Sunteți pe pagina 1din 60

ÎNCĂLZIREA ŞI VENTILAREA.

UTM 582.7 19 ME
Departament «Alimentări cu Căldură, Apă şi Gaze şi
Semn. Data Protecţia Mediului»
Şef dep. Guţul V. Stadia Coală Coli
Conducător Colomieţ T. Încălzirea şi ventilarea PD
Consultant Colomieţ T. blocului locativ cu 5 nivele
A executat Rusu A. din or. Orhei UTM FUA
ISACGV-161de zi
Сuprins:

Аdnotare……………………………………………………………………………………..
1. Încălzirea...............................................................................................................
1.1 Date iniţiale……………………………...……………….……………….
1.2 Calculul termotehnic al îngrădirilor de protecţie……..….…………….
 Calculul termotehnic al pereților exterior………………………………..
 Cîmpul de temperatură.....................................................
 Verificarea pericolului de condensare a vaporilor de apă în colţ......................................
 Regimul de umeditate în îngrădire.................................................................................
 Calculul termotehnic al pardoselilor ……………………………………………
 Calculul termotehnic al planşeului ultimului nivel……………………….………
 Calculul termotehnic al elementelor vitrate ……………..……………………..
 Calculul termotehnic al uşilor ……………..……………………..

1.3 Calculul stabilităţii termice a îngrădirilor de închidere.........................................................


1.4 Calculul pierderilor de căldură…………………………………….…….....
 Pierderile de baza de căldură..............................................................................................
 Adaosuri la pierderile de caldura.....................................................................................
 Necesarul de căldură pentru încălzirea aerului infiltrat........................................................
 Degajări de căldură................................................................................................................
 Bilanţul de căldură al încăperilor...............................................................................................

1.5 Alegerea şi descrierea a sistemului de încălzire.………………………….…………………………


1.6 Proiectarea şi calculul instalaţiilor de încălzire.………………………..……...
1.6.1 Dimensionarea conductelor.......................................................................................
1.6.2 Alegerea şi calculul termic al corpurilor de încălzire.....................................................
2. Ventilarea ………………………………..……………………………
2.1 Date iniţiale ………………………………….……………..
 Parametrii de calcul a aerului exterior…………………………………………………..
 Parametrii de calcul a aerului interior………………………………………………………
2.2 Degajări de căldură.....................................................................
 Degajări de căldură de către oameni................................................................
 Degajări de căldură prin îngrădiri de protecţie (radiaţia solară).....................................

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
 Degajări de căldură de la iluminatul electric..............................................................
2.3 Degăjări de umiditate de către oameni...........................................................................................
2.4 Degăjări de CO2.........................................................................................................................
2.5 Determinarea debitului de aer pentru instalaţie de ventilare..............................................................
 Debitul de aer pentru încăperile cu degajări de căldură şi umiditate...........................................
2.6 Calculul şi alegerea elementelor componente ale instalaţiilor de ventilare.......................................
2.7 Ventilarea naturală...............................................................................................................................
 Calculul debitului de aer........................................................................................
 Presiunea disponibilă gravitaţională............................................................................

3. Automatizarea …………………..
4.Economia................................................................
5.Tehnologia şi management.........................................................................
6. Securitatea activităţii vitale...........................
Bibliografia ………………………………..……………………………….……...

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
1. Încălzirea.
1.1Date iniţiale.

o Or. Orhei
o Temperatula celei mai reci zile teI= -21° C
o Temperatura celor mai reci 5 zile tev= -16° C
o Temperatura medie celei mai reci luni tm.e= -3,5° C
o Temperaturamedie pe sezonul de încălzire tm.s= +0,6° C
o Durata sezonului de încălzire zs.î= 166zile
o Orientarea faţadei principale est
o Tip acoperiş plan (5straturi)
o Nodul termic- centrala termică - se află în încăperea tehnică - mansarda

Categoria de umiditate se determina in dependenta de regimul de umiditate a aerului interior si


exterior
φ i=55% (50-65% -regim normal)
φ e– regim uscat
Categoria de umiditate - A

o Temperatura aerului interior medie T ic=¿ +20°C

Blocul locativ are cinci nivele tip şi două nivele tip mansarda. Pe parter - apartamente şi salon de
frumuseţe.
Structura îngrădirilor de protecție și materialele din care sunt construite straturile îngrădirilor
pereților exterior sunt prezentate în tabele 1.1,1.2,1.3 şi figurile 1,4,5.

1.2Calculul termotehnic al îngrădirilor de protecţie.

 Calculul termotehnic al pereților exteriori


Tabelul 1.1

Nr. Denumirea Densitatea Grosimea Coeficientul de Coeficientul


Strat materialului materialului stratului conductibilitate de asimilare

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
ρ, kg/m3 δ, m termică termică
λ, w/m°C s, w/m2°C
1 Mortar din var cu 1600 0,02 0,70 8,69
nisip
2 Caramida din 1400 0,38 0,52 7,01
argila cu goluri
3 Placi din 40 x 0,041 0,65
polistiren
expandat
4 Mortar din ciment 1800 0,02 0,76 9,6
cu nisip

Fig.1
m2 ° C
Rreq- rezistența termică recomandata a îngrădirii de protecție, , se adoptă conform tab.4[2]
W
în dependenţă de indicatorul Dd, grad-zi:
Dd=(T ic−t m , s) z sî =¿(20 - 0,6)166=3220

m2 ° C
Rreq =2,53
W
m2 ° C
Rezistenţa termica globală Ro, :
W

1 δ1 δ2 δ3 δ4 1 δ3
Ro = α ¿ ¿ + λ 1 + λ 2 + λ 3 + λ 4 + α ext = 0,115 + 0,03 + 0,73 + λ 3 + 0,026 + 0,043= 2,53

α-coeficientul de schimb de cadură


W W
αint =8,7 , αext =23
m2 K m2 K

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
x
+ 0.944 = 2,53
0,041

x
= 2,53– 0,944
0,041

x = 0,065

δ 3 = 0,065=> se adopta grosimea standarda


δ 3 = 0,07m

m2 ° C
Rezistenţa termica reală Rreal, :
W
Rreal = 0,115 + 0,03 + 0,73 + 1,70 + 0,026 + 0,043= 2,65

Coeficient de transfer termic real K pe , W /m2° C:


1
K pe = =0,38
2,65
Inerţia termică:
D=R1S1+ R2S2+ R3S3+ R4S4 =0,03 x 8,69+ 0,73 x 7,01+ 1,70 x 0,65+0,026 x 9,60=6,73
⇒ III
❑cu inerţia termică medie temperatura de calcul a aerului exterior t e =−18,5 °.

 Cîmpul de temperatură

După Exemplul de calcul 2 din p.2.2.2 [14] valoarea densitaţii fluxului de căldură va fiq 0, W/m2:

( 20−(−18,5 ) )
q 0=( T ic −t III
e )/ R real= =14,5
2,65

o Valoarea temperaturii pe suprafaţa interioară a peretelui:

τ i =20− ( 8,71 + 0)14,5=18,3° C


o Valoarea temperaturii între stratul 1 şi 2:

t 1−2=20− ( 8,71 + 0,03)14,5=17,9° C


o Valoarea temperaturii între stratul 2 şi 3:

t 2−3=20− ( 8,71 +0,03+0,73)14,5=16,3 ° C


o Valoarea temperaturii între stratul 3 şi 4:

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
t 3−4=20− ( 8,71 +0,03+ 0,73+1,70)14,5=−17,3 ° C
o Valoarea temperaturii pe suprafaţa exterioară:

τ e =20− ( 8,71 + 0,03+0,73+1,70+0,026 ) 14,5=−17,7 ° C

Repartizarea temperaturii în interiorul peretelui exterior în cazul regimului staţionar se raportează


în graficul construit cu aceste date (figura 2).

 Verificarea pericolului de condensare a vaporilor de apă în colţ

După Exemplul de calcul 3 din p.2.2.3 [14] să se verifice procesul de transfer de căldură şi
regimul de umiditate care are loc în încăperile de colţ. În încăperile de colţ temperatura pe suprafaţa
interioară a colţului exteriorτ c , poate să fie mai joasă celei a punctului de rouăt p .r ., emisii de condensat
nu au loc dacă: τ c >t p .r .
o Valoarea τ c , ° C :
τ c =τ i−( 0,18−0,04114 × R 0 ) × ( t i −t e ) =18,3−( 0,18−0,04114 × 2,65 ) ׿

o Valoarea presiunii a vaporilor de apăe i , Pa:


e i=φ i Ei /100=55× 2340/100=1287
o Valoarea presiunii de saturaţie Ei =2340 Pa pentru T ic=+20 ℃ din Anexa nr.5[14]

o Valoarea t p .r . =10,7 ℃ din Anexa nr.5[14]


τ c =15,6 ℃> t p . r . =10,7℃ ,
Concluzie:emisii de condensat nu au loc.

 Regimul de umeditate în îngrădire

După Exemplul de calcul 4 din p.2.2.4 [14] să se verifice la regimul staţionar pericolul emisiilor
de condensat unde este posibilitatea, de obicei, la graniţa straturilor 3 şi 4 în peretele exterior la
temperatura
t m ,l =−3,5℃

o Valoarea rezistenţei la permeabilitatea la vaporii de apă pentru fiecare strat al elementului


constructiv se calculează după relaţie:

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
δ j m2 Pah
R pj = ,
μ j mg
o Valoarea rezistenţei la permeabilitatea la vaporii de apă al elementului constructiv total

m 2 Pah
R pj , :
mg

0,02 0,38 0,07 0,02


R pj= + + + =4,16
0,12 0,16 0,05 0,09
o Elasticitatea a vaporilor de apă a aerului exterior:

e e =440 Pa

o Valorile elasticităţilor a vaporilor de apă la limitele straturilor:

e i=1287 Pa

1287−440 0,02
e 1=1287− × =1253Pa
4,16 0,12

1287−440 0,02 0,38


e 2=1287− ×( + )=769 Pa
4,16 0,12 0,16

1287−440 0,02 0,38 0,07


e 3=1287− ×( + + )=463Pa
4,16 0,12 0,16 0,05

o Valorile temperaturilor şi presiunilor de saturaţie corespunzătoare acestor temperaturi la graniţa


straturilor ale peretelui :

20−(−3,5)
τ i =20− (2,65
8,7
∗1
) ; E =2184 Pa
=18,98 ° C i

τ 1 =20−8,9 ( 8,71 + 0,02


0,70 )
=18,72° C ; E =2157 Pa
1

τ 2=20−8,9 ( 8,71 + 0,02 +


0,38
0,70 0,52 )
=12,22 ° C ; E =1422 Pa
2

τ 3 =20−8,9 ( 8,71 + 0,02 +


0,38 0,07
0,70 0,52 0,04 )
+ =−3,36° C ; E =482 Pa
3

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
τ e =20−8,9 ( 8,71 + 0,02 +
0,38 0,07 0,02
0,70 0,52 0,04 0,76 )
+ + =−3,59 ° C ; E =452 Pa
e

Repartizarea temperaturii în interiorul peretelui exterior şi graficele E ( x ) , şie ( x ) în cazul


regimului staţionar se raportează în graficul construit cu aceste date (figura 3).

Concluzie:emisii de condensat nu au loc în interiorul peretelui, întrucât liniile E ( x ) şi e( x ) nu se


intersectează.

