Sunteți pe pagina 1din 23

DESPRE PERSOANE ŞI SEDII ÎN

DOMENIUL TVA
Lector: Delia Cataramă

Acesta este un suport de curs. Autorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice acţiune sau abţinere de la acţiune
rezultată în urma folosirii acestor informaţii
Acest suport de curs este protejat de legile dreptului de autor.
AGENDA
 De ce?
 Persoana impozabilă pentru stabilirea locului
prestării serviciilor
 Acţionează ca atare

 Sediul activităţii economice şi sediul fix

 Persoana stabilită şi persoana nestabilită

 Studii de caz
DE CE?
 Regula generală de loc la prestări B2B (Art. 133(2))

servicii

Persoană
impozabilă
Ce
acţionează
ca atare
Locul prestării serviciului

Sediul activităţii
economice SAU
sediul fix care
beneficiază de
servicii
DE CE?
 Regula generală de loc la prestări B2C (Art. 133(3))

servicii

Persoană
neimpozabilă
Locul prestării serviciului

Sediul activităţii
economice SAU
sediul fix care
prestează
serviciul
DE CE?

LOCUL INDICĂ STATUL CARE ARE DREPTUL


SĂ APLICE TVA LA OPERAŢIUNEA
RESPECTIVĂ
DE CE?

LOCUL PRESTARII SERVICIULUI

Prestator stabilit în loc

Prestatorul
facturează cu TVA
din loc
DE CE?

LOCUL PRESTARII
SERVICIULUI

Prestator nestabilit în loc

Prestatorul Clientul Colectează


facturează fără TVA cu cota din loc
PERSOANA IMPOZABILĂ PENTRU
STABILIREA LOCULUI PRESTĂRII
SERVICIILOR

“Business” din B2B pentru loc prestări servicii


înseamnă

 orice persoană care desfăşoară, de o manieră


independentă şi indiferent de loc, activităţi economice
oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi

 persoana juridică neimpozabilă înregistrată în


scop de TVA
PERSOANA IMPOZABILĂ PENTRU
STABILIREA LOCULUI PRESTĂRII
SERVICIILOR
 Care dintre următorii sunt “Business” în
aplicarea regulilor de loc al prestării serviciilor?

 Desti SA, societate cu sediul în România,


înregistrată în scop de TVA în România
 Lasto Co., societate comercială cu sediul în SUA
 Fundaţia pentru libertate, ONG cu sediul în
Franţa, neînregistrată în scop de TVA
 Ores SRL, societate cu sediul în România
neînregistrată în scop de TVA pentru că aplică
regimul de scutire pentru întreprinderi mici
PERSOANA IMPOZABILĂ PENTRU
STABILIREA LOCULUI PRESTĂRII
SERVICIILOR

Cum dovedesc că clientul meu este un “Business”

 Pentru cei din Comunitate, din alt stat membru


decât mine: COD DE TVA VERIFICAT ÎN VIES

 Pentru cei din afara Comunităţii: Cod TVA, Cod


Comercial, Printuri de pe website etc.
ACŢIONEAZĂ CA ATARE

Dl. X beneficiază de un serviciu de


masaj efectuat de S.C. Maseorul
SRL, societate cu sediul în România,
înregistrată în scop de TVA în
România. Dl. X solicită factură
întocmită pe numele societăţii
VarCo, societate cu sediul în Italia,
înregistrată în scop de TVA în Italia,
unde el este director general. VarCo
nu are nici un alt sediu în afara celui
din Italia.
ACŢIONEAZĂ CA ATARE

 Este clientul lui S.C. Maseorul SRL


persoană impozabilă care acţionează
ca atare???
ACŢIONEAZĂ CA ATARE
 dacă am suspiciuni că serviciile se vor utiliza
în scopul personal al clientului sau pentru
uzul personal al anagajaţilor trebuie să–i
solicit clientului o declaraţie în ceea ce
priveşte scopul în care serviciile vor fi
utilizate. Dacă din această declaraţie reiese
că beneficiarul nu va utiliza respectivele
servicii în scop personal sau pentru uzul
personal al angajaţilor, se va considera că am
acţionat de bună-credinţă şi am stabilit că
beneficiarul este persoană impozabilă şi voi fi
scutit de orice viitoare obligaţii de colectare a
TVA dacă se dovedeşte că serviciile au fost
utilizate în uzul său personal sau ala
angajaţilor
SEDIUL ACTIVITĂŢII ECONOMICE ŞI
SEDIUL FIX

FRANŢA
Sediul ITALIA
central al lui
Reprezentanţă
X

POLONIA
ROMANIA UNGARIA
Teren
Sucursală Filială
SEDIUL ACTIVITĂŢII ECONOMICE ŞI
SEDIUL FIX
 Sediul activităţii economice = locul unde sunt adoptate deciziile
esenţiale privind managementul persoanei impozabile şi unde
sunt exercitate funcţiile administraţiei sale centrale.

