Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE CAZARE

Iulie-Septembrie 2020
Date personale
Nume/ prenume..........Florea Ionuț- Cristian.........................................................................,
Data nașterii...19.05.1998...................Locul nașterii.........Bîrlad, jud. Vaslui........................ ,
Prenumele tatălui.....Cătălin......................., Prenumele mamei.....Simona-Doina.................,
Adresa completă: Localitatea....Florești......................., Strada/
Sat.....Florești..........................., nr....-......, bloc....-.., scara....-.., etaj...-..., ap.....-....,
Judeţ..Vaslui......................, telefon...0732742481........,e-mail..icristian964@yahoo.com...... CI-
Seria...VS....,nr...886134.......,CNP......1980519375471...................................
Date cu privire la studii și cazare pe parcursul anului universitar
Sunt student la Facultatea de...Teologie...Ortodoxa....................., anul de studii (2019-
2020.....4.................., Specializarea ....Teologie Pastorală...............................
În anul universitar 2019-2020 locuiesc/am locuit în căminul ..Poligrafie................,Camera..102...
Solicit cazare în perioada ..01./.07../2020 - .23../.09../2020 (inclusă în intervalul 01/07-23.09.2020),
pentru motivul (bifați caseta corespunzătoare):
A. Particip la activități de evaluare prevăzute în calendarul actualizat al facultății:
□ Examene de semestru □ Examen de licență/disertație
și □ solicit păstrarea camerei (cel mai târziu până la data de 31/07/2020)
B. Desfășor activități de (pentru practică/cercetare se va atașa adeverință doveditoare):
□ Prevăzute în planul de studii doctorale □ Practică inclusă în planul de învățământ
□ Cercetare în laboratorul ......................... □ Altele ................................................
și solicit cazare într-un din căminele (se notează ordinea preferinelor de la 1 la 9):
1 A1 Grozăvești 6 C Leu
3 Theodor Pallady 1 7 Fundeni
4 Theodor Pallady 2 8 G4 Măgurele
2 Stoian Militaru, scara 1 9 G5 Măgurele
5 Gaudeamus

Subsemnatul ________________________________________,
Florea Ionuț- Cristian îmi exprim acordul cu privire
la utilizarea și prelucrarea de către Universitatea din București, a următoarelor date cu
caracter personal: adresa, locul nașterii, CNP, data nașterii, CI serie și număr, Telefon, E-mail,
în scopul efectuării tuturor operațiunilor legate de cazarea în căminele Universității din
București.
Semnătura: ______________________

Se acordă un loc de cazare în Căminul ..............................., etaj ................, camera........,


Perioada de cazare: ............................................ / ...............................................
Alte mentiuni: ..........................................................................................................................
L.S.

Cererea de cazare, completată și semnată, va fi transmisă la adresa de email:


cazare@rectorat.unibuc.ro, până la data de 22.06.2020

S-ar putea să vă placă și