Sunteți pe pagina 1din 40

SC BIAZ SISTEM SRL

TUBURI RADIANTE CU GAZ

BIAZ 25 U
BIAZ 35 U
BIAZ 50 U

CARTE TEHNICĂ

INSTALARE, ÎNTREŢINERE, UTILIZARE

1
CUPRINS

I DESCRIERE pag. 3

II REGLEMENTĂRI DE INSTALARE pag. 4

III COMPONENŢĂ COLET pag. 4

IV ASAMBLAREA APARATELOR pag. 9

V CARACTERISTICI TEHNICE pag. 12

VI DIMENSIUNI pag. 14

VII INSTALARE pag. 17


A) Descrierea instalaţiei pag. 18
B) Precauţii de instalare pag. 19
C) Ancorarea aparatelor pag. 19
D) Evacuarea produselor de combustie pag. 22
E) Racordarea la gaz pag. 26
F) Racordul electric pag. 26
G) Reglarea temperaturii pag. 28
H) Programarea pag. 28
I) Detectarea defecţiunilor pag. 28

VIII PUNERE ÎN FUNCŢIUNE pag. 30

IX ÎNTREŢINERE pag. 31

X SCHIMBAREA TIPULUI DE GAZ pag. 34

XI INCIDENTE – CAUZE POSIBILE – REMEDIERI pag. 36

XII PIESE DE SCHIMB pag. 37

2
I. DESCRIERE

Aparatele BIAZ 25U, BIAZ 35U şi BIAZ 50U sunt aparate de încalzire prin
radiaţie care utilizează combustibili gazoşi. Ele sunt destinate încălzirii incintelor cu
volum mare, în special spaţiilor de tip industrial. Aceste aparate nu se utilizează
pentru aplicaţii casnice.
Aparatele sunt compuse dintr-un arzător, tubulatură, extractor-ventilator pentru
evacuarea produselor de combustie şi reflector de radiatie (figura 1).
Arzătorul cu gaz este deservit de un electrod de aprindere şi securitate care
asigură aprinderea, detectarea flăcării prin curent de ionizare şi controlează
funcţionarea ventilatorului extractor .
Electrodul de aprindere şi securitate comandă asigurarea debitului carburantului
la arzător.

Figura 1

Nr. Denumire
1 Racord energie electrică
2 Racord gaz
3 Cutie de comandă si securitate
4 Arzător
5 Electrod de aprindere şi sesizare a flăcării
6 Tuburi emiţatoare de infraroşii
7 Grup extractor
8 Element turbionar
9 Panou reflector

3
II. REGLEMENTĂRI DE INSTALARE
Instalarea trebuie să fie conformă cu normativele în vigoare şi trebuie facută de
personal calificat.
Aparatul comportă o zonă caldă cu temperatură superioară valorii de 150O C.
Instalarea este interzisă în locuri cu risc de explozie cum ar fi : depozite de
produse inflamabile şi/sau voalatile, vopsele şi diluanţi, gaze combustibile, hambare
de cereale, depozite de textile.
De asemenea utilizarea lor este interzisă în incinte unde există vapori corozivi
chiar şi în cantităţi mici ca de exemplu: substanţe cloroase, sodice, sulfuroase, acizi,
amoniac.

LIMITE DE GARANŢIE
1. Garanţia nu se aplică la utilizarea aparatelor în scopuri casnice sau
utilizarea lor în afara normelor specifice de utilizare.
2. Garanţia este nulă în cazul utilizării în atmosferă corozivă.
3. Garanţia este nulă în cazul depozitării sau utilizării fără protecţie
împotriva şocurilor şi a intemperiilor
4. Intervenţia persoanelor neautorizate în instalaţie duce la anularea
garanţiei.
5. Orice modificare a aparatelor neautorizată de constructor precum şi
utilizarea incorectă conform prezentelor instrucţiuni conduc la anularea garanţiei

III. COMPONENŢĂ COLET


a) Tub radiant BIAZ 25U (figura 2)
- 2 tuburi emiţătoare din oţel aluminizat (Ø ext. 101,6 mm, lungime 4500 mm)
- 1 reflector din patru segmente a 2319 mm fiecare
- 1 cutie conţinând 1 arzător şi un exemplar carte tehnică
- 1 cutie conţinând :
- 1 grup extractor;
- 1 piesă de racord U
- 1 set racord electric cu 3 borne
- 3 suporturi de fixare
- 1 pachet cu organe de asamblare

b) Tub radiant BIAZ 35U (figura 3)


- 2 tuburi emiţătoare din oţel aluminizat (Ø ext. 101,6 mm, lungime 4500 mm)
- 2 tuburi emiţătoare din oţel aluminizat (Ø ext. 101,6 mm, lungime 2250mm)
- 1 reflector din şase segmente a 2319 mm fiecare
- 1 cutie conţinând 1 arzător şi un exemplar carte tehnică
- 1 cutie conţinând :
- 1 grup extractor;
- 1 piesă de racord U
- 1 set racord electric cu 3 borne
- 4 suporturi de fixare
- 2 mufe conexiune tuburi emiţătoare din oţel aluminizat
- 1 pachet cu organe de asamblare

4
c) Tub radiant BIAZ 50U (figura 4)
- 4 tuburi emiţătoare din oţel aluminizat (Ø ext. 101,6 mm, lungime 4500 mm)
- 1 reflector din opt segmente a 2319 mm fiecare
- 1 cutie conţinând 1 arzător şi un exemplar carte tehnică
- 1 cutie conţinând :
- 1 grup extractor;
- 1 piesa de racord U
- 1 set racord electric cu 3 borne
- 5 suporturi de fixare
- 2 mufe conexiune tuburi emiţătoare din oţel aluminizat
- 1 pachet cu organe de asamblare

BIAZ 25 U

5
Figura 2

Nr Denumire Buc.
1 Grup arzător 1
2 Grup extractor 1
3 Canal blocaj
4 Tub emiţător din oţel aluminizat/V01 1
5 Tub emiţător din oţel aluminizat/V01 1
6 Suport V02/V01 2
7 Racord U 1
8 Prezon inox 2/V01 2
9 Suport V01 1
10 Reflector/V01 2
11 Reflector/V02 1
12 Reflector/V03 1
13 Suport omega/V01 6
14 Element turbionar 1
15 Şaibă plata A6 21
16 Şaibă Grower UR6 21
17 Piuliţă M6 21
BIAZ 35 U

