Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE


MASTER “MARKETING SI COMUNICARE IN AFACERI”

PROMOVAREA STATIUNII
SLANIC MOLDOVA CA
DESTINATIE TURISTICA

PROFESOR COORDONATOR: STUDENTA:


PROF. UNIV. DR. GHEORGHE EPURAN CIRLAN CRISTINA
GR. I, AN II
Scopul acestei lucrări este de a găsi noi modalităţi de promovare a staţiunii Slănic
Moldova şi de a creşte numărul anual de turişti.
După o analiză succintă a mediului şi identificare punctelor forte şi punctelor slabe, a
oportunităţilor şi a amentintarilor, am făcut estimări referitoate la factorii cheie de care depinde
succesul campaniei de promovare.
Pe baza datelor din anii anteriori am făcut o estimare a numărului de turişti pentru anii
2011 şi 2012, iar prin intermediul strategiilor şi al programului de marketing ne-am propus să
creştem acest număr.
În final am gândit o metodă de evaluare a eficienţei campaniei.
Unul dintre cei dintâi vizitatori în staţiunea care abia începea sã-şi aşeze temeliile a fost,
în vara anului 1816, Veniamin Costache, mitropolitul cãrturar al Moldovei.
Mulţi mânuitori ai condeiului au aşternut în scris încântarea lor faţã de frumuseţea acestor locuri
dãtãtoare de sãnãtate, ca sã afle şi alþii despre ele şi sã meargã şi sã le cunoascã.
Povestitorul Nicu Gane ne-a lãsat în nuvela „2 zile la Slãnic”, amintiri din viaţa staţiunii,
din jurul anilor 1890-1900, cu „stâncile cele fioroase, care stãteau atârnate deasupra capetelor
cãlãtorilor, excursiile pe căi de munte la Poiana Sãratã, petrecerile ori plimbãrile la Cascadã,
vînturişul cel turbat al apei, care de când lumea se luptã cu stâncile şi cum hierbe apa printre
chietre de te ameţeşte când îi vezi”.
„Acolo – mai scria el – se adunã în fiecare varã sumedenie de lume, din toate unghiurile
ţãrii şi cine vine odatã, nu se mai saturã de a veni de nenumãrate ori, atât de atrãgãtor e acel colţ
al Carpaţilor, din toate punctele de vedere”.
Şi Ion Creangã a fost, în câteva veri, la Bãile Slãnic, ca sã facã „feredenie” şi sã bea ape
minerale pentru tãmãduirea beteşugului sãu.
Preţioase ne-au rãmas, nu numai prin pitorescul descrierilor, ci şi prin valoarea lor de
document, însemnãrile de cãlãtorie ale lui Wilhem de Kotzebue, consulul Rusiei în Moldova, în
acea vreme, şi scriitor de limbã germanã, care a trãit multã vreme la Iaşi, ales fiind şi membru al
Academiei Române în anul 1884. A descris drumul anevoios de-a lungul Slãnicului umflat de
ploi, viaţa grea din staţiune şi pustietatea locurilor, dând totodatã primele date despre
începuturile staţiunii.
Şi tot la Slãnic-Moldova a primit geniul muzicii româneşti, George Enescu, consacrarea
publicului. În vara anului 1890, în staţiune afişele anunţau: „Concert în folosul sãracilor…
George Enescu în vârstã de numai 9 ani …”. De fapt avea numai 8 ani, în vara aceea când, în
faţa vizitatorilor veniţi la curã la Bãile Slãnic, George Enescu prezenta primul sãu recital:
fantezie lui Singlee pe ariile din „Fata regimentului” şi o altã fantezie a aceluiaşi compozitor, pe
arii din „Faust”.
Dar cea mai frumoasã descriere a Bãilor Slãnic ne-a lãsat-o Alexandru Vlahuţã, poetul-
drumeţ, care descoperea, pentru prima oarã în literaturã, frumuseţea aşezãrii de pe valea
Slãnicului: „… deodatã înaintea noastrã se descoperã luminoase-n rama lor de codru, Bãile
Slãnic – Sinaia Moldovei. Aici valea se-nchide din toate pãrţile, o horã de munţi o prind de
mijloc, şi apele clocotã grãmãdite ca-ntr-o pîlnie. Pe fundul vãii, de-o parte şi de alta a
Slãnicului, se înalþã hoteluri mari, vile atrãgãtoare rãsar dintre copaci, drumuri albe, netede se-
ndoaie molatec peste tãpşane verzi, cãrãri pietruite se caţãrã peste brîiele mãgurilor, pe sub bolţi
de ramuri; chioşcuri neaşteptate-ţi ies în cale; de sus te strigã vîrfurile munţilor Cerbul, Puful, sã-
ţi arate poienile lor înflorite şi largile lor privelişti, peste clocotişul codrilor, înspre Poiana Sãratã
de la trecãtoarea Oituzului şi-nspre „Poarta Vînturilor” de la Nemira Mare. Zbucnesc din stînci
izvoarele binefãcãtoare, descoperite acum o sutã de ani de Serdarul Mihalache Spiridon, care
vîna cerbi şi urşi pe unde ne plimbãm noi azi în cîntecul muzicii”.
Slãnicul a fost numit şi „Perla Moldovei”. I-au adus aceastã faimã aprecierile fãcute
asupra apelor sale minerale, neîntrecute de multe izvoare similare din lume, la diferite expoziþii
din strãinãtate, primind aproape de fiecare datã medalia de aur.
Anii primului rãzboi mondial (1916-1918) au adus Slãnicului Moldovei mari distrugeri.
La sfârşitul rãzboiului, Perla Moldovei era o ruinã. Zeci de ani la rând, ea şi-a plâns gloria apusã
pe propriile ruini.
De abia în ultimele decenii ale secolului XX, Slãnicul Moldovei şi-a recãpãtat strãlucirea.
Mii de oameni din toate colţurile ţãrii îi strãbat în fiecare an potecile umbroase, beau din
izvoarele ei dãtãtoare de sãnãtate, care sunt folosite dupã cele mai moderne principii ale ştiinţei
medicale. Vin aici şi cãlãtori din ţãri îndepãrtate, auzind de minunata putere de vindecare a
apelor minerale.
Staţiunea Slănic Moldova este renumită pentru izvoarele sale de ape carbonate,
bicarbonatate, uşor sulfuroase, clorate, sodice, hipertonice, hipotonice şi oligominerale, izvoare
descoperite încă din anul 1801. În 1852 s-au efectuat primele teste chimice, iar în 1877 au apărut
primele instalaţii balneare. De-a lungul timpului, calităţile apelor minerale descoperite aici au
fost confirmate prin medaliile obţinute la expoziţiile internaţionale de la Paris, Viena,
Frankfurt/Main etc. Specialiştii le-au comparat cu apele minerale de la Karlovy Vary, Vichy,
Aix-les-Bains etc.
În timp ce pentru unii staţiunea Slănic Moldova este o a doua casă şi în acelaşi timp locul
ideal pentru vacanţele de vară şi de iarnă, pentru alţii ea reprezintă încă un loc misterios, o
staţiune despre care au auzit că merită văzută şi despre care au citit pe internet, sau doar
imaginea neconturată a unui concediu îndepărtat.
Planul de marketing pentru acest proiect prevede principalele căi şi mijloace de acţiune în
vederea promovării la nivel naţional a pachetelor turistice pentru zona Slănic Moldova.
Prin planul de marketing propus se recomandă următoarele elemente şi aspecte
importante:
• construirea unor pachete de servicii turistice integrate şi nu prezentarea unor produse sau
servicii şi evenimente turistice izolate. Integrarea activităţilor turistice este un element de
mare actualitate în ştiinţa şi practica turismului modern, tocmai datorită faptului că şi-a
dovedit eficienţa, valorificând efectele sinergice şi complementaritatea produselor care se
integrează.
• utilizarea unor strategii de comunicare persuasive astfel încât să poată fi prezentată şi
evocată în mod adecvat semnificaţia şi atractivitatea inerentă a acestor pachete;
• acţiuni bine definite şi corelate, astfel încât planul de marketing şi întreg proiectul să
poată fi implementat cu succes.
• Promovarea la nivel naţional a pachetelor turistice integrate din lanic Moldova în
concordanţă cu principiile europene şi naţionale privind dezvoltarea durabilă
Prezentarea succintă a bugetului necesar implementării planului de marketing

