Sunteți pe pagina 1din 4

Etica-solutii

• Exemplul 1 Din cele trei surse principale de reguli care reglementează comportamentul
întreprinderilor, nivelul minim de comportament acceptabil este stabilit prin
• A. Norme și reglementări
• B. Etică
• C. Lege
• D. Societate?
Exemplul 6 Mihai este un manager în compania A și are douăzeci de angajați care îi raportează
lui direct. Mihai a stabilit că numărul de angajați ar trebui redus cu unul. Acesta a decis că, mai
bine nu concediază niciun angajat, ci reduce numărul de ore pentru fiecare angajat. Ce abordare
privind etica adoptă Mihai în luarea acestei decizii?
A. Egoistă
B. Pluralistă
C. Utilitară
D. Mihai acționează neetic.
Exemplul 7 Care este denumirea unei abordări a deciziilor etice care ia în considerare decizia
"corectă„ ca fiind cea care are ca rezultat cel mai mare bine pentru cel mai mare număr de
persoane dintr-o anumită situație?
A. Utilitarism
B. Deontologie
C. Etica bazată pe virtuți.
Exemplul 8 Aderarea la practica etică este întotdeauna un cost pentru afaceri. Este această
afirmație:
A. Adevărată
B. Falsă?
Exemplul 9 Alfa SA încearcă să obțină un permis de tranzacționare pentru că îndeplinește
criteriile. Din păcate, există o întârziere la biroul de eliberări, iar Alfa a fost informată că va
exista o întârziere în prelucrarea permisului său. Directorul de divizie oferă o donație către
fondul de asistență socială al biroului emitent, dacă funcționarul în cauză va acționa mai rapid.
Care dintre următoarele afirmații este valabilă pentru această acțiune?
A. Nu este lipsită de etică, deoarece banii sunt oferiți în scopuri pozitive
B. Nu este lipsit de etică, deoarece Alfa are dreptul legal la beneficiul pe care îl pretinde
C. Constituie mită
D. Constituie bani pentru a grăbi lucrurile (grease money) – stimulare financiară.
Exemplul 11 B a descoperit o activitate frauduloasă în cadrul companiei pentru care lucrează.
Cine ar trebui să fie alertat mai întâi în legătură cu această problemă?
A. Un organism profesional de contabilitate;
B. Acționarii principali ai companiei;
C. Ofițerul de conformitate al companiei;
D. Autoritățile competente.

Exemplul 10 Maria lucrează pentru o companie de vânzări. Aceasta a descoperit recent că


angajatorul ei cumpără bunuri din țări cu condiții de muncă precare, chiar dacă clienții
companiei au fost asigurați că toate bunurile acesteia sunt din surse etice. Acest lucru nu este
ilegal în țara companiei, deși este probabil să apară o reacție semnificativă împotriva sa în cazul
în care aceste informații ar fi descoperite de către public. Care dintre următoarele afirmații este
corectă?
A. Deoarece nu există implicații juridice ale acțiunilor companiei, Maria ar trebui să nu
întreprindă nicio acțiune;
B. Maria ar trebui să raporteze imediat acest lucru organismului său profesional și să solicite
consiliere;

1
Etica-solutii

C. Maria ar trebui să se adreseze consiliului de administrație și să discute problema cu


membrii acestuia;
D. Maria ar trebui să raporteze publicului încălcarea eticii și să sublinieze că această problemă
ar putea fi de interes public

Exemplul 12 Un profesionist contabil lucrează într-o țară din Africa, care are propriul său cod
de etică pentru contabili, care nu este la fel de strict ca și cel creat de IFAC. Care dintre
următoarele afirmații este corectă?
A. Contabilul poate aplica părți din ambele coduri așa cum dorește, deoarece codurile de
conduită nu sunt obligatorii;
B. Contabilul trebuie să respecte doar codul local;
C. Contabilul poate alege ce cod să urmeze;
D. Contabilul trebuie să respecte codul IFAC, deoarece este mai strict.
Exemplul 13 A, B și C lucrează ca auditori pentru un client Beta SRL, iar A este auditorul
principal. Beta produce televizoare care au la bază o tehnologie avansată și sunt foarte scumpe.
Directorul Beta SRL oferă lui A unul dintre cele mai noi televizoare scumpe ca un cadou de
mulțumire pentru efectuarea auditului. Dacă A acceptă televizorul, care dintre principiile
fundamentale pot fi amenințate?
A. Competența profesională
B. Confidențialitatea
C. Obiectivitatea
D. Încrederea.
Exemplul 14 Andrei lucrează în departamentul de contabilitate al unei mari companii
multinaționale. Dacă profitul companiei este peste un anumit nivel, Andrei va primi o primă
mare. Din acest motiv, el decide să manipuleze anumite cheltuieli, crescând în mod artificial
profitul, pentru a obține prima. Care dintre principiile fundamentale nu a fost încălcat?
A. Confidențialitatea;
B. Comportamentul profesional;
C. Integritatea;
D. Obiectivitatea.

