Sunteți pe pagina 1din 3

S3-Educația copiilor cu CES

Nume......Andrei Cosmina Maria..................

Filială........Pitesti................

Data………25.11.2020…………

FIȘA DE LUCRU 3 Evaluarea la copiii cu cerințe educaționale speciale

1. Explicați necesitatea procesului de evaluare la elevii cu CES

Evaluarea este un proces complex, continuu, dinamic, de cunoaştere şi estimare cantitativă,


calitativă şi ecologică a particularităţilor dezvoltării şi a capacităţii de învăţare a copilului. Acest
proces nu se rezumă la o activitate constatativă şi statică, ci sugerează elemente de prognoză şi
aspecte dinamice pentru programe de intervenţie care să maximizeze potenţialul de dezvoltare şi
învăţare al copilului evaluat.

2. Cum are loc evaluarea progresului la copiii cu CES

- identificarea sau depistarea potenţialei dizabilităţi şi/sau CES;


- diagnoza/concluziile evaluării şi prognoza;
- decizia şi orientarea către servicii şi alte evaluări;
- planificarea serviciilor de abilitare şi/sau reabilitare, alte servicii de intervenţie şi
sprijin;
- implementarea planului;
- monitorizarea şi reevaluarea.
3. Identificați principiile de evaluare ale elevilor cu CES și explicați unul
dintre ele.

 Evaluarea trebuie axată pe potenţialul de dezvoltare al individului.


 Evaluarea necesită o abordare complexă şi completă.
 Evaluarea trebuie să fie unitară, să urmărească şi să opereze cu aceleaşi
 obiective, criterii, metodologii, pentru toţi copiii.
 Evaluarea trebuie să aibă un caracter multidimensional.
 Evaluarea presupune o muncă în echipă, cu participarea activă şi
 responsabilizarea tuturor specialiştilor implicaţi (psihologi, medici, pedagogi,
 profesori, educatori, sociologi, asistenţi sociali, logopezi etc.).
 Evaluarea se bazează pe un parteneriat autentic cu beneficiarii direcţi ai acestei
activităţi: copilul si persoanele care îl au în ocrotire şi instruire.
3. Identificați, căutați cât mai multe metodele şi instrumentele din domeniul
evaluării copiilor cu CES

 instrumentele, de exemplu, fişele de observaţie, testele de evaluare ş.a., vor fi selectate


de profesionişti, în acord cu situaţia copilului în cauză şi cu respectarea normelor
profesionale deontologice;
 se recomandă utilizarea instrumentelor etalonate, dar se permite şi utilizarea atentă a
celor neetalonate pentru cazurile în care nu există teste etalonate;
 în anumite situaţii este necesară adaptarea unor teste la particularităţile copilului, de
exemplu în situaţii de surdocecitate, în absenţa comunicării verbale ş.a.;
 specialiştii sunt încurajaţi să utilizeze mijloace de comunicare alternativă sau
augmentativă, de exemplu: obiecte, lucruri concrete, fotografii sau desene, pictograme,
ideograme, limbaje mimico-gestuale simple, Braille ş.a.;
 trebuie acordată o atenţie specială evaluării copiilor de vârstă foarte mică;
 timpul de evaluare poate fi extins, în funcţie de particularităţile copilului sau contextul
său de viaţă, de disponibilitatea profesioniştilor şi utilizarea instrumentelor de lucru;
 referitor la condiţiile în care are loc evaluarea propriu-zisă, se recomandă ca fiecare
locaţie, inclusiv cea în care se desfăşoară activitatea CPC, să fie dotată cu sală de
aşteptare adaptată nevoilor copilului cu dizabilităţi, săli de joc şi săli neutre.

S-ar putea să vă placă și