Sunteți pe pagina 1din 14

MEMORIU TEHNIC

INSTALARE, ÎNTREŢINERE, UTILIZARE

I DESCRIERE
II REGLEMENTĂRI DE INSTALARE
III COMPONENŢĂ TUB RADIANT
IV ASAMBLAREA APARATELOR
V CARACTERISTICI TEHNICE
VI DIMENSIUNI
VII INSTALARE
A) Descrierea instalaţiei
B) Precauţii de instalare
C) Ancorarea aparatelor
D) Evacuarea produselor de combustie
E) Racordarea la gaz
F) Racordul electric
G) Reglarea temperaturii
H) Programarea
I) Detectarea defecţiunilor
VIII PUNERE ÎN FUNCŢIUNE
IX ÎNTREŢINERE
X SCHIMBAREA TIPULUI DE GAZ
XI INCIDENTE – CAUZE POSIBILE – REMEDIERI

DESCRIERE

Tuburi radiante sunt aparate de încalzire prin radiaţie care utilizează combustibili
gazoşi. Ele sunt destinate încălzirii incintelor cu volum mare, în special spaţiilor de tip
industrial. Aceste aparate nu se utilizează pentru aplicaţii casnice.
Aparatele sunt compuse dintr-un arzător, tubulatură, extractor-ventilator pentru
evacuarea produselor de combustie şi reflector de radiatie
Arzătorul cu gaz este deservit de un electrod de aprindere şi securitate care asigură
aprinderea, detectarea flăcării prin curent de ionizare şi controlează funcţionarea
ventilatorului extractor .
Electrodul de aprindere şi securitate comandă asigurarea debitului carburantului la
arzător.
Nr. Denumire
1 Racord energie electrică
2 Racord gaz
3 Cutie de comandă si securitate
4 Arzător
5 Electrod de aprindere şi sesizare a flăcării
6 Tuburi emiţatoare de infraroşii
7 Grup extractor
8 Element turbionar
9 Panou reflector

REGLEMENTĂRI DE INSTALARE

Instalarea trebuie să fie conformă cu normativele în vigoare şi trebuie facută de


personal calificat.
Aparatul comportă o zonă caldă cu temperatură superioară valorii de 150O C.
Instalarea este interzisă în locuri cu risc de explozie cum ar fi : depozite de produse
inflamabile şi/sau voalatile, vopsele şi diluanţi, gaze combustibile, hambare de cereale,
depozite de textile.
De asemenea utilizarea lor este interzisă în incinte unde există vapori corozivi chiar
şi în cantităţi mici ca de exemplu: substanţe cloroase, sodice, sulfuroase, acizi, amoniac.

COMPONENŢĂ TUB RADIANT

- 4 tuburi emiţătoare din oţel aluminizat


- 1 reflector din opt segmente
- 1 arzător
- 1 grup extractor;
- 1 piesa de racord U
- 1 set racord electric cu 3 borne
- 5 suporturi de fixare
- 2 mufe conexiune tuburi emiţătoare din oţel aluminizat
- 1 pachet cu organe de asamblare

ASAMBLAREA APARATELOR

ATENŢIE: Se va verifica daca nimic nu obtureaza tuburile emiţătoare

ASAMBLARE
1 – Se plaseaza tuburile emiţătoare pe suporturi şi se fixeaza tuburile cu ajutorul
suporţilor omega.
2 – Se poziţioneaza suportul central în centrul tubului.
3 – Se asambleaza grupul arzător, elementul turbionar, grupul extractor şi piesa U de
legătură în capătul fiecărui tub
4 – Se monteaza racordul U cu ajutorul prezoanelor de inox
5 – Se introduce grupul arzător pe canalul tubului după care se roteste aproximativ 17 O
spre dreapta şi se blocheaza prin rotirea spre stânga a prezonului de inox
6 – Se introduce elementul turbionar în tubul corespunzător grupului extractor
7 – Se introduce grupul extractor pe canalul tubului după care se roteste grupul extractor
spre dreapta aproximativ 17O şi se blocheaza prin rotirea spre stânga a prezonului de
inox

