Sunteți pe pagina 1din 3

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Str. Teodor Mihali nr. 58-60


Cluj-Napoca, RO-400951
Tel.: 0264-41.86.52-5
Fax: 0264-41.25.70
econ@econ.ubbcluj.ro
www.econ.ubbcluj.ro

Departamentul de Informatică economică


Disciplina: Testarea produselor soft
Anul universitar: 2016-2017

PROGRAMA ANALITICÃ

Tematica 1. Procesul de producţie software


1.1. Cerinţe şi specificaţii
1.2. Modele de procese de producţie software
1.3.Documentaţia procesului de producţie software
1.4.Componentele produsului software
1.5.Locul testării în procesul de producţie software

Tematica 2. Fundamentele testării software


2.1.Fundamentele economice şi psihologice ale testării software
2.2.Terminologie
2.3.Eroarea
2.4.Rolul testerului
2.5.Argumente istorice
2.6.Costul testării

Tematica 3. Abordări în testarea software


3.1.Testarea white box
3.2.Testarea black box
3.3.Testarea statică
3.4.Testarea dinamică
3.5.Testarea pozitivă
3.6.Testarea negativă

Tematica 4. Tehnici de testare


4.1.Testarea statică white box
4.2.Testarea dinamică white box
4.3.Testarea statică black box
4.4.Testarea dinamică black box

Tematica 5. Matrici de calitate software

Tematica 6. Testele auxiliare


6.1.Testarea configuraţiilor hardware
6.2.Testarea compatibilităţii software
6.3.Testarea internaţionalizării
6.4.Testarea documentaţiei
6.5.Testarea utilizabilităţii
6.6.Testarea Web
6.7.Testarea securităţii

Tematica 7. Documentaţia de testare


7.1.Recenzia şi raportarea
7.2.Planificarea testării conform IEEE 829-1998

Tematica 8. Instrumente de testare automată


8.1.Driver şi stub
8.2.Macrouri
8.3.Testare de tip monkey

Tematica 9. Managementul calităţii software


9.1.Locul testării în asigurarea calităţii
9.2.Modele de structuri organizaţionale
9.3.Standarde IEEE
9.4.Standardul CMMI
9.5.Standardul ISO 9000

Tematica 10. Tendinţe noi în testarea software


10.1.Tehnologii eye-tracking
10.2.Instrumentele smart-monkey
10.3.Reutilizabilitatea testării

Bibliografie:

1. [Lewis05] William Lewis, Software Testing and Continuous Quality Improvements, Auerbach
2005

2. [Patton05] Ron Patton, Software testing, Sams Publishing 2005

3. [Burnstein05] Ilene Burnstein, Ilene Burnstein, Springer 2002

4. [Myers05] Glenford Myers, The Art of Software Testing, Wiley and Sons 2004

5. [Kan02] Stephen Kan, Metrics and Models in Software Quality Engineering, Addison Wesley
2002

6. [Goron02] Goron Sabin, Analiza si evaluarea unui sistem informatic managerial, Goron Sabin et
al., Risoprint 2002

7. Jeff Tian, Software Quality Engineering, IEEE Computer Society 2005

8. Marnie Hutcheson, Software Testing Fundamentals: Methods and Metrics, Wiley and Sons 2003

9. John McGregor, David Sykes, Practical Guide Testing Object-Oriented Software, Addison-
Wesley 2001

10. Elfriede Dustin, Effective software testing, Pearson Education 2003

2
Director departament Titular de disciplină

Prof. univ. dr. habil. Gheorghe SILAGHI Lect.dr. Jecan Segiu