6
Figura 3

Nr Denumire Buc.
1 Grup arzător 1
2 Grup extractor 1
3 Canal blocaj
4 Tub emiţător din oţel aluminizat/V01 2
5 Mufă 2
6 Prezon inox 2/V02 4
7 Tub emiţător din oţel aluminizat/V02 2
8 Racord U 1
9 Prezon inox 2/V01 2
10 Suport V02/V01 2
11 Suport V02/V02 1
12 Suport V01 1
13 Suport omega/V01 6
14 Suport omega/V02 2
15 Şaibă plata A6 28
16 Şaibă Grower UR6 28
17 Piuliţă M6 28
18 Reflector/V01 4
19 Reflector/V02 1
20 Reflector/V03 1
BIAZ 50 U

7
Figura 4

Nr Denumire Buc.
1 Grup arzător 1
2 Grup extractor 1
3 Canal blocaj
4 Tub emiţător din oţel aluminizat/V01 2
5 Mufă 2
6 Prezon inox 2/V02 4
7 Tub emiţător din oţel aluminizat/V05 2
8 Racord U 1
9 Prezon inox 2/V01 2
10 Suport V02/V01 2
11 Suport V02/V02 1
12 Suport V01 2
13 Suport omega/V01 8
14 Suport omega/V02 2
15 Şaibă plata A6 35
16 Şaibă Grower UR6 35
17 Piuliţă M6 35
18 Reflector/V01 6
19 Reflector/V02 1
20 Reflector/V03 1

IV. ASAMBLAREA APARATELOR

8
ATENŢIE: înainte de montaj îndepărtaţi folia de protecţie din
plastic de pe interiorul reflectoarelor

ATENŢIE: verificaţi ca nimic să nu obtureze tuburile emiţătoare

ASAMBLARE

a) Tub radiant BIAZ 25U (figura 2)


1 - Plasaţi tuburile emiţătoare pe suporturi(suport V02) şi fixaţi tuburile cu ajutorul
suporţilor omega.
2 – Poziţionaţi suportul central (suport V01) în centrul tubului.
3 - Asamblaţi grupul arzător, elementul turbionar, grupul extractor şi piesa U de
legătură în capătul fiecărui tub (fig 2.1)

Figura 2.1

4 - Montaţi racordul U cu ajutorul prezoanelor de inox (prezon inox 2/V01).


5 - Introduceţi grupul arzător pe canalul tubului după care rotiţi aproximativ 17 O spre
dreapta şi blocaţi prin rotirea spre stânga a prezonului de inox (prezon inox 1).
6 - Introduceţi elementul turbionar în tubul corespunzător grupului extractor ca în
figura 2.1.
7 - Introduceţi grupul extractor pe canalul tubului după care rotiţi grupul extractor spre
dreapta aproximativ 17O şi blocaţi prin rotirea spre stânga a prezonului de inox
(prezon inox 1) .

IMPORTANT: tuburile trebuie să intre:


- 110 mm în interiorul piesei U de legătură

9
- 62,5 mm în interiorul orificiului corespunzător arzătorului
- 72 mm în interiorul orificiului corespunzător extractorului
Strângeti şuruburile şi bolţurile de fixare pentru a asigura o înşurubare corectă în
găurile longitudinale.

8 - Pozitionaţi cele 4 segmente de reflectoare conform figurii 2.


Segmentul de reflector (V01) de pe partea grupului arzător trebuie fixat primul după
care se va pune următorul segment de reflector (V03) ; celelalte segmente de
reflector V01 şi V02 se vor monta în acelaşi mod.
Şuruburile de fixare de pe suporturi trebuie poziţionate la mijlocul găurilor ovale de pe
reflector.
ATENŢIE  : Organele de asamblare ale reflectoarelor se vor strânge
uşor asfel încât să se asigure o extindere a segmentelor de reflector datorată
dilataţiei tuburilor.

b) Tub radiant BIAZ 35 U (figura 3)


1 - Plasaţi tuburile emiţătoare pe suporturi şi fixaţi tuburile cu ajutorul suporturilor
omega
2 - Pozitionaţi suportul central sub mufa de conexiune a tuburilor ca în figura 3.1.

Figura 3.1

3 - Poziţionaţi suportul (suport V01) în centrul tubului(V01).


4 - Montaţi racordul U cu ajutorul prezoanelor de inox (prezon inox 2/V01).
5 - Introduceţi grupul arzător pe canalul tubului după care rotiţi aproximativ 17 O spre
dreapta şi blocaţi prin rotirea spre stânga a prezonului de inox (prezon inox 1) vezi
fig.2.1.
6 - Introduceţi grupul extractor pe canalul tubului după care rotiţi grupul extractor spre
dreapta aproximativ 17O şi blocaţi prin rotirea spre stânga a prezonului de inox
(prezon inox 1) vezi fig.2.1.

IMPORTANT: tuburile trebuie să intre:


- 98 mm în interiorul mufelor de conexiune a tuburilor
- 110 mm în interiorul piesei U de legătură
- 62,5 mm în interiorul orificiului corespunzător arzătorului
- 72 mm în interiorul orificiului corespunzător extractorului
Strângeţi şuruburile şi bolţurile de fixare pentru a asigura o înşurubare corectă în
găurile longitudinale.

