Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA:
CLASA: a IV-a
OBIECTUL: Matematica
SUBIECTUL: Unitati de masura pentru lungime. Exercitii si probleme
TIPUL LECTIEI: De consolidare

OBIECTIVE OPERATIONALE:
Sa efectueze transformari ale unitatilor de masura pentru lungime
Sa realizeze masuratori ale diferitelor obiecte si persoane din sala de clasa, folosind instrumentele de masura adecvate
Sa consemneze intr-un tabel rezultatele masuratorilor
Sa scrie in ordine crescatoare marimile date
Sa verifice prin calcul egalitatile date
Sa rezolve exercitii de adunare, scadere, inmultire, impartire care necesita, in prealabil, transformarea intr-o anumita unitate de
masura
Sa redacteze planul de rezolvare al problemelor propuse,
Sa rezolve probleme cu unitati de masura

METODE SI PROCEDEE: conversatia, explicatia, demonstratia, exercitiul, metoda analitico-sintetica, jocul didactic, evaluarea
formativa.
MIJLOACE DE INVATAMANT: cartonase cu unitatile de masura pentru lungime, „scrisori” cu exercitii, „geanta postasului”, fise
de lucru, puzzle matematic, coli, markere, guma de lipit, lipici, rulete, liniare, metru de croitorie, metru de tamplarie.

BIBLIOGRAFIE:
Maria Oprescu, Culegere de matematica pentru clasele a III-a si a IV-a, Editura Hieropolis, Timisoara, 2009
Eduard Dancila, Ioan Dancila, Teste de matematica – clasa a IV-a, Ed. Erc Press, Bucuresti, 2006
Marcela Penes, Matematica – culegere de exercitii si probleme clasele III-IV, Ed. Ana, Bucuresti
Nr. Momentele lectiei Continutul lectiei Metode si Mijloace de Forme de Obs.
crt. procedee invatamant organizare
1. Momentul Elevii isi pregatesc materialele si instrumentele de scris Conversatia Caiete, activitate
organizatoric necesare orei matematica. Se pregateste materialul manuale, frontala
didactic de catre invatatoare. instrumente
de scris,
culegeri
2. Verificarea a) Verificarea temei Conversatia cartonase cu activitate Vezi
cunostintelor Se realizeaza frontal. Jocul didactic unitatile de frontala anexele
dobandite anterior b) Joc didactic: Formeaza scara! Exercitiul masura pentru
Elevii primesc cartonase cu unitatile de masura lungime,
pentru lungime si trebuie sa se aseze in forma de „scrisori” cu
scara: m in mijloc, submultiplii in stanga, multiplii exercitii,
in dreapta „geanta
c) Joc didactic Postasul: postasului”
Postasul a adus fiecarui elev o scrisoare. In fiecare
scrisoare e un exercitiu de calcul care se rezolva
oral.
3. Anuntarea temei Astazi, la ora de matematica, vom rezolva mai multe conversatia activitate
exercitii si probleme cu unitatile de masura pentru frontala
lungime.
Se scriu data si titlul pe tabla.
Unitati de masura pentru lungime. Exercitii si
probleme 20.05.2011
4. Consolidarea 1. Jocul masuratorilor Conversatia Fise de lucru activitate Vezi
cunostintelor Se lucreaza pe grupe. Fiecare grupa are de efectuat Explicatia Markere frontala anexele
masuratori practice si de trecut rezultatele intr-un Demonstratia Rulete activitate pe
tabel. Exercitiul Liniare grupe
Se prezinta apoi clasei rezultatele. Metoda Metru de
2. Se rezolva o fisa de lucru. Elevii trec pe rand la analitico- croitorie
tabla. sintetica Metru de
3. Care grupă rezolvă prima? Jocul didactic tamplarie
Pe grupe se rezolvă o fişă cu 3 probleme.

5. Incheierea lectiei Se fac aprecieri asupra modului cum au participat conversatia Lucrarile activitate
elevii la lectie. Se acorda calificative celor mai activi. evaluarea elevilor frontala
Se da tema pentru acasa. formativa
Jocul măsurătorilor

Folosiţi instrumentele de măsură potrivite, efectuaţi măsurătorile cerute şi treceti datele în tabel.
Apoi, prezentaţi rezultatele clasei.

Măsuraţi Rezultate

Inăltimea celui mai înalt coleg din grupă

Dimensiunile catedrei

Lăţimea şi lungimea bancii (Atenţie! Are formă de trapez)

Lungimea penarului unui coleg din grupă

Măsuraţi Rezultate

Dimensiunile cărţii de matematică

Dimensiunile unui dulap din clasa

Lăţimea şi lungimea tablei albe

Lungimea unui creion


Măsuraţi Rezultate

Lungimea sălii de clasă de la tablă la dulap

Inăltimea celui mai scund coleg din grupă

Dimensiunile unui caiet

Lungimea penarului unui coleg din grupă

FISA DE LUCRU 2

1. Un loc in formă de dreptunghi are lungimea de 8 hm şi lătimea de 5 dam.


Câţi m de sârmă sunt necesari pentru a împrejmui locul cu 3 rânduri de sârmă?

2. Un automobil a parcurs un traseu în 2 etape. In prima etapă a parcurs 9 km, 4 hm şi 3 dam, iar în a doua etapă a parcurs 12 km, 7
hm, 5 dam şi 20 m. (Transformă în m)
Cu câţi m a parcurs mai mult în a doua etapă decât în prima?