Sunteți pe pagina 1din 1

inescu

oase păsărele...

ase păsărele
uri se adună,
în rămurele -
ună!

arele suspină,
odrul negru tace;
lorile-n grădină -
pace!

ăda pe ape
ii să se culce -
erii aproape,
ulce!

opţii feerie
mândra lună,
şi armonie -
ună!