10
7 - Poziţionaţi cele 6 segmente de reflectoare conform figurii 3.
Segmentele de reflector (V01) de pe partea grupului arzător trebuie fixat primul după
care se va pune următorul segment de reflector (V03) ; celelalte segmente de
reflector V01 şi V02 se vor monta în acelaşi mod.
Şuruburile de fixare de pe suporturi trebuie poziţionate la mijlocul găurilor ovale de pe
reflector.
Atenţie: Organele de asamblare ale reflectoarelor se vor strânge uşor
asfel încât să se asigure o extindere a segmentelor de reflector datorată
dilataţiei tuburilor.

c) Tub radiant BIAZ 50 U (figura 4)


1 - Plasaţi tuburile emiţătoare pe suporturi şi fixaţi tuburile cu ajutorul suporturilor
omega
2 - Pozitionaţi suportul central sub mufa de conexiune a tuburilor ca în figura 3.1.
3 - Pozitionaţi suportul (suport V01) în centrul tubului(V01).
4 - Montaţi racordul U cu ajutorul prezoanelor de inox (prezon inox 2/V01).
5 - Introduceţi grupul arzător pe canalul tubului după care rotiţi aproximativ 17 O spre
dreapta şi blocaţi prin rotirea spre stânga a prezonului de inox (prezon inox 1) vezi
fig.2.1.
6 - Introduceţi grupul extractor pe canalul tubului după care rotiţi grupul extractor spre
dreapta aproximativ 17O şi blocaţi prin rotirea spre stânga a prezonului de inox
(prezon inox 1) .

IMPORTANT: tuburile trebuie să intre:


- 98 mm în interiorul mufelor de conexiune a tuburilor
- 110 mm în interiorul piesei U de legătură
- 62,5 mm în interiorul orificiului corespunzător arzătorului
- 72 mm în interiorul orificiului corespunzător extractorului
Strângeti şuruburile şi bolţurile de fixare pentru a asigura o înşurubare corectă în
găurile longitudinale.

7 - Pozitionaţi cele 8 segmente de reflectoare conform figurii 4.


Segmentele de reflector (V01) de pe partea grupului arzător trebuie fixat primul după
care se va pune următorul segment de reflector (V03) ; celelalte segmente de
reflector V01 şi V02 se vor monta în acelaşi mod.
Şuruburile de fixare de pe suporturitrebuie pozitionate la mijlocul găurilor ovale de pe
reflector.

Atenţie: Organele de asamblare ale reflectoarelor se vor strânge uşor


asfel încât să se asigure o extindere a segmentelor de reflector datorată
dilataţiei tuburilor.

ATENŢIE: Reflectoarele pentru tipurile BIAZ 20U, BIAZ 30U, BIAZ 50U sunt
interschimbabile.

11
V.CARACTERISTICI TEHNICE ALE APARATELOR BIAZ SISTEM

Debit Putere Puterea


Protecţie
caloric utilă Racord Racord electrică Masa
Model siguranţ
nominal nominală gaz electric de (Kg)
e fuzibile
* ** pornire

230 V
(-15+10%) 1 fuzibil
BIAZ 25U 25 kW 20,75 kW ½” gaz 106 VA 93 kg
50 Hz 2A
monofazat

230 V
(-15+10%) 1 fuzibil 121
BIAZ 35U 35 kW 31,4 kW ½” gaz 106 VA
50 Hz 2A kg
monofazat

230 V
(-15+10%) 1 fuzibil 150
BIAZ 50U 49 kW 44,3 kW ½” gaz 146 VA
50 Hz 2A kg
monofazat

____________________________________________________________________
*- debit caloric nominal calculat pentru gazele din a doua familie de tipul G20 in
funcţie de puterea calorifică inferioară (PCI).
**- putere utilă nominală calculată in funcţie de randamentul combustiei pentru gazele
de tipul G20.

12
REGLAJELE APARATELOR BIAZ SISTEM tip : BIAZ 25U / BIAZ 35U / BIAZ 50U
pentru diferite tipuri de gaz

Presiunea de
PCI gaz Ø Debit
alimentare
Tip de Simbol 15oC mbar Injector Presiune nomin
Apar.
gaz gaz 1013 1/100 injector al de
mbar Max mm
Nom. Min. gaz
.
Gaz
34,02 2,586
natural G 20 20 17 25 Ø 450 9 mbar
2H
MJ/m3 m3/h
Gaz
BIAZ 45,65 Regulator 1980
butan G 30 28-30 20 35 Ø 360
25U MJ/m3 siguranţă g/h
3B
Gaz
46,34 Regulator 1860
propan G 31 37 25 45 Ø 360
MJ/m3 siguranţă g/h
3P
Gaz
34,02 3,564
natural G 20 20 17 25 Ø 520 9 mbar
2H
MJ/m3 m3/h
Gaz
BIAZ 45,65 Regulator 2720
butan G 30 28-30 20 35 Ø 420
35U MJ/m3 siguranţă g/h
3B
Gaz
46,34 Regulator 2420
propan G 31 37 25 45 Ø 420
MJ/m3 siguranţă g/h
3P
Gaz
34,02 4,944
natural G 20 20 17 25 Ø 600 9 mbar
2H
MJ/m3 m3/h
Gaz
BIAZ 45,65 Regulator 3280
butan G 30 28-30 20 35 Ø 460
50U MJ/m3 siguranţă g/h
3B
Gaz
46,34 Regulator 3080
propan G 31 37 25 45 Ø 460
MJ/m3 siguranţă g/h
3P

VI. DIMENSIUNILE APARATELOR BIAZ SISTEM de tipul : BIAZ


25U / BIAZ 35U / BIAZ 50U

13
BIAZ 25U

PPO = punct de prindere obligatoriu


PS = punct de siguranţă

BIAZ 35U

14
PPO = punct de prindere obligatoriu
PS = punct de siguranţă

BIAZ 50U

15
PPO = punct de prindere obligatoriu
PS = punct de siguranţă

VII. INSTALARE
Înainte de instalare, se verifică compatibilitatea intre condiţiile locale de distribuţie,
natura şi presiunea gazului, reglarea aparatului după prescripţiile indicate de
producător.

A) DESCRIEREA INSTALAŢIEI:

16
O instalaţie de încălzire cu tuburi radiante trebuie realizată de personal calificat şi se
compune din:
- unul sau mai multe tuburi radiante
- o reţea distribuţie gaz cu conectare pentru fiecare aparat
- alimentare electrică pe fiecare aparat
- un dispozitiv de evacuare a produselor de combustie, exceptând cazurile
când acesta nu este necesar sau obligatoriu
- un panou electric, panou sau cutie de control pentru toate unităţile de
protecţie
- dispozitiv de programare
- un regulator de temperatură (cu senzor)
- dispozitiv pentru reglare temperatură joasă sau pentru protecţia la îngheţ

SCHEMA DE PRINCIPIU

17
Nr Denumire
1 Vană oprire generală
2 Alimentare cu gaz
3 Alimentare electrică
4 Senzor temperatură
5 Împămîntare
6 Tub rigid pentru evacuare
7 Racord
8 Racord flexibil
9 Regulator
10 Filtru
11 Vană (de servici şi de siguranţă)

Figura 8

B) PRECAUŢII DE INSTALARE

Înălţimile şi poziţiile de instalare depind de structura clădirii şi de studiul de


amplasare.