 Calculul termotehnic al pardoselilor

Fig.4

Tabelul 1.2

Nr. Denumirea Densitatea Grosimea Coeficientul de


Strat materialului materialului stratului conductibilitate
ρ, kg/m3 δ, m termică
λ, w/m°C
1 Placă din beton-oţel 2500 0,20 1,92

2 Ruberoid 600 0,0015 0,17

3 Polistiren expandat 40 0,15 0,041


4 Mortar din ciment și 1800 0,04 0,76
nisip
5 Parchet laminat pin-brad 500 0,012 0,29

Structura pardoselilor aşezate pe sol şi imaterialele din care sunt contruite straturile îngrădirilor

W
planşeului aşezat pe sol luăm din tab.1.2 şi figura 4. Stratul de beton armat cu λ¿1,163 (λ¿1,92
m❑ ℃

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
W
) nu este izolator termic şi rezistenţa termică nu se adună la rezistenţa zonei respectă a

m ℃
pardoselei.

Rezistenţa termică a pardoselilor, aşezate pe sol, se determină corespunzător rezistenţei termice


convenţionale a fiecărei zone a pardoselei după explicaţii din p.2.3[14]:

δ si 0,0015 0,15 0,04 0,012 m2 ℃


Σ = + + + =3,76
λ si 0,17 0,041 0,76 0,29 W

I m2 ℃
R p . i. =2,1+3,76=5,86
W

II m2 ℃
R p . i. =4,3+3,76=8,06
W

2
III m ℃
R p . i. =8,6+ 3,76=12,36
W

IV m2 ℃
R p . i. =14,2+3,76=16,96
W

Valoarea coeficientului de transfer termic pentru fiecare zona real K i, W /m2° C:

W W W W
K I =0,17 2
; K II =0,12 2 ; K III =0,08 2 ; K IV =0,06 2
m ℃ m ℃ m ℃ m ℃

 Calculul termotehnic al planşeului ultimului nivel

Calculul se efectuează conform Exemplu de calcul din p.2.4[14].

Fig.5
Tabelul 1.3
Nr. Denumirea Densitatea Grosimea Coeficientul de
Strat materialului materialului stratului conductibilitate

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
ρ, kg/m3 δ, m termică
λ, w/m°C
1 Placă din beton - oțel 2500 0,20 1,92
2 Ruberoid 600 0,0015 0,17

3 Plăci din vata mine- 125 x 0,064


rală cu lianţi sintetici
4 Mortar din ciment și 1800 0,04 0,76
nisip
5 Ruberoid 600 0,0045 0,17

m2 ° C
Rreq- rezistența termică recomandata a îngrădirii de protecție, , se adoptă conform tab.4[2]
W
în dependenţă de indicatorul Dd, grad-zi:
m2 ° C
Rreq =3,81
W
m2 ° C
Rezistenţa termica globală Ro, :
W

α-coeficientul de schimb de cadură


W W
αint =8,7 , αext =23
m2 K m2 K

1 0,20 0,0015 x 0,04 0,0045 1


Ro = 8,7 + 1,92 + 0,17 + 0,064 + 0,76 + 0,17 + 23

x
3,81 = 0,115 + 0,1 + 0,009 + + 0,053 + 0,026 + 0,083
0,064
x
+ 0,386 = 3,81
0,064

x = 0,219m

Se adopta grosimea standarda δ 3 = 0,22m.


m2 ° C
Rezistenţa termica global reală Rp, :
W

Rp = 0,115 + 0,1 + 0,009 + 3,438 + 0,053 + 0,026 + 0,083 = 3,82

Valoarea coeficientului de transfer termic real K P, W /m2° C:

1 W
K p= =0,26 2
3,82 m ℃

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
Verificăm valoarea masivităţii termice D:


D=0,1 x 17,98+ 0,009 x 3,53+3,44 x 0,73+ 0,053 x 9,6+0,026 x 3,53=4,94❑

⇒ III
❑cu inerţia termică medie temperatura de calcul a aerului exterior t e =−18,5 °.

 Calculul termotehnic al elementelor vitrate

Rezistența normată la transfer termic a ferestrelor și ușilor de balcon, Rreq, se adopta în funcție de
destinația cladirii și indicele grad-zi, Dd, al localității.
m2 ° C
Astfel avem: R req=0,391 .Am ales: Ferestre cu două foi de geam cu inveliş selectiv dur
W

m2 ° C
în cercevele separate cu rezistența normată la transfer termic R real= 0,57 . Valoarea
W
coeficientului de transfer termic real K FD, W /m2° C:

1
K FD= = 1,75
0 ,57

 Calculul termotehnic al ușilor

m2 ° C
Pentru uşi conform formula 2.50[14] rezistenţa normată la transfer termic Rreq, :
W
Rreq =0,6 × Rreq , pe =0,6 ×2,53=1,52

Am ales: Uşi duble cu tambur între ele cu valoarea coeficientului de transfer termic global K UD ,
W
:
m2 ℃

1
K UD = =0,66
1,52

1.3Calculul stabilităţii termice a îngrădirilor de închidere.


După Exemplul de calcul 5 din p.2.2.5 [14] să se verifice respectarea stabilităţii termice a
pereţilor şi planşeului din p.1.2.
Peretele exterior:

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
t e =21,5 ° C
o Amplitudinea normată de temperatură a aerului exterior:

Ane =2,5−0,1 ( 21,5−21 )=2,45 ° C


o Valoarea coeficientului de schimb de căldură :

W
α e =1,16 ( 5+10 √ 1 ) =17,4
m2 ° C

o Amplitudinea de calcul de temperatură a aerului exterior:


0,7(761−183)
Ace =0,5× 14,7+ =30,56 ° C
17,4

o Masivitatea termică pentru fiecare strat:


D1=0,26 ; D2 =5,12; D3=1,11 ; D 4=0,25 ; D=6,73;
W
o Coeficient de asimilare termică , Y , :
m2 ° C
dacă D ≥1 Y =S
0,03 x 8,69 x 8,69+ 8,7
Y 1= =3,36
1+0,03 x 8,69 x 8,7
Y 2=(0,73 x 7,01 x 7,01+3,36)/(1+0,73 x 7,01 x 3,36)=2,16
1,70 x 0,65 x 0,65+ 2,16
Y 3= =0,85
1+1,70 x 0,65 x 2,16
0,026(9,6)2 +0,85
Y 4= =3,18
1+ 0,026× 0,85
o Valoarea diferenţei amplitudinii de calcul de temperatură a aerului exterior
6,73
√2 ( 8,69+ 8,7 ) ( 7,01+3,36 )( 0,65+ 2,16 ) (9,6+ 0,85)(17,4 +3,18)
ν=0,9 ×2,718 =405
( 8,69+ 3,36 ) (7,01+2,16 ) (0,65+0,85) ( 9,6+3,18 ) ×17,4
o Valoarea amplitudinii de calcul de temperatură a aerului interior

30,56
Ai = =0,075< 2,45° C
405
Peretele exterior are stabilitatea termică necesară.

Planşeul ultimului nivel:


Ani =2,45° C

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
o α e =17,4 W /m2 ° C
o Amplitudinea de calcul de temperatură a aerului exterior:

0,9(870−328)
Ace =0,5× 14,7+ =35,38 ° C
17,4
o Masivitatea termică pentru fiecare strat:
D1=1,798 , D2=0,03 , D3=2,51 , D4 =0,51 , D5=0,09

W
o Coeficient de asimilare termică , Y , :
m2 ° C
dacă D ≥1 Y =S
Y 1=S1 =¿17,98
0,009 x 3,53 x 3,53+17,98
Y 2= =11,5
1+0,009 x 3,53 ×17,98

3,44 x 0,73 x 0,73+11,5


Y 3= =0,44
1+3,44 x 0,73× 11,5
0,053 x 9,6 x 9,6 +0,44
Y 4= =4,35
1+0,053 x 9,6 × 0,44
0,026 x 3,53 x 3,53+ 4,35
Y 5= =3,34
1+0,026 x 3,53 × 4,35
o Valoarea diferenţei amplitudinii de calcul de temperatură a aerului exterior

( 17,98+ 8,7 ) ( 3,53+17,98 ) ( 0,73+11,5 ) ( 9,6+0,44 ) (17,4+ 3,34)


ν=0,9 ×2,718 4,94/ √ 2 =313
( 17,98+17,98 ) ( 3,53+11,5 ) ( 0,73+0,44 )( 9,6 +4,35 ) 17,4
o Valoarea amplitudinii de calcul de temperatură a aerului interior

35,38
Ai = =0,114 <2,45 ° C
313
Planşeu ultimului nivel are stabilitatea termică necesară.

1.4Calculul pierderilor de căldură.

Pentru asigurarea în încăperi a parametrilor aerului conform normelor în vigoare la calculul


puterii termice a sistemului de încălzire este necesar să se ia în consideraţie:

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
o Pierderile de căldură prin îngrădirile exterioare de construcţie (pereţi exteriori PE, planşeul
ultimului nivel P, îngrădiri vitrate FD şi UD), respectiv, prin îngrădirile dintre încăperile a
căror diferenţă de temperatură nu depăşeşte 3 grade
o Necesarul de căldură pentru încălzirea aerului exterior infiltrat în încăperea încălzită
o Necesarul de căldură pentru încălzirea materialelor, unităţilor de transport intrate în
încăpere
o Aporturile regulate de căldură degajată de la aparatele electrice, corpurile de iluminat,
oameni, utilajul tehnologic şi alte surse.
 Pierderile de baza de căldură

Pierderile de căldurăQ b , W . se calculează cu formula 3.1[14] şi sunt prezentate în anexa 1.


 Adaosuri la pierderile de caldura

Relatia de calcul 3.2 a pierderilor de caldura cu influenta coeficientilor de adaos este prezentată în
p.3.3[14], totalurile - în anexa 1.
 Necesarul de căldură pentru încălzirea aerului infiltrat
Cantitatea de căldură necesară pentru încălzirea aerului rece infiltrat prin rostrurile ferestrelor şi uţilor
de balcon trebuie calculat cu formule 3.4 -3.11[14], totalurile - în anexa 1. Necesarul de câldurâ pentru
încălzirea aerului infiltrat, Qinf ,W, se determină după recomandăripentru încăperea NR 120 (bucătărie):

o К- coeficient în care se ţine cont de influenţa asupra temperaturii aerului infiltrat a fluxului
termic contracurent prin vitralii, K = 0,80(p.3.4 [14]);
o h-înălţimea de calcul de la nivelul al solului până la fereastră, h = 2,1 m;
o γ- masa specifică a aerului, N/m3;
γн = 3463 / (273 + (-16)) = 13N/m3

γв = 3463 / (273 + 18) = 12 N/m3

o v-viteza vântului, m/s;


v2 = 4,42 = 19,36 m2/s2;
o ΔP*- diferenţa de presiuni la determinarea Rinfreq, Pа:
ΔP* = 0,55 ∙ 21,5 ∙ (13– 12) + 0,03 ∙ 13∙ 19,36 = 19,37
o Pearmibilitatea de aer normată Gp = 5 kg/m2h;

o Rinf – rezistenţa la pearmibilitatea de aer necesară, m2h/kg :


Rinfreq = 1/5 (19,37 /10) 2/3 = 0,31 m2 h/kg
o ρ – densitatea aerului, kg/m3 ;

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
ρe = 353 / (273 + (-16)) = 1,4 kg/m3

ρi= 353 / (273 + 18) = 1,2 kg/m3

o Kdin – coeficient în care se ţine cont de tipul localităţii, Kdin = 0,40;

o С – coeficienţii aerodinamici pe suprafaţa supusă şi ferită de vânt : Сe,n = 0,8, Сe,p = -0,6

o Acceleraţia căderii libere g = 9,81m/s2.


o H = 21,5 m
o ΔP- diferenţa de presiuni de calcul, Pa :
ΔP = 0,5 ∙ 21,5 ∙ (1,4 – 1,2) ∙ 9,81 – 2,1 ∙ (1,4 – 1,2) ∙ 9,81+
+ 0,5 ∙ 1,4 ∙ 19,36 / 2 ∙ 0,40 ∙ (0,8 – (-0,6)) = 20,1 Pа
o G0 - debitul de aer infiltrat pentru îngrădiri vitrate, kg/m2h

G0= 1/0,31 ∙ (20,1/10) 2/3 = 5,25 kg/m2 h

o Necesarul de câldurâ pentru încălzirea aerului infiltrat, Qinf ,W


Qinf = 0,28 ∙ 5,25 ∙ 1 ∙ 2,25 ∙ (18 – (-16)) ∙ 0,8 = 90W

 Degajări de căldură

Din aceste considerente la calculul pierderilor de căldură a clădirilor de locuit pentru bucătării şi
încăperile de locuit se permite a considera fluxul de căldură degajat să fie egal cu 10 W pentru un
metru pătrat de suprafaţă vie a pardoselei,Q d , W .

