Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE LUCRU

Clasa 7-a Capitolul Forta, vectori


1. A) Transformaţi: 0,45hm =….m, 4500cm 3=……dm3=…….litri=…. m3 , 120kg=………..tone=………..g

B) Precizaţi unitatea de măsură şi formula pentru : forţa de greutate si densitate.

2. A) Aflaţi volumul unei cutii de formă paralelipipedică ştiind latimea 40dm, lungimea 900cm si înălţimea 0,3dam.
(Indicaţie: Transformaţi toate unităţile de măsură în unitatea internaţionala metru!)

B) Daca cutia e plina cu carţi, iar densitatea hârtiei din care sunt facute cărţile este 300kg/ m3 , căt cântăreşte cutia?

3. O cutie cubică din metal, cu latura 12cm (goală pe dinăuntru) cu


pereţii groşi de 1cm cântăreşte 3640g. I. Aflati:

a) greutatea cutiei si presiunea exercitată de ea pe sol

b) volumul de metal necesar confecţionării unei astfel de cutii ?

c) Aflati densitatea metalului din care e confecţionată ?

4. O persoană încearcă să deplaseze un cărucior metalic de 5kg , pe rotile legând-ul cu un cablu elastic (cu constanta
elastică 100kN/m) şi apoi tragând de cablu.
Căruciorul are formă paralelipipedică cu lungimea 5dm, lăţimea 40cm si înălţimea 100mm, e plin cu 45kg de legume
pe care omul le deplaseaza de la piaţă până acasa, distanta 2km, cu viteza 0,5m/s
a) Calculaţi : volumul căruciorului, si greutatea căruciorului plin cu legume !
b) Cu ce forţă de tracţiune poate omul să deplaseze căruciorul (cu viteză constantă!). Calculaţi forţa de tracţiune
necesară, ştiind coeficientul de frecare 0,4.
c) Cu cât se va alungi cablul elastic ?
d) Calculaţi densitatea legumelor din cărucior.

5. Precizati ce valoare are forţa rezultanta a forţelor F1 =13N , F 2=7N , F 3=8N , F 4=16N (in desen,
forţele sunt reprezentate în culori diferite)

F1

F3 F4

F2

S-ar putea să vă placă și