18
Înălţimea minimă de fixare recomandată faţă de sol în cazul încălzirii globale a unei
clădiri închise este:

Tip aparat Montaj suspendat Montaj mural


BIAZ 25 U 3,6 m 3m
BIAZ 35 U 4,5 m 3,5 m
BIAZ 50 U 5,5 m 4,5 m

ATENŢIE: Trebuie avute în vedere condiţiile de acces la aparat în vederea


eventualelor intervenţii ulterioare (intreţinere).

Aparatele trebuie amplasate la distanta de materialele combustibile neprotejate.


Distanţa minimă recomandată:
- 1,25 m faţă de sol
- 0,50 m faţă de partea superioară
- 0,60 m în lateral
În plus, este necesară plasarea unui izolant termic între suportul aparatului şi
materialul pe care se fixează acesta, dacă materialul este de natură inflamabilă.
ATENŢIE: Se face referire la normativele în vigoare.

CAZURI PARTICULARE
1. În cazul instalării tuburilor radiante sub un pod rulant, dacă este necesar se
prevede protecţia motorului de tracţiune şi a echipamentelor electrice cu un
ecran izolant.
2. Evitaţi instalarea tuburilor radiante sub maşini voluminoase sau locuri de
depozitare care ar putea impiedica difuzarea razelor emise în direcţia
ocupanţilor.
3. În prezenţa elevatoarelor (atelier reparaţii maşini), se impune ca tuburile
radiante să nu se amplaseze pe verticala acestora.
4. În cazul atelierelor compartimentate sau cu zone mascate nu putem
garanta condiţii de confort identice în tot restul localului.

C) ANCORAREA APARATELOR

Amplasarea şi numărul aparatelor fiind determinate, se va dispune prinderea lor prin


lanţuri sau cabluri de lungime convenabilă, fixate de tavan, în şarpante, între stâlpi
sau mural.
Accesoriile de prindere pot fi furnizate la cerere de către SC BIAZ SISTEM SRL.

SOLUTII DE PRINDERE ORIZONTALĂ ŞI MURALĂ

BIAZ 25U, BIAZ 35U, BIAZ 50U

PRINDERE ORIZONTALĂ

19
Figura 9.1

PRINDERE MURALĂ

Atenţie: Aparatele nu se vor înclina mai mult de 35o

Figura 9.2

BIAZ SISTEM SRL pune la dispozitie sistemele de prindere:


1. Kit de prindere orizontală
2. Kit de prindere murală

Tip aparat Kit prindere orizontală Kit prindere murală

20
Cod Nr suporturi Cod Nr suporturi
BIAZ 25U inclus 2 T01.1V01M 2
BIAZ 35U inclus 3 T01.1V01M 3
BIAZ 50U inclus 4 T01.1V01M 4

RECOMANDĂRI DE SECURITATE
Punctele de fixare trebuie să fie chiar deasupra suporturilor de capăt ale
aparatului BIAZ 25U care are 2 puncte de prindere obligatorii şi 1 punct de prindere
de siguranţă ; BIAZ 35U are 3 puncte de prindere obligatorii şi 1 punct de prindere de
siguranţă; BIAZ 50U are 3 puncte de prindere obligatorii şi 2 puncte de prindere de
siguranţă.
Punctele de ancorare trebuie să fie verticale pe extremităţile suport.
Aparatul trebuie să aibă şi un punct central de fixare de siguranţă fixat de şarpantă
printr-un cablu sau un lanţ netensionat care nu trebuie să suporte greutatea tubului.

40 ± 10 mm fata de piesa U de racord


Oricare ar fi modul de ancorare s-a convenit să se dea aparatului o înclinare de 40
mm în directia piesei U de racord (pantă descendentă).
În cazul prinderii murale înclinarea aparatelor nu trebuie să depăşească 35 o şi
intotdeauna grupul extractor trebuie să fie deasupra grupului arzător.

D) EVACUAREA PRODUSELOR DE COMBUSTIE

21
Funcţie de tipul construcţiei, izolaţiei şi etanşeităţii clădirii, există trei soluţii
posibile:
Tip A – Evacuarea produselor de ardere în mediul ambiant,
Tip B1 – Evacuarea colectivă cu racordarea la un colector,
Tip B2 – Evacuarea individuală pe fiecare aparat în exteriorul clădirii.
Indicaţiile următoare privind evacuarea produselor de combustie asigură buna
funcţionare a aparatelor. Trebuie avute în permanenţă în vedere regulile specifice
privind personalul care işi desfasoară activitatea în raza de acţiune a aparatelor.

A – Evacuarea produselor de ardere în mediul ambiant

Figura 10

Tuburile radiante BIAZ SISTEM au o bună igiena a arderii, fapt atestat prin obţinerea
marcajului CS.
Totuşi, ele nu se pot instala decât în locuri cu o ventilaţie foarte bună.
Tuburile radiante BIAZ 25U, BIAZ 35U, BIAZ 50U pot fi instalate fară conductă de
evacuare a produselor de ardere, în cadrul reglementărilor în vigoare. În acest caz
nu se va aduce nici o modificare aparatelor care sunt echipate cu grilă de ieşire.
Se atrage atenţia asupra faptului că evacuarea gazelor de ardere în mediu poate
modifica nivelul de umiditate în funcţie de etanşeitatea clădirii şi aportul de aer
proaspăt.
In absenţa evacuării în exterior a produselor de ardere, aportul de aer proaspăt
trebuie să fie suficient ca să asigure funcţionarea corectă a aparatelor şi destinderea
produselor de ardere de ordinul a 10m3/h de aer pentru fiecare kW instalat.
Asiguraţi-vă că produsele de ardere nu intră în contact cu materialele combustibile.
ATENŢIE: Se face referire la normativele în vigoare.

