Sunteți pe pagina 1din 5

TEST DE EVALUARE

NUMELE ȘI PRENUMELE:

DISCIPLINA: COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

UNITATEA DE INVATARE: FILE DE POVESTE

CONTINUTURI EVALUATE:

- Ordonarea secvențelor unei povestiri pe baza unui suport intuitiv.

- Despărțirea cuvintelor în silabe.

- Silaba. Sunetul. Litera.

- Elemente grafice.

OBIECTIVE URMARITE:

O1 – să ordoneze secvențele dintr-o poveste;

O2 – să despartă cuvintele date în silabe;

O3 – să identifice sunetul inițial din cuvintele date;

O4 – să scrie corect elementele grafice învățate.


ITEMI DESCRIPTORI DE PERFORMANTA

REALIZAT ÎN CURS DE NEREALIZAT


REALIZARE
I1
Ordonează corect Ordonează corect două Nu realizează corect
cele trei secvențe secvențe date itemul
date
I2 Desparte corect în Desparte corect în Desparte corect în silabe
silabe 4 cuvinte silabe 2 – 3 cuvinte un cuvânt
I3
PERFORMANȚA: Identifică corect Identifică corect Identifică corect sunetul
sunetul inițial din sunetul inițial din 2 - 3 inițial dintr-un singur
cele patru cuvinte cuvinte date cuvânt
date
I4 Decorează vaza cu Decorează vaza cu 4 – Decorează vaza cu 2
toate cele 7 5 elemente grafice elemente grafice
elemente grafice învățate învățate.
învățate

ITEMI EVALUAREA ITEMILOR

REALIZAT ÎN CURS DE NEREALIZAT


REALIZARE
I1
I2
I3
I4

OBSERVATII/
CONCLUZII: ......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
NUMELE: DATA:

TEST DE EVALUARE
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
UNITATEA: FILE DE POVESTE

1. Notează imaginile folosind numere de la 1 la 3, redând astfel ordinea în care s-au


petrecut întâmplările.
2. Desparte în silabe cuvintele reprezentate în imagini și indică numărul acestora prin
linii orizontale.

3. Încercuiește și citește prima literă a cuvintelor din imagini.

AVION TREN PEȘTE CARTE

4. Decorează vaza folosind toate elementele grafice învățate.