IMPORTANT: tuburile trebuie să intre:


- 110 mm în interiorul piesei U de legătură
- 62,5 mm în interiorul orificiului corespunzător arzătorului
- 72 mm în interiorul orificiului corespunzător extractorului
Se strâng şuruburile şi bolţurile de fixare pentru a asigura o înşurubare corectă în
găurile longitudinale.
8 – Se pozitioneaza cele 4 segmente de reflectoare.
Segmentul de reflector de pe partea grupului arzător trebuie fixat primul după
care se va pune următorul segment de reflector; celelalte segmente de reflector V01 şi
V02 se vor monta în acelaşi mod.
Şuruburile de fixare de pe suporturi trebuie poziţionate la mijlocul găurilor ovale de
pe reflector.
ATENŢIE  : Organele de asamblare ale reflectoarelor se vor strânge uşor
asfel încât să se asigure o extindere a segmentelor de reflector datorată dilataţiei
tuburilor.

INSTALARE
Înainte de instalare, se verifică compatibilitatea intre condiţiile locale de distribuţie,
natura şi presiunea gazului, reglarea aparatului după prescripţiile indicate de producător.

A) DESCRIEREA INSTALAŢIEI:
O instalaţie de încălzire cu tuburi radiante trebuie realizată de personal calificat şi se
compune din:
- unul sau mai multe tuburi radiante
- o reţea distribuţie gaz cu conectare pentru fiecare aparat
- alimentare electrică pe fiecare aparat
- un dispozitiv de evacuare a produselor de combustie, exceptând cazurile când
acesta nu este necesar sau obligatoriu
- un panou electric, panou sau cutie de control pentru toate unităţile de protecţie
- dispozitiv de programare
- un regulator de temperatură (cu senzor)
- dispozitiv pentru reglare temperatură joasă sau pentru protecţia la îngheţ
SCHEMA DE PRINCIPIU

Nr Denumire
1 Vană oprire generală
2 Alimentare cu gaz
3 Alimentare electrică
4 Senzor temperatură
5 Împămîntare
6 Tub rigid pentru evacuare
7 Racord
8 Racord flexibil
9 Regulator
10 Filtru
11 Vană (de servici şi de
siguranţă)

PRECAUŢII DE INSTALARE

Înălţimile şi poziţiile de instalare depind de structura clădirii şi de studiul de amplasare.


ATENŢIE: Trebuie avute în vedere condiţiile de acces la aparat în vederea
eventualelor intervenţii ulterioare (intreţinere).

Aparatele trebuie amplasate la distanta de materialele combustibile neprotejate.


Distanţa minimă recomandată:
- 1,25 m faţă de sol
- 0,50 m faţă de partea superioară
- 0,60 m în lateral
În plus, este necesară plasarea unui izolant termic între suportul aparatului şi materialul
pe care se fixează acesta, dacă materialul este de natură inflamabilă.
ATENŢIE: Se face referire la normativele în vigoare.
CAZURI PARTICULARE
1. În cazul instalării tuburilor radiante sub un pod rulant, dacă este necesar se
prevede protecţia motorului de tracţiune şi a echipamentelor electrice cu un ecran
izolant.
2. Evitaţi instalarea tuburilor radiante sub maşini voluminoase sau locuri de
depozitare care ar putea impiedica difuzarea razelor emise în direcţia ocupanţilor.
3. În prezenţa elevatoarelor (atelier reparaţii maşini), se impune ca tuburile radiante
să nu se amplaseze pe verticala acestora.
4. În cazul atelierelor compartimentate sau cu zone mascate nu putem garanta
condiţii de confort identice în tot restul localului.

ANCORAREA APARATELOR

Amplasarea şi numărul aparatelor fiind determinate, se va dispune prinderea lor prin


lanţuri sau cabluri de lungime convenabilă, fixate de tavan, în şarpante, între stâlpi sau
mural.