22
B2 – Evacuarea individuală în exteriorul clădirii
În acest caz fiecare aparat trebuie să fie echipat cu o piesă numită “ieşire de fum
directă” (racord la cos de fum) furnizată de către SC BIAZ SISTEM SRL.

Nr Denumire
1 Ieşire de fum directă pentru
evacuarea produselor de
combustie, Ø 100 mm la
interior care se va racorda
cu tubulatura rigidă de Ø 97
mm la exterior.
2 Grilă admisie aer

Figura 11

Foarte important
- Este obligatorie scoaterea grilei de ieşire înainte de a fixa ieşirea de fum directă
- Această grilă nu trebuie să fie utilizată ca protecţie la extremitatea unei conducte
de evacuare a fumului.
- Intrările de aer în locaţie trebuie să fie suficiente pentru o bună alimentare a
arzătorului. Trebuie prevăzut un debit de aer de cel putin 1,9 m 3/h pentru un kW
instalat.

DISPOZIŢII DE SIGURANŢĂ PRIVIND CONDUCTELE INDIVIDUALE DE


EVACUARE
- Nu se admite nici o reducere de diametru după coşul de fum
- Conducta de evacuare trebuie să fie realizată din inox sau din aluminiu şi să fie
netedă şi rigidă.
- Evacuarea fumului se va face conform legilor în vigoare din fiecare ţară
- Pierderile de presiune pe dispozitivele de evacuare nu trebuie sa depaşească
2 mm CA (20 Pa) măsurate la ieşirea din arzător.
- Conducta de evacuare nu trebuie să prezinte puncte joase.
- Orice accesorii din material plastic sau PVC sunt absolut interzise.

PIERDERILE ECHIVALENTE DE PRESIUNE


- Un cot de 90o = 0,5 mm CA
- Un cot de 45o = 0,25 mm CA
- Un capac standard = 0,5 mm CA
- Un metru de tub rigid = 0,25 mm CA

23
Tip aparat Debit de Temperatura Debit Debit extras
aer fumului masic de
fum

BIAZ 25 U 48 m3/h 245oC 88,4 kg/h 142 m3/h


BIAZ 35 U 57 m3/h 215oC 98,4 kg/h 163 m3/h
BIAZ 50 U 81 m3/h 195oC 118,8 kg/h 220 m3/h

B1 – EVACUARE COLECTIVĂ
Foarte important:
Debitul extras de fiecare aparat trebuie să fie echivalent.
Instalatorul trebuie să se conformeze legilor în vigoare privind evacuarea mecanică şi
să consemneze:
1) modul de echilibrare al reţelei
2) diferitele acte de securitate la punerea în funcţiune.

SCHEMA DE PRINCIPIU

Nr Denumire Figura 12
1 Tub radiant
2 Colector
3 Pantă ascendentă de 4mm/m către ieşire
4 Presostat diferenţial de securitate
5 Colector condens
6 Extractor general
7 Coş de fum

Este necesară demontarea prealabilă a grilei de ieşire a produselor de combustie şi


înlocuirea ei cu o ieşire de fum directă (vezi fig.11).
Se conectează piesa de diluţie cu un tub de aluminiu sau inox la colectorul principal şi
se verifică dacă această conectare s-a făcut pe partea colectorului principal şi nu sub
acesta.
Piesa de diluţie se racordează la aparat cu ajutorul tubului de evacuare – 3 (vezi
fig.13).

24
DETALIU DE RACORD LA COLECTOR

Figura 13

Nr Denumire
1 Grup extractor
2 Piesă racord de fum
3 Tub de evacuare Ø 97 mm
4 Piesă de diluţie
5 Cleme de centrare şi fixare la 120o
6 Diafragmă (dacă e necesară)
7 Tub captator de minim Ø 125 mm
8 Colector general racordat la un extractor

E) RACORDAREA LA GAZ
Racordul de gaz este de ½” în cazul unei presiuni a gazului superioare plajei de
presiuni nominale normalizate (vezi tabel pag.13). Este necesară amplasarea unui
reductor înaintea fiecărui aparat. Se recomandă de asemenea, amplasarea înainte de
reductor a unui filtru de gaz ca să se evite obstrucţionarea reductorului de eventuale
impurităţi aflate pe conducta de gaz.
Trebuie lăsată o oarecare flexibilitate racordului de gaz, care să permită dilataţia
aparatului. Aceasta se realizează prin încorporarea unui racord flexibil sau a unui
racord sub forma de U, cu lungimea totală de minim 500 mm. Imediat înainte de filtrul
de gaz se va amplasa un robinet cu secţiunea interioară de ¼’’ tur.

25
În toate cazurile asamblarea acestor accesorii trebuie să se facă respectând ordinea
din figura 14.

Figura 14

Nr Denumire
1 Vană ¼ tur, F/M ½” gaz
2 Regulator
3 Racord la aparat F ½” gaz
4 M/M ½” gaz
5 Racord flexibil F/F ½” gaz
6 Filtru de gaz ½” gaz

F) RACORDUL ELECTRIC
Racordul electric se face la 230V (-15% ;+10%) între fază şi nul, plus legătura la
pământ.Puterea maxima la pornire este de 106 VA pentru aparatele de tipul 25U, 35U
şi de 146 VA pentru aparatul de tipul 50U. Nu se admite nici un fel de tensiune între
nul şi pământ, chiar şi accidentală.
Dacă instalaţia electrică nu are nul se va folosi un transformator care să creeze unul
artificial. Pentru aceasta legaţi o bornă a secundarului de la transformator direct la
pământ.
Un conector de reţea mamă se livrează împreună cu aparatul. Se vor respecta
schemele de conexiuni din interiorul conectorului şi de pe grupul arzător.
Dacă aparatele sunt comandate manual, întrerupătoarele se vor monta pe un tablou
general de comandă, în imediata apropiere a fiecărui aparat.
Asigurati-vă ca nu există surse electromagnetice care pot perturba grav funcţionarea
sau durata de functionare a componentelor electronice.
ATENŢIE: Sub nici o formă, cablajele electrice să nu Nr Denumire
se facă sub reflectoare sau sub unitatea funcţională.
1 Conector tată
alimentare reţea
2 Conector mamă
alimentare reţea
3 Lampă verde-retea
4 Lampă galbenă
-funcţionare
5 Lampă roşie-avarie
6 Conector mamă grup
26 extractor
7 Fază -L
8 Nul -N
9 Împământare
10 Siguranţă fuzibilă-2A
Figura 15

