Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECTIE

A. DATE PRELIMINARE
Clasa: a V-a A
Obiectul: Matematica
Profesor: Gingu Elena Iuliana
Scoala: Scoala cu clasele I-VIII Hartiesti, Arges
Unitatea de invatare: Multimi
Tema lectiei: Multimi- notiuni recapitulative
Tipul lectiei: formare de priceperi si deprinderi
Obiective cadru
1. Cunoasterea si intelegerea conceptelor, a terminologiei si a procedurilor de calcul specifice matematicii ;
2. Dezvoltarea capacitatii de explorare/ investigare si rezolvare de probleme ;
3. Dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic ;
Obiective operationale
La sfarsitul activitatii elevii vor :
a) cognitive :
OC1 : reprezenta multimi folosind :enumerarea elementelor, diagrame Venn- Euler, enuntarea unor
proprietati
caracteristice a elementelor;
OC2 : reprezenta multimi intre care exista relatii de incluziune;
OC3 : efectua operatii de reuniune, intersectie, diferenta a doua multimi.
b) afective :
OA1 : sa pastreze atentia un timp suficient pentru atingerea obiectivelor stabilite ;
OA2 : sa participe activ si cu interes la lectie ;
OA3 : sa manifeste interes pentru studiul matematicii ;
Metode si procedee :
 metoda ciorchinelui, metoda TURUL GALERIEI, explicatia, conversatia, exercitiul ;
Resurse materiale :
 fise de lucru ;
Forme de organizare :
 lucru in grupuri mici, activitate individuala, activitate frontala.
Durata lectiei:50 de minute
B. ETAPELE LECTIEI
DESFASURAREA LECTIEI:

Momentele Timp Activitatea Activitatea elevilor Metode Evaluarea


lectiei profesorului
1.Moment Creez conditiile optime Elevii isi pregatesc pe
organizatoric 3’ necesare desfasurarii banca cartile si caietele
eficiente a lectiei de de matematica.
matematica.
2.Verificarea Verific modul de Prezinta caietele la Conversatia Frontala si individuala
temei 5’ efectuare al temei coltul bancii. explicatia
frontal si individual.
3.Captarea Initiez o discutie legata
atentiei de tema lectiei:
„Copii va plac jocurile „Da!’’
Ce ati zice voi daca la
matenatica v-ati juca Aproba
Conversatia Ev. orala.
diferite jocuri?”
„Ei bine astazi v-am
2’ pregatit mai multe Asculta, recepteaza si
jocuri care sa va ajute retin.
sa consolidati notiunile
voastre insusite pana
acum .”
4.Anuntarea Voi anunţa tema şi
temei 2’ obiectivele lecţiei, explicatia
astfel încât acestea să
fie pe înţelesul elevilor.
5.Reactuali- Reactualizarea
zarea cunoştinţelor
si fixarea dobândite prin
cunostintelor completarea
explicatia
ciorchinelui:
Profesorul a fixat pe un
suport o planşă mare pe
care este desenat un
ciorchine şi adresează Conversatia Evaluarea colectiva
elevilor următoarele
întrebări:
1. Cum se noteaza Completeaza
o multime? ciorchinele.
2. Numarul explicatia
elementelor unei CIORCHINELE Completeaza ciorchinele.
multimi
determina…
3. In cate moduri se
reprezinta o
multime? Explica exercitiul
26’ 4. Care sunt aceste Conversatia
moduri?
5. Ce fel de
multimi
cunoastem?
6. Care sunt
operatiile cu
multimi?
7. Care sunt
notatiile pentru
aceste multimi?
Apoi se prezinta Exercitiul
metoda , "TURUL
GALERIEI- metoda
moderna de invatare Copii rezolva
prin cooperare." exercitiile date.
=se parcurg etapele
necesare desfasurarii
acestei metode :
Profesorul organizează Observarea sistematica
copiii pe grupe (3 TURUL
grupe de câte 5 elevi ), GALERIEI
le împarte posterele şi
le explică cerinţele
exerciţiilor. Se
precizează că fiecare
grupă are exerciţii
diferite, dar cerinţe
identice. exercitiul
-Elevii rezolvă
exerciţiile pe poster.(15
min.)
-Se procedează la
verificarea posterelor la
tablă (fiecare grupă în Observarea sistematica
faţa posterului său),
după care se porneşte
"Turul galeriei"(schimb
de 3 min. fiecare).
-Fiecare grupă îşi
verifică posterele
corectate de celelalte
grupe. execitiul
-Elevii se întorc în Elevii scriu pe foaie
bănci şi completează rezolvarile
individual "Fişa de
autoevaluare".
-După completarea
fişei de autoevaluare,
reprezentanţii grupelor
prezintă rezultatele Evaluarea pe grupe de
exerciţiilor şi modul elevi.
prin care au ajuns la
acestea. Profesorul
urmăreşte şi corectează
acolo unde se
impune.Un elev
contorizează greşelile
fiecărei grupe.Se
stabilesc locurile şi
câştigătorii.
6.Obtinerea Voi imparti copiilor Elevii vor rezolva Conversatia Evaluare scrisa
performan- 10’ fise de lucru sarcinile primite Explicatia
tei Exercitiul
Voi face aprecieri Ev. finala
7.Incheierea asupra desfasurarii Conversatia
2’ explicatia
activitatii lectiei, asupra
cunostintelor elevilor.
Profesorul fixează tema
pentru acasă a elevilor
FISA nr. 2
FISA nr. 1
1) Reprezentati in 3 moduri multimea
1) Reprezentati in 3 moduri multimea literelor din literelor din cuvantul « matematica »  .
cuvantul « profesor »  . 2) Aflati cardinalul urmatoarei
2) Aflati cardinalul urmatoarei multimi : multimi : A  {x  N / 5  x  8}
A  {x  N / 1  x  5} 3) Precizati care din propozitiile urmatoare
3) Precizati care din propozitiile urmatoare sunt sunt adevarate si care sunt false :
adevarate si care sunt false : a) 10  {5,2,7}
a) 2  {5,2,7} b) 2  {0,2,3}
b) 1  {0,2,3} c) { 1, 7}  { 0, 1, 2, 3, 4}
c) { 0, 5}  { 0, 1, 2, 3, 4}
4) Fie multimile :
4) Fie multimile : X = {1, 5, 8} si Y = {2, 3, 4, 8}
X = {1, 3, 4, 6, 7, 8} si Y = {2, 4, 6, 8} Asociaza fiecarei multimi din coloana A
Asociaza fiecarei multimi din coloana A o multime o multime din coloana B.
din coloana B. A B
A B a) X∩Y 1. {1, 5}
a) X∩Y 1. {1, 3, 7} b) XUY 2. {8}
b) XUY 2. {4, 6,8} c) X - Y 3. {1, 5, 8}
c) X - Y 3. {1, 4, 7, 8} 4. {1, 2, 3, 4, 5, 8}
4. {1, 2, 3, 4, 6, 7, 8}
Test de evaluare
FISA nr. 3

