Sunteți pe pagina 1din 1

Evoluția Pib-ului per capital al Europei vs.

Zona Euro

Tabelul nr. 1 Evolutia Pib-ului per capital al Europei si Zona Euro

Mil. USD Zona Euro Europa


2010 12,633,578.02 19,885,821.62
2011 13,628,724.60 22,015,415.66
2012 12,644,677.52 21,099,554.37
2013 13,196,038.60 21,987,051.18
2014 13,497,194.01 22,324,182.98
2015 11,678,554.42 19,180,566.94
2016 11,971,669.10 19,179,985.12
2017 12,659,916.50 20,376,478.47
2018 13,660,421.12 21,933,687.32
2019 13,267,678.44 21,511,342.76
Sursa: Prelucrat de cătrea autor după www.unctad.org

Pib per capital Europa vs. Zona Euro


24,000,000.00

19,000,000.00

14,000,000.00

9,000,000.00

4,000,000.00

-1,000,000.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Europa Zona Euro

Figura nr. 1 Evolutia Pib-ului per capital dintre Europa si Zona Euro
Sursa: Elaborat de autor dupa www.unctad.org

Pe baza tabelului și a graficului realizate, observăm în anul 2010 o diferență 7.252.243 mil USD în
anul 2010 între Europa si Zona Euro. Pe parcursul celor 10 ani se regăsesc mari discrepanțe a Pib-ului
per capital, cea mai mare diferență înregistrându-se în anul 2011 de 8.386.691 mil USD, iar cea mai
mică în anul 2015 de 7.208.316,02 mil USD. Chiar dacă exista valori maxime si minime, evoluția Pib-
ului din Zona Euro este una cu puține schimbări, aceasta oscilând între 11 si 13 mil USD. Totodată
evoluția Pib-ului din Europa oscilează între 19 si 22 mil USD. Putem observa faptul că in anul 2015 de
ambele parți se inregistreaza mici scaderi, dar care sunt nesemnificative.