ATENŢIE: La conexiunea electrică sub nici o formă nu se va inversa FAZA cu


NULUL de retea

G) REGLAREA TEMPERATURII
Se recomandă montarea unui regulator automatic funcţie de necesarul caloric. Se va
plasa câte un regulator pe zonă sau pe locaţie. Pentru intreaga instalaţie se
recomandă utilizarea unui regulator de tip TERMOREG sau MINIREG . Acesta este
format din regulatorul propriu-zis şi o sondă care înregistrează energia radiată de
fiecare aparat.
Se impun următoarele reguli:
- Poziţionarea sondei la 1,5 m de sol, între două aparate astfel încât să
primească o radiaţie omogenă.
- Izolaţi sonda pe peretele pe care se aşează prin interpunerea unui material
izolant (vată de sticlă, lemn, etc.) pentru a evita radiaţia rece a peretelui exterior.
- Lungimea legăturii regulator / sondă nu trebuie sa depăşească 30m.
- În orice caz , nu treceţi aceste fire prin locuri care conţin deja un traseu
energetic.
- Nu depăşiti valoarea de rezistenţă de 10 Ohmi / metru.

H) PROGRAMAREA
A se consulta instrucţiunile de utilizare a TERMOREG şi MINIREG puse la dispoziţie
de SC BIAZ SISTEM SRL.

I) DETECTAREA DEFECŢIUNILOR
Tuburile radiante BIAZ SISTEM au pe partea inclinată a grupului arzător trei lămpi
vizibile de la sol care semnalează toate defecţiunile de funcţionare(vezi fig.15 şi
tabelul de la pag.36).

27
SCHEMA ELECTRICĂ INTERNĂ

28
Figura 16
Nr Denumire
1 Siguranţă fuzibilă
2 Lampă verde - reţea
3 Conector tată alimentare reţea
4 Lampă roşie - avarie
5 Presostat
6 Conector mamă grup extractor
7 Extractor
8 Lampă galbenă-funcţionare
9 Electrovalvă
10 Bloc electronic comandă şi control PMG
11 Electrod de aprindere si sesizare

29
PRINCIPIUL DE RACORD

Figura 17

Nr Denumire
1 Faza
2 Nul
3 Dispozitiv de comanda si securitate
cu timp de purjare > 30 s

VIII. PUNERE ÎN FUNCŢIUNE

Când au fost realizate condiţiile de fixare mecanică, branşarea electrică şi la gaz se


efectuează urmatoarele operaţiuni :
- se deschide alimentarea cu gaz şi se verifică presiunea, precum şi etanşeitatea
racordului
- se verifică branşamentul electric şi conectarea
- se verifică prezenţa şi etanşeitatea coşului de fum

CICLUL DE FUNCŢIONARE
Aparatul nu necesită nici un reglaj el fiind prereglat de producător.
- După punerea sub tensiune a tubului (lampa verde este aprinsă) debutează prima
secvenţă de 30 sec. de prebaleiaj pentru evacuarea eventualelor gaze (porneşte
grupul extractor).
- Se face controlul automat al presiunii.
- Când depresiunea este suficientă, presostatul diferenţial sesizează acest lucru şi
dupa prima secventa de 30 sec. va da comanda de deschidere a electrovalvei pentru
gaz (în acest moment lampa galbenă se aprinde) ; se face alimentarea arzătorului cu
combustibil gazos şi cu energie electrică a electrodului de aprindere.
Când electrodul de ionizare detectează existenţa flăcării se opreşte alimentarea
electrică a electrodului de aprindere, iar lampa verde şi cea galbenă ramân aprinse.
Tubul funcţionează normal cât timp este alimentat cu energie electrică şi combustibil
gazos.
Dacă dintr-o oarecare defecţiune nu este detectată apariţia flăcării, se
repetă ciclul de 5 ori la un interval de 50 sec., după care, dacă nici în acest caz nu
apare flacăra, în mod automat, tubul trece în avarie (lampa roşie se va aprinde). Se
închide gazul automat, iar aparatul se blochează .
Pentru deblocare este necesară deconectarea electrică (resetarea) a tubului timp de
câteva secunde de la intrerupătorul general, după care, prin conectare ciclul se
repetă.

30
Dacă nici după această incercare tubul nu porneşte normal, se debranşează
tubul de la alimentarea electrică şi de gaz şi se anunţă echipa de intervenţie
specializată .
Este interzisă depanarea aparatului în avarie de personal neautorizat.
În timpul funcţionării normale rămâne aprinsă numai lampa verde şi galbenă de
pe grupul arzător.
În caz de functionare anormală lampa roşie rămane aprinsă .
In cazul problemelor tehnice, studiaţi capitolul XI.

IX. ÎNTRETINERE
Se recomandă verificarea aparatelor şi a instalaţiilor cel puţin o dată pe an.
Verificările trebuie făcute de către personal calificat. Este de preferat existenţa unui
contract de intreţinere.
ATENŢIE: Se face referire la normativele în vigoare.
Verificaţi dacă distanţele minime şi condiţiile de acces sunt respectate
Lista sculelor necesare:
Perie, lavete, pensulă, perie pentru coşul de fum, aspirator de praf, trusă de scule.
ATENŢIE: Întrerupeti alimentarea cu gaz şi curent electric înainte de a începe
operaţiunile de întreţinere.