SOLUTII DE PRINDERE ORIZONTALĂ ŞI MURALĂ

PRINDERE ORIZONTALĂ

PRINDERE MURALĂ
Atenţie: Aparatele nu se vor înclina mai mult de 35o
RECOMANDĂRI DE SECURITATE
Punctele de fixare trebuie să fie chiar deasupra suporturilor de capăt ale
aparatului care are :
-2 puncte de prindere obligatorii şi 1 punct de prindere de siguranţă;
-3 puncte de prindere obligatorii şi 1 punct de prindere de siguranţă;
-3 puncte de prindere obligatorii şi 2 puncte de prindere de siguranţă.
Punctele de ancorare trebuie să fie verticale pe extremităţile suport. Aparatul
trebuie să aibă şi un punct central de fixare de siguranţă fixat de şarpantă printr-un cablu
sau un lanţ netensionat care nu trebuie să suporte greutatea tubului.

40 ± 10 mm fata de piesa U de
racord

Oricare ar fi modul de ancorare s-a convenit să se dea aparatului o înclinare de


40 mm în directia piesei U de racord (pantă descendentă).
În cazul prinderii murale înclinarea aparatelor nu trebuie să depăşească 35 o şi
intotdeauna grupul extractor trebuie să fie deasupra grupului arzător.

EVACUAREA PRODUSELOR DE COMBUSTIE

Funcţie de tipul construcţiei, izolaţiei şi etanşeităţii clădirii, există trei soluţii


posibile:
Tip A – Evacuarea produselor de ardere în mediul ambiant,
Tip B1 – Evacuarea colectivă cu racordarea la un colector,
Tip B2 – Evacuarea individuală pe fiecare aparat în exteriorul clădirii.

Indicaţiile următoare privind evacuarea produselor de combustie asigură buna


funcţionare a aparatelor. Trebuie avute în permanenţă în vedere regulile specifice
privind personalul care işi desfasoară activitatea în raza de acţiune a aparatelor.
A – Evacuarea produselor de ardere în mediul ambiant

Tuburile radiante au o bună igiena a arderii, fapt atestat prin obţinerea marcajului
CS.
Totuşi, ele nu se pot instala decât în locuri cu o ventilaţie foarte bună.
Tuburile radiante pot fi instalate fară conductă de evacuare a produselor de
ardere, în cadrul reglementărilor în vigoare. În acest caz nu se va aduce nici o
modificare aparatelor care sunt echipate cu grilă de ieşire.
Se atrage atenţia asupra faptului că evacuarea gazelor de ardere în mediu poate
modifica nivelul de umiditate în funcţie de etanşeitatea clădirii şi aportul de aer proaspăt.
In absenţa evacuării în exterior a produselor de ardere, aportul de aer proaspăt
trebuie să fie suficient ca să asigure funcţionarea corectă a aparatelor şi destinderea
produselor de ardere de ordinul a 10m3/h de aer pentru fiecare kW instalat.
Asiguraţi-vă că produsele de ardere nu intră în contact cu materialele
combustibile.

Evacuarea individuală în exteriorul clădirii


În acest caz fiecare aparat trebuie să fie echipat cu o piesă numită “ieşire de fum
directă” (racord la cos de fum)

Nr Denumire
1 Ieşire de fum directă
pentru evacuarea
produselor de
combustie, Ø 100 mm
la interior care se va
racorda cu tubulatura
rigidă de Ø 97 mm la
exterior.
2 Grilă admisie aer
Foarte important
- Este obligatorie scoaterea grilei de ieşire înainte de a fixa ieşirea de fum directă
- Această grilă nu trebuie să fie utilizată ca protecţie la extremitatea unei conducte de
evacuare a fumului.
- Intrările de aer în locaţie trebuie să fie suficiente pentru o bună alimentare a
arzătorului. Trebuie prevăzut un debit de aer de cel putin 1,9 m 3/h pentru un kW
instalat.

DISPOZIŢII DE SIGURANŢĂ PRIVIND CONDUCTELE INDIVIDUALE DE EVACUARE


- Nu se admite nici o reducere de diametru după coşul de fum
- Conducta de evacuare trebuie să fie realizată din inox sau din aluminiu şi să fie
netedă şi rigidă.
- Evacuarea fumului se va face conform legilor în vigoare din fiecare ţară
- Pierderile de presiune pe dispozitivele de evacuare nu trebuie sa depaşească 2
mm CA (20 Pa) măsurate la ieşirea din arzător.
- Conducta de evacuare nu trebuie să prezinte puncte joase.
- Orice accesorii din material plastic sau PVC sunt absolut interzise.

