Sunteți pe pagina 1din 3

Activitate 3.1.3.

Descrierea unei activități de învățare ca RED

Clasa a V-a

Consiliere și dezvoltare personală

Tema: BOOKMAN - Cartea ce mă îmbracă

Competența generală:

C2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare

Competența specifică vizată:

2.1. Recunoaşterea unei varietăţi de emoţii trăite în raport cu sine şi cu ceilalţi

- exerciţii de identificare a emoțiilor utilizând suporturi diverse: imagini, fotografii, povești,


piese de teatru, secvențe de film

-  asocierea între o activitate preferată, precum: lectura, dansul, șahul, mersul cu rolele și emoția
pe care un copil o trăiește realizând această activitate, utilizând suporturi vizuale cu denumirea
emoțiilor

- selectarea unor imagini sau realizarea unor desene în vederea elaborării unei hărți a emoțiilor
umane

- exerciții de autoreflecție cu privire la emoţiile personale prin completarea propozițiilor lacunare


de tipul: „Eu simt ... atunci când … …”

Tipul de activitate:

- activitate extrașcolară de promovarea lecturii (poate fi parte a unui proiect extins sau activitate
de sine stătătoare)

 Grup-țintă: direct: elevii ciclului gimnazial; indirect: părinți, profesori

Scop:
- Cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a citi şi conştientizarea de către aceştia a importanţei
pe care o are lectura în construirea şi desăvârşire personalităţii lor, cultivarea interesului pentru
lectură, a simţului estetic, cultivarea unui simţ al valorilor culturale autentice. Elevul trebuie să
fie conştient de valoarea şi de importanţa cărţii în desăvârşirea personalităţii lui, de rolul pe care-
l ocupă lectura în relaţionarea cu lumea din jur, cu restul universului.

Obiective:

- încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lectură;

- cultivarea lecturii de plăcere;

- formarea unor criterii proprii prin care elevul să distingă singur ce şi când să citească;

- dezvoltarea atitudinii de relaţionare a elevilor cu ei înşişi şi cu ceilalţi;

- însuşirea unor instrumente de analiză şi valorizarea a operelor literare;

- încurajarea aptitudinilor de creaţie literară ale elevilor talentaţi;

- selectarea cărților în raport cu vârsta, aptitudinile, interesele fiecăruia;

- realizarea de către fiecare elev a unui tricou personalizat cu idei proprii în ceea ce privește
modul de influențare a colegilor în direcția lecturii, un mod de promovare a unei cărți preferate
sau autor preferat.

Rezultate așteptate:

- expoziție cu materiale realizate;

- liste de lecturi suplimentare recomandate/propuse de elevi pentru elevi pe ani de studiu;

- videoclip motivațional (Hoțul de cărți de Markus Zusak)

Play Video

- album foto;

- culegeri de citate/recenzii cărți/filme recomandate;

- completarea „Copacului cu cărți”:ramurile = autori, florile = titluri, informații, impresii,


petalele = elevii care-și aduc contribuția pe fiecare cerință (floare);
- sporirea interesului elevilor pentru lectură;

- formarea elevilor ca cititori pe tot parcursul vieţii;

- purtarea tricourilor.

Resurse materiale:

- fișe, chestionare;

- cărți din biblioteca individuală/școlară;

- laptop, videoproiector, aparate de filmat/fotografiat;

- volume de opere literare, calculator, internet,videoproiector, copiator,materiale video;

- afişe, fluturaşi, pliante, fişe, invitaţii, planşe, postere, fotografii, diplome.

S-ar putea să vă placă și