Activitatea desfasurata Perioada Bugetul


Realizarea unei identitati a 1 februarie-1 martie 3000 RON
statiunii Slanic Moldova
(slogan, sigla, prezentare)
Concurs la Arena City Mall 1 martie – 15 martie 2000 RON
Editarea si distribuirea unor 1 martie – 1 aprilie 500 RON
brosuri informative
Articole in reviste de 1 martie-1 mai 200 RON
specialitate
Prezenta unor standuri la 10.000 RON
targul de turism
Promovarea on-line 1 martie- 1 mai 3000 RON
Cd de promovare si oferte 1 martie- 1 aprilie 500 RON
de team-building
Aparitii in cataloage de 1 martie- 1 mai 100 RON
turism
Cercetare in randul turistilor Septembrie 2011 10.000 RON
Total 20.800 RON

Activitatiile se vor desfăşura în perioada 1 martie – 1 mai 2011 pentru a cuprinde şi


perioada în care se desfăşoară şi târgul de turism. Anumite activităţi vor fi desfăşurate pe
parcursul primei luni, iar restul care depind şi de alţi factori (târgul de turism sau data apariţiei
revistelor de specialitate) cuprind intrega perioadă. Cercetarea se va efectua după ce campania a
luat sfârşit şi primele rezultate vor fi vizibile.
Zona aceasta este locul ideal pentru vacanţele de vară şi de iarnă, pentru unii ea
reprezintă încă un loc misterios, o staţiune despre care au auzit că merită văzută şi despre care au
citit pe internet, sau doar imaginea neconturată a unui concediu îndepărtat.
• Turismul cultural, de cunoaştere şi de informare susţinut de valorile istorice şi de
arhitectură;
• Turism ecleziastic - Numărul mare de biserici şi mânăstiri existente pe teritoriul
regiunii, contribuie la dezvoltarea turismului religios oferind posibilitatea organizării de
pelerinaje prin crearea unor trasee turistice care să pună în valoare aceste lăcase de cult şi
spiritualitate;
• Turismul ştiiţific prin participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice, colocvii, cursuri
internaţionale, (îndeosebi în municipiile Iaşi, Bacău, Suceava) stimulat şi de existenţa, pe de o
parte, a rezervaţiilor naturale şi arheologice: rezervaţiile floristice Stânca-Stefăneşti, Ripiceni,
rezervaţia de tisa Tudora;
• Turismul balneo-terapeutic izvoarele minerale de la Slănic Moldova (ce datează din
1800) şi Târgu Ocna (jud. Bacău), staţiunile balneo-climaterice din municipiile Câmpulung
Moldovenesc şi Vatra Dornei (jud. Suceava), Salina de la Târgu Ocna-jud. Bacău, staţiunile
balneoclimaterice Strunga şi Nicolina (judeţul Iaşi);
• Turismul de agrement – acest tip de turism este susţinut de frumuseţi peisagistice:
judeţul Bacău: valea Trotuşului cu o succesiune de defilee şi bazine depresionare, valea şi
defileul Uzului, lacul de acumulare de la Poiana Uzului, valea Bistriţei cu salba de lacuri de
acumulare;
• Turismul de tranzit (în interes de serviciu, de afaceri sau personal), stimulat într-o
oarecare măsură şi de deplasările persoanelor înspre şi dinspre Republica Moldova;
• Agroturismul - dezvoltarea turismului rural, şi îndeosebi a agroturismului are mari
posibilităţi de dezvoltare, deoarece zonele rurale ale regiunii dispun pe lângă un cadru natural
pitoresc, nepoluat şi cu multiple variante de recreere şi de un valoros potenţial cultural şi istoric.