 Este necesar să se aibă în vedere o serie de factori, cum ar fi, în cazul


persoanelor juridice, sediul înregistrat al acestora, locul unde se desfăşoară
administraţia centrală, locul unde se întrunesc directorii şi locul, de regulă
acelaşi, unde se stabileşte politica generală a companiei. De asemenea, mai
pot fi avuţi în vedere şi alţi factori, cum ar fi locul unde domiciliază
principalii directori, locul unde se întrunesc adunările generale, locul unde
sunt stocate documentele administrative şi contabile, precum şi locul unde
tranzacţiile financiare şi în special cele bancare sunt realizate în principal.
Faptul că locul de la care sunt realizate efectiv activităţile de persoana
impozabilă nu este situat într-un stat membru nu exclude posibilitatea ca
persoana impozabilă să aibă stabilit sediul activităţii sale economice în statul
membru respectiv. Prezenţa unei cutii poştale sau a unor reprezentanţe
comerciale nu poate fi considerată ca sediu al activităţii economice a unei
persoane impozabile, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile menţionate în tezele
anterioare.
SEDIUL ACTIVITĂŢII ECONOMICE ŞI
SEDIUL FIX
 Sediul fix = dispune de suficiente resurse tehnice şi umane
pentru a efectua regulat livrări de bunuri şi/sau prestări de
servicii impozabile;

Este vreo diferenţă între sediul fix


care prestează şi sediul fix care
primeşte?
SEDIUL ACTIVITĂŢII ECONOMICE ŞI
SEDIUL FIX
 Pentru a se califica drept sediu fix al unei persoane impozabile,
gradul de permanenţă şi structura acestuia în ceea ce priveşte
resursele tehnice şi umane trebuie să fie suficiente pentru a
efectua regulat prestări de servicii impozabile, în cazul sediului
fix de la care sunt prestate servicii conform art. 133 alin. (3) din
Codul fiscal, sau pentru a fi capabil să primească şi să utilizeze
serviciile respective, în cazul sediului fix către care sunt
furnizate servicii, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

 Norme Cod fiscal pct. 13 (3)


SEDIUL ACTIVITĂŢII ECONOMICE ŞI
SEDIUL FIX
 Cum demonstrez către ce sediu prestez?

 Dacă prestez către o persoană cu sediul activităţii economice


în afara României dar care are sediu fix în România îmi
trebuie DOVEZI SUFICIENTE pentru a muta locul în afara
României.

 DOVEZI SUFICIENTE ÎNSEAMNĂ: contractul şi/sau


formularul de comandă care identifică sediul care primeşte
serviciile, faptul că sediul respectiv este entitatea care
plăteşte pentru serviciile respective sau costul serviciilor
este în fapt suportat de respectiva entitate, natura
serviciilor permite identificarea, în mod particular, a
sediului/sediilor către care serviciul este prestat, orice alte
informaţii relevante pentru stabilirea locului prestării.
SEDIUL ACTIVITĂŢII ECONOMICE ŞI
SEDIUL FIX
 Ce fac cu un contract global de afaceri prin care prestez
unei persoane impozabile care are mai multe sedii, iar
serviciile sunt utilizate de toate sau cateva dintre
sedii???

 Pentru serviciile prestate în baza unui astfel de contract global,


care urmează să fie utilizate în mai multe locuri, locul de
prestare este considerat în principiu locul în care beneficiarul şi-
a stabilit sediul activităţii sale economice. În situaţia în care
serviciile care fac obiectul unui astfel de contract sunt destinate
a fi utilizate de către un sediu fix şi acest sediu fix suportă
costurile respectivelor servicii, locul prestării acestora este locul
în care se află respectivul sediu fix.
PERSOANA STABILITĂ ŞI PERSOANA
NESTABILITĂ

FRANŢA
Servicii consultanţă
Alfa SRL
ZCo

ROMANIA

Sucursala lui
ZCo

Servicii consultanţă

Beta SRL
PERSOANA STABILITĂ ŞI PERSOANA
NESTABILITĂ
 Unde este o companie stabilită?

 Unde are sediul activităţii economice


 Unde are sedii fixe

 Unde este o companie nestabilită?

 Unde nu are nici sediu fix nici sediul activităţii economice


 Unde, deşi are un sediu fix, face şi operaţiuni la care
respectivul sediu fix nu participă, pentru acele operaţiuni
PERSOANA STABILITĂ ŞI PERSOANA
NESTABILITĂ
 Ce înseamnă ca un sediu fix să participe?

Îşi foloseşte resursele tehnice şi/sau umane la


realizarea operaţiunilor.
STUDII DE CAZ