INSTRUCŢIUNI DE ÎNTREŢINERE
1) Tuburile emiţătoare:
Înlaturaţi praful de pe suprafaţa exterioară a tuburilor cu ajutorul unei perii de sârmă şi
a unei lavete. Verificaţi interiorul tubului. Pentru aceasta demontaţi grupul arzător şi
grupul extractor de la un capăt al tubului şi piesa U de legătură de la celălalt capăt.
Partea interioară tubului trebuie curaţată dacă există depuneri considerabile de praf.
Folosiţi pentru aceasta o perie cu diametru corespunzător şi un aspirator de praf
industrial. Similar se va curaţa şi piesa U de racord.
Elementul turbionar care echipează numai aparatul R 25U, se va scoate din tubul
corespunzător grupului extractor şi se va constata integritatea lui.
2) Reflectorul
Verificaţi starea reflectorului şi dacă este necesar acesta se demontează şi se curăţă.
Reflectorul poate fi curăţat cu o lavetă moale cu apă şi detergent. Dacă este nevoie
folosiţi soluţii neabrazive pentru curăţarea metalelor.
3) Extractorul
Verificati dacă ventilatorul se roteşte liber şi indepărtaţi orice acumulare sau depozit
care există pe palete cu ajutorul unei perii.
Atenţie: se va avea grijă ca piesele (contragreutaţile) fixate pe turbina ventilatorului să
nu fie agăţate involuntar si sa fie desprinse de pe aceasta.
4) Motorul şi elicea de răcire a axului motorului
Inlăturaţi praful cu ajutorul aerului comprimat şi curăţati fantele carcasei.
5) Blocul electronic de comandă şi control PACTROL MICROGAS
Demontaţi placa electrică şi inlăturaţi praful dacă este necesar. Verificaţi dacă
contactele de control a depresiunii sunt făcute corect.
6) Linia de gaz şi electrodul de aprindere şi ionizare (fig.18)
- Demontaţi manşonul arzător(7). Debranşaţi electrodul şi verificaţi-l, curăţaţi-l şi
inlocuiţi-l dacă este necesar. Controlaţi distanţa dintre electrodul de aprindere si cel
de pământ care trebuie să fie in plaja 2,5-4,5 mm .
- Decuplaţi cablurile electrice ale electrovanei.
- Demontaţi linia de gaz scoţând ştiftul filetat cu vârf (5).

31
- Curaţati injectorul (3), arzătorul desasanblând bucşa arzător (7) de corpul arzător(6),
şi capul arzătorului care nu trebuie să aibă depuneri de funingine.
- Curaţati filtrul electrovanei, filtrul regulatorului şi cartuşul filtrant.

Figura 18

Nr Denumire
1 Cutie comandă şi control
2 Portinjector
3 Injector
4 Garnitură
5 Ştift filetat cu vârf M5x6
6 Corp arzător
7 Bucşă arzător
8 Manson arzător
9 Şuruburi M6x20
10 Protecţie cablu electrod
11 Electrod
12 Garnitură electrod
13 Şuruburi M4x10
14 Protecţie aer combustie

32
7) Presostatul de aer şi cuplarea la traseul de aer
- Deschideţi capacul superior al grupului arzător; Verificaţi etanşeitatea furtunelor de
legătură ale presostatului diferenţial cu duza de depresiune şi cu duza atmosferica.
- Verificati dacă duza atmosferică nu este obturată.
- Demontaţi piulita olandeză a tubului captator [5] şi verificaţi dacă tubul cât şi duza de
depresiune nu sunt obturate.

Nr Denumire
1 Racord
presostat de
presiune (L1)
Figura 19.1 2 Racord
presostat (L2)
3 Duză de
presiune
4 Duză
atmosferică
5 Tub captator

Figura 19.2

33
8) Traseele de evacuare a gazelor arse
Se verifică şi se curaţă traseele de evacuare a gazelor arse în conformitate cu
reglementările în vigoare.

ÎNLOCUIREA PARŢILOR COMPONENTE


1) Electrodul de aprindere şi ionizare
Este accesibil din exteriorul grupului arzător.
Demontaţi electrodul prin deşurubarea şuruburilor de fixare (nr. 13 din fig.18). Înlocuiţi
ansamblul dacă este necesar. Distanţa dintre electrodul de aprindere şi electrodul de
pământ trebuie să fie 2,5-4,5 mm. Ansamblul trebuie să fie la 12,5 ± 2 mm faţă de
capul arzătorului.

2) Arzătorul şi injectorul
Decuplaţi electrodul, deşurubati şuruburile de fixare a manşonului arzător, demontaţi
arzătorul şi inlocuiţi-l dacă este necesar. Dacă injectorul este demontat, asamblările
trebuie refăcute in ordine inversă cu precizarea că şaiba de etanşare a injectorului
trebuie inlocuită cu una nouă.

3) Blocul electronic de comandă şi control PACTROL MICROGAS


Pentru demontarea acesteia se desfac cele 2 cleme de fixare de pe laterala cutiei de
comandă şi control a grupului arzător, se desfac conexiunile şi cablurile de HT ale
electrodului.

4) Presostatul diferential
Deschideţi capacul superior, deconectaţi cablurile de contact şi furtunele, deşurubaţi
şuruburile de fixare şi înlocuiţi presostatul.

5) Grupul extractor
Deşurubaţi şuruburile de fixare ale moto-ventilatorului. Grupul moto – ventilator se va
demonta cu uşurinţă. Acesta trebuie să aiba o mişcare de rotaţie uşoară si fără
zgomot a axului motorului electric. Viteza ventilatorului în regim de lucru normal este
de aproximativ 2770 rot/min pentru aparatul BIAZ 25U, 2790 rot/min pentru aparatul
BIAZ 35U şi 2900 rot/min pentru aparatul BIAZ 50U .

X. SCHIMBAREA TIPULUI DE GAZ

- Modificarea aparatului pentru schimbarea tipului de gaz utilizat se execută de


către un instalator calificat (vezi tabelul de la pagina 13).
- Injectorul (duza) şi regulatorul din amonte de grupul arzător sunt singurele piese
care se vor schimba pentru trecerea la un alt tip de gaz. (vezi tabelul de la
pagina 13).
- Diametrul injectorului este poansonat pe acesta în sutimi de mm (1/100 mm).
- Tabelul de la pagina 13 indică diametrul injectorului care trebuie respectat
functie de gazul utilizat.
- Acelaşi tabel indică valorile de reglaj ale presiunilor de gaz atât pentru injector
cât şi presiunea normală pentru instalaţia de alimentare. Aceste valori trebuie
respectate.

