Sunteți pe pagina 1din 2

European Logistics Association : Logista este Organizarea, planificarea ,controlul si desfasurarea

fluxurilor de bunuri,de la conceptie, aprovizionare pana la productia catre consumat final cu


satisfacerea exigentelor pietei cu un cost minim.

Asociatia Americana de Marketing : Logistica presupune transportul si manipularea marfurilor


de la punctul de productie pana la punctul de consum sau de utilizare.

Asociatia logisticienilor din Franta potrivit careia logística este ansamblul activitatilor avand ca
scop punerea in opera la cel mai mic cost a unei cantitati determinate dintr-un produs la local si
la momentul cand exista o cerere.

Logistica priveste asadar toate operatiile vizate: localizarea uzinelor si antrepozitelor,


aprovizionarea,gestiunea fízica a productiei, a ambalajului, stocarea si gestiunea stocurilor.
Pregatirea si administrarea comenzilor,transporturile si manipularea.

Alte acceptiuni ale definitei:

- Logística reprezinta ansamblul activitatilor care au ca scop punerea la dispozitie cu un


cost mínim a unei calitati de produse in local si la momentul in care exista cerere.
- Logistica are ca principala misiune gestionarea si optimizarea fluxurilor fizice de la
furnizori pana la clienti.
- La ora actuala un exista o definitie perfecta a notiunii de logística astfel ca intr.-un mod
simplu putem defini logística ca fiind ansamblul activitatilor avand ca obiectiv realizarea
celui mai mic cost pt o cantitate determinata dintr-un produs sau grupa de produse tinand
seama de local si momentul cand o cerere este creata sau exista deja.

Modalitati de abordare a logisticii

Dezvoltarea logisticii intreprinderii si a caracteristicilor sale, in special complexitatea


activitatilor ce trebuie indeplinite, au facut ca majoritatea intreprinderilor moderne sa considere
si sa trateze ansamblul miscarii materiilor prime, a materialelor a pieselor de schimb si
aproduselor finite ca un sistem fiind astfel 2 posibilitati de abordare a sistemului logistic.

Abordarea analítica ce studiaza in detaliu componentele unui sistem.


Abordarea sistemica ce studiaza finalitatea sistemului si relatia cu mediul.

Daca avem in vedere componentele unui sistem trebuie sa definim mai intai urmatoarele
elemente: sistemul, obiectivele, indicatorii de performanta,variabile de actiune,flux, activitate si
proces.

Sistemul reprezinta elemente intr.-o actiune organizatie in functie de un obiectiv si in relatie cu


mediul in care functioneaza.

Daca se are in vedere interactiunea cu mediul putem vorbi de sisteme deschise si sistema
inchise,fara schimb cu exteriorul.

Exemple: sistemul de productie,sistemul comercial,financiar sau informational

Sistemul de productie este un ansamblu de resurse umane si tehnice a caror finalitate este de a
transforma un flux de elemente fizice.pt a satisface cerintele clientilor. Fiind format din
subsisteme: decisional,informational,fizic.

Obiectivul reprezinta un scop precis. Posibil de masurat care trebuie atins intr-un timp dat,
permitand orientarea sistemului si reglarea sa. Acesta poate fi exprimat sub forma de termen si
valoare.

Indicatorii de performanta sunt marimi care masoara eficacitatea unui sistem in raport cu un
obiectiv,o norma sau un plan

Variabilele de actiune,reprezinta parametrii asupra Carora pot actiona actorii sistemului sau
procesului.

FLuxul constituie deplasarea de elemente in timp si spatiu.

Activitatea = ansamblul de sarcini elementare realízate de persoane care produc elemente de


iesire avand ca punct de plecare eleméntele de intrare

Procesul = ansamblul de activitati secventiale care au ca obiect tratarea elementelor fluxului,


complexitatea procesului depinzand de nr. de activitati din care este compus.