Sunteți pe pagina 1din 5

PROGRAM

PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Investitia: EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE


. SI BRANSAMENT AFERENT
Investitor: Bica Liviu
Amplasament: CARCEA, str. Razesilor, nr. 46
In conformitate cu legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii,
Regulamentul de verificare si expertizare tehnica a proiectelor, a executiei
constructiilor si aprobate cu H.G.R. nr. 272/1994 privind aprobarea
Regulamentului de Receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora si normative tehnice in vigoare, se stabileste prezentul program
pentru controlul calitatii lucrarilor.
Nr Lucrarile ce se controleaza,se Documentu Cine Nr. si data
. verifica sau se receptioneaza l scris care intocmeste actului
crt calitativ si pentru care trebuiesc se inchie si semneaza incheiat
. intocmite documentatii
0 1 2 3 4
A. Inainte de inceperea lucrarilor
1. Verificarea materialelor, P.V. E
armaturilor si confectiilor din PE E+B
pe baza de certificate de calitate
2. Verificarea agrementelor tehnice P.V. E
pentru produse si materiale noi E+B
3. Verificarea buletinelor de P.V. E
omologare pentru echipamente E+B
4. Predare amplasament pentru P.V. E
conducte si eventuale schimbari P+B+
de amplasament E+G
B. In timpul derularii lucrarilor
1. Verificarea cotelor (adancimea P.V.L.A. E
de montaj a conductei) E+B+G
2. Izolarea conductei si controlul pe P.V.R. E
timpul executiei E+B+G
3. Controlul executiei sudurilor P.V. E
vizual si gamagrafiere E+B+G
4. Verificarea etaseitatatii sudurilor P.V.R. E
la sol E+B+G
-02-
Nr. Lucrarile ce se controleaza,se Documentul Cine Nr. si data
crt. verifica sau se receptioneaza scris care se intocmeste actului
calitativ si pentru care trebuiesc inchie si semneaza incheiat
intocmite documentatii
0 1 2 3 4
5. Controlul respectarii distantelor P.V.L.A. E
fata de canalizatiile subterane si E+B+G
vecinatati
6. Verificarea izolatiei aplicate la P.V. E
conductele de otel ingropate la E+B+G
suduri
7. Controlul asezarii conductei in P.V. E
pozitie definitiva E+B+G
8. Marcarea traseului conductei de P.V.R. E
polietilena E+B+G
9. Controlul montarii rasuflatorilor P.V.L.A. E
E+B+G
10. Probarea conductelor dedistributie P.V.R. E
- Proba preliminara a conductelor E+B
de PE si OL
- Proba de rezistenta si etanseitate P.V.F.D. E+B+P+I
in pozitie definitiva
C. La terminarea lucrarilor
1. Verificarea vizuala a refacerii P.V.R.. E
suprafetei terenului E+B
2. Verificari pe faze de lucrari: E+B
-verificari scriptice
-verificari directe
3. Receptia lucrarilor conform HG E+B+P
273/1994
Intocmit: Nume si prenume: Functia: Semnatura/data

Verificat: Nume si prenume: Functia: Semnatura/data

Beneficiar: Proiectant: Executant:


SC DIVERSINST SRL SC DIVERSINST SRL
CRAIOVA CRAIOVA
PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR
Investitia: BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA
Investitor:
Amplasament:
In conformitate cu legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, Regulamentul de
verificare si expertizare tehnica a proiectelor, a executiei constructiilor si aprobate cu
H.G.R. nr. 272/1994 privind aprobarea Regulamentului de Receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora si normative tehnice in vigoare, se stabileste
prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor.
Nr. Lucrarile ce se controleaza,se Documentul Cine Nr. si data
crt. verifica sau se receptioneaza scris care se intocmeste si actului
calitativ si pentru care trebuiesc inchie semneaza incheiat
intocmite documentatii
0 1 2 3 4
A. Inainte de inceperea lucrarilor
1.
2.
3.
4.
B. In timpul derularii lucrarilor
1. Verificarea cotelor (adancimea de montaj a P.V.L.A. E
conductei) E+B+G
2. Izolarea conductei si controlul pe timpul P.V.R. E
executiei E+B+G
3. Controlul executiei sudurilor vizual si P.V. E
gamagrafiere E+B+G
4. Verificarea etaseitatatii sudurilor la sol P.V.R. E
E+B+G
5. Controlul respectarii distantelor fata de P.V.L.A. E
canalizatiile subterane si vecinatati E+B+G
6. Verificarea izolatiei aplicate la conductele P.V. E
de otel ingropate la suduri E+B+G
7. Controlul asezarii conductei in pozitie P.V. E
definitiva E+B+G
8. Marcarea traseului conductei de polietilena P.V.R. E
E+B+G
9. Controlul montarii rasuflatorilor P.V.L.A. E
E+B+G
10. Probarea conductelor dedistributie P.V.R. E
- Proba preliminara a conductelor de PE si E+B
OL
- Proba de rezistenta si etanseitate in pozitie
definitiva
C. La terminarea lucrarilor
1. Verificarea vizuala a refacerii suprafetei P.V.R.. E 1.
terenului E+B
2. Verificari pe faze de lucrari: E+B 2.
-verificari scriptice
-verificari directe
3. Receptia lucrarilor conform HG E+B+P 3.
273/1994
-02-
Nr. Lucrarile ce se controleaza,se verifica sau se Documentul Cine intocmeste Nr. si data
crt. receptioneaza calitativ si pentru care trebuiesc scris care se si semneaza actului incheiat
intocmite documentatii inchie
0 1 2 3 4
5. Controlul respectarii distantelor fata de P.V.L.A. E
canalizatiile subterane si vecinatati E+B+G
6. Verificarea izolatiei aplicate la conductele de P.V. E
otel ingropate la suduri E+B+G
7. Controlul asezarii conductei in pozitie definitiva P.V. E
E+B+G
8. Marcarea traseului conductei de polietilena P.V.R. E
E+B+G
9. Controlul montarii rasuflatorilor P.V.L.A. E
E+B+G
10. Probarea conductelor dedistributie P.V.R. E
- Proba preliminara a conductelor de PE si OL E+B
- Proba de rezistenta si etanseitate in pozitie
definitiva
C. La terminarea lucrarilor
1. Verificarea vizuala a refacerii suprafetei P.V.R.. E
terenului E+B
2. Verificari pe faze de lucrari: E+B
-verificari scriptice
-verificari directe
3. Receptia lucrarilor conform HG E+B+P
273/1994

Intocmit: Nume si prenume: Functia: Semnatura/data

Verificat: Nume si prenume: Functia: Semnatura/data

Beneficiar: Proiectant: Executant:


SC DIVERSINST SRL SC DIVERSINST SRL
CRAIOVA CRAIOVA

S-ar putea să vă placă și