Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.2.a.

Sinteză pentru activități metodice


Activitatea din cadrul Programului de formare CRED- ,,Curriculum relevant,
educație deschisă pentru toți ", m-a făcut să înțeleg faptul că, programa școlară la dispciplina
Religie este o parte componentă a curriculumului naţional şi este principalul document şcolar
de tip reglator-instrument de lucru al cadrului didactic care stabileşte pentru fiecare disciplină
oferta educaţională (competenţe şi conţinuturi). Programa şcolară asigură promovarea
dezvoltării personale a elevului într-un cadru socio-cultural lărgit, asigură şi realizează
împlinirea idealului educaţional al şcolii româneşti derivate din idealul european al educaţiei.
Recomandă valorificarea tuturor experienţelor de învăţare ale elevilor în cadrul orelor de
religie, integrând cele trei dimensiuni ale educaţiei (formală,nonformală şi informală).

Structura programei şcolare la disciplina Religie: notă de prezentare,competenţe


generale,competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare, conţinuturi, sugestii
metodologice.

Componenta fundamentală a programei se referă la competenţe specifice şi


conţinuturi.

Competenţele specifice derivă din competenţele generale, sunt definite pe obiecte de


studiu şi se formează pe parcursul unui an şcolar. Competenţelor specifice li se asociază
activitățile de învățare, astfel încât la evaluare se va avea în vedere calitatea competenţelor
după cum urmează:

- ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor biblice;

- identificarea diferenţelor temporale;

- relatarea unui eveniment din istoria mântuirii , utilizând informaţii din surse biblice;

- descrierea rolului unor personalităţi în desfăşurarea evenimentelor biblice;

Finalitatea urmărită de programa școlară la Religie, vizează formarea unui individ


capabil să utilizeze cunoştinţele învăţate atât în şcoala cât şi în afara ei, să înţeleagă că
învăţarea se realizează continuu, pe tot parcursul vieţii.

S-ar putea să vă placă și