Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECTIE

CLASA: a IX-a
PROFESOR:
DATA:
DISCIPLINA: Fizica
SUBIECTUL LECTIEI: Formula lentilei subţiri.
TIPUL LECTIEI: Mixta ( Transmitere si insusire de noi cunostinte; Formare de priceperi si deprinderi)
OBIECTIVE OPERATIONALE:
Obiective operaţionale:
O1-Să clasifice lentilele după forma lor;
O2-Să demonstreze formula lentilei subţiri;
O3-Să definească, într-un limbaj ştiinţific adecvat şi prin formulă, convergenţa lentilei şi mărirea liniară;
O4-Să aplice formula lentilei subţiri la rezolvarea problemelor.

Metode şi procedee didactice:


Actualizarea, conversaţia, expunerea, demonstrarea, exerciţiul, problematizarea.

Etapa Activitatea profesorului Activitatea


lecţiei elevului
Moment Salutul. Apelul. Pregăteşte locul de
organizatoric lucru. Salutul.
Verificarea Cîte tipuri de lentile cunoaşteţi? Răspund la
temei pentru Explicaţi ce fel de imagini se pot obţine în lentila convergentă şi divergentă. întrebările
acasă profesorului.
Enunţul temei Vom continua să vorbim despre lentile şi anume astăzi vom demonstra formula lentilei Notează tema nouă
noi subţiri. în caiet.
I I
Asimilarea Vom analiza aspectul geometric al construcţiei imaginii A B a obiectului liniar AB în lentila Urmăresc şi
cunoştinţelor convergentă, reprezentat în fig.1, precum şi relaţiile dintre mărimile caracteristice. analizează ce se
Pentru construcţia acestei imagini s-au folosit proprietăţile razelor incidente de lumină 1, 2 şi scrie pe tablă.
3.

1
Notăm prin d distanţa
dintre obiect şi lentilă,
prin dI – distanţa dintre
C imagine şi lentilă, iar
A
prin f – distanţa focală. Notează datele în
Din asemănările caiete.
B BI triunghiurilor ABF şi
F f O
OD rezultă:
F F AI AB BF (1)

D OD FO
Deoarece şi
d dI triunghiurile OCF şi
F AIBI sunt
asemănătoare, avem:
OC FO
I I
 (2)
AB FB I
Luînd în consideraţie că OC=AB, iar OD= AIBI şi comparînd egalităţile (1) şi (2), obţinem:
BF FO
 (3)
FO FB I
Analizînd fig.1, observăm că: BF=d-f; FO=f şi FBI=dI-f.
Deci, egalitatea (3) poate fi scrisă astfel:
df f
 I .
f d f
f 2  d dI  d  f  f dI  f 2
De unde rezultă: dd I  d I f  df
.
Împărţind ultima relaţie la fddI obţinem:
1 1 1
  I (4)
f d d
Expresia (4) se numeşte formula lentilei subţiri.
În cazul cînd focarul lentilei, imaginea sau obiectul sunt virtuale, în faţa termenilor din
formula (1) se pune semnul „-”.
Notează noţiunile
Mărime inversă distanţei focale se numeşte puterea optică a ei sau convergenţa lentilei. noi în caiete.
2
Se notează cu litera C şi este egală conform definiţiei:
1
C
f
În SI unitatea de măsură a puterii optice este dioptria (dptr sau =m-1).
Lentilele convergente ai convergenţa pozitivă, iar cele divergente – negativă.
Mărirea liniară a lentilei se numeşte numărul care ne arată de cîte ori dimensiunile liniare
ale imaginii sunt mai mari decît dimensiunile liniare ale obiectului.
Se notează cu litera  şi est egală conform definiţiei:
AI B I hI Notează în caiete
   .
AB h demonstrarea şi
Din asemănarea triunghiurilor ABO şi AIBIO din fig.1obţinem: formulele finale a
AB BO convergenţei şi
I I
 I .
A B B O mărirei liniare.
Analizînd fig.1, observăm că: BO=d; şi OBI=dI. Atunci:
dI
 
d

3
Fixarea Pentru fixarea cunoştinţelor vom rezolva cîteva probleme: Urmăresc şi
cunoştinţelor analizează ce spune
O lentilă convergentă, aşezată la 20 cm de un obiect, formează o imagine virtuală de 1,5 ori profesorul.
mai mare decât obiectul. Să se afle distanţa focală a lentilei. (17/55 EVRIKA Octombrie
2006) Notează datele
x1  20 cm problemelor în
  1,5 caiete.
f ?
Re zol var e
x
  2  x 2  x1  1,5 * 20  30 cm
x1
1 1 1 2)
1 3 ) 1 1 1 1
        f  60 cm
x 2 x1 f 30 20 f 60 f
R : f  60 cm

În faţa unei lentile convergente cu distanţa focală de 1 m se află un obiect la distanţa de 3 m


de aceasta. Să se afle mărimea transversală (18/55 EVRIKA Octombrie 2006)
f 1m
x1  3 m
 ?
Re zol var e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
       1   m
x 2 x1 f x2 3 1 x2 3 x2 3
2
x2 3 1 1
   3  *   0,5
x1 3 2 3 2
R :   0,5
1
3. La ce distanţă de o lentilă convergentă de 13 3 dioptrii trebuie aşezat un obiect pentru a
da o imagine virtuală situată la 15 cm de lentilă (20/55 EVRIKA Octombrie 2006)

4
1 40
C  13   
3 3
x 2  15 cm
x1  ?
Re zol var e
1 1 3
f     0,075 m  7,5 cm
C 40 40
3
1 1 1 1 1 1 1 10 5) 1 1 5 1 1
             x1  15 cm
x 2 x1 f 15 x1 7,5 x1 75 15 x1 75 x1 15
R : x1  15 cm

4. Distanţa de la obiect la ecran este l= 5,0 m. Ce convergenţă trebuie să aibă o lentilă ţi


unde trebuie aşezată pentru a se obţine pe ecran o imagine cu mărirea transversală   4 ?
(21/55 EVRIKA Octombrie 2006)

x1  x 2  5 m
C ?
x1  ?
  4
Re zol var e
x1  x 2  5
x 5
 4  2  x 2  4 x1  x1  4 x1  5  5 x1  5  x1   1 m
 x1 5
x 2  4 x1  4 m
1 1 1 1 1 5 1 5
    4) 1     C  C   1,25 
x 2 x1 f 4 f 4 f 4
R : C  1,25  ; x1  1 m
Temă pentru acasă De studiat §4. şi problemele 3 pag.24.

S-ar putea să vă placă și