Sunteți pe pagina 1din 13

CITESC CU LITERE

?I
."1

:}
MARI DE TIPAR
.ffi,
"-"CUPRINS

Alice in Jara Minunilor, dupd Lewis Carroll/3

Cartea junglei, dupd Rudyard Kipling/19

Degelica, dupd Hans Christian Andersen/35

Hdnsel gi Gretel, dupa Fralii Grimm/51

Cei trei purcelugi, dupi James Orchard Halliwell-Phillipps/67

Lupul gi cei 7 iezi, dupa Fralii Grimm/8l

Mica sirenS, dupd Hans Christian Andersenlg5

Motanulinc5!!at, dupd Charles Perrault/l 11

. ._#
i.-* Wfl,
w#
&e€@ffi

ffi€ffi #ffi€
_.-cq

INTR-O FRUMOAS AZI DE VARA, ALICE


5I SORA EI iSi
PETRECEAU TIMPUL PE MALUL APEI. iN TIMP CE
SORA
EI CITEA O CARTE, ALICE SE PLICTISEA, TOROP A DE
CAlounA. LA UN MoMENT DAI FATA S.A irurIrus PE
pAruRA n irucEpur sA
Sl cASTE.
DEODATA, FATA A vAzur UN IEPURE ALB CARE A
TRECUTiN vIrrzA pr ffiruCA EA SPUITIAND:,,OH, DOAMNE!
OH, DOAMNEI AM irurAnZINI. VAI, Cr IANZU ESTE!" UN
rEpuRE punrAND HATNUTE Sl cEAS DE BUZUNAR AR Ft
TREBUIT SA O MIRE PE ALICE,1ITISA FETEI NU I S-A PANUT
NrMrc NEFTRESC, A5A cA l-n unmARITiru lMp cE ACESTA
PArNu N Drn irurR.o SCORBU RA.
E A MERS irrrinr
PRINTR.UN TUNEL DREPT, APoI ncAzUI FoARTE LIN,
CN iruTR.UN ZBOR, iITI HAUL SCORBUREI
5I A ATERIZAT
pE o cnAuAtonnA DE FRUNZE VERZ|.
FETTTA A
AVUT TIMP SA PRIVEASCA pr iTDELETE RAFTURTLE
CU PROVIZII 5I CARTI DE PE PERETII PUTULUISI SA ST
=l
INTREBT CE VA URMA.
:.1

1r
il
.j
:.,1

.l
l,
['
ALICE L.A URMARIT PE IEPURE, INSA, LA UN MOMENT
DAI L.A PIERDUT DIN VEDERE. DEZNIAOAJDUITA, A
itrrcrpur sA plANGA. DtN ocHn Et cURGEAU StRoAlE
DE LACRIMI, FoRMAruo uN LAC IMENS. Apot FETTTA A
itrtcEpur sA sE M rcSo REZE Sr A ALU N ECAT iN mcu L DE
LACRIMI. iN TtMp cE iruorn,SI-A DAT sEAMA cA nHrunl
DE EA SE ATH 5I MULTE ALTE VIETUIToARE.
vtv

ALICE S.A INDREPTAT CATRE MAL SITOATE PASARILE


5r ANTMALELE AU URMAT-O. CAND AU tESIT CU TOT|I
DIN APA, AU CAUTAT O CALE DE A SE USCA. FIECARE
A irrrcEpur sA-51 DEA cu pAREREA pENTRU A GAst
O SOLUTIE SA-5I USUCE PENAJUL SAU BLANA. 1NSA
PAPAGALUL LORI, FIIND CEL MAI BATNAN, A SPUS CA
ToTr ARTREBUT sAir ASCULTE PE EL.
PENTRU CA PAPAGALUL NU VOIA SA.5I SPUNA VANSTN)
ALICE A 1ITICEPUT SA LE POVESTTNSCA AN IMALELOR
DESPRE PISICA EI DRAGA. iNSA NNIMALELE S.AU SPERIAT
TOATE DE PISICA FETITEI 5I, SUB DIFERITE PRETEXTE, AU
TTCTPuT SA DISPnNA UNUL CATE UNUL - ORI CA NERUL
NOPTII E PREA RECE, ORI CA ERA ORA DE CULCARE, ORI,
puRSrsrMpLU,AU LUAT-o LA FucA TAnASASPUNA NlMtc.
APoI ALICE A PORNIT IAR LA DRUM SI S.A1TTALNIT DIN
OI"I

NOU CU IEPURELE ALB. ACESTAVENEA IUTE, BOMBANIND


pRrvrRr cEVA. ALrcE GHrc rMEDInr cA
Sr cAurAND DrN
TEpURELE cAurn EVANTATUL Sr vrAtrtuSrLE ALBE.
irurn.norvAn, CAND IEPURELE ALB nvAzuT.o PE ALICE
sl A coNFUNDAT-O CU ALTCTNEVA, A TRIMTS-O LA
.+:.ii:i=F+ Ja ,l !\r/lrl vllt/, lI \/ \-\J ,ll-l\-llILYrt, ,l tllltvtl EL
=ffi
il:ij::1i;i
l:ij::1i;i ::
,:1,+::::::l:.
,
:l,t:?..:i:i;4i:,----tr-:=---'tr--:r-
v
.:14i€1. ACASA SA.I ADUCA EVANTAIUL SI MANUSILE.
::r:::l-.:i!j:r::,!!:tr. ) a ,
lri?::tr;;::!t;*e:i:il:.:I ii:ri:.L;1E
rr,r,:i;ii'';#..

CAND FATA A AJUNS LA CASA IEPURELUI, A INTRAT 5I A


VAZUT O STICLUTA PE CARE SCRIA,,BEA.MA!" FATA A DUS
ST|CLUTA LA GURA 5t A BAUT-O PETOATA, APO! AINCEPUT SA i1

CREASCA DtN CE iru Cr MAI MARE. A CRESCUT ATAT DE MULL , ,

iNcAr ATNGEA TAVANUL CU CAPUL, tAR BRATELE il IESEAU ,,',


PRIN FERESTRE. ALICE REGRETA CA N BAUT DIN STICLUTA, ;-T
&

s*.:il f,+
.x;,'$

DISPERATA, ALICE A PRIVIT ilrp REJ


PRIVIT DE JUR'IMPREJUR
SI n vAzur O PNAIITURA. A IVIANCAT.O DEGNNSA
5r TMEDTAT A DEVENIT cnplvA ixrn-uru TRUp DE
DoAR cArrvn DEGETE irrrA[rME. A lrslr iru rucA
DIN cnsA sr s-A iNrALNrr cu o oMlbn uRrASA. t
'nvv

ACEASTA A INVATAT.O SA RUPA SI SA MANANCE O


BUCATA DIN PALARIA CIUPERCII PE CARE STATEA.
ASA FATA A REVENTT m ixA[rMEA Er NoRMALA.
APOI ALICE A AJUNS LA CASA DUCESEI DESPRE
CARE iI VoRBISE IEPURELE. ACEASTA TINEA UN
coprLAS ilrt poALE. TMEDIAT cE A vAzur-o pE
ALrcE, DUCESA I-A ARUNCAT coptLUl- ilrt BRATE gl
A FUGIT SPUNANo CA TNEBU SA JOACE CRICHET
CU REGINA. 1ITISA, SPRE GROAZA FETEI, COPILUL S.A
TRANSFonmnl iru PU RCELUS.

S-ar putea să vă placă și