OBIECTIVE TURISTICE :

1. Zona Izvoare Slănic Moldova


O plimbare pe aleile ce înconjoară Izvoarele te revigorează atât prin aerul binefăcător de
munte cât şi prin peisajele de basm.

1. Parcul din Slănic Moldova


Mai mult decat un simplu parc, Parcul Slănic Moldova reprezintă o oază de frumuseţe,
linişte şi o sursă vie de revitalizare a sufletului.
2. Cheile si cascada Slanicului
Potecile înguste şi pe alocuri abrupte de pe malul stâng al Slănicului, umbroase şi tăcute,
oferă un peisaj sălbatic şi captivant amatorilor de mici escapade, fiind însă uşor de parcurs, şi
alcătuiesc un traseu preferat de multi dintre turiştii ce adoră să imortalizeze o parte din
spectacolul oferit de staţiune, acompaniaţi de susurul Cascadei.

3. Trasee montane
4. Biserica Catolica din Slanic Moldova - impresioneaza prin arhitectura avangardista.

5. Mina Salina din Targu Ocna


Zona deschisa vizitatorilor este baza de agrement din mina Trotus, unde puteti vizita
urmatoarele obiective turistice:
Biserica "Sfânta Varvara" - amplasată la 240 m in subteran, singura biserică din Europa
construită aproape integral din sare; Muzeul Sării; lacul cu apă sărată şi cascadă; terenuri de
sport şi spatiu pentru gimnastică; spaţii de joacă pentru copii; bufet; cabinet medical.

6. Monumentul Eroilor si Manastirea Magura Ocnei se afla pe Dealul Magura din Targu
Ocna.
Cale de acces: dupa ce treceti de intersectia catre Slanic Moldova, la cateva sute de metri,
gasiti spre dreapta un drum asfaltat de 2,5 Km care urca in serpentine spre varful Dealului
Magura.
Urcând pe drumul betonat, după aproape 2,5 kilometri, ne întâmpină pe stânga o clădire
masivă din piatră, cu drapelul tricolor deasupra. Acesta este Monumentul Muzeu Măgura Ocnei,
închinat eroilor din 1916-1918. Pe frontispiciul unde este o usă şi un mic balcon din piatră este
scris: "Spuneţi generaţiilor viitoare că noi ne-am făcut datoria!".
Monumentul a fost ridicat din piatră cioplită şi are o înălţime de 22 de metri. Clădirea
monumentului cuprinde parter şi două etaje, legate printr-o scară interioară circulară. Ridicat la
cota 504 metri, în amintirea a 14.000 de soldaţi români ce au luptat şi căzut eroic pe frontul de la
Oituz - Cosna - Ciresoaia, acest monument este un adevărat loc de pelerinaj, mulţi oameni
încumetându-se să urce până la el.
Demn de mentionat este faptul ca Monumentul Eroilor de pe Magura, care ofera o
priveliste panoramica deosebita zonei inconjuratoare, a fost restaurat in anii 1972 - 1974 iar pana
in 1989 a fost locul unde, la 9 mai, se aducea un pios omagiu eroilor din Primul Razboi Mondial.

7. Zona Valea Uzului - situata la 12 kilometri vest de orasul Darmanesti


Pentru cei cazati la Slanic Moldova traseul pana la Barajul "Poiana Uzului" are o lungime
de aproximativ 50 Km.

Zona Valea Uzului are un potenţial turistic remarcabil, deşi, tipic românesc: turismul este
slab dezvoltat. Principalul reper al zonei este barajul "Poiana Uzului", construit in anul 1973,
inalt de 82 m si lung de 500 m, cu o lungimea a lacului de 3,8 km, suprafata de 334 ha, un volum
de 98 mil. m cubi apa si cu adâncimea maximă de 64 m.
Barajul "Poiana Uzului" este rezervaţie sanitara, având ca scop aprovizionarea cu apa
potabilă a oraşelor: Dărmaneşti, Tg.-Ocna, Oneşti şi parţial a Bacăului.
Ca unităţi de cazare în zonă se pot găsi câteva pensiuni şi cabane situate la "Coada
Lacului", taberele Valea Uzului (situata la baza barajului) si tabara Sălătruc (situată în amonte la
graniţa cu judeţul Harghita).

8. Parcul Dendrologic Dofteana


Parcul Dendrologic Dofteana constituie o colecţie ştiinţifică dendrologico-silviculturală
formată din peste 660 de specii şi varietăţi de arbori, ce se întinde pe o suprafaţă de 24 ha. Şi se
afla la numai 20 de kilometrii de Slănic Moldova.
Din punct de vedere social-cultural, Parcul Dendrologic Dofteana constituie un minunat
loc de relaxare, excursii şi instruire pentru locuitorii comunei, dar şi ai localităţilor din
împrejurimi.

