Sunteți pe pagina 1din 43

VER

BUL
DEFINIŢIE:
Verbul este partea de
vorbire care exprimă
acţiunea, existenţa şi
starea fiinţelor, lucrurilor
şi fenomenelor naturii.
EXEMPLE:
- acţiuni: merge, cântă,
are, recită, repară, duce…
- stări: stă, doarme,
ascultă…
- existenţa: este, există,
se află…
1. Arătaţi ce pot face:

•Oamenii ___________ .
•Azorică____________ .
•Florile_____________ .
•Pinguinul___________ .
•Hiena___________ .
2. Treceţi subiecte posibile:

*_____________scriu.
*_____________roade.
*____________ascultă.
*____________privesc.
*_____________zgârie.
3.Formulaţi propoziţii cu verbele:
au alunecat, mâncăm, vin,
am câştigat, priveşti.
4.Daţi cinci exemple de verbe
care să arate acţiuni ale lui
Mutulică:
5.Caută verbele cu înţeles opus:

intră______________
vorbeşte___________
plânge_____________
vinde______________
stinge______________
6.Înlocuieşte grupurile de cuvinte
cu verbele potrivite:
a face planuri___________
a sta de vorbă__________
a da fuga______________
a trage o spaimă________
a striga cu putere________
Verbul -
îşi schimbă forma după:
- persoană
- număr
Exemple:
Pers. Numărul Numărul Pers.
singular plural
eu merg mergem noi
I dorm dormim I
tu mergi mergeţi voi
II dormi dormiţi II
merge merg
III el
ea doarme dorm
ei
ele
III
Copiii scriu la istorie.
Noi am fost la cinema.
Trenul va sosi în gară.
Atunci eram mai mic.
timpul timpul timpul
prezent trecut viitor
(acum) (ieri) (mâine)
stau am stat voi sta
auzi ai auzit vei auzi
citeşte citea va citi
suntem eram vom fi
faceţi aţi făcut veţi face
beau au băut vor bea
aşteaptă, voi primi,
aţi plecat, învăţăm,
ascultă, ştiam, duce,
veţi regreta, au vrut,
va cânta, au copiat,
aveam, ghiceşte, are
aşteaptă, voi primi,
aţi plecat, învăţăm,
ascultă, ştiam, duce,
veţi regreta, au vrut,
va cânta, au copiat,
aveam, ghiceşte, are
aşteaptă, voi primi,
aţi plecat, învăţăm,
ascultă, ştiam, duce,
veţi regreta, au vrut,
va cânta, au copiat,
aveam, ghiceşte, are
Exerciţii
1. Găsiţi propoziţiile în care
verbele sunt la timpul trecut:
Rândunica a plecat.
Moşul deschide poarta.
Veveriţa sărea veselă.
Calul va pleca la păscut.
Pâinea era moale şi caldă.
2. Găsiţi propoziţiile în care
verbele sunt la timpul prezent:
Bunicul vede casele arse.
Au venit mulţi spectatori.
Florile sunt ofilite.
Stelele se aprind pe cer.
Cine mi-a luat creionul?
Oile vor pleca la iernat.
3. Găsiţi propoziţiile în care
verbele sunt la timpul viitor:
Gina va sta la bunica.
Voi aţi fost la Radu?
Noi vom ştii rolurile.
Tu vei primi cadouri.
Iarăşi aţi întârziat!
4. Găsiţi propoziţiile în care
verbele sunt la persoana I:
Eu merg la circ.
Ne apucăm de teme?
Plecăm în excursie!
Sandu se duce la înot.
Acum scriu tema.
Cine a şters tabla?
5. Găsiţi propoziţiile în care verbele
sunt la persoana a III-a, numărul
singular:

Ionel curăţă cartofi.


Copiii sparg nuci.
Noi umblăm repede.
Oare vine Moş Crăciun?
Liana vrea un căţeluş.
Completaţi rebusul cu opusul verbelor date:

A
1. Cumpără 1 vinde
2. Decolează 2 a t e r i z e a z ă
3. Coboară 3 u r c ă
4. Tace 4 vorbeşte
5. Prinde 5 a r u n c ă
6. Vine 6 p l e a c ă
B
Eu sunt în vacanţă.
Ana va veni la mine.
Vei scrie scrisoarea?
Bunica are o pisică.
Mâine copiii ….. la serbare.
La anul ….. un telefon.
Duminică ….. acasă.
La primăvară ….. păsările.
În decembrie ….. cadouri.
Diseară ….. la televizor.
În curând ….. Moş Crăciun.
Verbul Timpul Timpul Timpul
prezent trecut viitor
A zice eu eu eu
A şti voi voi voi
A vrea ea ea ea
A sta noi noi noi
A da ei ei ei
A lua tu tu tu
substantiv adjectiv verb

lumină luminos a lumina


bătrâneţe
bucuros
înlemni
glumă
zâmbeşte
am dansat, culeg, va conduce, stau, vei
citi, se gândeşte, a plecat, voi sta,
mergeau, intrăm, vor participa, ai dat, s-
a schimbat, vor exersa, sunteţi.
Timpul prezent Timpul trecut Timpul viitor
ajutor, ajută, neajutorat.

măturat, măturam, măturiţă

bătut, bătaie, s-a bătut

cântă, cântec, încântat


Verbul Verb cu Verb cu
acelaşi înţeles
înţeles opus
a grăi a vorbi a tăcea
a urca
a primi
a adora
a isprăvi
gata

S-ar putea să vă placă și