 Bilanţul de căldură al încăperilor

Pentru determinare pierderilor totale de căldură se întocmeşte bilanţul de căldură al încăperilor


pentru timpul de iarnăQ tot ,W :
Qtot =Qb +Qinf −Q d

1.5 Alegerea şi descrierea a sistemului de încălzire.


Determinarea condiţiilor tehnice de racordare:

Alimentarea cu căldură a unei clădiri poate fi realizată astfel:


o de la sursă autonomă pentru fiecare apartament;
o de la sursă autonomă pentru întreaga clădire sau un grup de clădiri (centrala termică de cartier);
o de la reţelele termice exterioare.

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
În proiect de licenţa a fost proiectat sistemul de încălzire pentru apartamente şi casa scării cu
amplasarea cazanelor pe acoperiş ( centrala termică de acoperiş). Agent termic - apă caldă cu
parametrii 80-60 °C.
Din punct de vedere al eficienţei termice se recomandă folosirea sistemului de încălzire bitubular,
orizontal cu amplasarea conductelor de legătură în pardosea.
Din punct de vedere economic, atât ca preţ al materialului cât şi al manoperei, la montare se
recomandă folosirea ţevilor din PPE sau Pexal. De asemenea pot fi folosite şi tevi din oţel.
Schema este orizontală bitubulară cu ţevi din metaloplast cu racordarea corpurilor de încălzire în
serie în fiecare încăpere, coloanele - din oţel. Magistralele se amplasează sub pardosea.
În calitate de corpuri de încălzire pot fi folosite radiatoare din oţel de tip panou sau corpuri de
încălzire cu elemente din aluminiu sau fontă. Pentru o mai bună fiabilitate a instalaţiei de încălzire şi
pentru a putea măsura cantitatea de căldură consumată de fiecare consumator se recomandă folosirea
colectoarelor la fiecare nivel de la care se racordează fiecare consumator separat şi se montează pe
conducta tur contorul termic.
Corpuri de încălzire - radiatoare din oţel tip FEROLLI. Evacuarea aerului se efectuează cu
ajutorul robinetelor amplasate pe fiecare radiator. Reglarea debitului de apă este prevăzută cu ventile
tip DANFOSS.
1.6Proiectarea şi calculul instalaţiilor de încălzire.
1.6.1 Dimensionarea conductelor.
Proiectarea instalaţiei de încălzire începe cu amplasarea sursei de căldură sau a nodului termic
de racordare, în cazul nostru pe mansarda, amplasarea colectoarelor la fiecare nivel şi amplasarea
corpurilor de încălzire care realizează transferul de căldură de la agentul termic la aerul interior.
Nodul termic- centrala termică - de obicei se amplasează într-o încăpere special amenajată .
Colectoarele se amplasează în dulapuri special amenajate amplasate în casa scării la fiecare nivel, dar
astfel ca să nu creeze incomodităţi.
Pentru dimensionarea ţevilor:
o se construieşte schema axonometrică a sistemului de încălzire,
o se determină traseu de bază,
o se face numerotarea tronsoanelor,
o pentru fiecare tronson se determină lungimea şi sarcina sa,
o se determină debitul de apă pentru fiecare tronson, G, kg/h, din relaţie 3.6[13],
o se determină viteza de mişcare a agentului termic apei prin conducte cu ajutorul nomogramei şi
din relaţie3.7[13],
o se determină pierderi locale de presiune, Z, Pa, cu relaţia 3.9[13],

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
o se determină pierderile liniare de presiune , Plin , Pa/m, cu relaţia 3.8[13],
o pierderile totale de presiune, Рtot, Pa, se calculează după formula3.10[13].
se determină

Exemplul de calcul hidraulic pentru tr. NR 18 (încăperea 709):


o Valoarea p/u NR18 Q = 1059 W,

o Valoarea Gi , kg/h:

3 , 60⋅1059
G i= =46
4,2⋅( 80−60 )
o Pentru ţevi din metel-polimere aflăm din nomograma diametru ţevilor de la producător [12]:
dtr=20x2,5mm şi reieşind din Q = 1059 W se alege viteza pe tr. NR 18 Vtr = 0,2 m/s,
o Valoarea Rp=2,5 Pa,
o Valoarea coeficienţilor rezistenţilor locale reieşind de varianta fitingurilor - din[12] : pe tr. NR
18 Σζ - teu -1,5,
o Valoarea Z, Pa, reieşind din viteza de calcul şi ζ- coeficient de rezistenţă locală : pe tr. NR 18
Z= 25 Pа.
o se determină pierderile liniare de presiune Рlin = 7,5Pa,

o pierderile totale de presiune pe tr. NR 18:


Ptr =33 Pa

Rezultatele se raportează în tabelul 1.4 şi anexa 2.


Pentru echilibrarea hidraulică a sistemului de încălzire şi economia maximă privind exploatarea a
sistemului de încălzire trebuie:
∆ Pram −∆ P sec
× 100 % ≤10 %
∆ Pram
Când această condiţie nu se respectă atunci se realizează calculul de finisare prin modificarea
diametrelor unor tronsoane (pentru ambele tronsoane, tur şi retur) până când se va respecta condiţia,
iar dacă totuşi aceasta nu este posibil, atunci se prevede montarea unor vane de închidere sau clapete
automate de reglare.

Tab. 1.4.

Nr tr. Denumirea rezistenţelor locale Valoarea coeficienţilor


rezistenţilor locale Σζ

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
1,1’ ingustarea bruscă+cot+teu 0,5+0,3+0,5=1,3
2,2’ teu+4coturi 0,5+4x0,3=1,7
3,3’ 4coturi+teu 0,5+4x0,3=1,7
4,4’ teu+4coturi 0,5+4x0,3=1,7
5,5’ 4coturi+ teu 0,5+4x0,3=1,7
6,6’ teu+4coturi 4x0,3+0,5=1,7
7,7’ 4coturi+teu 0,5+4x0,3=1,7
8,8’,9,9’ teu +4coturi 0,5+4x0,3=1,7
19 lărgirea bruscă+4coturi 1,0+4x1,5=7,0
10/10’ ingustarea+ lărgirea 0,5/0,3+0,3+0,5=1,3/1,1
bruscă+cot+teu
11,11’ 3coturi+teu 3х0,3+0,3=1,2
12,12’ teu+ cot 0,5+0,3=0,8
13,13’ teu 0,5
14,14’ cot+teu 0,3+0,3=0,6
15 2coturi+radiator+teu 0,3+2x0,3+8=8,9
16-16’,17- teu 1,5-1,0; 1,0-1,5
17’
18,18’ teu+ 4coturi+radiator 1,0+1,5x4+19,0=26,0
19 ingustarea bruscă+4coturi+teu 0,5+4x1,5+1,0=7,5

Încăperile NR 702, 709, 714 – circuitul secundar (cel mai apropiat la centrala termică de acoperiş)
– Col.NR1.
Σ(Rl + z )2 ÷ 17÷ 2 ' −Σ (Rl + z )21 ÷21 ' 1208−513
100 %= 100 %=58 %
Σ( Rl + z)2 ÷17 ÷ 2' 1208

Se modific diametrele pe tr. NR21,21’,18,18’,19,19’- tabelul 1.4. Echilibrarea hidraulică a


sistemului de încălzire:
1208−1063
100 %=12 %
1208

1.6.2Alegerea şi calculul termic al corpurilor de încălzire.

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
În casa de locuit conform normativelor în vigoare, daca sistemul de încălzire este local se
instalează corpuri de încălzire din oţel, aluminiu şi din alte materiale, amplasarea corpurilor din fontă
este interzisă.
La încălzirea centralizată, corpuri de încălzire pot fi din diferite materiale, inclusiv fonta.
Corpuri de încălzire se calculează în conformitate cu nomenclatorul corespunzător pentru
radiatoare panouri din oţel tip FEROLLI [13] în dependenţă de temperatura aerului interior şi
temperaturile a apei calde ( tab.1.5), se adoptă marca 11(PK), 22P(KKP), 33(DKEK).

Tab.1.5.
NR înc.
ti , °C Q, W Δ tc, °C φ q nom
real , W
qad, W H, mm L, mm Marca

101,102 +16 325 54 0,89 499 502 500 500 PK


104 +20 664 50 0,74 420 419 500 400 2xPK
106 +25 162 45 0,75 205 199 300 300 PK
107 +18 49 52 0,91 59 199 300 300 PK
108 +18 932 52 0,74 960 935 500 500 PKKP
109 +20 351 50 0,76 270 251 300 400 2xPK
111 +20 385 50 0,78 279 251 300 400 2xPK
112 +18 586 52 0,81 650 623 400 400 PKKP
114(131 +20 763 50 0,87 420 419 500 400 2xPK
)
117(130 +20 750 50 0,77 430 419 500 400 2xPK
)
121(128 +20 366 50 0,73 204 199 300 300 2xPK
)
120 +18 309 52 0,78 340 332 500 300 PK
122 +16 1350 54 0,74 1270 1282 500 500 2xDKEK
105 +22 971 48 0,74 1062 1071 500 600 PKKP
127 +18 326 52 0,89 370 332 500 300 PK
140 +16 863 54 0,75 780 778 500 400 2xPKKP
123 +16 1025 54 0,73 1350 1309 700 500 PKKP
143 +18 521 52 0,78 290 285 400 300 2xPK
144 +18 644 52 0,79 340 332 500 400 2xPK
142 +18 232 52 0,86 270 268 400 300 PK
139 +25 231 45 0,84 270 268 400 300 PK
138 +22 949 48 0,73 1090 1071 500 600 PKKP
137 +20 333 50 0,72 204 199 300 300 2xPK
136 +20 336 50 0,83 210 199 300 300 2xPK
135 +18 547 52 0,84 603 609 500 300 PKKP
225 +16 500 54 0,84 270 268 400 300 2xPK
204 +18 416 52 0,74 470 487 400 300 PKKP
205(247 +20 548 50 0,78 340 332 500 400 2xPK

