Sunteți pe pagina 1din 1

Gândire algoritmică

In fond ce este gândirea algoritmica? Este o abordare structurata pentru a rezolva problemele…
Intr-o alta abordare poate fi definita ca fiind modul de a gandi similar unui computer

Algoritm – Într-o definiţie aproximativă algoritmul este un set de paşi care defineşte modul în care
poate fi dusă la îndeplinire o anumită sarcină.
Program – Este reprezentarea sau implementarea unui algoritm într-un cod sursă, scris într-un
anumit limbaj de programare

RESURSE:
1 - w3schools.com
2 - dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/
3 - mysqltutorial.org/basic-myskl-tutorial-aspx-mysql-create-database

S-ar putea să vă placă și