NOTĂ: Kit–ul de transformare este disponibil la comandă. Acesta cuprinde injectorul,


şaiba de etanşare, regulatorul de presiune şi eticheta de identificare a tipului de gaz.

34
X.1 Succesiunea operaţiilor care trebuie efectuate pentru trecerea aparatului de
pe combustibilul din a doua familie in combustibil din a treia familie:
- Montaţi kit-ul de transformare
- Verificaţi presiunea de alimentare a aparatului în funcţionare cu ajutorul unui
manometru racordat la priza de presiune [3] (vezi tabelul de la pagina 13 pentru
valorile minime şi maxime ale presiunii de alimentare).

X.2 Succesiunea operaţiilor care trebuie efectuate pentru trecerea aparatului de


pe combustibilul din a treia familie in combustibil din a doua familie:
- Montaţi kit-ul de transformare
- Verificaţi presiunea de alimentare a aparatului în funcţionare cu ajutorul unui
manometru racordat la priza de presiune [3] (vezi tabelul de la pagina 13 pentru
valorile minime şi maxime ale presiunii de alimentare).
- Verificaţi presiunea la priza de presiune [4].
- Reglaţi presiunea injectorului (dacă este necesar) cu ajutorul şurubului de reglaj
[5] (vezi tabelul de la pagina 13 pentru a corela presiunea injectorului cu natura
gazului şi tipul aparatului).

(schema valabilă pentru vana Dungs cod:EV240848)

Figura 20.1

Nr Denumire
1 Bloc electrovană – regulator
2 Filtru încorporat
3 Priză presiune alimentare
4 Priză presiune la injector
5 Regulator presiune incorporat
6 Electroventil
7 Injector
8 Şurub de reglaj al debitului de
gaz la pornirea aparatului .

Figura 20.2

35
Schema de princiu a
electrovalvei Dungs

XI. INCIDENTE – CAUZE POSIBILE – REMEDIERI


Înainte de a înlocui oricare din elementele componente ale aparatului, trebuie să vă
asiguraţi că:
1 – alimentarea electrică a aparatelor este corectă
2 – alimentarea cu gaz la intrarea în aparat (aparate) este corectă
Înaintea oricarei reclamaţii se verifică existenţa tensiunii electrice în reţea şi prezenţa
gazului .

INCIDENT CAUZE POSIBILE REMEDIU


Aparatul nu porneşte
(lampa verde nu este Fuzibil ars Înlocuire fuzibil
aprinsă)
Motorul nu porneşte Turbina blocată Deblocare turbină
(lampa verde şi cea Motor gripat sau defect Degripare sau înlocuire motor
roşie sunt aprinse)
Motorul se roteşte Coş de fum blocat Curaţire coş de fum
(lampa verde şi cea Motor defect Înlocuire motor
roşie sunt aprinse) dar Tub presostat defect Verificare tub presostat
aparatul nu Arzător defect Înlocuire arzător
funcţionează Turbină partial blocată Deblocare turbină (curaţire cu aer)
Funcţionarea Electrod defect Înlocuire electrod
presostatului e corectă, Distanţa electrod dereglată Reglare distanţă electrod 4mm
dar nu apare scânteia Arzător defect Înlocuire arzător
Scânteia se formează,
dar nu apare flacara Electrovană defectă Înlocuire electrovană
(lampa verde şi cea Arzător defect Inlocuire arzător
galbenă sunt aprinse Electrod deplasat Repoziţionare electrod
după care se aprinde Nu există alimentare cu gaz Curăţire filtru gaz şi reţea de ţevi
cea roşie)
Flacăra apare, aparatul
Controlul flăcării defect Verificare sondă de ionizare
porneşte, dar se
Inversare fază cu nul Verificare alimentare electrică
opreşte după câteva
Arzător defect Înlocuire arzător
momente
Reglare arzător
Arzător dereglat
Repoziţionare
Ardere anormală Descentrare turbină
Înlocuire rulmenţi sau înlocuire
Rulmenţii motorului uzaţi
motor

36
XII. PIESE DE SCHIMB
a) Grupul motoventilator

Figura 21

Nr Denumire Aparat Cod Buc


BIAZ 25 U 1
FFB 1202
1 Motoventilator BIAZ 35 U 1
BIAZ 50 U AU083191 1
BIAZ 25 U 1
GE25V01
2 Manson extractor BIAZ 35 U 1
BIAZ 50 U GE25V02 1
BIAZ 25 U
Şurub cu cap cilindric şi M6x20i 3
3 BIAZ 35 U
locaş hexagonal
BIAZ 50 U M6x20i 4

b) Ansamblu arzător

37
Figura 22

Nr Denumire Aparat Cod


BIAZ 25 U
1 Arzător BIAZ 35 U AA
BIAZ 50 U
BIAZ 25 U GA5V01/2H
Injector 2H/2L BIAZ 35 U GA5V02/2H
BIAZ 50 U GA5V03/2H
2
BIAZ 25 U GA5V04/P
Injector 3B/P BIAZ 35 U GA5V05/P
BIAZ 50 U GA5V06/P
BIAZ 25U, BIAZ 35 EV240848
3 Electrovalvă
U, BIAZ 50 U

c) Blocul electronic de comandă şi control PACTROL MICROGAS

38
Figura 23

Nr Denumire Aparat Cod


BIAZ 25 U
Bloc electronic de
1 BIAZ 35 U PMG
comandă şi control
BIAZ 50 U
BIAZ 25 U PS39/25
2 Presostat diferenţial BIAZ 35 U PS68/48
BIAZ 50 U PS100/80
BIAZ 25 U
3 Lampă verde BIAZ 35 U LV 13
BIAZ 50 U
BIAZ 25 U
4 Lampă galbenă BIAZ 35 U LG 13
BIAZ 50 U
BIAZ 25 U
5 Lampă roşie BIAZ 35 U LR 13
BIAZ 50 U

39
d) Electrod de aprindere şi ionizare – cod E 48022

Figura 24

d) Altele

Nr Denumire Cod
1 Racord U T01.7
2
3
4
5
6
7
8

40

S-ar putea să vă placă și