EVACUARE COLECTIVĂ
Foarte important:
Debitul extras de fiecare aparat trebuie să fie echivalent.
Instalarea trebuie să se conformeze legilor în vigoare privind evacuarea mecanică şi
consemneze:
1) modul de echilibrare al reţelei
2) diferitele acte de securitate la punerea în funcţiune.

SCHEMA DE PRINCIPIU

Nr Denumire
1 Tub radiant
2 Colector
3 Pantă ascendentă de 4mm/m
către ieşire
4 Presostat diferenţial de securitate
5 Colector condens
6 Extractor general
7 Coş de fum
Este necesară demontarea prealabilă a grilei de ieşire a produselor de combustie
şi înlocuirea ei cu o ieşire de fum directă .
Se conectează piesa de diluţie cu un tub de aluminiu sau inox la colectorul
principal şi se verifică dacă această conectare s-a făcut pe partea colectorului principal
şi nu sub acesta.
Piesa de diluţie se racordează la aparat cu ajutorul tubului de evacuare.

DETALIU DE RACORD LA COLECTOR

Nr Denumire
1 Grup extractor
2 Piesă racord de fum
3 Tub de evacuare
4 Piesă de diluţie
5 Cleme de centrare şi fixare la
120o
6 Diafragmă (dacă e necesară)
7 Tub captator
8 Colector general racordat la un
extractor

RACORDAREA LA GAZ
Racordul de gaz este de ½” în cazul unei presiuni a gazului superioare plajei de
presiuni nominale normalizate. Este necesară amplasarea unui reductor înaintea fiecărui
aparat. Se recomandă de asemenea, amplasarea înainte de reductor a unui filtru de gaz
ca să se evite obstrucţionarea reductorului de eventuale impurităţi aflate pe conducta de
gaz.
Trebuie lăsată o oarecare flexibilitate racordului de gaz, care să permită dilataţia
aparatului. Aceasta se realizează prin încorporarea unui racord flexibil sau a unui racord
sub forma de U, cu lungimea totală de minim 500 mm. Imediat înainte de filtrul de gaz se
va amplasa un robinet cu secţiunea interioară de ¼’’ tur.
În toate cazurile asamblarea acestor accesorii trebuie să se facă respectând ordinea din
figura urmatoare:

Nr Denumire
1 Vană ¼ tur, F/M ½” gaz
2 Regulator
3 Racord la aparat F ½” gaz
4 M/M ½” gaz
5 Racord flexibil F/F ½” gaz
6 Filtru de gaz ½” gaz

RACORDUL ELECTRIC
Racordul electric se face la 230V (-15% ;+10%) între fază şi nul, plus legătura la
pământ. Nu se admite nici un fel de tensiune între nul şi pământ, chiar şi accidentală.
Dacă instalaţia electrică nu are nul se va folosi un transformator care să creeze
unul artificial. Pentru aceasta legaţi o bornă a secundarului de la transformator direct la
pământ.
Un conector de reţea mamă se livrează împreună cu aparatul. Se vor respecta
schemele de conexiuni din interiorul conectorului şi de pe grupul arzător.
Dacă aparatele sunt comandate manual, întrerupătoarele se vor monta pe un
tablou general de comandă, în imediata apropiere a fiecărui aparat.
Asigurati-vă ca nu există surse electromagnetice care pot perturba grav
funcţionarea sau durata de functionare a componentelor electronice.
ATENŢIE: Sub nici o formă, cablajele electrice să nu se facă sub reflectoare
sau sub unitatea funcţională.
ATENŢIE: La conexiunea electrică sub nici o formă nu se va inversa FAZA cu NULUL
de retea