9. Casa memorială “George Enescu“ - Centrul de cultură "Rosetti-Tescanu" de la Tescani.


Se afla la 45 de kilometrii de Slănic Moldova. În Tescani există o casă memorială
aparţinând familiei Rosetti-Tescanu, apoi Marucăi Cantacuzino şi compozitorului George
Enescu, care a trăit şi a compus câteva lucrări aici, între care şi o parte din opera Oedip. Astăzi
este cunoscută sub numele:"Centrul de cultură Rosetti-Tescanu". Aici se desfăşoară anual şi un
festival de muzică clasică ("Orfeul Moldav") cu Filarmonica Mihail Jora din Bacău.
Anual,la Tescani se desfăşoară şcoli de vară,cu pictori din ţară şi străinătate, cu
precădere din Franţa şi Belgia. Aceştia sunt atraşi de frumuseţea locurilor (locuri pe care însuşi
George Enescu le-a iubit, acesta din urmă exprimându-şi dorinţa să fie înmormântat alături de
soţia sa aici).
Turiştii amatori de off-road se pot bucura de câteva trasee cu punct de plecare Slănic
Moldova. Acestea sunt drumuri forestiere şi pot fi abordate fie cu ATV-ul, motocicleta sau cu
4x4.
• Primul traseu este şi cel mai uşor:
Slănic Moldova - Mânăstirea "Ştefan cel Mare"
Traseu off-road pentru ATV, 4x4, motociclete, biciclete sau chiar maşini normale.
Lungime: 6 Km pe drum forestier destul de bun.
Traseul este foarte uşor şi este recomandat pentru începătorii în off-road, iar pentru veteranii
acestui sport poate fi un traseu de viteză. Accesul se face din satul Cerdac aflat la ieşirea din
Slănic Moldova.

Urmează un traseu mai dificil:
Slănic Moldova - Poiana Sărată
Traseu off-road destinat în special ATV-urilor dar poate fi abordat şi cu 4x4.
Lungime: aproximativ 30 Km pe drum forestier.
Durata: aproximativ 1,5 ore.
Traseul este mediu ca dificultate dar sunt şi porţiuni mai dificile pentru un 4x4.
Accesul se face prin continuarea drumului principal ce străbate Slănic Moldova către Camping.
• Pentru veterani, continuarea traseului anterior:
Slănic Moldova - Poiana Sărată - Lepsa - Soveja
Traseul este compus din două părţi: Slănic - Harja pe drum forestier; ajunşi la Harja se virează la
dreapta pe drumul naţional şi se merge câţiva km până la intrarea în Poiana Sărată unde începe
partea a doua a traseului, se virează la stânga pe pod şi se continuă pe drumul forestier.
Traseu off-road destinat în special ATV-urilor dar poate fi abordat şi cu 4x4.
Lungime: aproximativ 80 Km pe drum forestier.
Durata: aproximativ 4 ore cu ATV-ul.
Traseul este mediu ca dificultate dar sunt şi porţiuni mai dificile pentru un 4x4.
Recomandăm planificarea excursiei pe parcursul a 2 zile şi alegerea unui loc de campare fie la
Lepsa fie la Soveja.
Atât peisajele sălbatice din regiunea Error! Hyperlink reference not valid. cât şi
traficul trafic rutier mai decongestionat ca în alte zone permit iubitorilor de excursii cu bicicleta
să parcurgă câteva trasee turistice pretabile atât împătimiţilor de viteză cât şi iubitorilor de
offroad.
• Traseu pentru localnici:
Oneşti - Târgu Ocna - Slanic-Moldova - camping Slanic-Moldova
Lungime: 35 km
Caracteristici: şosea asfaltată
Din municipiul Oneşti rulăm 14 km pe DN 11A până în oraşul Târgu Ocna, una dintre
cele mai vechi aşezări din partea de sud a Moldovei, cunoscută prin exploatările de sare. Până la
Slanic-Moldova, cea mai importantă staţiune balneoclimaterică din Moldova, ne deplasăm pe
DN 12 B care se desfăşoară pe malurile râului Slănic, cale de 18 km, pătrunzând în interiorul
munţilor. Odată ajunşi în staţiune putem urma pe jos traseul "Error! Hyperlink reference not
valid.". Există posibilităţi de Error! Hyperlink reference not valid. (hoteluri şi pensiuni) şi
diferite obiective turistice.
A doua etapă a traseului se încheie, după încă 2,5 km, la campingul Slanic-Moldova,
trecând pe lângă parcul cu izvoare minerale, păstrăvărie, cheile şi cascada Slanicului. Popasul
este situat în Poiana Căprioarei. Drumurile forestiere de pe văile Dobru, Pufu, Slanicel şi Slănic
ne oferă, în continuare, alte posibilităţi de a contempla frumuseţile tăinuite ale Munţilor Nemira.
• Traseu pentru turişti:
Slanic-Moldova - Târgu Ocna - Dofteana -Darmanesti - Sălătruc - hanul turistic Poiana
Uzului
Lungime: 47 km
Caracteristici: şosea asfaltată
De la Slanic-Moldova mergem pe DN 12 B până la Târgu Ocna (18 km), apoi pe DN 11
A încă 9 km până în comuna Dofteana, unde există un muzeu etnografic, ca de altfel şi în
Dărmăneşti, comuna unde ajungem parcurgând 6 km pe DN 11 A. Aici se mai pot vizita:
Biserica din lemn de la Boiştea (1808) şi Castelul Prinţesei Ştirbei (sec. XIX). Suntem pe valea
Uzului şi vom continua pe şoseaua DJ 123 până la capătul etapei, încă 11 km. Nu vom putea
trece cu vederea casele tipice şi porţile din lemn sculptat din Dărmăneşti şi Sălătruc. Din
Sălătruc, situat la 1 km (urmând drumul tot înainte) de baza barajului lacului de acumulare
Poiana Uzului, urcăm (spre dreapta) câteva serpentine ale şoselei şi sosim, după ce am parcurs
doar 3 km din Sălătruc, la hanul turistic Poiana Uzului.
• Error! Hyperlink reference not valid.:
Slanic-Moldova - Mânăstirea "Ştefan cel Mare" de pe Muntele "Bolovanu"
Lungime: 6 km
Caracteristici: drum forestier
Din satul Cerdac se urmează drumul forestier pentru a ajunge la mânăstire.

