Sunteți pe pagina 1din 7

Etapele Conţinutul instructiv-educativ Strategii

Activitatea învăţătorului şi elevilor didactice


Evocarea Bună ziua dragi copii!
Cum vă este dispoziția de astăzi?
Sunteți pregătiți de lecție?
Captarea atenţiei salutul
_______________!(copii)
Salut_______________!(băieţi) descoperirea
________________!(fetiţe)
Astăzi este __________.
Data________, luna__________,anul__________.
braistorming
Noi elevii clasei a ___,
avem_____________(oaspeţi),la ora de
_________________(educaţie moral spirituală)
Sperăm ca ora de azi să le aducă ___________,
____________.(plăcere,satisfacţie,bunăvoinţă)
Lumea e mai __________,_____________,
_______________,_____________,______________
__(bună,cinstită,cultă,iertătoare,talentată)
Dacă în jur e ______________,_____________
(iubire, fericire)şi lipseşte ____________.(minciuna)

M U

5x0 3x10 2x2 I


I 4x7
I
Minciuna
9x4 N
N 3x3

5x10 6x3

A C

Copii, pe tablă avem o floare care ne-ar ajuta să


descoperim ce ar trebui să lipsească în viaţa descoperirea
oamenilor? calculul oral
Calculăm oral , iar ordonînd prousele în ordine
crescătoare vom opţine cuvîntul ce lipseşte.
0,4,9,18,28,30,36,50-Minciuna
braistorming
Ce este minciuna,după părerea voastră?
Minciuna păianjen

De exemplu:născoceală, obrăznicie,neruşinare,
neadevăr,plăsmuire,scornitură,gogoaşă,iluzie,
înşelătorie.
Prezint noţiunea din DEX explicaţia
MINCIUNĂ

invenție, născoceală, născocire, născocitură,


neadevăr, palavră, plăsmuire, poveste, scorneală,
scornire, scornitură, balivernă, brașoavă,
gogoașă,înşelăciune. conversaţia

Cum credeţi de ce floarea e albastră?


Deoarece albastru este o culoare rece, să spui
minciuni este un lucru rău.
Este un viciu.(Dex)
Realizarea Cum v-aţi dat seama astăzi tema noastră este despre conversaţia
sensului neadevăr,minciună şi înşelătorie şi vom afla ce se
poate întîmpla cînd minţim?
Notăm tema în caieţele:
Minciuna.Parabola,,Cel ce înşeală” Anexa 1
Lectura textului,,Cel ce înşeală”
lectura model
Lecturez eu textul ca model
Ce cuvinte necunoscute aţi întîlnit? lectura pe
-Copii, despre ce este acest text? roluri
-Care sunt personajele textului?
-Cum erau aceste personaje? conversaţia
Selectaţi din text cuvintele ce îl caracterizează pe
boier şi pe ţăran.
Bogat Bucuros
Bun la suflet Viclean
Milostiv Necinstit
Mincinos exerciţiul

Ce concluzie putem trage de aici?


Alegem cea mai reuşită idee, care s-a reflectat în
text.
,,Nu încerca să înşeli pe altul,c-o să te înşeli pe
problematizar
tine.”
ea
Comentați acest citat copii
Copii, cunoaşteţi şi alte istorioare în care cineva a
suferit din cauza minciunii?

Povestirea,,Ciobanul mincinos” joc de rol


Care ar fi morala?
povestirea

Reflecţie Să ştiţi că a mai venit un personaj care a suferit


din cauza minciunii?
Ghiciţi cine-i el?
Zîna rău m-a pedepsit
Pentru orice minciunică exerciţiul
Cît ar fi de mică
Nasul nencetat să crească
Numai de ghiciţi cine sunt să se
oprească....Pinocchio
Pentru a desface vraja noi îl vom ajuta pe
Pinocchio să transforme minciuna în calitate.

Milostenie acrostih
Iubire
Nobleţe
Cinste
Inteligenţă
Nenfricare
Altruism,agerime joc didactic

Extindere Elevi aveţi pe masă cîte o inimioară, pe ea veţi


scrie cîte o calitate bună şi îi vom trimite-o într-un
explicaţia
plic lui Pinocchio. Anexa 2

Tema pentru acasă


Laudă 5 persoane care fac fapte bune şi tu
primeşte laud a a 5 persoane.
Proiect didactic
la educaţia moral – spirituală
Tema:Minciuna.Parabola
,,Cel ce înşală”

Realizat de:

Carcea Mihaela
DATA:
CLASA: a IV-a
DISCIPLINA:Educaţia moral- spirituală
TITLUL LECŢIEI: Minciuna.Parabola,,Cel ce înşeală”
TIPUL LECŢIEI:Lecţie de comunicare / însuşire a noilor cunoştinţe

SUBCOMPETENŢE:

Recunoaşterea unor concepte din sfera valorilor moral- spirituale în contexte diferite;

Analiza situaţiilor din viaţa reală şi imaginare conform normelor din sfera valorilor moral-
spirituale;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Să explice ideea principală a textului.

Să determine cuvintele cu sens apropiat pentru,, minciuna”

Să aprecieze consecinţele minciunei

Să conştientizeze valoarea virtuţilor.

Să transforme un viciu în virtute.

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ŞI PROCEDEE: Conversaţia, observaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, aprecierea


verbală, munca cu manualul, munca independent,păianjen,

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: fişe cu explicarea cuvintelor necunoscute, inimioare, imaginii cu

Pinocchio.

Bibliografie:

Curriculum şcolar, clasale I-IV.

Ghid de implimentare a curricculumului modernizat pentru treapta primară de învăţămînt,

Manual de Educatie Moral-spirituală.


Anexa 1
Cel ce insala
Cu mult timp in urma, a trait un boier tare bun. Intr-o zi, l-a chemat la el pe un taran si i-a spus:
- Uite, omule, fiindca stiu ca familia ta o duce destul de greu, vreau sa te ajut. Iti dau de munca si te
platesc foarte bine. Vrei sa lucrezi pentru mine?
- Sigur, boierule - a raspuns omul bucuros - ce trebuie sa fac ?
- Sa-mi construiesti o casa, la marginea padurii.
Taranul a plecat bucuros si, chiar din acea zi, s-a apucat de treaba.
Boierul ii dadea bani pentru tot ce trebuia sa cumpere. Insa omul ce si-a spus ? "E, si asa nu ma vede, ce-
ar fi sa-l insel ?!"
Si, in loc sa faca totul asa cum ar fi trebuit, a inceput sa cumpere lucruri ieftine si proaste si sa
cheltuiasca banii ce ii ramaneau. Cand a terminat, casa arata tare frumos pe dinafara, dar taranul stia ca
n-o facuse bine si ca, destul de repede, ea se va strica.
Cand i-a aratat casa boierului, acesta i-a spus:
- Fiindca stiu ca tu si familia ta locuiti intr-o cocioaba mica, iti fac cadou aceasta casa. De-aia te-am lasat
pe tine sa o construiesti si ti-am spus acum, la sfarsit, tocmai pentru ca bucuria voastra sa fie mai mare.
Acum si-a dat seama omul de greseala sa. A vrut sa-l insele pe altul si, de fapt, singur s-a inselat. Daca ar
fi fost cinstit si si-ar fi vazut de treaba, si-ar fi facut un bine lui si familiei sale. Acum, insa, parerile de rau
nu mai puteau indrepta nimic.
In sinea lui, omul s-a jurat sa nu mai insele niciodata pe nimeni.
Anexa 2