REGLAREA TEMPERATURII
Se recomandă montarea unui regulator automatic funcţie de necesarul caloric. Se
va plasa câte un regulator pe zonă sau pe locaţie. Pentru intreaga instalaţie se
recomandă utilizarea unui regulator de tip TERMOREG sau MINIREG . Acesta este
format din regulatorul propriu-zis şi o sondă care înregistrează energia radiată de fiecare
aparat.
Se impun următoarele reguli:
- Poziţionarea sondei la 1,5 m de sol, între două aparate astfel încât să primească o
radiaţie omogenă.
- Izolaţi sonda pe peretele pe care se aşează prin interpunerea unui material izolant
(vată de sticlă, lemn, etc.) pentru a evita radiaţia rece a peretelui exterior.
- Lungimea legăturii regulator / sondă nu trebuie sa depăşească 30m.
- În orice caz , nu treceţi aceste fire prin locuri care conţin deja un traseu energetic.
- Nu depăşiti valoarea de rezistenţă de 10 Ohmi / metru.

PROGRAMAREA
A se consulta instrucţiunile de utilizare a TERMOREG şi MINIREG

DETECTAREA DEFECŢIUNILOR
Tuburile radiante au pe partea inclinată a grupului arzător trei lămpi vizibile de la
sol care semnalează toate defecţiunile de funcţionare.

PUNERE ÎN FUNCŢIUNE

Când au fost realizate condiţiile de fixare mecanică, branşarea electrică şi la gaz se


efectuează urmatoarele operaţiuni :
- se deschide alimentarea cu gaz şi se verifică presiunea, precum şi etanşeitatea
racordului
- se verifică branşamentul electric şi conectarea
- se verifică prezenţa şi etanşeitatea coşului de fum

CICLUL DE FUNCŢIONARE
Aparatul nu necesită nici un reglaj el fiind prereglat de producător.
- După punerea sub tensiune a tubului (lampa verde este aprinsă) debutează prima
secvenţă de 30 sec. de prebaleiaj pentru evacuarea eventualelor gaze (porneşte grupul
extractor).
- Se face controlul automat al presiunii.
- Când depresiunea este suficientă, presostatul diferenţial sesizează acest lucru şi dupa
prima secventa de 30 sec. va da comanda de deschidere a electrovalvei pentru gaz (în
acest moment lampa galbenă se aprinde) ; se face alimentarea arzătorului cu
combustibil gazos şi cu energie electrică a electrodului de aprindere.
Când electrodul de ionizare detectează existenţa flăcării se opreşte alimentarea
electrică a electrodului de aprindere, iar lampa verde şi cea galbenă ramân aprinse.
Tubul funcţionează normal cât timp este alimentat cu energie electrică şi combustibil
gazos.
Dacă dintr-o oarecare defecţiune nu este detectată apariţia flăcării, se repetă ciclul
de 5 ori la un interval de 50 sec., după care, dacă nici în acest caz nu apare flacăra, în
mod automat, tubul trece în avarie (lampa roşie se va aprinde). Se închide gazul
automat, iar aparatul se blochează .
Pentru deblocare este necesară deconectarea electrică (resetarea) a tubului timp de
câteva secunde de la intrerupătorul general, după care, prin conectare ciclul se repetă.
Dacă nici după această incercare tubul nu porneşte normal, se debranşează tubul de
la alimentarea electrică şi de gaz şi se anunţă echipa de intervenţie specializată .
Este interzisă depanarea aparatului în avarie de personal neautorizat.
În timpul funcţionării normale rămâne aprinsă numai lampa verde şi galbenă de pe
grupul arzător.
În caz de functionare anormală lampa roşie rămane aprinsă .

ÎNTRETINERE
Se recomandă verificarea aparatelor şi a instalaţiilor cel puţin o dată pe an.
Verificările trebuie făcute de către personal calificat. Este de preferat existenţa unui
contract de intreţinere.
ATENŢIE: Se face referire la normativele în vigoare.
Verificaţi dacă distanţele minime şi condiţiile de acces sunt respectate
ATENŢIE: Întrerupeti alimentarea cu gaz şi curent electric înainte de a începe
operaţiunile de întreţinere.