Pentru a se putea propune o strategie de relansare a turismului în staţiunea Slănic


Moldova este necesară o analiză a situaţiei actuale a staţiunii, ca turistică din perspectivă de
marketing, pentru a putea identifica zonele de acţiune şi modalităţile de intervenţie.
Analiza SWOT reprezintă o sinteză a auditului de marketing care prezintă punctele forte
şi cele slabe ale organizaţiei, precum şi oportunităţile şi ameninţările mediului extern. Se
realizează astfel o listă a caracteristicilor pozitive şi negative ale organizaţiei analizate, care o
diferenţiază de organizaţiile concurente. În realizarea analizei SWOT, staţiunea Slănic Moldova
trebuie privită ca o destinaţie turistică unitară care deţine atât puncte slabe, cât şi puncte forte şi
care acţionează pe o piaţă în mişcare, beneficiind de oportunităţi, dar lovindu-se şi de
ameninţările inerente unei pieţe imperfecte.

Puncte tari şi puncte slabe


Acestea ţin în primul rând de capacitatea de organizare a staţiunii, de resursele de care
dispune şi sunt o caracteristică a mediului intern. Cea mai bună soluţie de promovare este
susţinerea punctelor forte şi diminuarea punctelor slabe.
Unul dintre punctele tari reprezintă clima. Datoritã aşezării sale într-o depresiune adâncă,
pe versantul estic al Carpaţilor Rãsãriteni, care o deosebeşte de alte localitãţi din zona de coline,
Slănic Moldova are un climat de tranziţie între climatul de dealuri şi cel subalpin, cu veri nu prea
călduroase şi ierni blânde.
Orientarea de la sud-vest la nord-est a văii Slănicului şi deschiderea bazinului tocmai în
locul unde s-a creat şi dezvoltat staţiunea, fac ca fundul văii sã fie luminat şi încălzit de razele
soarelui mai multe ore pe zi, în special versantul estic al muntelui Pufu, care urcă până la o
altitudine de 650 m.
Media anualã a temperaturii este de 7,1 °C. (Verile nu sunt prea călduroase. Cea mai
caldă lună este iulie, cu o medie de + 17,8 °C; nopţile sunt, în general, răcoroase).
Trecerea de la vară la toamnă se face încet, aproape pe nesimţite. În octombrie cerul este
senin, cu soare blând; spre sfârşitul lui octombrie şi începutul lui noiembrie, temperatura este
variabilă şi în general scăzutã, ploile sunt reci şi de lungă durată, înregistrându-se multe zile
ceţoase.
Iernile sunt blânde; temperatura cea mai scăzută se înregistrează în luna ianuarie.
Presiunea atmosferică este în general redusă, media anuală fiind de 720 mm. În lunile aprilie-
august presiunea atmosferică scade sub media anuală (718,1 mm), iar în lunile septembrie-martie
este mai ridicată, depăşind media anuală (721,9 mm).
Nebulozitatea este redusă în lunile calde şi creşte uşor în lunile reci şi de iarnă. În nici
una din lunile anului frecvenţa lunilor senine nu scade sub 10 zile lunar.
Precipitaţiile atmosferice. În lunile mai-august cad ploi abundente (75 – 100 litri/ metru
pătrat), iar în lunile septembrie-aprilie cantitatea lunară de apã provenitã din precipitaţii este de
25-50 l/ metru pătrat, luna septembrie fiind cea mai uscatã. Ploile de varã sunt de scurtă durată.
Aşezată într-o vale adâncă, cu versanţi împăduriţi, orientată de la sud-vest la nor-est,
staţiunea este adăpostită de vânturi. Crivăţul nu este resimţit niciodată. El este oprit încă de
departe de culmile înalte dinspre nord-est, respectiv Suru şi Secătura. Atmosfera este aproape în
permanenţă liniştită, numai araeori bat vânturi slabe. Vântul dominant suflă dinspre sud-vest;
este briza montană de seară, care aduce răcoare în staţiune în timpul verii.
Aerul este pur, bogat în aerosoli răşinoşi, în ioni negativi de oxigen datoritã circulaţiei
maselor de aer ozonat. Vegetaţia este abundentă şi pădurea coboară până la marginea staţiunii.
Acest lucru conferă Slănicului-Moldova şi caracterul de staţiune climaterică, oferind vizitatorilor
posibilitatea de cură de aer de o deosebită puritate.
Un alt punct tare este diversificarea turistică: cultural, ecleziastic,stiinţific, balneo-
terapeutic, de agreement, de transit şi desigur agroturismul.
Punct tare mai reprezintă şi gama largă de tradiţii, din care mai spectaculoase sunt cele de
Anul Nou. Valea Trotusului este o zonă bogată în tradiţii, iar turiştii care aleg să petreacă Error!
Hyperlink reference not valid. au ocazia să participe la datinile care se desfăşoară în ajunul
Anului Nou în localităţi vecine staţiunii precum : Târgu Ocna, Dofteana, Dărmăneşti, Asău.
În aceste zone au loc cele mai frumoase obiceiuri populare care au încântat localnicii an
de an, din cele mai vechi timpuri : Plugul, Irozii, Jianul, Mascaţii, Jocul Ursului, Jocul Caprei,
etc...
Dintre toate aceste datini, cele mai spectaculoase sunt jocurile cu măşti, cel mai interesant
şi inedit fiind « Jocul Ursului ». La originea acestui obicei stă lupta ancestrală dintre om şi fiarele
naturii, îndeosebi Error! Hyperlink reference not valid. care cobora în gospodării cauzând
pagube şi uneori atacând omul. De aici se trag unele strigături ale jocului.
Un alt filon al « Jocului Ursului » este reprezentat de ursarii care colindau satele cu urşii