Exemplul 15 Harry este un contabil într-o companie mare. Directorul financiar i-a cerut să mintă
în legătură cu profitabilitatea companie atunci când raportează altor directori. Ce principiu etic
fundamental ar fi încălcat Harry dacă ar fi fost de acord cu cererea?
A. Obiectivitatea;
B. Confidențialitatea;
C. Integritatea
D. Competența profesională.
Exemplul 16 Membrii ACCA trebuie să respecte cinci principii fundamentale. Care dintre
următoarele conține trei dintre aceste principii?
A. Integritate, Obiectivitate, Onestitate;
B. Competență profesională și diligența, Comportament profesional, Confidențialitate;
C. Responsabilitate socială, Independență, Scepticism;
D. Amabilitate, Fiabilitate, Responsabilitate.
Exemplul 17 George este un contabil la Alfa SRL - o companie mică de producție. În ultimul an,
George a estimat că va lansa un nou produs, care va spori profiturile companiei. Consiliul de
administrație al companiei evaluează în prezent performanța noului produs și i-a cerut lui
George să revizuiască lansarea produsului și să evalueze dacă acesta va avea succes. Cu ce
amenințare etică se confruntă George?
A. urmărirea propriului interes;
B. jucarea rolului de avocat;
C. verificarea propriei munci;
2
Etica-solutii

D. familiaritatea cu clienții.

Exemplul 18 A este partenerul principal în auditul companiei X. Clientul îl invită adesea pe A la


evenimente sportive majore și ii oferă mici cadouri, cum ar fi o sticlă de băuturi spirtoase, la
ziua de naștere. Ce amenințare reprezintă aceasta?
A. urmărirea propriului interes;
B. autoverificarea;
C. jucarea rolului de avocat;
D. intimidarea.
Exemplul 19 Ana este un contabil care își ajută un client să se apere, deoarece este urmărit penal
de către administrația locală pentru evaziune fiscală. La care amenințare etică este expusă Ana?
A. urmărirea propriului interes;
B. familiaritatea cu clienţii;
C. intimidarea;
D. jucarea rolului de avocat.

Exemplul 20 Care dintre următoarele afirmații este / sunt corecte?


(i) Supraveghetorul dumneavoastră de la locul de muncă vă instruiește să desfășurați o activitate
care este ilegală. Acesta este un exemplu de o dilemă etică.
(ii) Adoptarea unui cod etic puternic va avea tendința de a îmbunătăți relația unei companii cu
investitorii.
A. (i)
B. (ii)
C. Ambele
D. Niciuna.
Exemplul 21 Care dintre următoarele două afirmații este / sunt corecte?
(i) Un auditor nu ar trebui să raporteze o activitate nesigură sau frauduloasă dintr-o organizație
care îi este client, deoarece acest lucru ar încălca principiul fundamental de confidențialitate.
(ii) Acționarea în interes public se referă la datoria unui contabil de a lua în considerare
bunăstarea generală a societății în munca lui.
A. (i)
B. (ii)
C. Ambele
D. Niciuna

Exemplul 22
a) Următoarele sunt calitățile pe care le puteți vedea la un profesionist.
A. obiectivitate
B. cinste
C. corectitudine
D. confidențialitate
E. integritate
F. aspect profesional
G. comportament profesional
H. încredere
Notați care dintre cele patru opțiuni din A - H conține principiile fundamentale ale
comportamentului etic din partea IFAC și codurile de etică ale ACCA.

b) Următoarele sunt exemple de amenințări etice:


A. urmărirea propriului interes;
B. verificarea propriei munci;
C. jucarea rolului de avocat;
3
Etica-solutii

D. familiaritatea cu clienţii.
Următoarele fraze conțin lacune care specifică tipul de amenințare etică, care este discutat.
1 tinde să apară atunci când un contabil promovează o poziție sau o opinie la punctul în care
obiectivitatea lui ulterioară este compromisă.
În cazul în care un contabil a trebuit să auditeze rezultatele financiare ale unei companii care
este deținută și condusă de unul dintre prietenii lui, acest lucru le-ar expune la riscul 2.
(i) Selectați amenințarea etică pentru 1; C
(ii) Selectați amenințarea etică pentru 2.D