INSTRUCŢIUNI DE ÎNTREŢINERE
1) Tuburile emiţătoare:
Se inlatura praful de pe suprafaţa exterioară a tuburilor cu ajutorul unei perii de
sârmă şi a unei lavete. Se verifica interiorul tubului. Pentru aceasta se demonteaza
grupul arzător şi grupul extractor de la un capăt al tubului şi piesa U de legătură de la
celălalt capăt.
Partea interioară tubului trebuie sa se cureţe dacă există depuneri considerabile
de praf. Se foloseste pentru aceasta o perie cu diametru corespunzător şi un aspirator
de praf industrial. Similar se va curaţa şi piesa U de racord.
Elementul turbionar care echipează numai aparatul R 25U, se va scoate din tubul
corespunzător grupului extractor şi se va constata integritatea lui.
2) Reflectorul
Se va verifica starea reflectorului şi dacă este necesar acesta se demontează şi
se curăţă. Reflectorul poate fi curăţat cu o lavetă moale cu apă şi detergent. Dacă este
nevoie se vor folosi soluţii neabrazive pentru curăţarea metalelor.
3) Extractorul
Se Verifica dacă ventilatorul se roteşte liber şi se indepărteaza orice acumulare
sau depozit care există pe palete cu ajutorul unei perii.
Atenţie: se va avea grijă ca piesele (contragreutaţile) fixate pe turbina
ventilatorului să nu fie agăţate involuntar si sa fie desprinse de pe aceasta.
4) Motorul şi elicea de răcire a axului motorului
Se inlătura praful cu ajutorul aerului comprimat şi se curăţa fantele carcasei.
5) Blocul electronic de comandă şi control
Se demonteaza placa electrică şi se inlătura praful dacă este necesar. Se verifica
dacă contactele de control a depresiunii sunt făcute corect.
6) Linia de gaz şi electrodul de aprindere şi ionizare (fig.18)
- Se demonteaza manşonul arzător. Se debranşeaza electrodul şi se verifica,
curăţa şi se inlocuieste dacă este necesar. Se controleaza distanţa dintre electrodul de
aprindere si cel de pământ care trebuie să fie in plaja 2,5-4,5 mm .
- Se decupleaza cablurile electrice ale electrovanei.
- Se demonteaza linia de gaz scoţând ştiftul filetat cu vârf .
- Se curaţa injectorul , arzătorul desasanblându-se bucşa arzător de corpul
arzător, şi capul arzătorului care nu trebuie să aibă depuneri de funingine.
- Se curaţa filtrul electrovanei, filtrul regulatorului şi cartuşul filtrant.
7) Presostatul de aer şi cuplarea la traseul de aer
- Se deschide capacul superior al grupului arzător; Se verifica etanşeitatea
furtunelor de legătură ale presostatului diferenţial cu duza de depresiune şi cu duza
atmosferica.
- Se verifica dacă duza atmosferică nu este obturată.
- Se demonteaza piulita olandeză a tubului captator [5] şi se verifica dacă tubul cât
şi duza de depresiune nu sunt obturate.
8) Traseele de evacuare a gazelor arse
Se verifică şi se curaţă traseele de evacuare a gazelor arse în conformitate cu
reglementările în vigoare.

ÎNLOCUIREA PARŢILOR COMPONENTE


1) Electrodul de aprindere şi ionizare
Este accesibil din exteriorul grupului arzător.
Se demonteaza electrodul prin deşurubarea şuruburilor de fixare. Se inlocuieste
ansamblul dacă este necesar. Distanţa dintre electrodul de aprindere şi electrodul de
pământ trebuie să fie 2,5-4,5 mm. Ansamblul trebuie să fie la 12,5 ± 2 mm faţă de capul
arzătorului.

2) Arzătorul şi injectorul
Se decupleaza electrodul, se deşurubeaza şuruburile de fixare a manşonului
arzător, se demonteza arzătorul şi se inlocuieste dacă este necesar. Dacă injectorul este
demontat, asamblările trebuie refăcute in ordine inversă cu precizarea că şaiba de
etanşare a injectorului trebuie inlocuită cu una nouă.