« tămăduitori » care îi călcau pe cei ce sufereau de dureri de spate şi astfel îi vindecau.
În timp, Jocul Urşilor din Dofteana, Dărmăneşti, Asău a evoluat de la un simplu obicei la
un spectacol de mari proporţii, reprezentând o mândrie pe plan local.
Ceata urşilor este condusă de un căpitan fiind compusă din : urşi, ursari, irozi, mascaţi şi
toboşari. Urşii sunt jucaţi de persoane îmbrăcate în blană de urs împodobită cu ţinte, curele şi
canafi mari roşii. Ursarii sunt cei care conduc urşii printr-un lanţ legat de capătul ciomegelor ce
se prinde apoi de capul ursului. Toboşarii dau ritmul jocului prin tobele gigantice prinse de
trunchi pe care le bat cu două beţe de lemn.
Să nu uităm că este o staţiune balneo-climaterică şi că este renumită pentru izvoarele sale
de ape carbonate, bicarbonatate, uşor sulfuroase, clorate, sodice, hipertonice, hipotonice şi
oligominerale, izvoare descoperite încă din anul 1801, iar specialiştii le-au comparat cu apele
minerale de la Karlovy Vary, Vichy, Aix-les-Bains etc.
La puncte slabe putem enumera: calitatea slabă a drumurilor, lipsa brandurilor, lipsa
grupurilor sanitare, lipsa indicatoarelor turistice la obiectivele şi atracţiile turistice – indicatoare
turistice convenţionale internaţionale de culoare maro, lipsa centrelor de informare turistică, lipsa
susţinerii faţă de tradiţiile locale şi folclor.
Oportunităţi şi ameninţări
Oportunitãţile şi ameninţările, nu pot fi decât anticipate şi susţinute sau prevenite prin
măsuri de natură să maximizeze efectele benefice şi să minimizeze rezultatele negative. Trebuie
desfăşurată o analiză permanentă a evoluţiilor economice, sociale şi politice din pieţele ţintă
pentru a observa schimbările care apar, schimbări care pot influenţa pozitiv sau negativ
activitatea turistică.
O oportunitate majoră ar fi faptul că zona văii Slănicului este o zonă montană renumită
pentru izvoarele sale de ape carbonate, bicarbonatate, uşor sulfuroase, clorate, sodice,
hipertonice, hipotonice şi oligominerale, izvoare descoperite încă din anul 1801. Izvoarele de apa
atrag anual în jur de 80.000 de turişti şi constituie o oportunitate minunată de promovare. "Perla
Moldovei" asigură tratament pentru tulburări digestive (gastrite cronice hipo- şi hiperacide,
ulcere gastrice şi duodenale, la un interval de cel puţin 3 ani de la faza dureroasă, afecţiuni
stomacale postchirurgicale, colite cronice atipice, colon inflamabil, constipaţie cronică), boli
hepatobiliare (dischinezie biliară, colicistita cronică cu sau fără calculi, stări postoperatorii în
boli ale ficatului), boli metabolice şi nutriţionale (diabet melitus, forme uşoare şi intermediare,
obezitate), boli ale rinichiului şi urinare (stări de după tratamentul infecţiilor urinare, acolo unde
nu au existat leziuni sau dereglări renale). Cura externă cu apele minerale de la Slănic Moldova
ajută la tratamentul bolilor reumatismale degenerative şi diartritice, al celor cardiovasculare şi
respiratorii (astma alergică, traheobronsite cronice, rinosinuzite cronice, emfizem pulmonar),
tratamentul bolilor endocrine (stări prepubertale la copii hiperreactivi), al bolilor ginecologice
( sindrom ovarian menopauzal) şi al altor boli.
Alte oportunităţii :
• Semnarea acordului de colaborare dintre Regiunea Umbria(Italia) şi Regiunea
deNdezvoltare Nord-Est
• Participarea ADR Nord Est, alături de Italia şi Grecia în două proiecte în cadrul
programului INTERREG IIIC pentru promovarea ariilor de interes religios;
• Reducerea prognozată a ratei inflaţiei şi scăderea implicită a costului creditului;
• Existenţa la nivel naţional a unor Programe de Acţiune pentru: mediu, resurse umane,
antisărăcie, industrie, amenajarea teritoriului;
• Încurajarea unor noi forme de turism şi valorificarea moştenirii istorice, culturale,
spirituale şi de tradiţie;
• Existenţa materiilor prime: materiale de construcţii şi a lemnului capabile să atragă
investitorii străini;
• Constituirea Euroregiunii SIRET-PRUT-NISTRU;
• Modernizarea drumului european E576;
• Posibilitatea ca prin modernizarea aeroporturilor din regiune, acestea să susţină mediul de
afaceri regional şi să devină puncte de plecare pentru itinerariile turistice regionale;
• Creşterea asistenţei din partea UE prin cele trei instrumente: PHARE, ISPA şi SAPARD
şi posibilitatea obţinerii de finanţări prin FRDS;
O ameninţare vine din partea celorlalte staţiuni, care sunt mult mai cunoscute şi care au
am putea spune deja clienţi fideli, dar şi scăderea interesului consumatorilor pentru pachetele de
vacanţă tradiţionale.
Ideal ar fi că toate ameninţările să se transforme în oportunităţi prin utilizarea eficientă a
resurselor care sunt puse la dispoziţie.
Pe baza datelor referitoare la numărul de turişti din anii precedenţi, vom estima
numărului de turişti pentru următorii doi ani.
Numărul de turişti care au vizitat staţiunea Slănic Moldova în perioada 2001-2010 se
prezintă astfel:
(mii turisti)
Anul 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200 2009 2010
8
Nr.turisti 60,1 62 63,5 65,7 71,5 73,7 75 78 80 81,5