1) Reprezentati in 3 moduri multimea
1) Reprezentati in 3 moduri multimea cifrelor numarului cifrelor numarului « 143632 »  .
« 231245 »  . 2) Aflati cardinalul urmatoarei
2) Aflati cardinalul urmatoarei multimi : multimi : A  {x  N / 3  x  7}
A  {x  N / 2  x  8} 3) Precizati care din propozitiile urmatoare
3) Precizati care din propozitiile urmatoare sunt sunt adevarate si care sunt false :
adevarate si care sunt false : a) 1  {5,2,3}
a) 7  {5,2,7} b) 7  {0,2,3}
b) 1  {0,1,6} c) { 1, 3}  { 0, 2, 3, 4, 7}
c) { 0, 1, 3, 4}  { 0, 1, 2, 3, 4}
4) Fie multimile :
4) Fie multimile : X = {2,4,6} si Y = {1,3,5,6}
X = {1, 3, 5, 7} si Y = {2, 4, 6} Asociaza fiecarei multimi din coloana A o
Asociaza fiecarei multimi din coloana A o multime multime din coloana B.
din coloana B. A B
A B a) X∩Y 1. {2, 4}
a) X∩Y 1. {2, 4, 6} b) XUY 2. {6}
b) XUY 2. {Ф} c) X - Y 3. {1, 3 ,5}
c) X - Y 3. {1, 3, 5, 7} 4. {1, 2, 3, 4, 5, 6}
4. {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
DIAGRAME
VENN EULER
ENUMERAREA ENUNTAREA UNOR
ELEMENTELOR PROPRIETATI
(INTRE CARACTERISTICE
ACOLADE)
LITERE
MARI : A,
SE B,C,…
MULTIME REPREZINTA
A VIDA Ø
IN 3 MODURI
N
CARDINA
L
N* CARD A
MULTIMI
Z

Z*

OPERATII Produsul
CU cartezian
INCLUZIUNEA MULTIMI


REUNIUNEA X
/INTERSECTIA DIFERENTA

S-ar putea să vă placă și