Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învățământ: Avizat,

Profilul: Director
Domeniul de pregătire de bază:
Modulul:
Nr de ore/an:
Nr. ore /săptămână: din care: T: LT: IP:
Clasa: a IX-a
Profesor: Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS nr. 4457 din 05.07.2016 corelat cu OMEN3207 din 22.02.2019 Șef catedră
Programa aprobata prin OMENCS nr. 4457 din 05.07.2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR:

Unitatea de rezultate ale


Nr. Nr. ore Săptămâna
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Întocmit,

1
Unitatea de învățământ: Avizat,
Profilul: Director
Domeniul de pregătire de bază:
Modulul:
Nr de ore/an:
Nr. ore /săptămână: din care: T: LT: IP:
Clasa: a IX-a
Profesor: Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS nr. 4457 din 05.07.2016 corelat cu OMEN3207 din 22.02.2019 Șef catedră
Programa aprobata prin OMENCS nr. 4457 din 05.07.2016

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare:

Rezultate ale învățării


Nr. (codificate conform SPP) Resurse
Conținuturile învățării Activități de învățare Evaluare Perioada
crt. procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Întocmit,