Sunteți pe pagina 1din 7

Gândește AMBIȚIOS!

Acțiune
colectivă pentru limitarea impactului
schimbărilor climatice
acțiune viața viața
climatică acvatică terestră

InÎnpartnership
parteneriat with
cu Supported by
Cu susținerea CuWith thanks
mulțumiri to
pentru
Gândește AMBIȚIOS!
1 Acțiune colectivă pentru limitarea
impactului schimbărilor climatice
Rezultatele învățării
• Elevii înțeleg termenul de Acțiune colectivă;
• Elevii înțeleg diferența dintre Acțiunile individuale și Acțiunile colective;
• Elevii înțeleg care ar putea fi rolul lor în Acțiunea colectivă pentru limitarea schimbărilor climatice;
• Elevii pot realiza activități cu impact redus asupra mediului înconjurător.

Întrebări-cheie
Cum poate acțiunea colectivă să ajute la abordarea schimbărilor climatice?
Care este diferența dintre acțiunea individuală și Acțiunea colectivă?

Vocabular cheie
Acțiune colectivă, Acțiune individuală, cetățenie activă, Obiective Globale, impact

Notă către învățători/ profesori


Dacă elevii dumneavoastră au început de curând să învețe despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, vizionați
acest scurt videoclip impresionant prezentat de Malala Yousafzai: https://youtu.be/1TA4qFDXXh4
De asemenea, puteți găsi și o introducere de 30 de minute despre planul de lecții privind Obiectivele de
Dezvoltare Durabilă aici:
cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2017/07/1_Introducing_30_Lesson_Plan-copy.pdf
Prezentarea Obiectivelor poate fi accesată aici: http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/

Pasul 1 Poveşti despre Acţiuni pentru Obiectivele Globale

Vizionați împreună cu elevii Cea mai mare lecție din lume Partea a II-a: https://youtu.be/9FQUYnCLNls.
Cereți-le să noteze exemplele de acțiune incluse în aceasta.
Revizuiți împreună acțiunile. Apoi cereți-le elevilor să lucreze în grupuri mici pentru a face un brainstorming,
găsind astfel cât mai multe acțiuni diferite pentru Obiective. Stabiliți o durată de cinci minute pentru aceasta.

Cereți grupurilor să-și împărtășească ideile.

Pasul 2 Prezentarea conceptului de Acţiune colectivă

Apoi, scrieți pe tablă/chat cuvintele Acțiune colectivă și Acțiune individuală. Întrebați elevii ce ar putea
însemna aceste cuvinte.

Acțiune colectivă: atunci când un grup de persoane se reunește pentru a îndeplini un obiectiv comun.

Verificați dacă elevii au înțeles aceste concepte. Cereți elevilor să creeze un tabel simplu cu titlurile Acțiuni
individuale și Acțiuni colective. Cereți grupurilor de elevi să clasifice acțiunile de la Pasul 1 în cele două categorii.

Este mai ușor să generați idei pentru Acțiunile individuale sau pentru cele colective? De ce se întâmplă asta? Au
elevii exemple de Acțiuni colective pe care să le împărtășească?

Notă către învățători/profesori: elevilor le va fi adesea mai ușor să vină cu idei de Acțiuni individuale decât de
Acțiuni colective. Consultați Anexa 1 pentru diferite exemple de Acțiuni colective pentru Obiective.

Apoi, întrebați elevii: Cum vă face să vă simțiți îndeplinirea unei Acțiuni individuale precum plantarea unui
copac, discuția cu cineva despre Obiectivele Globale, folosirea unei sticle de apă reutilizabile. De exemplu,
energetic, încurajat, optimist, descurajat, pesimist, singur.

Uneori poate fi greu să rămâi motivat, dacă simți că doar tu îndeplinești acțiunea respectivă. Cum te-ai simți
dacă ai îndeplini acțiunea respectivă împreună cu alte persoane?

InÎnpartnership
parteneriat with
cu Supported by
Cu susținerea CuWith thanks
mulțumiri to
pentru
Gândește AMBIȚIOS!
2 Acțiune colectivă pentru limitarea
impactului schimbărilor climatice
Pasul 3 Trecerea la Acţiuni de mediu colective

Explicați elevilor că acum ne vom concentra pe Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 13 – Acțiune Climatică.
Cunosc elevii exemple de Acțiuni colective pentru Obiectivul 13? Revizuiți notițele anterioare sau oferiți elevilor
timp pentru cercetare. Elevii poate vor dori să consulte exemplele din Anexa 2.

Cum au avut impact aceste Acțiuni colective? Au obținut rezultate mai bune decât o Acțiune individuală? Există
lecții pe care elevii le-au învățat din aceste exemple?

Pasul 4 Cercuri de influenţă

Apoi întrebați elevii dacă 100 de copii din zona dumneavoastră ar fi de acord să lucreze la un proiect.
În România, recomandăm ca tema acestui proiect să fie debarasarea corectă de echipamente de protecție
personală: măști, mănuși, viziere, șervețele antibacteriene etc. Ce impact ar putea avea acest lucru?
Dacă i-ați putea convinge pe toți să participe împreună și să se concentreze pe această acțiune pentru Pământ,
cum ar fi? Oferiți elevilor timp pentru a discuta între ei.