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
)
208 +22 7666 48 0,75 460 487 400 300 2xPKKP
209 +25 243 45 0,86 160 199 300 300 PK
210 +18 81 52 0,81 100 199 300 300 PK
211 +18 696 52 0,83 790 778 500 400 PKKP
212(241 +20 304 50 0,78 150 199 300 300 2xPK
)
214(239 +20 251 50 0,79 150 199 300 300 2xPK
)
216 +18 461 52 0,79 500 487 400 300 PKKP
217(234 +20 809 50 0,83 410 419 500 400 2xPK
)
220(233 +20 656 50 0,74 390 402 400 500 2xPK
)
222(231 +20 211 50 0,78 177 199 300 300 2xPK
)
223 +18 245 52 0,89 795 778 500 400 PKKP
250 +16 469 54 0,75 221 199 300 300 2xPK
230 +18 241 52 0,86 270 268 400 300 PK
238 +18 432 52 0,87 502 487 400 300 PKKP
242 +18 107 52 0,85 780 778 500 400 PK
243 +25 200 45 0,79 155 199 300 300 PKKP
244 +18 200 52 0,74 201 199 300 300 PK
245 +22 821 48 0,75 480 468 400 600 2xPK
248 +18 437 52 0,78 520 468 400 600 PK
425 +16 465 54 0,75 204 199 300 300 2xPK
404 +18 415 52 0,74 430 419 500 400 PK
405 +20 460 50 0,72 470 466 400 600 PK
408 +22 761 48 0,74 1081 1071 500 600 PKKP
409 +25 235 45 0,74 230 199 300 300 PK
410 +18 95 52 0,75 120 199 300 300 PK
411 +18 721 52 0,82 790 778 500 400 PKKP
412 +20 205 50 0,81 210 199 300 300 2xPK
414 +20 240 50 0,87 230 199 300 300 2xPK
416 +18 610 52 0,74 623 609 500 300 PKKP
417 +20 617 50 0,75 632 609 500 300 PKKP
420 +20 600 50 0,73 750 778 500 400 PKKP
422 +20 310 50 0,75 204 199 300 300 2xPK
423 +18 335 52 0,74 370 322 500 300 PK
450 +16 450 54 0,74 204 199 300 300 2xPK
430 +18 390 52 0,78 401 402 400 300 PK
431 +20 345 50 0,75 200 199 300 300 2xPK
433 +20 695 50 0,81 699 623 400 400 PKKP
434 +20 617 50 0,74 630 623 400 400 PKKP
438 +18 440 52 0,82 450 402 400 300 PK

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
436 +20 240 50 0,75 270 199 300 300 2xPK
441 +20 205 50 0,83 216 199 300 300 2xPK
442 +18 719 52 0,74 790 778 500 400 PKKP
443 +25 125 45 0,84 180 199 300 300 PK
445 +22 803 48 0,87 450 487 400 300 2xPKKP
447 +20 460 50 0,84 480 487 400 300 PKKP
448 +18 430 52 0,74 450 402 400 300 PK
430 +18 390 52 0,83 405 402 400 300 2xPK
505 +18 100 52 0,83 525 487 400 300 PKKP
506 +22 998 48 0,74 370 369 300 600 3xPK
508 +18 166 52 0,83 540 502 500 500 PK
507 +20 288 50 0,84 450 402 400 300 2xPK
510 +20 240 50 0,82 245 199 300 300 2xPK
511 +18 52 52 0,81 870 832 500 300 DKEK
513 +22 816 48 0,72 410 402 400 300 2xPK
514 +25 240 45 0,70 259 251 300 400 PK
529(721 +16 1080 54 0,75 510 502 500 500 2xPK
)
527 +18 89 52 0,75 540 502 500 500 PK
526 +22 1074 48 0,85 340 332 500 300 3xPK
525 +25 644 45 0,73 690 649 400 900 PK
524 +18 293 52 0,72 510 502 500 500 2xPK
522 +25 240 45 0,74 245 199 300 300 2xPK
521 +18 52 52 0,75 500 502 500 500 PK
519 +22 699 48 0,87 400 402 400 300 2xPK
518 +25 252 45 0,88 240 199 300 300 PK
702(708 +25 244 45 0,88 240 199 300 300 PK
)
701 +18 40 52 0,75 78 199 300 300 PK
703 +22 3388 48 0,81 650 649 400 900 6xPK
706(713 +20 2618 50 0,82 1456 1485 500 600 2xDKEK
)
709 +25 88 45 0,74 99 199 300 300 PK
711 +18 658 52 0,73 340 339 400 400 2xPK
713 +20 3220 50 0,74 1490 1485 500 600 2xDKEK
712 +25 120 45 0,74 160 199 300 300 PK
715 +18 45 52 0,72 70 199 300 300 PK
718 +25 244 45 0,81 250 199 300 300 PK
716 +22 4032 48 0,74 660 649 400 900 6xPK

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
2. Ventilarea.
2.1Date iniţiale.
 Parametrii de calcul a aerului exterior
se adoptă conform anexa 8 [4], parametrii A şi B pentru proiectarea instalaţiilor de ventilare tot
conform [4]. Valorile parametrilor de calcul a aerului exterior sunt prezentate în anexa 3.
 Parametrii de calcul a aerului interior
se adoptă conform regulamentului normativ corespunzător [5],[10]. Temperatura admisibilă, t, °C,
umiditatea relativă, φ,% şi viteza de mişcare a aerului,v, m/s, se stabilesc în zona de deservire - spaţiul
cu H de pînă la 1,5m de la cota pardoselii. Valorile parametrilor de calcul a aerului interior inclusive
luate din diagrama I-d în corespundere cu presiunea barometrică sunt prezentate în anexa 4.
Calculul se efectuează pentru salon de frumuseţe încăpere NR143 cu aria suprafeţei F=10,8 m2 cu
numărul de persoane 2 (femei).

2.2Degajări de căldură.
Calculul a fost făcut conform metodelor propuse p/u clădiri publice din[3].
 Degajări de căldură de către oameni
Căldura perceptibilă degajată de 2 femei, Qop, W, şi căldura totală Qot, W, a fost calculată pentru
perioada de vară şi perioada de iarnă şi de tranziţie corespunzător:
o Perioada de vară:
Qop=(2x52x0,85)x1,163=103
Qot=(2x180x0,85)x1,163=356
o Perioada de iarnă şi de tranziţie:
Qop=(2x100x0,85)x1,163=198
Qot=(2x180x0,85)x1,163=356

 Degajări de căldură prin îngrădiri de protecţie (radiaţia solară)

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
Fereastră cu aria suprafeţei F=4,1m2 este orientată la sud :
Qf=(317+88)x4,1x1,16x0,54x0,8x0,9=749 W
 Degajări de căldură de la iluminatul electric
Calculul a fost făcut cu gradul de iluminare E =750, cu căldura specifică emisă la 1 lux de
iluminatul electric q il=0,077 W/m2, cu cota parte a căldurii, emisă în încăpereηil =1:
Qil =750∗0,077∗10,8∗1=624W
Excesul de căldură de către utilajul electric ( 1 element cu puterea 1kW) cu coeficienti: de folosire
a utilajului-0,7; de încărcare-0,5; de simultanietate -0,9; randamentul maşinii-0,5:
Q=1000x0,7x0,5x0,9x0,5=47W
Totalurile excesului de căldură,W se raportează în tabelul 2.1.

2.3Degăjări de umiditate de către oameni.


Calculul excesului de umeditate a fost făcut conform metodelor propuse p/u clădiri publice din[3].
Excesul de umeditate de către o persoană în timp de 1 h, corespunde activităţii şi tint, °C:
o perioada de vară :
G0=222x2=444 g/h
o perioada de iarnă şi de tranziţie:
G0=134x2=268 g/h

2.4Degăjări de CO2.

Calculul excesului de CO2 a fost făcut conform metodelor propuse p/u clădiri publice din[3].
Debitul dioxidului de carbon se determină cu m CO - debitul de dioxid de carbon, emis de către o
2

persoană în timp de 1 h:
M CO =2 x 23 x 0,85=60l /h
2

Totalurile excesului de căldură,W, şi degajărilor de noxe se raportează în tabelul 2.2 şi anexa 5.

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
Mod
Coala
Degajări de căldură Pierderi de Excesul de căldură
căldură, W

De la radiaţia De la il-tul Sumare Perceptibil Total

Nr. document
solară,W el-c,W
Totale Perc. Totale W W/m3 W W/m3

.
Semnăt
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
356 0 624
0 624 869 869 1027445 0 869
15 30 102720 35

Data
UTM 582.7 19 ME
Pag.
Perc.
De c-e

198
4
V, m ada de

rece
Perio-

calcul

3
3

29,2
2
Salon de
Denumi-

încăperii

frumu
rea

1 Tab.2.1.

2.5Determinarea debitului de aer pentru instalaţie de ventilare.


 Debitul de aer pentru încăperile cu degajări de căldură şi umiditate
a fost calculat conform metodologiilor prezentate în[3] şi [5].
La combaterea excesului de căldură totală valorile sunt următoarele:
o temperatura aerului aspirat, ta, °C:
perioada rece şi de tranziţie:

t ia, tr
a =18+ ( 2,8−1,3 ) x 1,0=19,5

perioada caldă:
t va=29+ ( 2,8−1,3 ) x 1,5=31,4

o raza – direcţia - procesului ε, kI/kg:

3,6
ε ia=1027× =13795
0,27
ε tr =7818
3,6
ε v =1145 × =9283
0,44
o debitul de aerG r , Ga , kg/h:

perioada caldă - G r =G a=1145x3,6/(62-58)=103


perioada rece - G r =G a=1027x3,6/(21-18)=123
perioada de tranziţie - Gr =Ga=582x3,6/(34-30)=84

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
La combaterea excesului de umeditate totală valorile sunt următoarele:
o debitul de aerG r , Ga , kg/h:
perioada caldă - G r =G a=0,44/0,001x(12,2-12,0)=89kg/h
perioada rece - Gr =Ga=0,27/0 ,001x(0,7- 0,3)=107kg/h
perioada de tranziţie - G r =G a=0,27/0,001x(5,9-5,2)=188kg/h
Concluzie:
o debitul de aer de calcul masic G❑=188kg/h sau
o debitul de aer de calcul volumetric cu densitatea aerilui ρ= 1,22 kg/m3 L= 188/1,22=155 m3/h.

Tab. 2.2 .
Încăperea Excesul de căldură

G0, g/h
NR Denumirea Qop Qot
M CO , l/h
Perioada
anului
V, m3

2
încăperei 3
W W/m W

143 Salon de 29,2 rece 869 30 1027 0,27 60


frumuseţe tranz 424 15 582 0,27 60
caldă 1255 39 1152 0,44 60

2.6 Calculul şi alegerea elementelor componente ale instalaţiilor de ventilare.


Elementele pentru refularea şi aspiraţia şi tratarea aerului:
 ventilatoarele,
 bateria de încălzire,
 priza de aer proaspăt
se calculează pentru salonul de frumuseţe, unde sunt proiectate sistemele R1 şi A1.
bateria de încălzire aerului pentru sistemul de refulare R1
L=155m3/h , tint= -16°C
se adoptă baterie de încălzire electrică marca CB , cu pierderi de presiune ∆P=12,1 Pa, L =180 m3/h,
cu masa 3,9 kg.

