Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LUCRU REFORMA ŞI CONTRAREFORMA CLS.

IX
1. Enumeraţi cauzele apariţiei reformei religioase:

Definiţia Reformei Religioase.

2. Enumeraţi câte un reprezentant ai cultelor protestante şi câte două principii ale noilor culte protestante.
3. De ce Biserica Catolică a iniţiat Contrareforma?
4. Definiţi următorii termeni istorici: simonie, indulgenţă, contrareformă, calvinismul, predestinare,
inchiziţia.
5. Precizaţi asemănarile şi deosebirile dintre calvinism şi luteranism.
6. Citeşte documentele de mai jos şi rezolvă apoi cerinţele. A. Greşesc acei preoţi care spun că prin
indulgenţele acordate de papa de la Roma omul este dezlegat de orice pedeapsă şi că se mântuie. Se vor
osândi pe veci acei care cred că prin scrisori de iertarea a păcatelor îşi asigură mântuirea. (din cele 95
de teze ale lui Martin Luther, 1517) B. Sfântul Consiliu loveşte cu blestem pe toţi cei ce pretind că
indulgenţele sunt inutile sau pe cei care neagă că Biserica are puterea de a le acorda. (din hotărârile
Conciliului de la Trento, 1545-1563)
1. Scrie litera corespunzătoare fiecărui document, după cum urmează: documentul care exprimă
punctul de vedere al reformaţilor: ..... documentul care exprimă punctul de vedere ale catolicilor:
2. Pornind de la documentele A şi B, imaginează-ţi un dialog între Martin Luther şi un reprezentant al
Bisericii Catolice, în privinţa credinţei şi a vânzării de indulgenţe.
7. Înconjoară litera la care se găseşte răspunsul corect:
a. Martin Luther a iniţiat Reforma religioasă în: a. Elveţia; b. Franţa; c.Imperiul Romano-German.
b. Anglicanismul a fost impus de: a. Jean Calvin; b. Martin Luther; c. Henric al VIII-lea.
c. Contrareforma a fost realizată de: a. Biserica Calvină; b. Biserica Catolică; c. Biserica luterană.
8. Prezentaţi conflictul dintre Henric al VIII lea şi Biserica Catolică.