiile îndumnezeitoare pe care ni le comunică Sfântul
Duh" (114). "Rămânem creatură, devenind însă dumnezeu prin har, aşa cum Hristos a rămas Dumnezeu
devenind om prin întrupare" (114-115).
Chakrele
Pozitie, Simbol, Semnificatie

Chakra sapte - SAHASRARA, Coroana, Lotusul cu 1000 petale


Chakra sase - AGYA, Al treilea ochi, Fruntea

Chakra cinci - VISHUDDHI, Gât

Chakra patru - ANATH, Inima


Chakra trei - NABHI, Plexul Solar

Chakra doi - SWADISTHAN, Hara (Buric), Abdomen, Mijloc


Chakra unu - MULADHARA, Baza coloanei vertebrale

Chakra Şapte, SAHASRARA:


Gând, Identitate Universală, orientată spre auto-cunoaştere
Chakra Coroana se referă la conştienţă ca si conştienţă pură.
Este legătura noastră la lumea mareata mai presus de noi,
atemporală, nemarginită, locul atotcunoaşterii. Când este
activată, această chakră ne aduce cunoaştere, înţelepciune,
înţelegere, conexiune spirituală şi extaz.

Chakra Şase, AGYA:


Lumină, Model de Identitate, orientată spre introspecţie
Chakra este cunoscută ca chakra frunţii sau centrul celui de-al
treilea ochi. Este asociata văzului, atât fizic cât şi intuitiv. O
asemenea deschidere se face şi la facultăţile fizice şi la
înţelegerea nivelurilor arhetipale. O chakră sănătoasă ne
permite să vedem limpede, de fapt, ni se permite “să vedem
imaginea de ansamblu.”

Chakra Cinci, VISHUDDHI:


Sunet, Identitate creativă, orientată spre auto-exprimare
Taceasta chakră e localizată în gât şi asociată comunicării şi
creativităţii. Aici se experimentează simbolistica lumii prin
vibraţii, aşa cum vibraţiile sunetelor reprezintă limbajul.

Chakra Patru, ANATH:


Aer, Identitate socială, orientată spre auto-acceptare
Această chakră este cunoscută ca chakra inimii si este chakra
de mijloc a unui sistem de şapte. Se asociază cu iubire şi e
emulatorul contrarelor din psihic: minte şi corp, masculin şi
feminine, persoană bine văzută şi una în umbră, individualitate
şi unitate. O chakră sănătoasă ne permite să iubim profound,
să simţim compasiune, să avem o stare benefică de pace si
concentrare.
Chakra Trei, NABHI:
Foc, Identitatea Eu-lui, orientată spre auto-definire
Aceasta este cunoscută si sub denumirea de chakra puterii,
fiind localizată în plexul solar. Chakra trei, NABHI, guvernează
puterea personală, voinţa şi independenţa ca şi metabolismul.
Când este sănătoasă chakra ne aduce energie, eficacitate,
spontaneitate si putere neposesivă.

Chakra Doi, SWADISTHAN:


Apa, Identitatea Emoţională, orientată spre auto-mulţumire
A doua chakră, localizată in abdomen, şale şi organelle
sexuale, este asociată elementului Apă şi emoţiilor şi
sexualităţii. Ne conectează cu ceilalţi prin simţuri, dorinţă,
senzaţie şi mişcare. Ideal chakra SWADISTHAN poate adduce
cursivitate şi graţie in mişcări, simţiri profunde, deplinătate
sexuală, capacitatea de a accepta schimbări.

Chakra Unu, MULADHARA:


Pământ, Identitate fizică, orientată spre auto-conservare
Localizată la baza coloanei vertebrale, această chakră
constituie temelia noastră. Reprezintă elementul Pământ şi, de
aceea, este asociată instinctului de supravieţuire, a simţului
nostru teluric şi conectarea corpului nostru cu planurile fizice.
Ideal această chakră adduce sănătate, prosperitate, siguranţă
şi o prezenţă dinamică.