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
ventilatorul
o R1: L=155 m3/h Pv=1,1x(12,1+0)=13Pa Lv=1,1x155=171 m3/h
se adoptă marca K/ KV 100 M CIRCULAR DUCT FAN cu puterea electrică N=24W, cu turaţie
n=2730 rot/min, cu nivelul de zgumot 34 dB scara A;
o A1: L=155 m3/h Lv=1,1x155=171 m3/h
se adoptă marca K/KV 100 M CIRCULAR DUCT FAN cu puterea electrică N=24W, cu turaţie
n=2730 rot/min, cu nivelul de zgumot 34 dB scara A.
Conform tab10.1[9] nivelul admisibil de zgomot pentru blocurile locative – 40 dB scara A, deci
attenuator de zgomot nu se montează.
priza de aer proaspăt
o secţiunea de calcul, F, m2:
155
F= =0,02
4⋅3600⋅0,6
Secţiunea standard 100x300 mm , secţiunea vie 0,02 m2 din [6].
o viteza reală vr, m/s:
155
vr= =2,15
3600x0,02
o coeficient de rezistenţă locală (grilă cu jaluzele fixe) ζ=1,2.
o valoarea pierderilor de presiune P, Pa:
1,2 ×2,152
P= 1,2=3,33
2

 căciulă de protecţie
se alege p/u ventilarea naturală , p.2.7, conform secţiunea canalelor de aer din tab 2.3[8] , marca se
raportează pe schema axonometrică.

2.7 Ventilarea naturală.


Sistemul de ventilare în clădirea propusă este natural, neorganizat, de refulare prin deschiderea
usilor si ferestrelor. Ventilarea de aspiratie este organizata prin canale separate amplasate în bucătării
şi GTS, câte un canal separate pentru fiecare încăpere. Calculul se face pentru un apartament de colţ,
cu metodologia din [10],[13] şi este prezentat în tabelul 2.3.
 Calculul debitului de aer Tab. 2.3 .

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
Nr încăperii Lnec,
Destinaţia axb, m L, m3/h Normativ
m3/h

Lnec, m3/h, conform spaţiului locativ


104 3,0 x 6,0 54,0
105 Camera de locuit 3,0x4,5 40,5 3 m3/m2·h 149
109 3,0х6,0 54
111(214) 4,5 x 6,8 91,1
Сamera de locuit 3 m3/m2·h 132
114(217) 4,5х3,0 40,5
117(220) 3,0х4,5 40,5
Сamera de locuit 3 m3/m2h 95
121(222) 3,0х6,0 54,0
136 20,3х3,0 60,9
137 Сamera de locuit 13,5х3,0 40,5 3 m3/m2h 142
138 13,5х3,0 40,5
205 Сamera de locuit 6,0x3,0 54,0 3 m3/m2h 54
208 Сamera de locuit 3,0x6,0 54,0
3 m3/m2h 108
212 3,0х6,0 54,0
3
Lnec, m /h, conform spaţiului auxiliar
104 bucătărie
105 WC - 90+25+50 - 165
109 bl.san.com.
WC
111(214)
bl.san.com - 25+50+90 - 165
114(217)
bucătărie
bl.san.com
117(220)
WC - 50+25+90 - 165
121(222)
bucătărie
136
2 bl.san.com
137 - 50+50+90 - 190
bucătărie
138
bucătărie
205 - 90+50 - 140
bl.san.com.
bucătărie
208
WC - 90+25+25 - 140
212
cam.de baie

La calculul debitului de aer pentru bucătărie se determină tipul utilajului instalat, dacă volumul
bucătăriei nu depăşeşte 15 m3 se instalează aragaz cu 2 ochiuri. Daca volumul depăşeşte 15 m 3 cu 4
ochiuri şi corespunzător debitul de aer de calcul este egal cu 60 sau 90 m3/h. În cazul WC individual la

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
amplasarea vasului de closet- 25 m3/h, camera de baie cu lavoar şi cadă - 25 m3/h, bloc sanitar comun –
50 m3/h.
Din două valori: pentru spaţiul locativ şi pentru spaţiul auxiliar se adoptă valoarea cea mai
mare care să fie debitul de aer de calcul Lc , m3/h.
Pentru mansardă:
o Lc = 266,6 m3/h (conform locativ) pentru apartamentul cu odăi 706,707, 703,
o Lc = 324,2 m3/h (conform locativ) pentru apartamentul cu odăi 710-713.
Diferenţa ∆L, m3/h, este evacuată prin încăperea bucătăriei.
Debitul de aer de calcul Lc , m3/h, se adoptă:
o nivelul1- după încăperi auxiliare;
o în sistemele AN4,30,34,35- după spaţiul locativ. Diferenţa ∆L, m3/h, este evacuată prin
încăperea bucătăriei.
o Lc , m3/h, la nivelul 2- 8 este identic.
 Presiunea disponibilă gravitaţională, ∆Pig,Pa
Se determină conform [13]:
bucătărie:
o niv parter:

ΔP pg =( ρ+5 +18
ext −ρ int )⋅g⋅h p = ( 1,270−1,213 )⋅9,81⋅31,65=17,7 Pa

o niv 1:

ΔPe1 +5 +18
g = ( ρ ext− ρint )⋅g⋅h e1= ( 1,270−1,213 )⋅9,81⋅28,65=16,0 Pa ∆ P g=¿
I

o niv 2:

ΔPe2 +5 +18
g = ( ρ ext− ρint )⋅g⋅h e2= ( 1,270−1,213 )⋅9,81⋅25,65=14 , 3 Pa ∆ P g =¿
II

o niv 3:

ΔPe3 +5 +18
g = ( ρ ext −ρ int )⋅g⋅h e3=( 1,270−1,213 )⋅9,81⋅22,65=12 ,7 Pa

o niv 4:

ΔPe4 +5 +18
g = ( ρ ext −ρint )⋅g⋅he4 = ( 1,270−1,213 )⋅9,81⋅19,65=11 Pa ∆ P g =¿
II

viceu:
o niv p :

ΔP pg =( ρ+5 +18
ext −ρ int )⋅g⋅h p = ( 1,270−1,213 )⋅9,81⋅31 , 65=17 , 7 Pa ∆ P g =¿
p

o niv 1:

ΔPe1 +5 +18
g = ( ρ ext− ρ int )⋅g⋅h e1= ( 1,270−1,213 )⋅9,81⋅28 , 65=16 Pa ∆ P g =¿
p

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
o niv 2:

ΔPe2 +5 +18
g =( ρ ext− ρint )⋅g⋅h e2=( 1,270−1,213 )⋅9,81⋅25 , 65=14 ,3 Pa Etajul II :∆ Pg =¿
II

o niv 3:

ΔPe3 +5 +18
g =( ρext −ρ int )⋅g⋅h e3=( 1,270−1,213 )⋅9,81⋅22 , 65=12 , 7 Pa

o niv 4:

ΔPe4 +5 +18
g =( ρext −ρ int )⋅g⋅he4 = ( 1,270−1,213 )⋅9,81⋅19 ,65=11 Pa

camera de baie:
o niv p:

ΔP pg =( ρ+5 +25
ext −ρ int )⋅g⋅h p = ( 1,270−1,185 )⋅9,81⋅31 , 65=26 , 4 Pa ∆ P g =¿
p

o niv 1:

ΔPe1 +5 +25
g = ( ρ ext− ρint )⋅g⋅h e1=( 1,270−1,185 )⋅9,81⋅28 , 65=23 , 9 Pa ∆ P g =¿
p

o niv 2:

ΔPe2 +5 +25
g =( ρ ext− ρ int )⋅g⋅h e2= ( 1,270−1,185 )⋅9,81⋅25 , 65=21 , 4 Pa Etajul II :∆ Pg =¿
II

o niv 3:

ΔPe3 +5 +25
g = ( ρ ext −ρ int )⋅g⋅h e3=( 1,270−1,185 )⋅9,81⋅22 , 65=18 , 9 Pa

o niv 4:

ΔPe4 +5 +25
g = ( ρ ext −ρ int )⋅g⋅he4 =( 1,270−1,185 )⋅9,81⋅19 , 65=16 , 4 Pa

Presiunea disponibilă gravitaţională ∆Pig,Pa, a nivelurilor de sus se calculează cu metodologia din


[10],[13].
Canale de aer se proiectează din oţel. Alegerea grilelor de ventilare cu jaluzele fixe şi mobile a
fost făcută cu recomandări din [13], este raportată în Anexa 6.
Modalitatea dimensionării canalelor a fost luată din [10], calculul a fost făcut pentru fiecare
încăpere separat, viteză admisibilă: vadm=0,5-1,5 m/s. Calculul aerodinamic este prezentat în Anexa 7.
Concluzie: Dimensionarea preliminară corespunde calculului aerodinamic, Anexa 7,
numai în
o AN3 (tr-le nr15,20);
o AN4, 10 (tr -le nr15,20);
o AN9 (tr nr12);
o AN15-18 (tr-le nr 4,9)
suma pierderilor totale este mai mare decât presiunea disponibilă gravitaţională, ∆Pig,Pa.

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
Diferenţa se nivelează cu montarea ventilatorului axial tip M 120/5// T, în locul de grilă. Ventilatorul
se alege conform debitul de aer de calcul Lc , m3/h, cu amplasarea în canal de aer cu d120mm.

Bibliografie
1. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. Москва: Стройиздат, 1984.
2. NCM E.04.01-2006. Protecţia termică a clădirilor, Agenţia construcţii şi dezvoltare a
teritoriului a Republicii Moldova, Chişinău, 2007.
3. Внутренние санитарно – технические устройства, часть 2, Вентиляция, Справочник
проектировщика под редакцией И. Г. Староверова, изд. 4-е, Москва, Стройиздат, 1977 г.
4. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Москва:
Стройиздат, 1991.
5. CНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения, Москва, 1989.
6. Cправочник по теплоснабжению и вентиляции, ч.2. под ред. Р.В. Щекина, Киев.
Будивельник, 1976.
7. Instalaţii de încălzire. Îndrumar metodic privind elaborarea proiectului de curs, Chişinău, 2007.
8. Echipamentul instalaţiilor de ventilare. Îndrumar metodic pentru elaborarea proiectului de an.
Chişinău, 2006.
9. Alegerea şi dimensionarea elementelor componente ale instalaţiilor de ventilare. Chişinău,
2003.
10. СНиП 2.08.01-89. Жилые здания, Москва, 1989.
11. Малявина Е.Г. Теплопотери здания. Справочное пособие. АВОК-ПРЕСС. Москва, 2007.
12. Покотилов В.В. Пособие по расчёту систем отопления. Минск, 2006.
13. Sisteme de alimentare cu căldură şi ventilaţie. Indicaţii metodice pentru elaborarea
proiectelor/lucrărilor de an. Chişinău, 2013.
14. Termotehnica construcţiilor. Indicaţii aplicative privind elaborarea lucrărilor grafice. Chişinău,
2014.

