Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

CLASA : a IV-a
DATA :
OBIECTUL : Educaţie fizică
LOC DE DESFĂŞURARE: sala de sport
Temele lecţiei:
 Rostogolirea înainte din depărtat în ghemuit (învăţare);
 Aruncarea mingii de oină (consolidare);
 Joc: „Învinge adversarul”
Tipul lecţiei: mixtă
Obiective operaţionale:
Psihomotrice:
 OPM1 – să exerseze forţa de împingere în braţe;
 OPM2 – să execute corect rostogolirea înainte din depărtat în ghemuit;
 OPM3 – să efectueze corect exerciţiile de influenţare a aparatului locomotor;
Cognitive:
 OC1 – să conştientizeze fazele aruncării mingii de oină de pe loc;
 OC2 – să respecte indicaţiile metodice prezentate;
Afective:
 OA1 – să participe cu interes la lecţie;
 OA2 – să manifeste curiozitate pentru însuşirea noilor acţiuni motrice;
 OA3 – să trăiască bucuria succesului.
SCENARIU DIDACTIC

VERIGILE OBIEC STRATEGII DIDACTICE


CONŢINUT/ MIJLOACE DOZARE FORMAŢII DE OBS.
LECŢIEI -TIVE METODE
LUCRU
INDICAŢII
1.Organizarea Învăţătorul urmează următoarele etape: În coloană pe - se explică şi
colectivului - adunarea; 10’’ două rânduri explicaţia, demonstrează
- alinierea, raportul, verificarea 30’’ *********** demonstraţia elevilor poziţia
echipamentului şi a stării de sănătate; *********** corectă;
- anunţarea temei şi a obiectivelor 20’’ ☺ - obiective
operaţionale; concise;
2.Pregătirea Se execută cu elevii următoarele: Câte o tură În coloană câte
organismului Veriante de mers: de teren unul
pentru efort OA1 - mers obişnuit; pentru demonstraţia - se cere contact
- mers în cadenţă; fiecare ********* explicaţia cu solul pe vârful
- mers pe vârfuri cu braţele sus; variantă * : exerciţiul piciorului;
- mers pe călcâie cu braţele la spate; * ☺ : - spatele drept;
- mers pe partea interioară si exterioară a * *
labei piciorului; ********* - genunchii
- mers fandat; întinşi;
- mers aplecat cu mâinile pe genunchi - păstrarea
sau pe glezne; distanţei dintre ei;
Se relaxează braţele şi picioarele.
Variante de alergare:
- alergare obişnuită; Câte o tură În coloană câte demonstraţia - privirea înainte;
- alergare cu joc de glezne; de teren unul explicaţia - trunchiul uşor
- alergare cu pendularea gambei la spate; pentru exerciţiul aplecat înainte;
- alergare cu genunchii sus; fiecare - desprindere cât
- alergare cu paşi adăugaţi, cu faţa şi cu variantă mai înaltă
spatele spre marginea terenului .
3.Influenţarea Din mers se trece în formaţie câte patru ***** demonstraţia
selectivă a OPM3 pentru realizarea următoarelor exerciţii: ****** ☺ explicaţia Se cere elevilor:
aparatului OC2 A. PI – Stând depărtat 3x8T ****** exerciţiul - braţele întinse
locomotor T1,3 – aplecări ale capului spre înainte ***** - spatele drept
T2,4,6,8 – revenire la poziţia iniţială
T5,7 – răsuciri laterale ale capului 3x8T în formaţie câte
B. PI – Stând depărtat patru demonstraţia
T1-4 – rotări de braţe înainte explicaţia
T5-7 – rotări de braţe înapoi 3x8T exerciţiul
T8 – revenire la poziţia iniţială
C. PI – Stând depărtat cu mâinile pe *****
şolduri ****** ☺ Se cere elevilor:
T1,3 – aplecări laterale ****** - picioarele întinse
T2,4,6,8 – revenire la poziţia iniţială ***** - spatele drept
T5,7 – aplecări spre înainte 3x8T - privirea înainte
D. PI – Stând cu braţele întinse lateral
T1-7 – Îndoire răsucită a trunchiului spre
dreapta (stânga) cu ducera braţului stâng
(drept) la piciorul drept (stâng)
OPM3 T8 – revenire la poziţia iniţială 3x8T explicaţia
OC2 E. PI – Culcat dorsal cu sprijin pe coate exerciţiul
T1,3 – ridicarea piciorului drept (stâng) demonstraţia
la 45º
T5,7 – ducerea piciorului îndoit peste în formaţie câte
celălalt; patru
T2,4,6,8 – revenire în poziţia iniţială 3x8T
F. PI – Stând cu mâinile pe şolduri
T1-4 – sărituri ca mingea cu bătaie din
palme

4.Învăţarea Învăţarea rostogolirii înainte din depărtat


acţiunilor în ghemuit: Se corectează:
motrice noi Se demonstrează şi se execută cu elevii în coloană câte - poziţia de
următoarele tipuri de rostogolire: 3x doi plecare
OPM2 - rostogolire înainte din ghemuit în demonstraţia - poziţia de
OA2 ghemuit; 3x explicaţia rostogolire.
OA3 - rostogolire înapoi din ghemuit exerciţiul - poziţia de
- culcat dorsal pe saltea, roastogolire pe 3x aterizare
spate şi aterizare în depărtat;
- din stând depărtat, rostogolire înainte 5x
din depărtat în ghemuit.
Se exersează şi individual sub
OPM2 supravegherea învăţătorului. exerciţiul
5.Dezvoltarea 1.Consolidarea aruncării mingii de oină.
forţei şi Exerciţii în perechi: în perechi demonstraţia Se corectează
rezistenţei OC1 - de pe loc, imitarea aruncării mingii 10x explicaţia poziţia de
OC2 - din aşezat, aruncarea mingii de oină la exerciţiul aruncare ,
partener; 10x Se insistă pe
- cu faţa pe direcţia aruncării, aruncarea răsucirea amplă a
mingii de oină la partener de jos în sus; 3x trunchiului
- cu piciorul neîndemânatic în faţă,
aruncarea mingii la partener 10x
2.Jocul „Învinge adversarul”
Elevii pe perechi, separaţi băieţi şi fete,
faţă în faţă, se vor împinge la semnal cu în perechi demonstraţia Se va insista pe
OPM1 palmele unii pe alţii până unul dintre ei 3x explicaţia împingerea
OS2 este împins dincolo de linia ce-i exerciţiul puternică în braţe
OA3 desparte.
6.Revenirea Exerciţii:
organismului - alergare uşoară alternantă cu variante în coloană câte exerciţiul Se accentuează
după efort de mers; doi revenirea la
- exerciţii de inspiraţie şi expiraţie normal
- relaxarea braţelor şi picioarelor
7.Concluzii şi Sunt evidenţiaţi elevii cu rezultate 2’
aprecieri deosebite, se fac observaţii privind în coloană câte exerciţiul
comportamentul le lecţie doi
Adunarea, alinierea, salutul.

S-ar putea să vă placă și