(Mii turisti)
An Nr turisti(y¡) x¡ x¡² x¡y¡
2001 60,1 0 0 0
2002 62 1 1 62
2003 63,5 2 4 127
2004 65,7 3 9 197,1
2005 71,5 4 16 286
2006 73,7 5 25 368,5
2007 75 6 36 450
2008 78 7 49 546
2009 80 8 64 640
2010 81,5 9 81 733,5
Total 711 45 285 3410,1

y₁₀ = a +b x₁₀

b= = = 0,26

a=y ₁₀- b x ₁₀
a=79,16
Pentru anul 2011 nr total de turisti va fi urmatorul:
y ₁₁= a +b x₁₁
x₁₁= 10
y₁₁= 79,16 + 0,26* 10= 81,76
Pentru anul 2012 nr total de turisti va fie urmatorul:
y ₁₂= a +b x₁₂
x₁₂ =11
y₁₂= 79,16+ 0,26* 11= 82.02

Rezultă că numărul de turişti pentru anii 2011 şi 2012 va creşte faţă de anul 2010.
Activitatea turistică se desfăşoară în anumite condiţii care alcătuiesc, în ansamblu, mediul
său economico-social. În formularea unei strategii realiste, trebuie să se ţină cont de fizionomia
mediului, de tendinţele şi modul în care evoluează componentele sale.
Modul de desfăşurare a activităţii turistice este condiţionat atât de variabilele endogene,
pe care firma le poate manipula şi controla, cât şi de variabilele exogene, a căror acţiune nu poate
fi controlabilă, dar care au un impact puternic asupra strategiei firmei, vizându-se atenuarea şi
fructificarea sezonalităţii cererii turistice.
Dintre variabilele exogene care determină orientarea strategică o influenţă puternică au
următoarele:
1. programarea concediilor şi vacanţelor şcolare, prin care este determinată perioada din timpul
anului calendaristic în care se pot efectua deplasări în scop turistic.
2. prestaţiile de servicii de la locul de sejur, prin intermediul cărora sunt satisfăcute nevoi
diverse ale turiştilor şi de care depinde, indirect, calitatea actului turistic. În rândul acestor
prestaţii se pot înscrie cele din domeniul culturii, sportului, artelor, poşta şi telecomunicaţii
etc., iar absenţa lor în perioadele de extrasezon poate constitui un motiv de necumparare a
unui produs turistic;
3. activitatea comercială de pe raza localităţii în care se află turiştii poate, prin reţeaua
comercială şi un program adecvat de funcţionare, să influenţeze cererea pentru un produs
turistic, datorită faptului că poate răspunde unor nevoi, de natură turistică sau non-turistica;
4. măsurile autorităţilor publice locale şi centrale vizând promovarea turismului şi nivelul
fiscalităţii în extrasezon.
Slănic Moldova fiind un oras montan cu unităţi de cazare ce funcţionează întreg anul, cu
unităţi comerciale deschise zilnic este mai puţin afectat de aspectul sezonalităţii. Această staţiune
este ideală pentru petrecerea unui weekend relaxant după o săptămână de muncă.
Staţiunea are o reţea vastă de unităţi de cazare, cuprinzând hoteluri de 2, 3 sau 4 stele,
pensiuni şi vile.
Obiectivul principal îl constituie creşterea numărului de turişti care vizitează anual
staţiunea. În medie 70-80 de mii de turişti vizitează anual staţiunea. Previziunile indică pentru
următorii doi ani un număr cu puţin peste 80.000. Obiectivul principal al acestei campanii este ca
numărul de turişti să depasesca 100.000.
Alte obiective :
• Creşterea numărului de zile de cazare
• Informarea potenţialilor turişti despre particularităţile staţiunii Slănic Moldova
• Consolidarea imaginii statiuniii în rândul diferitelor tipuri de turişti.
• Creşterea notorietăţii prin identificarea şi valorificarea unor resurse importante: izvoarele
de apă, posibilatile de tratament pentru diferite afecţiuni.
• Întrucât este o zonă montană sunt condiţii favorabile desfăşurării activitatiilor de team
building.
Pentru îndeplinirea obiectivelor s-au stabilit următoarele activităţi:
• Editarea unor broşuri informative care să prezinte în detaliu particularităţile staţiunii:
istoric precum şi efectele curative ale apelor
• Dezvoltarea unor pachete turistice specifice fiecărui tip de turism din această staţiune
• Publicitate la locul vânzării: material de promovare în agenţiile de turism: pliante, afişe
• Participarea la cele 2 târguri de turism anuale
• Articole în reviste de specialitate
• Apariţii în cataloage de turism cu oferte interne
• Promovare online: bannere pe internet şi site web
• Organizarea unui eveniment cultural în Slănic Moldova : un festival care să ducă la
creşterea notorietăţii staţiunii
• Trimiterea către companiile naţionale şi multinaţionale CD-uri de promovare şi oferte de
team building
• Înfiinţarea unor abonamente cu reduceri pentru turişti
Obiectivul strategic general îl reprezintă crearea şi promovarea unei imagini pozitive a
staţiunii bazată pe atracţiile existente, atragerea unui numat cât mai mare de turişti şi investitori
în această regiune.
Planificarea promovării pachetelor de produse turistice integrate configurate şi a
componentelor acestora se va realiza astfel:
1. Lansarea iniţiativei la nivelul publicului şi a zonelor de referinţă, prin intermediul
unei varietăţi de mijloace şi tehnici promoţionale: publicitate online, construire şi actualizare
blog, forumuri, site, activarea de conturi pe grupuri de socializare de tipul facebook, flickr,
twitter, publicitate prin cataloage, broşuri, cataloage, pliante sub forma invitaţiilor, publicitate
prin utilizarea mijloacelor mass-media, invitaţii la emisiuni televizate sau radiofonice, montarea
de bannere în judeţe, colarea autobuzelor în interiorul şi exteriorul acestora, organizarea de
concursuri în Arena Mall Bacău, marele premiu fiind o excursie de 5 zile în această staţiune.
2. Dezvoltarea efectivă a programului de promovare, prin folosirea tehnicilor promoţionale
ce presupun comunicarea interpersonală şi impersonală: crearea şi dinamizarea continuă a site-
ului, blogului, forumurilor, publicitatea media şi extramedia etc.
3. Monitorizarea permanentă a rezultatelor, atât înaintea implementării acţiunilor preconizate,
cât şi după implementare
Strategii pentru implementarea obiectivelor generale de marketing