Explicați elevilor că fiecare dintre aceștia este o Persoană cu influență pentru că intră în contact cu diferite
persoane cu care au oportunitatea de a conversa și de a-și împărtăși ideile.

Demonstrați acest lucru prin afișarea Anexei 3 pe tablă/pe ecran. Explicați faptul că dumneavoastră, ca individ,
vă aflați în mijlocul cercului. Cercurile mai largi arată diferite sfere de influență. Cine ar putea fi în cercurile mai
largi? Cum putem lucra împreună cu persoanele din sferele noastre de influență pentru a crea o Acțiune
colectivă pentru schimbările climatice?

Pasul 5 Legătura dintre Ascultarea activă şi drepturile copiilor

După identificarea propriilor sfere de influență, elevii pot lucra împreună în grupuri mici pentru a crea un Plan
de acțiune colectivă pentru schimbările climatice. Folosiți Anexa 4 pentru a susține brainstorming-ul și gândirea
elevilor. Concentrați-vă pe impactul echipamentelor de protecție asupra mediului.

Anexa 5 reprezintă un document cu informații și idei de prezentat clasei, legat de acest subiect. Aceste
informații însoțesc prezentarea destinată copiilor și sunt menite să vă ajute să punctați aspectele cele mai
importante și să îi antrenați în discuție. Alegeți ceea ce vi se pare relevant de discutat, în paralel cu prezentarea.

Anexa 6 este prezentarea – suportul vizual de proiectat copiilor, cu imagini, cifre și recomandări referitoare la rolul
nostru în reducerea cantităților de măști, mănuși și alte asemenea obiecte de protecție care ajung în natură.
Obiectivul acestui pas este să încurajați elevii să găsească moduri concrete prin care pot contribui la crearea
unui sistem de colectare a acestui tip de deșeuri, eficient și prietenos cu mediul, în comunitate.

Cereți elevilor să-și împărtășească ideile pe durata întregii activități. După ce au terminat, acordați timp
diferitelor grupuri să-și împărtășească ideile unul altuia pentru a primi feedback. Cum s-ar implica astfel încât în
comunitatea voastră să nu mai existe măști aruncate pe stradă sau în natură? Cum ar vedea ei o situație ideală
și ce ar face ca să devină realitate? Ce merge bine cu Planul lor de acțiune colectivă pentru schimbările
climatice? Ce întrebare ar dori să pună elevii despre acesta? În ce mod ar putea fi acesta îmbunătățit?

La finalul lecției, îndrumați elevii care au participat să răspundă cât mai curând la quiz-ul online al cărui link se
va afla în prezentare. Întrebările se vor referi numai la ceea ce au aflat la lecție, iar copiii care răspund corect au
șansa să câștige un premiu!

Împărtășiți cu noi Planurile de acțiune colectivă pentru Schimbările Climatice ale elevilor dvs.!

InÎnpartnership
parteneriat with
cu Supported by
Cu susținerea CuWith thanks
mulțumiri to
pentru
Gândește AMBIȚIOS!
3 Acțiune colectivă pentru limitarea
impactului schimbărilor climatice
Anexa 1 Acţiuni colective pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Numele campaniei: Numele campaniei: Numele campaniei:


Supraviețuitoare ale Măști de protecție pentru Provocarea găleții cu gheață
atacurilor cu acid angajații esențiali
Ce Obiectiv Global
Ce Obiectiv Global Ce Obiectiv Global susține aceasta?
susține aceasta? susține aceasta? Sănătate și Bunăstare
Egalitatea de Gen, Munca Decentă Sănătate și Bunăstare; Industrie,
și Creșterea Economică Inovație și Infrastructură Unde are loc?
În întreaga lume
Unde are loc? Unde are loc?
În Pakistan În întreaga lume Spuneți-mi mai multe
despre aceasta:
Spuneți-mi mai multe Spuneți-mi mai multe Provocarea găleții cu gheață
despre aceasta: despre aceasta: a fost foarte populară în vara
În imagine se află Masarrat În timpul pandemiei de anului 2014, atunci când oamenii
Misbah, o cosmeticiană care coronavirus, a existat la nivel din întreaga lume s-au filmat
a devenit filantrop, ajutând global un deficit de măști pentru turnându-și peste ei găleți
supraviețuitoarele atacurilor a proteja angajații esențiali și cu apă înghețată, în timp ce
cu acid. Aceasta și echipa ei au publicul de virus. Multe dintre ofereau bani și nominalizau
lucrat cu numeroase femei de-a companiile mari au lucrat la alte persoane să facă același
lungul anilor, pentru a aduce producerea mai multor măști lucru – acest lucru a avut scopul
puțină normalitate în viețile și viziere pentru a acoperi acest de a strânge fonduri și de a
victimelor acestei violențe de deficit, însă imaginea de mai sus crește conștientizarea privind
gen. Institutul ei din Pakistan arată elevi care au acționat și au scleroza laterală amiotrofică,
oferă supraviețuitoarelor realizat măști pentru spitalele cunoscută și ca SLA. „Aceasta
instruire pentru a le ajuta să- locale din Michigan, SUA. este o boală neurologică în
și dezvolte abilitățile de care care neuronii motori care
au nevoie pentru a se întreține controlează funcția musculară
din punct de vedere financiar, mor treptat”. În prezent nu
după ce s-au confruntat cu există niciun tratament, astfel
acest tip de violență; acest că fondurile strânse în această
lucru este important pentru că, campanie merg către finanțarea
fără sprijinul unei comunități, cercetărilor esențiale; „campania
supraviețuitoarele adesea a strâns peste 100 de milioane
nu găsesc un loc de muncă de dolari într-o perioadă de 30 de
din cauza stigmatizării. zile”, ceea ce este incredibil!
Această inițiativă a ajutat la
creșterea conștientizării despre www.theguardian.com/
violența de gen și le-a oferit society/2016/jul/26/ice-bucket-
supraviețuitoarelor locuri de challenge-als-charity-gene-
muncă decente. discovery

