Sunteți pe pagina 1din 2

Supraveghează continuu

copii mici. Exclude din


spațiul unde se află orice
instalație electrică, ce ar
putea să îi pună viața în
pericol. Acoperă prizele cu
capace de protecție.

O priză sau un prelungitor


supraîncărcat: devine un
focar iminent de incendiu. Nu Respectă
regulile
conecta mai multe aparte
simultan la aceeași
sursă de electricitate.
Reprogramează-ți activitățile
pentru a nu suprasolicita de securitate
electrică
rețeaua electrică.

Înainte de a conecta ceainicul


electric la sursa de
electricitate, verifică dacă ai
turnat apă în el.
Nu turna niciodată apă în
ceainicul electric inclus deja în
priză, deconectează-l imediat.
Conectează-l doar după ce
torni suficientă apă în el.

Nu folosi în baie uscătorul,


aparatul de ras electric sau
alte aparte ce funcționează
cu electricitate. Apa conduce
electricitatea, devenind
astfel o combinație letală
pentru organismele vii. www.gasnaturalfenosa.md
0 22 43 11 11
Nu conecta aparatele
Nu urca în arborii electrice în nemijlocită
amplasați în apropierea apropiere de apă. În ele ar
liniilor electrice aeriene. putea pătrunde apa sau ar
Nu planta arbori în spațiul putea să alunece în apă,
adiacent acestor linii. ceea ce ar cauza pericol
iminent de electrocutare.

Joacă-te în spații ce nu sunt


amplasate în apropierea Părăsește bazinele acvatice
instalaţiilor electrice. În caz în caz de apropiere a ploii.
contrar, te pui în pericol de Fulgerul poate lovi în apă și
electrocutare sau le poți devii o potențială victimă
deteriora și vor suferi alte prin electrocutare.
persoane din lipsa
electricității.

Nu te apropia de Nu plasa și nu lăsa


conductoarele rupte sau conectate aparatele
aflate la sol. Respectă electrocasnice în apropiere
distanța de acțiune a de elemente de interior ușor
curentului și îndepărtează-te, inflamabile. Puse în
anunțând apoi un adult funcțiune și lăsate fără
pentru a alerta furnizorul de supraveghere acestea sunt
energie electrică o sursă de incendiu.

Când folosești aparate


Nu pătrunde după electrice, conectează-le și
îngrădirile sau în interiorul deconectează-le de la sursă
clădirilor unde sunt corect: apucă de ștecăr. Fă-o
amplasate instalații doar având mâinile uscate.
electrice. Este o încălcare Nu trage de fir, căci îl poți
gravă și te expui pericolului deteriora provocându-i fisuri,
de electrocutare. care, în timp, devin sursă de
electrocutare și incendiu.