Sunteți pe pagina 1din 2

LISTA CODURILOR PENTRU SITUATII FINANCIARE SI RAPORTARI CONTABILE

Universal Tip An/ Raportor


Code bilant Sem.
S1002 BL A Societati comerciale (Daca entitatea NU a optat pentru un exercitiu financiar diferit de
anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilitatii nr.82/ 1991) (4
formulare)
Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entităţile al căror exerciţiu
financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un
sistem simplificat de contabilitate.

S1003 BS A Societati comerciale (Daca entitatea NU a optat pentru un exercitiu financiar diferit de
anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilitatii nr.82/ 1991) (4
formulare)
Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entităţile al căror exerciţiu
financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un
sistem simplificat de contabilitate.

S1004 SL A Societati comerciale (Daca entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de
anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilitatii nr.82/ 1991) (4
formulare)

S1005 UU A Societati comerciale (Daca entitatea NU a optat pentru un exercitiu financiar diferit de
anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilitatii nr.82/ 1991) (4
formulare)
Situaţiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2011 de către persoanele
care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate, potrivit legii.
S1006 LL A Societati comerciale (Daca entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de
anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilitatii nr.82/ 1991)
(2 formulare cu 3 coloane in I an)
S1007 LS A Societati comerciale (Daca entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de
anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilitatii nr.82/ 1991)
(2 formulare cu 3 coloane in I an)
S1008 TL A Societati comerciale (Daca entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de
anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilitatii nr.82/ 1991)
(2 formulare cu 2 coloane din an II)
S1009 TS A Societati comerciale (Daca entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de
anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilitatii nr.82/ 1991)
(2 formulare cu 2 coloane din an II)
S1010 AS A Societ.de asigurare-reasigurare
S1011 BK A Brokeri
S1012 AS S Societ.de asigurare-reasigurare
S1013 BK S Brokeri
S1014 OL A ONG-uri bilant lung
S1015 OS A ONG-uri bilant scurt
S1016 UL A CAR-uri UM (la fel ca la ONG-uri) bilant lung
S1017 US A CAR-uri UM (la fel ca la ONG-uri) bilant scurt
S1018 SI A CNVM SIF
S1019 VM A CNVM alte entitati
S1020 BR A Raportari anuale BANCI PJ
S1021 SU A Raportari anuale Institutii de credit straine
S1022 CO A Raportari anuale Org.cooperatiste de credit
S1023 IF A Institutii financiare nebancare
LISTA CODURILOR PENTRU SITUATII FINANCIARE SI RAPORTARI CONTABILE

S1024 PP A Pensii private


S1025 BN A Banca Nationala a Romaniei
S1026 FG A Fonduri de garantare a depozitelor bancare
S1027 BS S RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06 (SEMESTRU)
S1028 SI S CNVM SIF
S1029 VM S CNVM alte entitati
S1030 BC A Situatii financiare cu bilant consolidat
S1031 BR S BANCI PJ
S1032 SU S Institutii de credit straine
S1033 CO S Org.cooperatiste de credit
S1034 IF S Institutii financiare nebancare
S1035 FG S Fonduri de garantare a depozitelor bancare
S1036 PP S Pensii private
S1037 BN S Banca Nationala a Romaniei
S1038 FP S Fondul de garantare pensii private
S1039 KL A Societati comerciale in lichidare (au numai date de identificare)
S1040 IR A Raportare anuala pentru soc. comerciale care depun situatii financiare IFRS
S1041 IS A Situatii financiare anuale IFRS (au numai date de identificare)
S1042 KE A Societati comerciale cu exercitiul finanaciar <> de cel calendaristic (au numai
date de identificare)
S1043 FP A Fondul de garantare pensii private
S1044 SF A Sucursale ale instituţiilor financiare nebancare (I.F.N.-uri)
S1045 IT S Raportare semestriala pentru soc. comerciale care depun situatii financiare
IFRS
S1046 DI A Declaratie de inactivitate
S1047 SB A Situatii financiare anuale IFRS banci (contine doar date de identificare)
S1048 ST A Situatii financiare anuale IFRS sucursale institutii de credit (contine doar date
de identificare)
S1049 SC A Situatii financiare anuale IFRS cooperative de credit (contine doar date de
identificare)
S1050 UU S Raportare semestriala pentru soc. comerciale microentitati