Sunteți pe pagina 1din 1

VII

Fişă de laborator
Determinarea distanţei focale a unei lentile

1. Materiale şi instrumente necesare:


-bancul optic,lampa de proiecţie,lentilă,ecran,riglă gradată.

2. Modul de lucru:

-se aşează lentila L departe de obiect,la o distanţă p,măsurată pe bancul optic cu ajutorul riglei
gradate;
-ecranul E se apropie sau se depărtează de lentilă la distanţa p’,până ce se prinde pe el imaginea
clară a obiectului(filamentul becului);
-se măsoară distanţa p de la obiect la lentilă şi distanţa p’de la lentilă la ecran;
-se calculează distanţa focală cu ajutorul formulei lentilelor:
1 1 1 pp '
  '  f 
f p p p  p'

3. Înregistrarea şi prelucrarea datelor:


-se trec valorile măsurate şi cele calculate în tabelul următor

Nr.det p(cm) p’(cm) f(cm) fm(cm) fm(cm) Δfm(cm)


1
2
3
4

-se scrie rezultatul sub forma:


f = fm  Δfm
-enumeraţi sursele de erori şi procedee de micşorare a lor.

S-ar putea să vă placă și