Obiectivul strategic general îl reprezintă crearea şi promovarea unei imagini competitive


a României bazată pe atracţiile existente, atragerea unui numat cât mai mare de concurenţi, turişti
şi investitori în tara noastră.
Planificarea promovării pachetelor de produse turistice integrate configurate şi a
componentelor acestora se va realiza astfel:
1. Lansarea iniţiativei la nivelul publicului şi a zonelor de referinţă, prin intermediul unei
varietăţi de mijloace şi tehnici promoţionale: publicitate online, construire şi actualizare blog,
forumuri, site, activarea de conturi pe grupuri de socializare de tipul facebook, flickr, twitter,
publicitate prin cataloage, broşuri, cataloage, pliante sub forma invitaţiilor, publicitate prin
utilizarea mijloacelor mass-media, invitaţii la emisiuni televizate sau radiofonice, reportaje şi
articole leagate de desfăşurarea evenimentului, montarea de bannere în judeţe, colarea
autobuzelor în interiorul şi exteriorul acestora.
2. Dezvoltarea efectivă a programului de promovare, prin folosirea tehnicilor promoţionale ce
presupun comunicarea interpersonală şi impersonală: crearea şi dinamizarea continuă a site-ului,
blogului, forumurilor, publicitatea media şi extramedia etc.
3. Monitorizarea permanentă a rezultatelor, atât înaintea implementării acţiunilor preconizate,
cât şi după implementare

Activitatea desfasurata Perioada


Realizarea unei identitati a 1 februarie-1 martie
statiunii Slanic Moldova
(slogan, sigla, prezentare)
Concurs la Arena City Mall 1 martie – 15 martie
Editarea si distribuirea unor 1 martie – 1 aprilie
brosuri informative
Articole in reviste de 1 martie-1 mai
specialitate
Prezenta unor standuri la
targul de turism
Promovarea on-line 1 martie- 1 mai
Cd de promovare si oferte 1 martie- 1 aprilie
de team-building
Aparitii in cataloage de 1 martie- 1 mai
turism
Cercetare in randul turistilor Septembrie 2011
Activitatiile promotionale se vor desfasura in perioada 1 martie 2011 – 1 mai 2011 pentru
a cuprinde si perioada in care se desfasoara si targul de turism. Anumite activitati vor fi
desfasurate pe parcursul primei luni, iar restul care depind si de alti factori: (targul de turism sau
data aparitiei revistelor de specialitate) cuprind intrega perioada. Cercetarea se va efectua dupa
ce campania a laut sfarsit si primele rezultate vor fi vizibile.
In primul rand se va realiza o identitate a statiunii Slanic Moldova care va consta intr-un
slogan, o sigla si o prezentare. Acestea se vor efectua inaintea inceperii campaniei propriu-zise.
Dupa aceea se va trece la editarea unor brosuri care sa contina informatii despre tipurile de
turism si efectele curative ale apelor.
La inceputul lunii martie se va organiza un concurs in incinta Arena City Mall, marele
premiu constant intr-o excursie de 5 zile in aceasta statiune pentru 2 persoane.
Revistele de specialitate vor publica articole despre statiunea Slanic Moldova.
Statiunea va fi prezenta si la targul de turism, iar pentru trei zile in cadrul acestui
eveniment municpalitatea va plati suma de 10.000 Ron.
Companiile din Romania vor primi CD-uri si oferte pentru activitatiile de team-building
care sunt in plina ascensiune in ziua de azi si pot contribui la cresterea numarului de turisti din
aceasta statiune.
In ceea ce priveste promovarea on-line va fi creat un site Web precum si conturi pe
retelele de socializare : hi5, facebook. De asemenea vor fi exista si bannere, precum si reclame
pe site-urile de agentiilor de voiaj.
Ulterior receptionarii mediaplanului, a planului de promovare prin mijloace extramedia si
a machetelor materialelor de promovare a pachetelor turistice integrate (inclusiv macheta site
web), vor demara procedurile de contractare a realizarii efective a materialelor publicitare.
Astefel se vor comanda 10 bannere, 100 de cataloage, 500 de flyere- invitatii, se vor cola doar pe
interior cate 3 autobuze de pe fiecare segment de linie din toate orasele din tara.
Programul de marketing contine si o cercetare care va evalua urmarile campaniei de
promovare. Se va face o cercetare cantitativa care are ca scop aflarea gradului de satisfactitie al
turistilor.
Pentru derularea unei asemenea campanii de promovare, care sa include strategiile
mentionate este de nevoie de un buget de aproximativ 20.000 Ron echivalentul a 200.000.000
de lei vechi.
Activitatea desfasurata Bugetul
Realizarea unei identitati a 3000 RON
statiunii Slanic Moldova
(slogan, sigla, prezentare)
Concurs la Arena City Mall 2000 RON
Editarea si distribuirea unor 500 RON
brosuri informative
Articole in reviste de 200 RON
specialitate
Prezenta unor standuri la 10.000 RON
targul de turism
Promovarea on-line 3000 RON
Cd de promovare si oferte 500 RON
de team-building
Aparitii in cataloage de 100 RON
turism
Cercetare in randul turistilor 10.000 RON
Total 20.800 RON

Pentru a evalua rezultatele camapaniei este implementata o cercetare cantitativa in randul


potentialilor si actualilor turisti. Se doreste aflarea modului in care campania de promovare a
influentat perceptia publicului despre statiune.