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
ADNOTARE
Proiectul de licenţă cu tema ” Încălzirea şi ventilarea blocului locativ cu 5 nivele din or. Orhei” a
fost elaborat în baza datelor iniţiale , proiectului de construcţie, a sarcinii tehnologice şi în
conformitate cu cerinţele normelor în vigoare. Proiectul de licenţă conţine:
1. Numărul capitolelor memoriului explicativ .
2. Numărul paginilor memoriului explicativ pag.
3. Numărul colilor părţii grafice coli.
4.Numărul paginilor tabelelor pag.
5. Numărul figurilor figuri.
6. Numărul surselor bibliografice surse.
În proiect de diplomă a fost proiectat sistemul de încălzire pentru apartamente, casa scării şi
salonul de frumuseţe. Amplasarea cazanelor este prevăzută pe acoperiş ( centrala termică de acoperiş).
Agent termic - apă caldă cu parametrii 80-60 °C.
Schema este orizontală bitubulară cu ţevi din metaloplast cu racordarea corpurilor de încălzire în
serie în fiecare încăpere, coloanele - din oţel. Magistralele se amplasează sub pardosea.
Corpuri de încălzire - radiatoare din oţel tip FEROLLI. Evacuarea aerului se efectuează cu ajutorul
robinetelor amplasate pe fiecare radiator. Reglarea debitului de apă este prevăzută cu ventile tip
DANFOSS.
Au fost adoptate sistemele de ventilare mecanică prin refulare şi aspiraţie pentru blocul locativ şi
salonul de frumuseţe, evacuarea gravitaţională pentru blocul locativ. Echipamentul de tratare şi
distribuţie a aerului a fost adoptat de firma „SYSTEMAIR”. Canale de aer se execută din tablă de oţel
zincat GOST14918-80 şi se montează în canale lipite pe perete sau amplasate în pereţi interiori.
Proiectul prevede următoarele măsuri de conservare a energiei:
o reglarea automată a sistemului de încălzire;
o reglarea a transferului de căldură a corpurilor de încălzire;

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
o utilizarea materialelor termoizolante eficiente.

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
Mod
№ G, kg/h Q, W l, m Ø, mm R, Pa/m Rxl, Pa Σζ z, Pa aneRl+z, Pa V, m/s

Coala
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1,1’ 3439 79975 3,6 76x3 5,5 19,8 1,7 60 80 0,18

Nr. document
2,2’ 3267 75975 3,6 76x3 5,0 18 1,7 60 78 0,17
3,3’ 3047 70860 3,6 76x3 4,2 15,1 1,7 50 65 0,16

.
Semnăt
4,4’ 2655 61750 3,6 76x3 3,2 11,5 1,7 35 47 0,15
5,5’ 2263 52635 3,6 57x3 28 100,8 1,7 75 176 0,28

Data
6,6’ 1871 43520 3,6 57x3 18 64,8 1,7 60 125 0,24
7,7’ 1480 34410 3,6 57x3 11 39,6 1,7 35 75 0,20
8,8’ 1088 25300 3,6 45x3 20 72 1,7 35 107 0,23
9,9’ 696 16185 3,6 45x3 10 36 1,7 50 86 0,15
10,10’ 304 7075 3,06 38x3 3 9,2 1,3/1,1 10/8 19/17 0,10
11,11’ 140 3255 12,0 26x3 18 216 1,2 20 236 0,14
12,12’ 72 1675 4,5 20x2,5 11 49,5 0,8 10 60 0,10
13,13’ 69 1600 4,7 20x2,5 11 51,7 0,5 10 62 0,10
14,14’ 27 620 1,5 16x2 10 15 0,6 10 25 0,08

UTM 582.7 19 ME
15 13 310 4,5 16x2 2,5 11,3 8,9 50 61 0,10

Pag.
Mod
№ G, kg/h Q, W l, m Ø, mm R, Pa/m Rxl, Pa Σζ z, Pa Rl+z, Pa V, m/s

Coala
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17 86 1980 2,5 26x3 9 22,5 1,5 50 73 0,09

Nr. document
17’ 86 1980 2,5 26x3 9 22,5 1,0 50 73 0,09
16 46 1059 3,0 20x2,5 2,5 7,5 1,0 25 33 0,05

.
Semnăt
16’ 46 1059 3,0 20x2,5 2,5 7,5 1,5 25 33 0,05
18 12 285 4,5 16x2 2,4 10,8 26,0 50 61 0,03

Data
19 163 3740 6,5 32x3 8,5 55,3 7,5 50 105 0,11
19’ 163 3740 6,5 32x3 8,5 55,3 7,0 50 105 0,11
19 163 3740 6,5 26x3 25 163 7,5 100 263 0,15
19’ 163 3740 6,5 26x3 25 163 7,0 100 263 0,15
16 46 1059 3,0 16x2 24 72 1,0 25 97 0,12
16’ 46 1059 3,0 16x2 24 72 1,5 25 97 0,12
17 86 1980 2,5 20x2,5 18 45 1,5 96 141 0,15
17’ 86 1980 2,5 20x2,5 18 45 1,0 96 141 0,15

UTM 582.7 19 ME
Pag.
Mod
№ G, kg/h Q, W l, m Ø, mm R, Pa/m Rxl, Pa Σζ z, Pa Rl+z, Pa V, m/s

Coala
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 3880 90235 4,5 76x3 7 31,5 1,3 25 60 0,20

Nr. document
2 3620 84175 3,6 76x3 6 21,6 1,7 60 82 0,18
3 3439 79975 3,6 76x3 5,5 19,8 1,7 60 80 0,18

.
Semnăt
4 3267 75975 3,6 76x3 5,0 18 1,7 60 78 0,17
5 3047 70860 3,6 76x3 4,2 15,1 1,7 60 65 0,16

Data
6 2655 61750 3,6 76x3 3,2 11,5 1,7 35 47 0,15
7 2263 52635 3,6 57x3 28 100,8 1,7 75 176 0,28
8 1871 63520 3,6 57x3 18 64,8 1,7 60 125 0,24
9 1480 34410 3,6 57x3 11 39,6 1,7 35 75 0,20
10 1088 25300 3,6 45x3 20 72 1,7 35 107 0,23
11 696 16185 3,6 45x3 10 36 1,7 50 86 0,15
12 304 7075 3,06 38x3 3 9,2 1,3 10 19 0,10
13 140 3255 14,5 32x3 6 87 2,5 12 97 0,08
14 113 2635 2,5 26x3 11 27,5 1,0 10 38 0,11
15 71 1635 1,5 20x2 14 21 2,5 25 46 0,12

UTM 582.7 19 ME
16 44 1015 4,7 18x2 14 65,8 1,0 11 77 0,09
17 27 620 4,5 16x2 12 54 2,5 12 66 0,07
18 14 310 3,3 16x2 3,3 10,9 7,0 25 36 0,06

Anexa 2

Pag.
1

Mod
Vara

Iarna

Coala
Perioadele

De tranziţie
calcul ale anului
de

Nr. document
2

+8
Temper-ra t, °C

.
3

Entalpia I,kJ/kg

Semnăt
22,5
+26 56,9

Data
4
φ

relativă ,% Umeditatea
85
60
Parametrii A

Conţinutul de
5

5,6
12,3

umed-te d,g/kg
6

-16

Temper-ra t, °C
-14
7

Entalpia I,kJ/kg
90
φ

relativă ,% Umeditatea
Parametrii B

0,9
9

umed-tea d,g/kg Conţinutul de

UTM 582.7 19 ME
Presiune barometrică,Pa
10

990
11

48 Latitudinea
12
Anexa 3

1,0 Concentraţia CO2,g/m3

Pag.
Anexa 4

Parametrii admisibili ai aerului pentru ventilare Concentraţia


Perioadele de
admisibilă a
calcul ale anului bioxidului de carbon
CO2, g/m3

Umeditatea Conţinutul de umed-te


Temper-ra t, relativă φ , Entalpia d,g/kg
°C % I,kJ/kg

1 2 3 4 5 6
Vara 29 60 72 17
De tranziţie 18 65 39 8,1 4,0
Iarna 18 65 39 8,1

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
Mod
Coala
L, m3/h Vadm, m/s F, m2 Fst, m2 Vreal, m/s Fcgr, m2 Fstgr, m2 Tip Rez.locală Σζ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AN2 AN8

Nr. document
90 1,0 0,025 0,025 1,00 0,027 0,03 P100x300 Grilă 1,7

.
Semnăt
180 1,0 0,05 0,05 1,00 - - - - 0

Data
270 1,0 0,07 0,08 0,93 - - - - 0

360 1,0 0,100 0,100 1,00 - - - - 0

450 1,0 0,100 0,100 1,25 - - - Căc. de pr. 1,3

90 1,0 0,025 0,025 1,00 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

180 1,0 0,05 0,05 1,00 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

270 1,0 0,07 0,08 0,93 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

360 1,0 0,100 0,100 1,00 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

450 1,0 0,100 0,100 1,25 0,02 0,02 P100x200 Gr.+ Căc. de pr. 3,0

UTM 582.7 19 ME
90 1,0 0,025 0,025 1,00 0,02 0,02 P100x200 Grilă+teu 2,7

90 1,0 0,025 0,025 1,00 0,02 0,02 P100x200 Grilă+teu 2,7

90 1,0 0,025 0,025 1,00 0,02 0,02 P100x200 Grilă+teu 2,7

90 1,0 0,025 0,025 1,00 0,02 0,02 P100x200 Grilă+teu 2,7


Anexa 6

Pag.
Mod
Coala
L, m3/h Vadm, m/s F, m2 Fst, m2 Vreal, m/s Fcgr, m2 Fstgr, m2 Tip Rez.locală Σζ Nr.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
AN-3 (AN-4, AN10)

Nr. document
100 1,0 0,025 0,025 1,11 0,02 0,02 P100x200 Grilă+2cot 3,9 1

.
Semnăt
190 1,0 0,05 0,05 1,05 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7 2

Data
280 1,0 0,07 0,08 0,97 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7 3

370 1,0 0,100 0,100 1,02 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7 4

460 1,0 0,100 0,100 1,27 0,02 0,02 P100x200 Gr.+ Căc. de pr. 3,0 5

199 1,0 0,025 0,025 1,00 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7 6

180 1,0 0,05 0,05 1,00 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7 7

270 1,0 0,07 0,08 0,93 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7 8

360 1,0 0,100 0,100 1,00 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7 9

450 1,0 0,100 0,100 1,25 0,02 0,02 P100x200 Gr.+ Căc. de pr. 3,0 10

UTM 582.7 19 ME
25 1,0 0,007 0,016 0,43 0,016 0,015 P100x150 Grilă 1,7 1’

50 1,0 0,014 0,016 0,86 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7 2’

75 1,0 0,021 0,020 1,04 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7 3’

100 1,0 0,028 0,025 1,11 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7 4’

Pag.
Nr.

10

11

12

13

14
1

Pag.