3) Blocul electronic de comandă şi control


Pentru demontarea acesteia se desfac cele 2 cleme de fixare de pe laterala cutiei
de comandă şi control a grupului arzător, se desfac conexiunile şi cablurile de HT ale
electrodului.

4) Presostatul diferential
Se deschide capacul superior, se deconecteaza cablurile de contact şi furtunele,
se deşurubeaza şuruburile de fixare şi se înlocuieste presostatul.

5) Grupul extractor
Se deşurubeaza şuruburile de fixare ale moto-ventilatorului. Grupul moto –
ventilator se va demonta cu uşurinţă. Acesta trebuie să aiba o mişcare de rotaţie uşoară
si fără zgomot a axului motorului electric. Viteza ventilatorului în regim de lucru normal
este de aproximativ 2770 rot/min, 2790 rot/min, 2900 rot/min.

SCHIMBAREA TIPULUI DE GAZ

- Modificarea aparatului pentru schimbarea tipului de gaz utilizat se execută de către


un instalator calificat .
- Injectorul (duza) şi regulatorul din amonte de grupul arzător sunt singurele piese care
se vor schimba pentru trecerea la un alt tip de gaz.
- Diametrul injectorului este poansonat pe acesta în sutimi de mm (1/100 mm).

Succesiunea operaţiilor care trebuie efectuate pentru trecerea aparatului de pe


combustibilul din a doua familie in combustibil din a treia familie:
- Se montaeza kit-ul de transformare
- Se verifica presiunea de alimentare a aparatului în funcţionare cu ajutorul unui
manometru racordat la priza de presiune
Succesiunea operaţiilor care trebuie efectuate pentru trecerea aparatului de pe
combustibilul din a treia familie in combustibil din a doua familie:
- Se monteaza kit-ul de transformare
- Se verifica presiunea de alimentare a aparatului în funcţionare cu ajutorul unui
manometru racordat la priza de presiune
- Se verifica presiunea la priza de presiune.
- Se regleaza presiunea injectorului (dacă este necesar) cu ajutorul şurubului de reglaj

INCIDENTE – CAUZE POSIBILE – REMEDIERI


Înainte de a se înlocui oricare din elementele componente ale aparatului, trebuie
să vă asiguraţi că:
1 – alimentarea electrică a aparatelor este corectă
2 – alimentarea cu gaz la intrarea în aparat (aparate) este corectă

INCIDENT CAUZE POSIBILE REMEDIU


Aparatul nu
porneşte (lampa
Fuzibil ars Înlocuire fuzibil
verde nu este
aprinsă)
Motorul nu Turbina blocată Deblocare turbină
porneşte (lampa Motor gripat sau Degripare sau înlocuire
verde şi cea roşie defect motor
sunt aprinse)
Motorul se roteşte Curaţire coş de fum
Coş de fum blocat
(lampa verde şi Înlocuire motor
Motor defect
cea roşie sunt Verificare tub presostat
Tub presostat defect
aprinse) dar Înlocuire arzător
Arzător defect
aparatul nu Deblocare turbină (curaţire
Turbină partial blocată
funcţionează cu aer)
Funcţionarea Electrod defect Înlocuire electrod
presostatului e Distanţa electrod Reglare distanţă electrod
corectă, dar nu dereglată 4mm
apare scânteia Arzător defect Înlocuire arzător
Scânteia se
formează, dar nu
Electrovană defectă Înlocuire electrovană
apare flacara
Arzător defect Inlocuire arzător
(lampa verde şi
Electrod deplasat Repoziţionare electrod
cea galbenă sunt
Nu există alimentare Curăţire filtru gaz şi reţea de
aprinse după care
cu gaz ţevi
se aprinde cea
roşie)
Flacăra apare,
Verificare sondă de ionizare
aparatul porneşte, Controlul flăcării defect
Verificare alimentare
dar se opreşte Inversare fază cu nul
electrică
după câteva Arzător defect
Înlocuire arzător
momente
Arzător dereglat Reglare arzător
Descentrare turbină Repoziţionare
Ardere anormală
Rulmenţii motorului Înlocuire rulmenţi sau
uzaţi înlocuire motor

S-ar putea să vă placă și