InÎnpartnership
parteneriat with
cu Supported by
Cu susținerea CuWith thanks
mulțumiri to
pentru
Gândește AMBIȚIOS!
4 Acțiune colectivă pentru limitarea
impactului schimbărilor climatice
Anexa 2 Acţiuni colective pentru Schimbările climatice

Nume: Nume:
Marșurile pentru climă Marșuri pentru viitorul educației
ale tinerilor
Ce Obiectiv Global
Ce Obiectiv Global susțin acestea?
susțin acestea? Acțiunea Climatică,
Acțiunea Climatică Educația de Calitate

Unde au loc? Unde au loc?


În întreaga lume În întreaga lume

Câte persoane Câte persoane


au fost implicate? au fost implicate?
6 milioane Peste 1 milion!

Spuneți-mi mai multe Spuneți-mi mai multe


despre acestea: despre acestea:
În septembrie 2019, timp de o „Viitorul educației” se referă în
săptămână, aproximativ șase special la încercarea de a reforma
milioane de persoane au luat sistemul educațional și de a arăta
parte la proteste în întreaga cât de importantă este de fapt
lume. Cu participanți din grupul educația sustenabilă și integrarea
FridaysForFuture, tineri au ieșit acesteia în programa școlară;
pe străzi cerând persoanelor „sistemul nostru educațional
aflate la putere (din guverne, trebuie să transmită adevărul și
mari companii) să ia în serios să ne pregătească pentru viitor,
criza de mediu. pentru că noi suntem viitorul”.
În Marea Britanie, voluntarii
https://globalclimatestrike.net/ „Viitorului educației” au redactat
https://www.fridaysforfuture.org/ prima lege educațională scrisă de
elevi, cerând guvernului nu doar
să includă schimbările climatice
în programa școlară, ci și să
fie hotărât în privința finanțării
instruirii profesorilor din țară, ca
noile clădiri educaționale să aibă
un consum net de energie egal
cu zero începând din 2022 și o
revizuire a modului în care sistemul
de educație actual pregătește elevii
pentru criza de mediu.

https://www.teachthefuture.uk/about

InÎnpartnership
parteneriat with
cu Supported by
Cu susținerea CuWith thanks
mulțumiri to
pentru
Gândește AMBIȚIOS!
5 Acțiune colectivă pentru limitarea
impactului schimbărilor climatice
Anexa 3 Cercuri de influență

ii
tăţ
uni
c om
ri a i
, li d e
locali
e şcoli, lideri politici

se, profesori

Familie/prieteni

Eu!
la
la: alte c
s larg: alt

Şcoa
n
tea în se
nita
omu
C

InÎnpartnership
parteneriat with
cu Supported by
Cu susținerea CuWith thanks
mulțumiri to
pentru
Gândește AMBIȚIOS!
6 Acțiune colectivă pentru limitarea
impactului schimbărilor climatice
Anexa 4 Plan de acțiune colectivă pentru schimbările climatice

Idei pentru Acțiuni colective


Format: petiție, protest, campanie de creștere a conștientizării, altele

• Ce încearcă să obțină Acțiunea ta colectivă?


• Asupra câtor persoane estimezi că va avea impact această acțiune?
• Vei avea nevoie de bani pentru a o implementa?
• Va ajuta viețile oamenilor/ animalelor/ plantelor? Cum?
• Va necesita efort din partea altor persoane?
• Care sunt beneficiile?
• Poți măsura acele beneficii?
• Poți anticipa alte forme de impact/efecte secundar /consecințe pe care nu le-ai
prevăzut până acum?

• Ce Obiective de Dezvoltare Durabilă și drepturi ale copiilor va susține?


• Care este primul pas pe care trebuie să-l realizăm?

InÎnpartnership
parteneriat with
cu Supported by
Cu susținerea CuWith thanks
mulțumiri to
pentru
Gândește AMBIȚIOS!
7 Acțiune colectivă pentru limitarea
impactului schimbărilor climatice