Semnăt
UTM 582.7 19 ME
Mod Coala Nr. document Data
.
Mod
Coala
Nr. L, m3/h Vadm, m/s F, m2 Fst, m2 Vreal, m/s Fcgr, m2 Fstgr, m2 Tip Rez.locală Σζ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AN-3 (AN-4, AN10)

Nr. document
15 125 1,0 0,035 0,032 1,08 0,02 0,02 P100x200 Gr.+ Căc. de pr. 3,0

.
Semnăt
16 25 1,0 0,007 0,016 0,43 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

Data
17 50 1,0 0,014 0,016 0,86 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

18 75 1,0 0,021 0,020 1,04 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

19 100 1,0 0,028 0,025 1,11 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

20 125 1,0 0,035 0,032 1,08 0,02 0,02 P100x200 Gr.+ Căc. de pr. 3,0

AN5, AN6

1 25 1,0 0,007 0,016 0,43 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

2 50 1,0 0,014 0,016 0,86 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

3 75 1,0 0,021 0,020 1,04 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

UTM 582.7 19 ME
4 100 1,0 0,028 0,025 1,11 0,02 0,02 P100x200 Gr.+ Căc. de pr. 3,0

5 25 1,0 0,007 0,016 0,43 0,03 0,03 P100x300 Grilă 1,7

6 50 1,0 0,014 0,016 0,86 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

7 75 1,0 0,021 0,020 1,04 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

Pag.
Mod
Coala
Nr. L, m3/h Vadm, m/s F, m2 Fst, m2 Vreal, m/s Fcgr, m2 Fstgr, m2 Tip Rez.locală Σζ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AN5, AN6

Nr. document
8 100 1,0 0,028 0,025 1,11 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

.
Semnăt
9 125 1,0 0,035 0,032 1,08 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

Data
10 150 1,0 0,042 0,04 1,04 0,02 0,02 P100x200 Gr.+ Căc. de pr. 3,0

AN7, AN11

1 50 1,0 0,014 0,016 0,86 0,03 0,03 P100x300 Grilă 1,7

2 140 1,0 0,040 0,04 0,97 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

3 230 1,0 0,063 0,05 0,72 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

4 320 1,0 0,09 0,08 1,11 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

5 410 1,0 0,114 0,100 1,13 0,02 0,02 P100x200 Gr.+ Căc. de pr. 3,0

6 90 1,0 0,025 0,02 1,25 0,02 0,02 P100x200 Grilă+cot 2,8

UTM 582.7 19 ME
7 180 1,0 0,05 0,05 1,00 - - - - 0

8 270 1,0 0,07 0,08 0,93 - - - - 0

9 360 1,0 0,100 0,100 1,00 - - - - 0

10 450 1,0 0,100 0,100 1,25 - - - Căc. de pr. 1,3

Pag.
Mod
Coala
Nr. L, m3/h Vadm, m/s F, m2 Fst, m2 Vreal, m/s Fcgr, m2 Fstgr, m2 Tip Rez.locală Σζ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AN7, AN11

Nr. document
11 90 1,0 0,025 0,025 1,0 0,02 0,02 P100x200 Grilă+teu 2,7

.
Semnăt
12 90 1,0 0,025 0,025 1,0 0,02 0,02 P100x200 Grilă+teu 2,7

Data
13 90 1,0 0,025 0,025 1,0 0,02 0,02 P100x200 Grilă+teu 2,7

14 90 1,0 0,025 0,025 1,0 0,02 0,02 P100x200 Grilă+teu 2,7

AN9

1 40 1,0 0,011 0,016 0,69 0,025 0,03 P100x300 Grilă 1,7

2 130 1,0 0,036 0,032 1,12 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

3 210 1,0 0,058 0,05 1,16 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

4 300 1,0 0,083 0,08 1,04 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

5 390 1,0 0,108 0,100 1,08 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

UTM 582.7 19 ME
6 480 1,0 0,133 0,125 1,06 0,02 0,02 P100x200 Gr.+ Căc. de pr. 3,0

7 25 1,0 0,007 0,016 0,43 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

8 50 1,0 0,014 0,016 0,86 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

9 75 1,0 0,021 0,02 1,04 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

Pag.
Mod
Coala
Nr. L, m3/h Vadm, m/s F, m2 Fst, m2 Vreal, m/s Fcgr, m2 Fstgr, m2 Tip Rez.locală Σζ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AN9

Nr. document
10 100 1,0 0,028 0,025 1,11 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

.
Semnăt
11 125 1,0 0,035 0,032 1,08 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

Data
12 150 1,0 0,042 0,04 1,04 0,02 0,02 P100x200 Gr.+ Căc. de pr. 3,0

13 90 1,0 0,025 0,02 1,25 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

14 180 1,0 0,05 0,05 1,00 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

15 270 1,0 0,07 0,08 0,93 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

16 360 1,0 0,100 0,100 1,00 0,02 0,02 P100x200 Gr.+ Căc. de pr. 3,0

17 25 1,0 0,007 0,016 0,43 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

18 50 1,0 0,014 0,016 0,86 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

19 75 1,0 0,021 0,02 1,04 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

UTM 582.7 19 ME
20 100 1,0 0,028 0,025 1,11 0,02 0,02 P100x200 Gr.+ Căc. de pr. 3,0

Pag.
Mod
Coala
Nr. L, m3/h Vadm, m/s F, m2 Fst, m2 Vreal, m/s Fcgr, m2 Fstgr, m2 Tip Rez.locală Σζ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AN12

Nr. document
1 25 1,0 0,007 0,016 0,43 0,03 0,03 P200x150 Grilă+2cot 2,9

.
Semnăt
2 50 1,0 0,014 0,016 0,86 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

Data
3 75 1,0 0,021 0,02 1,04 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

4 100 1,0 0,028 0,025 1,11 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

5 125 1,0 0,035 0,032 1,08 0,02 0,02 P100x200 Gr.+ Căc. de pr. 3,0

6 25 1,0 0,007 0,016 0,43 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

7 50 1,0 0,014 0,016 0,86 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

8 75 1,0 0,021 0,02 1,04 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

9 100 1,0 0,028 0,025 1,11 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

10 125 1,0 0,035 0,032 1,08 0,02 0,02 P100x200 Gr.+ Căc. de pr. 00 3,0

UTM 582.7 19 ME
AN13, AN14, AN19, AN20

1 25 1,0 0,007 0,016 0,43 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

2 50 1,0 0,014 0,016 0,86 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

3 75 1,0 0,021 0,02 1,04 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

Pag.
Mod
Coala
Nr. L, m3/h Vadm, m/s F, m2 Fst, m2 Vreal, m/s Fcgr, m2 Fstgr, m2 Tip Rez.locală Σζ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AN13, AN14, AN19, AN20

Nr. document
4 100 1,0 0,028 0,025 1,11 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

.
Semnăt
5 125 1,0 0,035 0,032 1,08 0,02 0,02 P100x200 Gr.+ Căc. de pr. 3,0

Data
6 25 1,0 0,007 0,016 0,43 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

7 50 1,0 0,014 0,016 0,86 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

8 75 1,0 0,021 0,020 1,04 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

9 100 1,0 0,028 0,025 1,11 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

10 125 1,0 0,035 0,032 1,08 0,02 0,02 P100x200 Gr.+ Căc. de pr. 3,0

AN15, AN16, AN17, AN18

1 25 1,0 0,007 0,016 0,43 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

2 50 1,0 0,014 0,016 0,86 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

UTM 582.7 19 ME
3 75 1,0 0,021 0,020 1,04 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

4 100 1,0 0,028 0,025 1,11 0,02 0,02 P100x200 Gr.+ Căc. de pr. 3,0

5 25 1,0 0,007 0,016 0,43 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

6 50 1,0 0,014 0,016 0,86 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

Pag.
Mod
Coala
Nr. L, m3/h Vadm, m/s F, m2 Fst, m2 Vreal, m/s Fcgr, m2 Fstgr, m2 Tip Rez.locală Σζ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AN15, AN16, AN17, AN18

Nr. document
7 75 1,0 0,021 0,020 1,04 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

.
Semnăt
8 100 1,0 0,028 0,025 1,11 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

Data
9 125 1,0 0,035 0,032 1,08 0,02 0,02 P100x200 Gr.+ Căc. de pr. 3,0

AN21

1 25 1,0 0,07 0,016 0,43 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

2 50 1,0 0,014 0,016 0,86 0,02 0,02 P100x200 Gr.+ Căc. de pr. 3,0

3 25 1,0 0,07 0,016 0,43 0,02 0,02 P100x200 Grilă 1,7

4 50 1,0 0,014 0,016 0,86 0,02 0,02 P100x200 Gr.+ Căc. de pr. 3,0

UTM 582.7 19 ME
Anexa 7

Pag.
Mod
Coala
Nr. L, m3/h Fst, m2 Vreal, m/s R, Pa/m Rxl, Pa Σζ hd, Pa z, Pa Rxl+z, Pa l, m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AN-1

Nr. document
1 111,8 0,032 0,97 0,092 0,276 1,7 0,611 1,04 1,31 3,0

.
Semnăt
2 136,8 0,040 0,95 0,062 0,186 1,7 0,495 0,84 1,03 3,0

Data
3 161,8 0,050 0,89 0,07 0,21 1,7 0,611 1,04 1,25 3,0

4 186,8 0,050 1,03 0,08 0,24 1,7 0,739 1,26 1,50 3,0

5 211,8 0,080 0,73 0,033 0,22 3,0 0,391 1,17 1,39 6,65

6 25,0 0,016 0,43 0,042 0,13 1,7 0,152 0,26 0,38 3,0

7 50,0 0,016 0,86 0,12 0,36 1,7 0,495 0,84 1,20 3,0

8 75,0 0,020 1,04 0,14 0,42 1,7 0,739 1,26 1,68 3,0

9 100,0 0,025 1,11 0,12 0,36 1,7 0,739 1,26 1,62 3,0

10 125,0 0,032 1,08 0,11 0,40 3,0 0,739 2,22 2,62 3,65

UTM 582.7 19 ME
AN-2 AN-8

1 90 0,025 1,00 0,10 0,3 1,7 0,611 1,04 1,34 3,0

2 180 0,05 1,00 0,07 0,21 0 0,611 0 0,21 3,0

3 270 0,08 0,93 0,051 0,15 0 0,611 0 0,15 3,0

Pag.
Mod
Coala
Nr. L, m3/h Fst, m2 Vreal, m/s R, Pa/m Rxl, Pa Σζ hd, Pa z, Pa Rxl+z, Pa l, m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AN-2 AN-8

Nr. document
4 360 0,100 1,00 0,043 0,13 0 0,611 0 0,13 3,0

.
Semnăt
5 450 0,100 1,25 0,038 0,25 1,3 0,611 0,79 1,05 6,65

Data
6 90 0,025 1,00 0,10 0,3 1,7 0,611 1,04 1,07 3,0

7 180 0,050 1,00 0,07 0,21 1,7 0,611 1,04 1,25 3,0

8 270 0,08 0,93 0,051 0,15 1,7 0,611 1,04 1,19 3,0

9 360 0,100 1,00 0,043 0,13 1,7 0,611 1,04 1,17 3,0

10 450 0,100 1,25 0,038 0,25 3,0 0,611 1,83 2,08 3,65

1’ 90 0,025 1,00 0,10 0,14 2,7 0,611 1,65 1,79 1,4

2’ 90 0,025 1,00 0,10 0,14 2,7 0,611 1,65 1,79 1,4

3’ 90 0,025 1,00 0,10 0,14 2,7 0,611 1,65 1,79 1,4

UTM 582.7 19 ME
4’ 90 0,025 1,00 0,10 0,14 2,7 0,611 1,65 1,79 1,4

Pag.
Mod
Coala
Nr. L, m3/h Fst, m2 Vreal, m/s R, Pa/m Rxl, Pa Σζ hd, Pa z, Pa Rxl+z, Pa l, m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AN3, AN4, AN10

