Sunteți pe pagina 1din 2

Fisa de lucru

Baza tehnico-materială din unități de cazare

A Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.


1. Spațiile hoteliere dintr-un hotel sunt organizate în:
a. spații destinate clientelei și spațiile rezervate proceselor de producție și administrative
b. spații administrative și spații de producție
c. spații rezervate proceselor de producție și spații administrative

2. Spațiile de folosință comună interioare includ:


a. parcuri
b. recepția
c. garaje

3. Camera cu pat dublu reprezintă:


a. spațiul în care lățimea patului este de minimum 90 cm
b. spațiul în care fiecare pat are lățimea de 90 cm
c. spațiul în care patul ale lățimne de minimum 160 cm

4. Camera cu priciuri este destinată:


a. unei singure persoane
b. mai multor persoane
c. doar pentru două persoane

B Completaţi spaţiile libere cu noţiunile corespunzătoare !


1. Finisajele se referă la ..................... pereților, la tipul de pardosea folosite, la încălzire,
climatizare, iluminat; ele își pun amprenta asupra..............................clienților 1p
2. Holul hotelului trebuie să aibă ........................funcționale cu restaurantul clasic, barul de zi,
magazinele și cu ..............................de circulație pe verticală și orizontală. 1p

C Precizaţi în dreptul fiecărui enunţ dacă este adevărat (A) sau fals (F)

1. Spațiul de cazare este compus din vestibul, baie, cameră propiu-zisă.

2. Holul recepției reprzintă punctul cheie al circulației în hotel.


D În coloana A sunt enumerate spațiile hoteliere, iar în coloana B denumirea exactă a
spațiului specific.
Asociaţi cifrele din coloana A şi literele din coloana B.

A. spațiile holiere B. spațiul specific


1. spații de folosință exterioare a. recepția
2. spații de folosință interioare b. grădina
3. spații cu alte destinații c. piscină
4. spații de cazare d. restaurantul
5. spații de alimentație e. telemea de vacă
6. spații de producție f. bucătăria
7. spații anexe
8. spații tehnice

1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____ 7 _____ 8 _____

S-ar putea să vă placă și