Sunteți pe pagina 1din 1

PLANIFICARE PRACTICA PEDAGOGICĂ

An școlar 2020-2021

Nr. Denumirea activității Data Modalitatea de


crt. susținere a
activității
Platforma Zoom –
1. Activitate de intercunoaștere 21.10.2020
on line
Programarea activităților și a Platforma Zoom –
livrabilelor pentru portofoliu - on line
2.
documente necesare în vederea
evaluării finale
Evidența documentelor școlare: Platforma Zoom –
3. plan-cadru, planificare, orar, on line
schemă orară
Activitate practică – modalități Platforma Zoom –
4. de întocmire a orarului/schemei on line
orare
Activități de proiectare Platforma Zoom –
5. didactică – formală și on line
nonformală
Modalități de abordare a Platforma Zoom –
educației on-line în ciclul on line
6. primar. Principii de organizare
și funcționare a învățării
virtuale.
Identificarea platformelor Platforma Zoom –
educaționale adaptabile on line
7.
școlarului de vârstă școlară
mică
Biblioteca virtuală – învățământ Platforma Zoom –
8.
primar on line
Platforma Zoom –
9.
on line
Sugestii de activități on-line: Platforma Zoom –
10.
formale și non-formale on line
Platforma Zoom –
11.
on line
Platforma Zoom –
12.
on line