Nr. document
1 100 0,025 1,11 0,12 0,66 3,9 0,739 2,88 3,54 5,5

.
Semnăt
2 190 0,05 1,05 0,08 0,24 1,7 0,298 0,51 0,75 3,0

Data
3 280 0,08 0,97 0,051 0,66 1,7 0,611 1,04 1,70 3,0

4 370 0,100 1,02 0,043 0,13 1,7 0,739 1,26 1,39 3,0

5 460 0,100 1,27 0,071 0,47 3 1,036 3,12 3,59 6,65

6 90 0,025 1,00 0,100 0,3 1,7 0,611 1,04 1,07 3,0

7 180 0,05 1,00 0,07 0,21 1,7 0,611 1,04 1,25 3,0

8 270 0,08 0,93 0,051 0,66 1,7 0,611 1,04 1,70 3,0

9 360 0,100 1,00 0,043 0,13 1,7 0,611 1,04 1,17 3,0

10 450 0,100 1,25 0,071 0,26 3,0 1,036 3,12 3,38 3,65

UTM 582.7 19 ME
11 25 0,016 0,43 0,042 0,13 1,7 0,152 0,26 0,39 3,0

12 50 0,016 0,86 0,12 0,36 1,7 0,495 0,84 2,54 3,0

13 75 0,020 1,04 0,12 0,36 1,7 0,611 1,04 1,40 3,0

14 100 0,025 1,11 0,12 0,36 1,7 0,739 1,26 1,62 3,0

Pag.
Mod
Coala
Nr. L, m3/h Fst, m2 Vreal, m/s R, Pa/m Rxl, Pa Σζ hd, Pa z, Pa Rxl+z, Pa l, m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AN3, AN4, AN10

Nr. document
15 125 0,032 1,08 0,11 0,73 3,0 0,739 2,22 2,95 6,65

.
Semnăt
16 25 0,016 0,43 0,042 0,13 1,7 0,152 0,26 0,39 3,0

Data
17 50 0,016 0,86 0,12 0,36 1,7 0,495 0,84 1,20 3,0

18 75 0,020 1,04 0,12 0,36 1,7 0,611 1,04 1,40 3,0

19 100 0,025 1,11 0,12 0,36 1,7 0,739 1,26 1,62 3,0

20 125 0,032 1,08 0,11 0,40 3,0 0,739 2,22 2,62 3,65

AN-5, AN-6

1 25 0,016 0,43 0,042 0,13 1,7 0,152 0,26 0,39 3,0

2 50 0,016 0,86 0,12 0,36 1,7 0,495 0,84 1,20 3,0

3 75 0,020 1,04 0,14 0,42 1,7 0,739 1,26 1,68 3,0

UTM 582.7 19 ME
4 100 0,025 1,11 0,12 0,3 0,798 0,739 0,59 0,89 6,65

5 25 0,016 0,43 0,042 0,12 1,7 0,152 0,26 0,38 2,85

6 50 0,016 0,86 0,12 0,36 1,7 0,495 0,84 1,20 3

7 75 0,020 1,04 0,14 0,42 1,7 0,739 1,26 1,68 3

Pag.
Mod
Coala
Nr. L, m3/h Fst, m2 Vreal, m/s R, Pa/m Rxl, Pa Σζ hd, Pa z, Pa Rxl+z, Pa l, m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AN-5, AN-6

Nr. document
8 100 0,025 1,11 0,12 0,36 1,7 0,495 0,84 1,20 3

.
Semnăt
9 125 0,032 1,08 0,11 0,33 1,7 0,739 1,26 1,59 3

Data
10 150 0,04 1,04 0,09 0,33 3,0 0,739 2,22 2,55 3,65

AN-7, AN-11

1 50 0,016 0,86 0,12 0,36 1,7 0,495 0,84 1,20 3

2 140 0,04 0,97 0,08 0,24 1,7 0,611 1,04 1,28 3

3 230 0,05 0,72 0,11 0,33 1,7 1,032 1,75 2,08 3

4 320 0,08 1,11 0,071 0,213 1,7 0,879 1,49 1,71 3

5 410 0,100 1,13 0,059 0,39 3,0 0,879 2,64 3,03 6,65

6 90 0,02 1,25 0,10 0,75 2,8 0,611 1,71 2,46 7,5

UTM 582.7 19 ME
7 180 0,05 1,00 0,07 0,21 0 0,611 0 0,21 3

8 270 0,08 0,93 0,051 0,153 0 0,611 0 0,153 3

9 360 0,100 1,00 0,043 0,13 0 0,611 0 0,13 3

10 450 0,100 1,25 0,071 2,56 1,3 1,032 1,34 3,90 3,65

Pag.
Mod
Coala
Nr. L, m3/h Fst, m2 Vreal, m/s R, Pa/m Rxl, Pa Σζ hd, Pa z, Pa Rxl+z, Pa l, m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AN-7, AN-11

Nr. document
11 90 0,025 1,00 0,10 0,15 2,7 0,611 1,65 1,80 1,5

.
Semnăt
12 90 0,025 1,00 0,10 0,15 2,7 0,611 1,65 1,80 1,5

Data
13 90 0,025 1,00 0,10 0,15 2,7 0,611 1,65 1,80 1,5

14 90 0,025 1,00 0,10 0,15 2,7 0,611 1,65 1,80 1,5

AN-9

1 40 0,016 0,69 0,075 0,21 1,7 0,298 0,50 0,71 2,85

2 130 0,032 1,12 0,12 0,36 1,7 0,879 1,49 1,85 3,0

3 210 0,050 1,16 0,09 0,27 1,7 0,879 1,49 1,76 3,0

4 300 0,080 1,04 0,06 0,18 1,7 0,739 1,25 1,43 3,0

5 390 0,100 1,08 0,091 0,27 1,7 1,197 2,03 2,30 3,0

UTM 582.7 19 ME
6 480 0,125 1,06 0,08 0,29 3,0 1,197 3,59 3,88 3,65

7 25 0,016 0,43 0,42 1,19 1,7 0,152 0,26 1,45 2,85

8 50 0,016 0,86 0,12 0,36 1,7 0,495 0,84 1,20 3,0

9 75 0,020 1,04 0,14 0,42 1,7 0,739 1,26 1,68 3,0

Pag.
Mod
Coala
Nr. L, m3/h Fst, m2 Vreal, m/s R, Pa/m Rxl, Pa Σζ hd, Pa z, Pa Rxl+z, Pa l, m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AN-9

Nr. document
10 100 0,025 1,11 0,12 0,36 1,7 0,739 1,26 3,30 3

.
Semnăt
11 125 0,032 1,08 0,11 0,33 1,7 0,739 1,26 1,59 3

Data
12 150 0,040 1,04 0,09 0,25 3,0 0,739 2,22 2,47 2,85

13 90 0,020 1,25 0,10 0,3 1,7 0,611 1,04 1,34 3

14 180 0,05 1,00 0,07 0,21 1,7 0,611 1,04 1,25 3

15 270 0,08 0,93 0,051 0,15 1,7 0,611 1,04 1,19 3

16 360 0,100 1,00 0,043 0,28 3,0 0,611 1,83 2,11 6,65

17 25 0,016 0,43 0,42 1,26 1,7 0,152 0,26 1,52 3

18 50 0,016 0,86 0,12 0,36 1,7 0,495 0,84 1,20 3

19 75 0,020 1,04 0,14 0,42 1,7 0,739 1,26 1,68 3

UTM 582.7 19 ME
20 100 0,025 1,11 0,12 0,79 3,0 0,739 2,22 3,01 6,65

Pag.
Mod
Coala
Nr. L, m3/h Fst, m2 Vreal, m/s R, Pa/m Rxl, Pa Σζ hd, Pa z, Pa Rxl+z, Pa l, m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AN-12

Nr. document
1 25 0,016 0,43 0,042 0,48 3,9 0,152 0,59 1,07 11,35

.
Semnăt
2 50 0,016 0,86 0,12 0,36 1,7 0,495 0,84 1,20 3

Data
3 75 0,020 1,04 0,14 0,42 1,7 0,739 1,26 1,68 3

4 100 0,025 1,11 0,12 0,36 1,7 0,739 0,59 0,95 3

5 125 0,032 1,08 0,11 0,73 3,0 0,739 2,22 2,95 6,65

6 25 0,016 0,43 0,042 0,13 1,7 0,152 0,26 0,39 3

7 50 0,016 0,86 0,12 0,36 1,7 0,495 0,84 1,20 3

8 75 0,020 1,04 0,14 0,42 1,7 0,739 0,59 1,01 3

9 100 0,025 1,11 0,12 0,36 1,7 0,739 0,59 0,95 3

10 125 0,032 1,08 0,11 0,40 3,0 0,739 2,22 2,62 3,65

UTM 582.7 19 ME
AN-13, AN-14, AN-19, AN-20

1 25 0,016 0,43 0,042 0,48 1,7 0,152 0,26 0,74 3

2 50 0,016 0,86 0,12 0,36 1,7 0,495 0,84 1,20 3

3 75 0,020 1,04 0,14 0,42 1,7 0,739 1,26 1,68 3

Pag.
Mod
Coala
Nr. L, m3/h Fst, m2 Vreal, m/s R, Pa/m Rxl, Pa Σζ hd, Pa z, Pa Rxl+z, Pa l, m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AN-13, AN-14, AN-19, AN-20

Nr. document
4 100 0,025 1,11 0,12 0,36 1,7 0,739 1,26 1,62 3

.
Semnăt
5 125 0,032 1,08 0,11 0,40 3,0 0,739 2,22 2,62 3,65

Data
6 25 0,016 0,43 0,042 0,48 1,7 0,152 0,26 0,74 3

7 50 0,016 0,86 0,12 0,36 1,7 0,495 0,84 1,20 3

8 75 0,020 1,04 0,14 0,42 1,7 0,739 1,26 1,68 3

9 100 0,025 1,11 0,12 0,36 1,7 0,739 1,26 1,62 3

10 125 0,032 1,08 0,11 0,73 3,0 0,739 2,22 2,95 6,65

AN-15, AN-16, AN-17, AN-18

1 25 0,016 0,43 0,042 0,13 1,7 0,152 0,26 0,39 3

2 50 0,016 0,86 0,12 0,36 1,7 0,495 0,84 1,20 3

UTM 582.7 19 ME
3 75 0,020 1,04 0,14 0,42 1,7 0,739 0,59 1,01 3

4 100 0,025 1,11 0,12 0,80 3,0 0,739 2,22 3,02 6,65

5 25 0,016 0,43 0,042 0,13 1,7 0,152 0,26 0,39 3

6 50 0,016 0,86 0,12 0,36 1,7 0,495 0,84 1,20 3

Pag.
Mod
Coala
Nr. L, m3/h Fst, m2 Vreal, m/s R, Pa/m Rxl, Pa Σζ hd, Pa z, Pa Rxl+z, Pa l, m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AN-15, AN-16, AN-17, AN-18

Nr. document
7 75 0,020 1,04 0,14 0,42 1,7 0,739 0,59 1,01 3

.
Semnăt
8 100 0,025 1,11 0,12 0,36 1,7 0,739 0,59 0,95 3

Data
9 125 0,032 1,08 0,11 0,40 3,0 0,739 2,22 2,62 3,65

AN-21

1 25 0,016 0,43 0,042 0,13 1,7 0,152 0,26 0,39 3

2 50 0,016 0,86 0,12 0,80 3,0 0,495 2,22 3,02 6,65

3 25 0,016 0,43 0,042 0,13 1,7 0,152 0,26 0,39 3

4 50 0,016 0,86 0,12 0,44 3,0 0,495 1,49 1,93 3,65

UTM 582.7 19 ME
Pag.

S-ar putea să vă placă și