Sunteți pe pagina 1din 3

Colecţionarul

Editura Vremea, Bucureşti, 2019, 264 p.

Diana FILIP

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”

● ● ●
La baza acestei lucrări biografice, scrise de istoricul
de artă Natalya Semenova şi adaptată de André Delocque,
stă o muncă asiduă de cercetare asupra vieţii unuia din cei
mai mari colecţionari de artă impresionistă şi post-
impresionistă franceză, Sergei Şciukin (24 iunie 1854 – 10
ianuarie 1936). Acest vizionar a avut intuiţia să cumpere
picturi pe care marii colecţionari ai acelor vremuri le
desconsiderau, orbiţi doar de condiţiile precare de existenţă
ale celor care le-au creat, majoritatea deveniţi celebri abia
după moarte, când timpul le-a redat preţuirea.
● ● ●

Cele 258 de tablouri, deosebit de valoroase, care au


decorat pereţii casei sale din Moscova, au fost însuşite de
guvern după Revoluţia din 1917 prin Decretul Consiliului Comisarilor Populari, semnat de
Lenin pe 8 noiembrie 1918, perioadă în care Sergei Şciukin a reuşit să se salveze la Paris,
unde a şi murit în anul 1936. În timp, celebrele tablouri, semnate de Monet, Degas, Renoir,
Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Picasso au devenit operele cele mai de preţ ale Muzeului de
Arte Plastice Puşkin şi Muzeului Hermitage de Stat din Sankt Petersburg. Multă vreme,
lumea nu a ştiut cine era omul din spatele acestor capodopere absolute, ale artei internaţionale
de la începutul secolului al XX-lea. Autorităţile au dorit dintotdeauna să planeze un mister
asupra acestor opere din dorinţa de a nu se găsi pe undeva vreun moştenitor care să tulbure
„armonia creată”.

Întâmplarea face ca, în anul 1960, şefa departamentului manuscriselor de la Muzeul


de Stat al Artelor Frumoase Puşkin din Moscova, Alexandra Demskaia, să fie atrasă de
misterioasa comoară de artă oferită administraţiei publice în muzeul la care lucra pe atunci.
La acea perioadă arhivele muzeului deţineau doar un album de fotografii care semnalau
detalii ale interiorului fostului conac a lui Şciukin. Pentru a găsi informaţii legate de fostul
posesor al acestor valoroase lucrări de artă, aceasta a început să culeagă informaţii de la
moscoviţii contemporani. Prin anul 1971 muzeografa a primit-o ca asistentă pe Natalia
Semenova. Apropierea dintre acestea a dat naştere unei pasiuni comune în elucidarea originii
adevăratului propietar al tablourilor. Între timp, viaţa a avut alte planuri cu Natalia Smenova,
aceasta devenind jurnalistă şi una dintre primele editoare de artă independente din epoca
Perestroicii, specializându-se în saga colecţionarilor ruşi, vechi şi moderni.

Reîntoarsă, în anul 1988, să o revadă pe Alexandra Demskaia, o anunţă că reia


cercetările asupra lui Şciukin. Impresionată de gestul ei, bătrâna arhivistă i-a încredinţat două
cutii de lemn cu fişe: toate sursele catalogate, referitoare la colecţionarii ruşi, pe care le
căutase cu perseverenţă de-a lungul anilor.

Astfel au luat naştere cele trei biografii scrise de ea şi apărute la Moscova: La Şciukin
pe Znamenka, în colaborare cu Alexandra Demskaia, în 1993, Viaţa şi colecţia lui Sergei
Ivanovici Şciukin, în 2002 şi Misterul Şciukin, în 2010.

Din nou, destinul face ca nepotul lui Sergei Şciukin şi fiul Irinei Şciukina, André
Delocque, să ducă această colaborare mai departe, reunind cele trei opere şi traducându-le în
limba franceză. Iniţial, acesta nu a ştiut nimic despre colecţia bunicului său, decedat în 1936,
la Paris, departe de Rusia lui iubită. Abia după anul 1991 adevărul a ieşit la iveală şi meritele
acestui iubitor de frumos au ajuns să fie cunoscute şi apreciate. Tot în timp, nepotul acestuia
André Delocque, dar şi coautorul acestei lucrări, a primit din partea lui Vladimir Putin, pe 13
iunie 2019, cetăţenia rusă.

Am putea conchide că „Această cercetare ştiinţifică, atît de bogată în emoţii, a celor


doi pelerini de pe banca de la Iazul Patriarhilor, istoricul de artă şi moştenitorul, porniţi pe
urmele pasiunii colecţionarului Sergei Ivanovici Şciukin, se prezintă deci ca un duo în
căutarea unui om, patron al artei timpului nostru!”
Ansamblul operelor din colecţia Şciukin pot fi vizualizate pe
www.collectionchtchoukine.com